Cách xem những người chưa thêm bạn trên Snapchat

Jesse Johnson 19-08-2023
Jesse Johnson

Câu trả lời nhanh của bạn:

Để kiểm tra xem ai đó đã hủy thêm bạn trên Snapchat hay chưa, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách tìm kiếm họ trong danh sách bạn bè trên hồ sơ của mình. Nếu bạn tìm thấy người dùng trong danh sách bạn bè của mình, thì người dùng đó chưa hủy thêm bạn. Nhưng nếu bạn không tìm thấy nó, thì người dùng đó phải xóa bạn.

Bạn cũng có thể kiểm tra điểm hồ sơ của người đó trên Snapchat. Nếu không thấy điểm chụp nhanh, bạn có thể chắc chắn rằng người dùng đã hủy thêm bạn trên Snapchat.

Gửi ảnh chụp nhanh và kiểm tra xem nó có ở trạng thái Đang chờ xử lý hay không. Nếu thẻ bên cạnh ảnh chụp có nội dung Đang chờ xử lý thì điều đó có nghĩa là tin nhắn của bạn không được gửi tới người dùng vì họ đã xóa bạn.

Nếu người dùng không thấy câu chuyện của bạn nữa thì có thể họ đã xóa bạn .

Xem qua danh sách bạn bè của bạn và so sánh sự khác biệt với lần cuối cùng bạn nhìn thấy nó. Kiểm tra xem có bỏ sót ai không.

Nếu muốn thêm người sau khi xóa, bạn có thể tìm kiếm người dùng rồi nhấp vào nút Thêm bên cạnh tên người dùng trên kết quả tìm kiếm.

Bạn cũng có thể tìm thấy người đó trong phần Thêm nhanh từ nơi bạn có thể thêm họ.

  Cách xem những người chưa thêm bạn trên Snapchat:

  Hãy làm theo các phương pháp dưới đây:

  1. Họ xuất hiện trên Thêm nhanh

  Nếu bạn đã xóa ai đó khỏi danh sách bạn bè của mình trước đây, bạn vẫn có thể đưa người đó vào Thêm nhanh Thêm phần . Trong phần Thêm nhanh , bạn sẽ chỉtìm những người dùng được liên kết với hồ sơ của bạn theo cách này hay cách khác.

  Nếu bạn muốn thêm lại ai đó vào hồ sơ của mình mà bạn đã vô tình hoặc cố ý hủy thêm khỏi hồ sơ của mình, bạn chỉ cần chuyển đến phần Thêm nhanh trong hồ sơ của mình và cuộn danh sách người dùng ở đó. Tìm người mà bạn đang tìm kiếm rồi nhấp vào nút +Thêm bên cạnh tên của người dùng để thêm lại người đó. Nhiều cấu hình mà bạn sẽ tìm thấy trong phần Thêm nhanh có thể được bạn biết theo một số cách.

  🔴 Các bước thực hiện:

  Bước 1: Mở Snapchat.

  Bước 2: Vào trang hồ sơ bằng cách nhấp vào biểu tượng Bitmoji.

  Bước 3: Cuộn xuống rồi nhấp vào Thêm bạn bè.

  Bước 4: Bạn sẽ thấy phần Thêm nhanh . Cuộn xuống danh sách và tìm người mà bạn đang tìm kiếm.

  Bước 5: Nếu bạn muốn thêm người dùng, hãy nhấp vào +Thêm bên cạnh tên người dùng.

  2. Tìm kiếm họ

  Nếu bạn đã xóa ai đó khỏi hồ sơ của mình, bạn vẫn có thể tìm kiếm họ trên Snapchat. Nhưng để thực hiện phương pháp này, bạn cần biết tên người dùng chính xác của người dùng, nếu không bạn sẽ không thể tìm thấy người dùng trong kết quả tìm kiếm.

  Bạn có thể nhấp vào nút Thêm bạn bè sau khi vào trang hồ sơ của người dùng để thêm lại người dùng đótài khoản của bạn.

  Khi bạn tìm kiếm người dùng trong thanh tìm kiếm, tên của người đó sẽ xuất hiện dưới tiêu đề Thêm bạn bè chứ không phải trong tiêu đề Bạn bè & Groups header.

  ⭐️ Phương pháp thay thế:

  Cũng có một số phương pháp thay thế:

  1. Tải xuống dữ liệu tài khoản Snapchat

  Nếu bạn muốn xem tất cả những người dùng mà bạn đã xóa khỏi tiểu sử của mình, bạn cần tải xuống dữ liệu tiểu sử của mình để tất cả thông tin về các hoạt động trong tiểu sử của bạn có thể được trình bày cho bạn một cách có tổ chức.

  Bạn có thể tải xuống dữ liệu hồ sơ Snapchat của mình bằng cách làm theo các bước sau:

  🔴 Các bước thực hiện:

  Bước 1: Mở ứng dụng Snapchat.

  Bước 2: Đăng nhập vào hồ sơ của bạn và vào trang hồ sơ.

  Bước 3: Sau đó, bạn cần nhấp vào biểu tượng bánh răng để vào Cài đặt của Snapchat.

  Bước 4: Cuộn xuống trang và bạn sẽ thấy tùy chọn Dữ liệu của tôi. Nhấp vào đó.

  Bước 5: Sau đó, cung cấp chi tiết đăng nhập của bạn để vào phần Dữ liệu của tôi.

  Bước 6: Bạn cần cuộn xuống và nhấp vào GỬI YÊU CẦU.

  Bước 7: Snapchat sẽ gửi cho bạn một liên kết đến email của bạn từ đó bạn có thể tải xuống toàn bộ dữ liệu trong hồ sơ của mình.

  Cách tìm hiểu xem ai đó đã xóa bạn trên Snapchat:

  Có một số phương pháp sau mà bạn có thể kiểm travới:

  1. Xem liệu Snapscore có hiển thị không

  Nếu ai đó đã xóa bạn, thì snapscore của người đó sẽ không hiển thị với bạn nữa. Bạn chỉ có thể xem snapscore của nhau sau khi chấp nhận yêu cầu kết bạn và là bạn của nhau. Nếu một người xóa người khác khỏi danh sách bạn bè, thì cả hai bên sẽ không thể nhìn thấy snapscore của nhau nữa.

  Dưới đây là các bước bạn cần thực hiện để kiểm tra xem bạn có thể xem ảnh chụp nhanh của người đó hay không.

  🔴 Các bước thực hiện:

  Bước 1: Mở Snapchat.

  Bước 2: Nhấp vào biểu tượng kính lúp rồi tìm kiếm người dùng mà bạn cho là đã hủy kết bạn với mình.

  Bước 3: Sau đó, từ kết quả tìm kiếm, hãy nhấp vào tên của anh ấy.

  Bước 4: Nó sẽ đưa bạn đến trang màn hình trò chuyện với người dùng.

  Bước 5: Bạn cần nhấp vào tên của người dùng để vào trang hồ sơ của họ.

  Bước 6: Snapscore sẽ xuất hiện ngay bên dưới Bitmoji hồ sơ. Nếu nó không xuất hiện, thì bạn có thể chắc chắn rằng người đó đã xóa bạn khỏi danh sách bạn bè.

  Nếu nó xuất hiện thì các bạn vẫn là bạn của nhau.

  2. Kiểm tra từ danh sách bạn bè

  Bạn có thể kiểm tra danh sách bạn bè trong tài khoản của mình để xem người đó có hủy kết bạn với bạn hay không. Chỉ khi cả hai bạn là bạn của nhau, tên này mới xuất hiện trong danh sách bạn bè của Snapchat. Nếu bạn đã chấp nhậnyêu cầu kết bạn của một người và sau đó người đó đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn thì bạn sẽ có thể thấy tên của người đó trong danh sách bạn bè của mình.

  Nếu bạn cho rằng ai đó đã xóa bạn hoặc hủy kết bạn với bạn trên Snapchat, bạn chỉ cần tìm kiếm người đó trên thanh tìm kiếm phía trên danh sách bạn bè. Nếu anh ấy xuất hiện trên kết quả thì có nghĩa là người đó chưa xóa bạn. Nhưng nếu người đó không xuất hiện trong danh sách bạn bè, điều đó có nghĩa là anh ta đã xóa bạn.

  🔴 Các bước thực hiện:

  Bước 1: Mở ứng dụng Snapchat và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

  Bước 2: Tiếp theo, bạn cần nhấp vào biểu tượng Bitmoji để vào trang hồ sơ.

  Bước 3: Sau đó, bạn cần cuộn xuống trang rồi nhấp vào tùy chọn Bạn bè của tôi .

  Bước 4: Bạn sẽ được đưa đến danh sách bạn bè trong tài khoản của mình. Tìm kiếm người dùng mà bạn cho rằng đã hủy kết bạn với mình.

  Bước 5: Nếu người đó xuất hiện trên kết quả, người đó không hủy kết bạn với bạn. Nếu người đó không xuất hiện trên kết quả, anh ta đã hủy kết bạn với bạn.

  3. Kiểm tra bằng cách gửi Snaps

  Bạn cũng có thể kiểm tra xem một người có xóa bạn hay không bằng cách gửi snaps cho người đó. Ngay cả khi người đó xóa bạn, bạn vẫn có thể tìm thấy cuộc trò chuyện của người đó trong phần trò chuyện của mình. Bạn sẽ có thể gửi tin nhắn và chụp nhanh cho anh ấy mà không bị hạn chế. Tuy nhiên, mặc dù nódường như với bạn rằng văn bản và ảnh chụp nhanh của bạn đang được gửi cho người đó, nhưng không phải vậy. Cho đến khi người đó thêm lại bạn, anh ta sẽ không thể nhận được văn bản và ảnh chụp nhanh mà bạn đang gửi cho anh ta với điều kiện anh ta đã đặt quyền riêng tư là Bạn bè.

  Nếu người đó đã xóa bạn khỏi danh sách bạn bè của anh ấy, thì bạn không còn là bạn với anh ấy nữa và do đó, mặc dù bạn thấy rằng tin nhắn văn bản đang được gửi tới người dùng, nhưng người dùng sẽ không nhận bất kỳ tin nhắn nào trên hộp trò chuyện và bên cạnh các snaps, nó sẽ xuất hiện Đang chờ xử lý.

  Dưới đây là các bước để tìm hiểu xem người dùng có xóa bạn hay không.

  🔴 Các bước thực hiện:

  Bước 1: Mở ứng dụng Snapchat rồi đăng nhập vào hồ sơ của bạn.

  Bước 2: Tiếp theo, vào phần trò chuyện bằng cách vuốt sang phải từ màn hình máy ảnh.

  Bước 3: Sau đó, bạn sẽ có thể xem danh sách các cuộc trò chuyện. Mở người mà bạn cho rằng đã xóa bạn.

  Bước 4: Gửi ảnh chụp nhanh cho người dùng sau khi nhấp vào.

  Bước 5: Nếu thẻ Đang chờ xử lý hiển thị bên cạnh ảnh chụp nhanh bạn đã gửi, thì điều đó có nghĩa là ảnh chụp không được gửi tới người dùng vì họ có thể đã xóa bạn.

  Bước 6: Nhưng nếu nó hiện Delivered thì có nghĩa là họ chưa xóa bạn khỏi friend list.

  4. Kiểm tra danh sách những người xem câu chuyện của bạn

  Nếu bạn nghi ngờ rằng ai đó đã xóa bạn khỏi bạn bè của họlist, bạn cũng có thể kiểm tra nó bằng cách đăng một câu chuyện. Nếu người dùng là người xem câu chuyện thông thường nhưng bây giờ anh ta không xem câu chuyện của bạn, thì bạn sẽ có thể biết rằng anh ta đã xóa bạn.

  Tuy nhiên, bạn nên đăng câu chuyện ở chế độ riêng tư để không bị hiển thị cho công chúng nhưng chỉ cho bạn bè của bạn. Nếu người đó đã xóa bạn, thì người đó sẽ không thể xem các câu chuyện sắp tới của bạn nữa.

  Một số người dùng cố định xem tất cả các câu chuyện mà bạn đăng thường xuyên. Bạn cần theo dõi danh sách để tìm người mất tích không xem những câu chuyện mới nhất của bạn. Họ có thể đã loại bỏ bạn.

  Dưới đây là các bước cần thực hiện để áp dụng phương pháp này:

  🔴 Các bước thực hiện:

  Bước 1: Mở ứng dụng Snapchat, sau đó đăng một câu chuyện từ hồ sơ của bạn.

  Bước 2: Sau khi đăng một câu chuyện, bạn sẽ phải chờ hàng giờ để xem liệu người mà bạn đang nghi ngờ có để có loại bỏ bạn, nhìn thấy những câu chuyện hay không.

  Bước 3: Nhấp vào biểu tượng con mắt để xem danh sách người xem.

  Bước 4: Nếu anh ấy thấy câu chuyện tức là anh ấy chưa xóa bạn. Nhưng nếu anh ấy không xem câu chuyện, có thể là do anh ấy đã xóa bạn.

  Bước 5: Nếu bạn thấy một số người dùng thường xuyên từng xem tất cả các câu chuyện của bạn nhưng không xem câu chuyện của bạn, thì có khả năng họ đã xóa bạn.

  5. Thu hồi & So sánh Danh sách bạn bè

  Nếu bạn không có nhiều bạn bèthì bạn phải biết rõ ai đã ở trong danh sách bạn bè của bạn vào lần cuối cùng bạn nhìn thấy nó. Bạn cần gọi lại danh sách rồi so sánh xem có tất cả những người có trong danh sách hay không. Người mất tích khỏi danh sách là người đã xóa bạn.

  Nếu bạn có ảnh chụp màn hình danh sách bạn bè của mình, hãy so sánh danh sách bạn bè hiện tại của bạn với ảnh chụp màn hình và kiểm tra xem tất cả hồ sơ có còn ở đó hay không.

  Điều gì xảy ra khi bạn bật Xóa ai đó Snapchat:

  ◘ Khi bạn xóa ai đó khỏi hồ sơ của mình, người đó sẽ không còn kết bạn với bạn trên Snapchat nữa.

  ◘ Ngay sau khi bạn xóa một người dùng, các cuộc trò chuyện của bạn với người đó sẽ bị xóa khỏi phần trò chuyện trong tài khoản của bạn.

  ◘ Bạn sẽ không thể xem các câu chuyện riêng tư của người dùng nữa.

  ◘ Bạn sẽ không nhìn thấy điểm chụp nhanh của người đó cũng như người dùng sẽ không thể nhìn thấy điểm chụp nhanh của bạn.

  ◘ Tài khoản của họ sẽ không được hiển thị trong danh sách bạn bè của bạn.

  ◘ Tuy nhiên, bạn có thể thêm lại chúng khi cần.

  Các câu hỏi thường gặp:

  1. Làm cách nào để thêm lại ai đó trên Snapchat sau khi xóa họ mà họ không biết?

  Bạn có thể tìm kiếm người dùng trên thanh tìm kiếm của hồ sơ Snapchat của mình và khi tên xuất hiện dưới kết quả tìm kiếm, bạn sẽ có thể thấy biểu tượng Thêm bên cạnh vào tên hồ sơ của người đó. Nhấp vào nút Thêm để thêm lại người dùng vào hồ sơ của bạn. Bạn chỉcần đợi họ chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn, sau đó cả hai bạn sẽ là bạn bè trên Snapchat.

  2. Làm cách nào để biết ai đó chưa thêm bạn trên Snapchat?

  Nếu ai đó chưa thêm bạn trên Snapchat, bạn sẽ không thể xem snapscore nữa. Snapscores chỉ hiển thị khi cả hai bên là bạn bè của nhau trên Snapchat. Nếu một bên đã xóa bên kia, thì cả hai bên sẽ không thể nhìn thấy snapscore của nhau. Người đó cũng sẽ không xuất hiện trong danh sách bạn bè của bạn.

   Jesse Johnson

   Jesse Johnson là một chuyên gia công nghệ nổi tiếng đặc biệt quan tâm đến an ninh mạng. Với hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực này, ông đã trau dồi kỹ năng phân tích và điều tra các xu hướng và mối đe dọa mới nhất đối với an ninh trực tuyến. Jesse là chủ mưu đằng sau blog nổi tiếng, Trace, Theo dõi Vị trí & Hướng dẫn tra cứu, nơi anh ấy chia sẻ những hiểu biết của mình về các chủ đề bảo mật trực tuyến khác nhau, bao gồm quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu. Anh ấy là người đóng góp thường xuyên cho các ấn phẩm công nghệ và tác phẩm của anh ấy đã được giới thiệu trên một số nền tảng trực tuyến nổi bật nhất. Jesse được biết đến với sự chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết và khả năng giải thích các khái niệm phức tạp bằng các thuật ngữ đơn giản. Anh ấy là một diễn giả được săn đón và anh ấy đã nói chuyện tại nhiều hội nghị công nghệ khác nhau trên khắp thế giới. Jesse đam mê giáo dục mọi người về cách giữ an toàn trên mạng và cam kết trao quyền cho các cá nhân kiểm soát cuộc sống kỹ thuật số của họ.