Sut i Newid Llun Proffil Ar Messenger

Jesse Johnson 03-06-2023
Jesse Johnson

Eich Ateb Cyflym:

I newid y llun proffil o Facebook Messenger, gwnewch yn siŵr eich bod wedi mewngofnodi ac yna tapiwch yr eicon proffil. Wrth dapio yno fe welwch yr eicon golygu ac mae'n rhaid i chi dapio ar hwnnw i newid y llun proffil i un newydd ar Messenger.

Mae Messenger ar gael ar gyfer pob dyfais fel Android neu iOS ac os ydych wedi gosod Messenger , gallwch fynd ymlaen yn syth i newid y llun proffil heb agor eich Facebook.

Gallwch hefyd ychwanegu'r nodwedd clo DP ar eich llun proffil os ydych am ddiogelu hyn rhag rhywun arall.

Mae gan Facebook apiau gwahanol ar gyfer gwirio ffrydiau a negeseuon, sef Facebook & Cennad. Ond, os ydych am newid y DP roedd yn rhaid i chi fynd i'r ap Facebook er mwyn ei newid oddi yno.

Mae gennych ffyrdd y gallwch eu dilyn er mwyn newid y llun proffil yn uniongyrchol gan ddefnyddio eich Messenger heb yr ap Facebook neu'r fersiwn bwrdd gwaith.

Yna os gwelwch lun proffil gwag ar Messenger a allai olygu unrhyw beth. Gallwch newid yr enw yn rhy uniongyrchol o Messenger.

  Gwiriwr Llun Proffil Messenger:

  Gwiriwch Arhoswch, Mae'n gwirio…

  ⭐️ Nodweddion:

  Dyma rai o nodweddion yr offeryn Gwiriwr Llun Proffil Messenger:

  • Chwiliad Delwedd Gwrthdro: Mae'r offeryn yn defnyddio technoleg chwilio delweddau o chwith i sganio'r rhyngrwyd am delweddau tebyg. Mae hyn yn helpu defnyddwyrpenderfynwch a yw'r llun proffil yn wreiddiol neu wedi'i gopïo o ffynhonnell arall.
  • Gwiriad amser real: Mae'r offeryn yn darparu dilysiad amser real, fel y gall defnyddwyr wirio dilysrwydd llun proffil wrth sgwrsio â'r person.

  🔴 Sut i Ddefnyddio: Offeryn Gwiriwr Llun Proffil Messenger

  Cam 1: Agorwch yr offeryn gwirio lluniau Messenger Profile.<3

  Cam 2: Rhowch ID proffil Messenger i ddod o hyd i DP.

  Cam 3: Bydd teclyn Gwiriwr Llun Proffil Messenger nawr yn sganio'r ddelwedd ac yn darparu adroddiad.

  Sut i Newid Llun Proffil Ar Messenger:

  Mae'n rhaid i chi ddilyn dulliau gwahanol:

  1. Heb Facebook

  Gallwch newid eich Mae Messenger yn dangos llun heb ddefnyddio'r rhaglen Facebook i wneud hynny.

  Gan fod Messenger wedi'i gysylltu â'ch cyfrif Facebook, fe welwch fod eich llun proffil Facebook wedi'i osod fel eich llun arddangos Messenger yn ddiofyn.

  Ond os oes angen i chi newid llun proffil eich cyfrif Messenger, mae angen i chi ddefnyddio'r cymhwysiad Messenger yn uniongyrchol heb ei newid o'ch cyfrif Facebook.

  Bydd y camau isod yn dangos i chi sut i newid llun arddangos eich Messenger:

  🔴 Camau i'w Dilyn:

  Cam 1: Agorwch yr app Messenger.

  Cam 2: Cliciwch ar yr eicon tair llinell o'r bar ochr chwith.

  Cam 3: Yna mae angen i chi glicio ar yeicon gosodiadau.

  Cam 4: Nesaf, cliciwch ar yr eicon camera sydd ynghlwm wrth eich llun arddangos Messenger.

  Cam 5: Cliciwch ar Tynnwch lun neu Dewiswch o'r llyfrgell.

  Cam 6: Naill ai dal llun neu ddewis llun y mae angen i chi ei osod fel eich llun arddangos a chliciwch ar Gwneud .

  Cam 7: Cliciwch ar ARBED LLUN PROFFIL i'w uwchlwytho.

  2. Newid â Llaw

  🔯 Android:

  Os ydych ar eich dyfeisiau Android yna dilynwch y camau syml i newid y llun proffil yn uniongyrchol o'ch Messenger :

  🔴 Camau i Ddilyn:

  Cam 1: Yn gyntaf oll, rhaid i chi fewngofnodi gyda'ch manylion adnabod ar eich Messenger ac agor adran eich proffil yn dangos eicon cylch wrth ymyl eich enw.

  Cam 2: Yna, ar y tab nesaf, fe welwch yr adran proffil ac eicon maint pin i olygu eich llun proffil , tapiwch ar hwnnw.

  Cam 3: Nesaf, ychwanegwch y llun proffil newydd yr ydych am ei osod ar gyfer eich DP a chadwch y gosodiadau drwy osod y delweddau ar y cylch hwnnw.

  🔯 iOS (iPhone/iPad):

  Os ydych chi ar eich dyfais iOS yna fe welwch yr ap Messenger ar eich sgrin gartref, gwnewch yn siŵr bod yr ap Messenger yn cael ei ddiweddaru, ac yna newidiwch y llun proffil o'ch iPhone neu iPad.

  Dilynwch y camau syml:

  🔴 Camau i Ddilyn:

  Cam 1 : Unwaithrydych chi'n agor yr app Messenger ar eich dyfais iOS, ewch i'r adran proffil trwy dapio ar y cylch ar gyfer yr eicon proffil wrth ymyl eich llysenw.

  Cam 2: Nawr, bydd hynny'n mynd â chi i y tab nesaf lle mae'n rhaid i chi dapio ar yr eicon golygu i newid y llun proffil ar gyfer eich Messenger.

  Cam 3: Wedi clicio ar hwnnw, gofynnir i chi ar unwaith i ychwanegu llun proffil newydd ac yna gallwch osod llun proffil newydd a'i osod o fewn y cylch a'i osod fel y llun proffil.

  Dyna'r cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud i newid eich llun proffil o Messenger ar eich iPhone neu iPad.

  Alla i Gosod Gwahanol luniau proffil ar gyfer Facebook a Messenger?

  Ni allwch gael dau lun proffil gwahanol ar gyfer eich cyfrif Messenger a'ch cyfrif Facebook. Pan fyddwch chi'n newid eich llun proffil ar Facebook, mae'n newid eich llun proffil ar eich cyfrif Messenger hefyd, gan fod eich cyfrif Messenger wedi'i gysylltu â'ch cyfrif Facebook.

  Fodd bynnag, weithiau efallai y byddwch chi'n gweld, ar ôl i chi newid eich llun proffil Facebook, fod y llun arddangos o Messenger yn dal i ddangos yr un blaenorol. Gall hyn ddigwydd oherwydd croniad data storfa.

  Unwaith i chi glirio data storfa'r apiau Facebook a Messenger, bydd y llun proffil ar eich cyfrif Messenger yn cael ei ddiweddaru a bydd yr un peth â'r un ar eich proffil Facebook.

  Teclyn Rheolwr DP Facebook:

  Dyma'r offer i reoli eich DP a'i roi ar Facebook neu Messenger i'w ddangos mewn ffordd unigryw:

  1. Facetune2

  Adnodd Rheolwr DP Facebook a elwir Facetune2 , gellir ei ddefnyddio ar gyfer rheoli eich llun arddangos Facebook yn well. Mae Facetune2 ar gael ar yr App Store lle gallwch ei lawrlwytho ar eich dyfeisiau iOS. Mae'n gymhwysiad golygu sy'n caniatáu ichi gysylltu'ch cyfrif Facebook ag ef.

  ⭐️ Nodweddion:

  ◘ Gallwch ddod o hyd i'r hoff bethau a'r sylwadau ar eich llun arddangos.

  ◘ Mae'n gadael i chi olygu eich lluniau i'w tocio, eu hail-lunio ac ychwanegu effeithiau atynt.

  ◘ Gallwch ddod o hyd i'r ymgysylltu ym mhob llun arddangos.

  ◘ Mae'n tynnu sylw at y diffygion yn eich lluniau ac yn gadael i chi eu trwsio.

  ◘ Gallwch ychwanegu disgleirio at eich lluniau, rhoi colur arnynt, ychwanegu uchafbwyntiau at wallt, gwella nodweddion, ac ati.

  ◘ Gallwch uwchlwytho lluniau proffil a fideos proffil ar Facebook gan ddefnyddio'r ap hwn .

  🔗 Dolen: //apps.apple.com/in/app/facetune2-selfie-editor-cam/id1149994032

  🔴 Camau i'w Defnyddio:

  Cam 1: Lawrlwythwch a gosodwch yr ap ar eich dyfais iOS.

  Cam 2: Nesaf, mae angen i chi ei agor.

  Cam 3: Cliciwch ar Cysylltu â Facebook a rhowch eich gwybodaeth mewngofnodi Facebook i gysylltu eich proffil.

  Cam 4: Cliciwch ar yr eicon delwedd .

  Cam 5: Yna mae angen i chi ddewis llun.

  Cam6: Nesaf, golygwch ef ac yna cliciwch ar Llwytho i fyny.

  2. Troshaenau Proffil

  Mae Troshaenau Proffil yn gadael i chi ddylunio eich llun arddangos Facebook. Mae nid yn unig yn eich helpu i ddewis y llun proffil cywir ar gyfer eich cyfrif ond mae'n caniatáu ichi ei reoli a'i olygu'n berffaith fel ei fod yn ennill ymgysylltiad ar y platfform.

  ⭐️ Nodweddion:

  ◘ Gallwch ddewis y ddelwedd berffaith i'w gosod fel llun arddangos eich tudalen neu broffil.

  ◘ Mae'n gadael i chi weld mewnwelediad eich llun proffil Facebook.

  ◘ Gallwch olygu eich llun proffil i ychwanegu effeithiau a hidlwyr ato.

  ◘ Mae'n gadael i chi greu templedi ar gyfer eich postiadau Facebook hefyd.

  ◘ Mae'n gadael i chi ddewis effeithiau ar gyfer eich fideos proffil o oriel o effeithiau.

  🔗 Dolen: //www.profileoverlays.com/

  🔴 Camau i'w Defnyddio:

  Cam 1: Agorwch yr offeryn o'r ddolen.

  Cam 2: Yna mae angen i chi glicio ar Newid Fy Mhroffil.

  Cam 3: Cliciwch nesaf ar Open Frame Studio .

  Cam 4: Yna bydd yn mynd â chi i dudalen Meta Spark Hub lle byddwch yn gallu dod o hyd i'r effeithiau a'r offer i'w defnyddio ar gyfer rheoli eich llun arddangos Facebook.

  Cam 5: Cliciwch ar Lawrlwytho.

  > Cam 6: Yna cysylltwch ef â'ch cyfrif Facebook.

  Cam 7: Cliciwch ar Cyhoeddi effaith i ddefnyddio ei effeithiau i olygu a chyhoeddi lluniau proffil.

  Methu Newid Llun Proffil ar Messenger - Wedi'i Sefydlog:

  Os na allwch chi newid y llun proffil yn uniongyrchol o Messenger neu naill ai nad yw'ch clic yn gweithio, efallai nad yw'r llun proffil yn weladwy o hyd ar ôl y newid, beth bynnag digwydd yno, efallai fod rhai rhesymau tu ôl i hyn.

  Fodd bynnag, os na allwch weld llun proffil rhywun, gallwch gadarnhau a ydych wedi'ch rhwystro ar Messenger.

  1. 'Tap' Ddim yn Gweithio neu DP ddim yn weladwy

  Os gwelwch nad yw'r llun proffil neu'r DP yn weladwy ar ôl y newid neu os na allwch newid y llun proffil trwy fynd i'r adran Golygu yna gall hyn fod oherwydd y cysylltiad rhyngrwyd araf na all ei lwytho i'r ap.

  Gweld hefyd: Chwiliad Cyfryngau Cymdeithasol Yn ôl Rhif Ffôn: 100+ o Apiau i'w Canfod

  🔯 Trwsio:

  Yr ateb syml i'r broblem hon yw y gallwch gysylltu eich ffôn symudol yn uniongyrchol â'r rhwydwaith WiFi (os yw ar gael) ac efallai y bydd eich problem yn cael ei datrys os yw hyn yn digwydd oherwydd y cysylltiad rhyngrwyd araf neu arhoswch am ychydig i'w ddiweddaru ar weinydd Facebook.

  2. Tudalen Proffil ddim yn Agor

  Er mwyn newid y llun proffil yn uniongyrchol o Messenger trwy dapio'r enw ar eich app Messenger, bydd hyn yn mynd â chi i'r adran broffil o'r app presennol neu drwy'r we. Rhag ofn nad ydych wedi mewngofnodi yno, bydd gofyn i chi fewngofnodi i weld y tudalennau.

  🔯 Trwsio:

  I drwsio problem o'r fath mae'n rhaid i chi mewngofnodwch gyda'ch tystlythyrau ar eich app Facebook neu'n uniongyrcholar eich porwr rhagosodedig sydd wedi'i osod ar eich dyfeisiau ac yna bydd y broblem yn cael ei datrys unwaith i chi roi cynnig arall ar yr un broses.

  🔯 Gosodiadau Preifatrwydd ar gyfer Llun Proffil Facebook [I'w Guddio]

  Gallwch newid eich llun proffil Facebook & rheoli pwy ydych am ddangos ar Facebook ac mae hyn hefyd yn effeithio ar eich Messenger.

  Ar Facebook, gallwch newid eich gosodiadau llun proffil naill ai i ffrindiau neu gallwch osod yr opsiwn ' Dim ond Me ' os ydych am guddio hyn rhag pawb. Dim ond ar gyfer ffrindiau penodol y gallwch chi weld yr un llun proffil a gallwch hefyd guddio rhag rhai ffrindiau.

  Y rhan orau yw os ydych chi am guddio'ch llun proffil a'ch bod chi'n gosod y preifatrwydd o'ch app Facebook yna yr un peth yn dod i rym ar yr ap Messenger hefyd.

  I reoli eich llun proffil yn achos y rhai blaenorol, gallwch ddileu hwnnw o'ch cyfrif neu gallwch osod y preifatrwydd i ' Dim ond Fi ' ar gyfer y llun proffil.

  Sylwer: Os gwelwch fod y llun proffil ar goll o'r enw proffil ar eich Messenger, gallai hyn fod yn broblem gyda'ch cysylltiad rhyngrwyd gan y gallwch chi osod y preifatrwydd i ' Dim ond Fi ' ar y mwyaf o'r preifatrwydd lle gallwch chi weld tra na all eraill.

  Newid Llun Messenger – Pethau i'w Gwneud:

  Os na allwch newid y llun proffil yna efallai bod rhai rhesymau y tu ôl i hyn. Gadewch i ni egluro:

  1. Y Proffilefallai nad yw'r llun yn iawn o ran maint (180px*180px).

  2. Rydych yn uwchlwytho delweddau o ansawdd is neu lai na'r maint gofynnol.

  3. Os nad ydych wedi mewngofnodi i'ch app Facebook ynghyd â Messenger neu yn y porwr, mae'n bosibl na fydd y dasg wedi'i chwblhau.

  Datryswch y problemau a cheisiwch ddilyn y camau isod i newid y llun proffil trwy Messenger.

  Cwestiynau a Ofynnir yn Aml:

  1. A yw'n bosibl Newid y TU heb Facebook?

  Os ydych ar Messenger ar eich dyfeisiau Android neu iOS yna bydd gennych yn bendant adran olygu eich llun proffil lle gallwch olygu ac ychwanegu llun proffil newydd yn hawdd.

  Rhag ofn, os ydych chi ar eich app Messenger, tapiwch eich llun proffil & bydd hyn yn mynd â chi i'r adran proffil lle mae'n rhaid i chi fewngofnodi gyda'ch enw defnyddiwr a chyfrinair eich cyfrif Facebook yna dilynwch y broses syml trwy olygu'r adran proffil a newidiwch y llun proffil trwy'r un broses.

  Gweld hefyd: Mae Sylwadau Ar y Swydd Hon Wedi'u Cyfyngu Ar Instagram - SEFYDLOG

   Jesse Johnson

   Mae Jesse Johnson yn arbenigwr technoleg o fri gyda diddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Gyda mwy na degawd o brofiad yn y maes, mae wedi hogi ei sgiliau wrth ddadansoddi ac ymchwilio i'r tueddiadau a'r bygythiadau diweddaraf i ddiogelwch ar-lein. Jesse yw'r meistrolaeth y tu ôl i'r blog poblogaidd, Trace, Location Tracking &amp; Lookup Guides, lle mae'n rhannu ei fewnwelediadau ar amrywiol bynciau diogelwch ar-lein, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at gyhoeddiadau technoleg, ac mae ei waith wedi cael sylw ar rai o’r llwyfannau ar-lein amlycaf. Mae Jesse yn adnabyddus am ei sylw manwl i fanylion a’i allu i egluro cysyniadau cymhleth mewn termau syml. Mae'n siaradwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi rhoi sgyrsiau mewn cynadleddau technoleg amrywiol ledled y byd. Mae Jesse yn angerddol am addysgu pobl ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein ac mae wedi ymrwymo i rymuso unigolion i gymryd rheolaeth o’u bywydau digidol.