Facebook Cloi/App Gwyliwr Proffil Preifat

Jesse Johnson 03-06-2023
Jesse Johnson

Tabl cynnwys

Eich Ateb Cyflym:

Gallwch chi wneud rhai triciau â llaw er mwyn darganfod y proffiliau Facebook preifat a'u lluniau, ond os ydych chi am dorri'r amser ymchwilio yn hanner a lleihau'r gwaith caled rydych chi'n ei wneud i weld lluniau preifat, yna dyma'r offer neu'r apiau a all eich helpu chi yn bendant.

Os ydych yn gwybod ei fod ef/hi ar Facebook ond nad oes modd dod o hyd iddo drwy chwilio, mae'n siŵr bod y proffil yn cael ei gadw'n breifat ar Facebook.

Mae gan Facebook ychydig o nodweddion sy'n helpu defnyddwyr i guddio unrhyw beth y dymunant, hyd yn oed gallwch rannu llun gydag un person ac ni fydd eraill yn gallu ei weld.

Hefyd, mae gennych rai ffyrdd anuniongyrchol o ddod o hyd i broffil Facebook preifat yn hawdd heb unrhyw gyfyngiadau.

  Gwyliwr Proffil Cloi Facebook:

  Gweld

  Arhoswch, mae'n gweithio…

  🔴 Sut i Ddefnyddio:

  Cam 1: Yn gyntaf, agorwch yr offeryn Gwyliwr Proffil Cloi Facebook.

  Cam 2: Yna, rhowch ID y cyfrif Facebook y mae ei broffil clo rydych am ei weld.

  Cam 3: Wedi hynny, cliciwch ar y botwm “View”.

  Cam 4: Nawr , fe welwch broffil wedi'i gloi o'r ID a gofnodwyd.

  Offer Gwyliwr Proffil Cloi Facebook:

  Gallwch hefyd brynu'r pecyn premiwm os dymunwch. Dyma'r rhestr isod:

  1. FoneMonitor

  Mae FoneMonitor hefyd yn ap defnyddiol os ydych chi am fonitro unrhyw broffil ar Facebook. Mae app hwn yn premiwm aI Ddilyn:

  Cam 1: Agor gwe Facebook.

  Cam 2: Chwilio a chyrraedd proffil y defnyddiwr.<3

  Cam 3: Copïwch ddolen proffil y defnyddiwr yr ydych am wirio ei lun proffil.

  Cam 4: Agorwch y syllwr proffil offeryn.

  Gweld hefyd: Pam nad yw rhai negeseuon Snapchat yn diflannu

  Cam 5: Nesaf, cliciwch ar View Private Facebook.

  Cam 6: Yna gludwch ddolen y proffil a chliciwch ar Cyflwyno.

  Cam 7: Nesaf, byddwch yn gallu gweld llun proffil y defnyddiwr.

  ar gael ar gyfer platfformau iOS neu Android. Mae'n rhaid i chi wybod yr ID iCloud i ddarganfod a oes unrhyw gyfrif yn gysylltiedig â'r ID e-bost ar Facebook.

  Mae'r ap yn gwneud ei waith yn awtomatig ar ôl i chi ddewis Facebook o'r opsiwn.

  > ⭐️ Manteision:

  ◘ Darganfod cyfrif yn awtomatig.

  ◘ Mae'r ap hwn yn gweithio i lawer o apiau cymdeithasol eraill heblaw Facebook.

  🔴 Anfanteision:

  ◘ Nid yw'n rhad ac am ddim, os ydych am sbïo ar Facebook rhaid i chi brynu'r cynllun Ultimate sef $39.99 misol.

  ◘ Ar gyfer iPhone, rhaid i chi wybod y iCloud ID ac angen ei wirio.

  2. Spyera

  Mae Spyera yn app gwych arall ar gyfer eich dyfeisiau iPhone neu Android ond eto'n un premiwm. Bydd hyn yn costio $32 i chi am gynllun misol. Fodd bynnag, mae hwn yn bris eithaf rhesymol i ddechrau monitro gweithgarwch cymdeithasol ar Facebook.

  Gallwch ei ddefnyddio hefyd ar gyfer eich dyfeisiau Blackberry a Symbian i weld proffiliau Facebook preifat. Fodd bynnag, mae'r Spyera hwn wedi'i ddatblygu'n arbennig at ddibenion olrhain (fel ffôn, testun, ac ati).

  ⭐️ Manteision:

  ◘ Rhyngwyneb hawdd ei ddefnyddio.

  ◘ Ar gael ar gyfer pob math o ddyfeisiau ac ar gyfer PC hefyd.

  🔴 Anfanteision:

  ◘ Mae'r taliadau'n ddigon uchel os prynwch chi am 6 mis neu gynllun blwyddyn ($32 misol, $289 am 6 mis).

  ◘ Mae gan Spyera dîm cymorth cyfyngedig. Os na allwch ddeall y nodweddion yna gallai'r ap fod yn llosg i chi.

  3. MobileSpy

  MobileSpy yn app arall a ddatblygwyd ar gyfer defnyddwyr Android i fonitro smartphones yn ogystal â Facebook. Gall hyn app MobileSpy fanteisio i chi o'r wybodaeth ddofn o unrhyw broffiliau Facebook preifat. Mae'r nodwedd hon yn rhoi ymgais i chi ei brynu nawr. Y gyfradd yw $50 am 3 mis sy'n eithaf rhesymol.

  ⭐️ Manteision:

  ◘ Gall yr ap hwn olrhain lleoliad unrhyw gyfrif hefyd.

  ◘ Gall MobileSpy weithio'n ddienw.

  🔴 Anfanteision:

  Bydd angen o leiaf ychydig o wybodaeth arnoch i ddarganfod proffil Facebook preifat.

  4. FlexiSpy

  FlexiSpy yn ffit da os ydych am gofnodi unrhyw weithgaredd, gall y app FlexiSpy sbïo ar unrhyw gyfrif Facebook a darganfod y rhan fwyaf o bethau preifat yn unol â'i raglen. Mae gan FlexiSpy lawer o nodweddion y gallwch chi eu mwynhau, a dyna pam mae'r gyfradd o $99 am 3 mis yn eithaf rhesymol.

  ⭐️ Manteision:

  ◘ FlexiSpy yn cynnwys llawer o nodweddion fel recordio galwadau, ac ysbïo ar Facebook, ac apiau cyfryngau cymdeithasol eraill.

  ◘ Mae'r dangosfwrdd yn seiliedig ar y we ac yn olrhain lleoliadau byw.

  🔴 Anfanteision:

  Nid yw cymorth gofal cwsmeriaid wedi'i wella.

  5. mSpy

  Mae mSpy wedi'i ddatblygu'n arbennig at ddefnydd rhieni, sy'n golygu y gall rhieni nawr fonitro neu sbïo ar unrhyw gyfrif Facebook o'u plentyn. Gall mSpy sbïo ar destunau, negeseuon, Messenger, a safleoedd cyfryngau cymdeithasol eraill. Gall hyn yn hawdd dod o hyd i'r Facebook preifatproffiliau ynghyd ag olrhain lleoliad dyfais rhywun.

  ⭐️ Manteision:

  ◘ mSpy yn app ysbïo poblogaidd y gellir ei ddefnyddio ar gyfer olrhain neu ysbïo ar unrhyw Negesydd Facebook.

  ◘ Gall mSpy olrhain lleoliad dyfais a gweithgarwch Facebook.

  🔴 Anfanteision:

  ◘ Nid yw mSPy yn gweithio ar gyfer dyfeisiau nad ydynt wedi'u gwreiddio .

  ◘ Mae cefnogaeth cwsmeriaid ar gyfer mSpy 'n sylweddol ychwanegu pwynt minws ar gyfer app hwn.

  6. Spyzie

  Spyzie yn app da arall ar gyfer dyfeisiau Android y gellir eu defnyddio i gweld proffiliau Facebook preifat. Dyma'r gwyliwr proffil premiwm rhataf y gallwch chi roi cynnig arno. Olrhain dyfais yn nodwedd gyffredin o Spyzie. Gall Spyzie gael mynediad at yr holl wybodaeth ar unrhyw gyfrif Facebook.

  ⭐️ Manteision:

  ◘ Gall Spyzie olrhain apps cyfryngau cymdeithasol a helpu i weld proffiliau Facebook preifat .

  ◘ Mae'r pris yn rhesymol, dim ond $29.99 y mis.

  🔴 Anfanteision:

  ◘ Ddim ar gael ar gyfer dyfeisiau iOS.

  ◘ Ychydig iawn o nodweddion sydd yno.

  7. iKeyMonitor

  Mae iKeyMonitor yn hollol wahanol o ran nodweddion. Ynghyd â rheolaeth rhieni, gall hyn osod yr amser ar gyfer defnydd app. Gall yr iKeyMonitor hwn recordio galwadau a monitro sgyrsiau. Mae gan iKeyMonitor nodweddion cyfyngedig iawn ac mae'n codi $40 y mis.

  ⭐️ Manteision:

  ◘ Mae'r Ap yn cofnodi logiau galwadau ac yn monitro sgwrs.

  ◘ Ffit dda i rieni sbïo ar yr hyn mae plant yn ei wneud.

  ◘ Yn gallu canfod yn hawddos defnyddir unrhyw broffil Facebook preifat ar y ddyfais.

  ◘ Ar gael ar gyfer Android & iOS y ddau gyda'r fersiwn am ddim.

  🔴 Anfanteision:

  Os ydych chi'n prynu'r fersiwn Llawn bydd hyn yn costio tua $50 i chi am fis.

  8. MobiStealth

  MobiStealth, sydd ar gael ar gyfer dyfeisiau iOS ac Android, yw'r ffit orau i'r rhai sydd eisiau ap sy'n gweithio ar ffôn heb wreiddiau.

  Gall MobiStealth redeg ar y rheini yn hawdd. dyfeisiau nad ydynt wedi'u gwreiddio. Mae MobiStealth yn berffaith ar gyfer monitro galwadau a negeseuon Facebook o bell. Os ydych chi am ei ddefnyddio fel syllwr proffil Facebook yna mae'n rhaid i chi brynu'r fersiwn Pro-X am $70 y mis.

  ⭐️ Manteision:

  Gweld hefyd: Sut I Wybod Os Mae Rhywun Wedi Tewi Eich Stori Ar Facebook

  ◘ Gall y MobiStealth hwn logio fideos a delweddau.

  ◘ Gall MobiStealth olrhain & monitro lleoliad.

  🔴 Anfanteision:

  ◘ Pris uwch o gymharu â nodweddion ap eraill.

  ◘ Ychydig iawn o nodweddion sydd ar gael ar yr ap hwn.

  9. TheTruthSpy

  TheTruthSpy yn rhad ac am ddim Facebook negesydd monitro app y gellir ei ddefnyddio i olrhain lleoliad a phethau eraill. Eithr, gall fonitro galwadau, a negeseuon, a chofnodi galwadau byw.

  ⭐️ Manteision:

  ◘ TheTruthSpy yn app monitro rhad ac am ddim gyda aml-nodweddion.

  ◘ Mae nodwedd olrhain GPS yma yn TheTruthSpy.

  🔴 Anfanteision:

  Ni allwch ddefnyddio holl nodweddion y ddyfais os nad yw wedi'i gwreiddio.<3

  10. KidsGuardPro

  Mae'rni ellir gweld proffiliau preifat o Facebook oni bai eich bod wedi ychwanegu'r defnyddiwr at y rhestr ffrindiau. Ond gall rhai offer eich helpu i oresgyn y cyfyngiadau hyn trwy ysbïo ar ddyfais y defnyddiwr. Un offeryn o'r fath y gallwch ei ddefnyddio yw'r KidsGuard Pro. Mae'n arf rheoli rhieni sy'n dod gyda llawer o nodweddion ysbïo sy'n helpu defnyddwyr i sbïo ar broffiliau Facebook preifat hefyd.

  ⭐️ Nodweddion:

  ◘ Mae'n helpu i sbïo ar unrhyw Dyfais Android neu iOS drwy aros yn gudd gan nad oes modd ei chanfod.

  ◘ Byddwch yn gallu recordio sgrin y defnyddiwr o bell.

  ◘ Mae'n eich helpu i fonitro'r WhatsApp, Facebook, Snapchat, a Twitter cyfrifon ar ddyfais y targed.

  ◘ Gallwch weld yr holl negeseuon sy'n dod i mewn ac yn mynd allan.

  Mae'n hysbysu am hysbysiadau hefyd.

  🔴 Camau i'w Dilyn:

  Cam 1: Agorwch ap offer KidsGuard Pro.

  Cam 2: Yna, mae angen i chi glicio ar Prynwch Nawr a chofrestrwch ar gyfer eich cyfrif gan ddefnyddio'ch cyfeiriad e-bost.

  Cam 3: Mae angen i chi brynu'r cynllun i actifadu eich cyfrif ar ôl cael yr e-bost gan yr ap KidsGuard Pro .

  Cam 4: Gosodwch yr ap KidsGuard Pro ar ddyfais y targed a'i osod.

  Cam 5: Yna, mae angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif KidsGuard Pro a monitro'r cyfrif Facebook ar ddyfais y targed o'r dangosfwrdd.

  Ap ysbïo arall i'w weld yn breifat neu wedi'i gloiFacebook yw Google Family Link. Mae ar gael ar y Google Play Store a'r App Store lle gallwch ei lawrlwytho. Gan fod hwn yn app monitro, mae angen i chi osod app hwn ar ddyfais y targed i fonitro o bell gweithgareddau proffil Facebook preifat y defnyddiwr.

  ⭐️ Nodweddion:

  ◘ Mae'n yn helpu defnyddwyr i wirio gweithgaredd cyfrif Google y ddyfais darged.

  ◘ Byddwch yn gallu gweld negeseuon Messenger dyfais y targed.

  ◘ Mae'n eich helpu i ddod o hyd i'r defnyddiwr a gwybod yr union leoliad hwn .

  ◘ Gallwch recordio pob galwad o bell.

  ◘ Byddwch yn gallu cloi dyfais y targed hefyd.

  ◘ Mae hyd yn oed yn helpu defnyddwyr i osod sgrin terfyn.

  ◘ Mae'n gydnaws i'w ddefnyddio ar Android ac iOS.

  🔴 Camau i'w Dilyn:

  Cam 1: Gosodwch yr ap a'i agor.

  Cam 2: Nesaf, mae angen i chi sefydlu'ch cyfrif Google Family Link drwy gofrestru â'ch cyfrif Google.

  25>

  Cam 3: Mae angen i chi ddewis eich dyfais fel y ddyfais Rhiant.

  Cliciwch ar Rwy'n barod.

  Cam 4: Nesaf, mae angen i chi gymryd drosodd dyfais y targed yn gorfforol.

  Cam 5: Ewch i Gosodiadau ar y ddyfais darged.

  Cam 6: Nesaf, mae angen i chi glicio ar Google.

  1>Cam 7: Sefydlwch a chysylltwch ei gyfrif google â Google Family Link trwy fynd i mewn i'r adran Rheolaethau Rhieni. Cliciwch n Wedi'i Wneud.

  Gwyliwr Llun Proffil wedi'i Gloi ar FacebookAr-lein:

  Mae gennych yr offer canlynol:

  1. Offeryn Shreaeh

  Mae llawer o offer gwylio lluniau proffil ar-lein ar gael am ddim wedi'u cloi. Gall yr offer hyn eich helpu i wirio ac arbed lluniau proffil o gyfrifon Facebook wedi'u cloi. Un offeryn o'r fath yw Shrateh.

  ⭐️ Nodweddion:

  ◘ Mae'n eich helpu i gadw lluniau proffil a fideos proffil.

  ◘ Byddwch yn gallu i weld lluniau proffil llawn.

  ◘ Gall eich helpu i weld lluniau proffil cyfrifon wedi'u cloi hefyd.

  ◘ Gan ei fod yn declyn gwe, mae'n gydnaws i'w ddefnyddio ar unrhyw ddyfais. Mae'n offeryn rhad ac am ddim.

  ◘ Gallwch ei ddefnyddio i warchod eich llun proffil Facebook hefyd.

  ◘ Gellir ei ddefnyddio fel dadlwythwr fideo.

  🔴 Camau i'w Dilyn:

  Cam 1: Agorwch www.facebook.com. Nesaf, chwiliwch am y defnyddiwr a chliciwch ar ei broffil o'r canlyniadau chwilio.

  Cam 2: Yna, mae angen i chi gopïo dolen ei broffil o'r blwch URL.<3

  Agorwch yr offeryn syllwr lluniau proffil o'r ddolen: //khalil-shreaeh.com/khalil.shtml/social_applications/facebook-applications/profile-picture-viewer-app.html .<3

  Cam 3: Gludwch y ddolen yn y blwch mewnbwn. Yna, mae angen i chi wneud y gwiriad captcha.

  Cam 4: Cliciwch ar y botwm Cael Llun Proffil a gweld y llun proffil.

  2. Chwiliwr Cymdeithasol <11

  Mae Social Searcher yn declyn gwylio lluniau proffil arall sy'n helpu defnyddwyr i wirio'rlluniau proffil o gyfrifon Facebook wedi'u cloi am ddim. Mae'n offeryn gwe.

  ⭐️ Nodweddion:

  ◘ Gall eich helpu i weld lluniau proffil proffiliau wedi'u cloi a grwpiau wedi'u cloi hefyd.

  ◘ Byddwch yn gallu cadw'r lluniau proffil.

  ◘ Gall eich helpu i chwyddo'r lluniau hefyd.

  ◘ Mae'n arf rhad ac am ddim.

  ◘ Byddwch yn yn gallu chwilio yn ôl enw'r defnyddiwr a'r ddolen proffil.

  🔴 Camau i'w Dilyn:

  Cam 1: Agorwch y we Facebook, a mewngofnodwch i'ch cyfrif.

  Cam 2: Chwilio am y defnyddiwr a mynd i mewn i'w broffil.

  Cam 3: Copïwch ddolen ei broffil .

  Cam 4: Nesaf, agorwch yr offeryn Chwiliwr Cymdeithasol o'r ddolen: //www.social-searcher.com/facebook-search/ .

  Cam 6: Gludwch y ddolen proffil. O'r canlyniadau, cliciwch ar ddelweddau a gwiriwch lun proffil y defnyddiwr.

  3. Gwyliwr Proffil Preifat

  Gallwch hefyd ddefnyddio'r teclyn Gwyliwr Proffil Preifat i weld lluniau proffil wedi'u cloi Cyfrifon Facebook. Mae'n offeryn ar-lein rhad ac am ddim.

  ⭐️ Nodweddion:

  ◘ Gall helpu defnyddwyr i wirio lluniau proffil cyfrifon Facebook sydd wedi'u cloi.

  ◘ Chi yn gallu gwirio a lawrlwytho lluniau proffil holl aelodau unrhyw grŵp Facebook preifat.

  ◘ Mae'n eich helpu i wirio sylwadau Facebook preifat gan grwpiau preifat hefyd.

  ◘ Gallwch hyd yn oed ei ddefnyddio i arbed proffil fideos.

  ◘ Mae'n gwbl ddienw.

  🔴 Steps

  Jesse Johnson

  Mae Jesse Johnson yn arbenigwr technoleg o fri gyda diddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Gyda mwy na degawd o brofiad yn y maes, mae wedi hogi ei sgiliau wrth ddadansoddi ac ymchwilio i'r tueddiadau a'r bygythiadau diweddaraf i ddiogelwch ar-lein. Jesse yw'r meistrolaeth y tu ôl i'r blog poblogaidd, Trace, Location Tracking &amp; Lookup Guides, lle mae'n rhannu ei fewnwelediadau ar amrywiol bynciau diogelwch ar-lein, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at gyhoeddiadau technoleg, ac mae ei waith wedi cael sylw ar rai o’r llwyfannau ar-lein amlycaf. Mae Jesse yn adnabyddus am ei sylw manwl i fanylion a’i allu i egluro cysyniadau cymhleth mewn termau syml. Mae'n siaradwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi rhoi sgyrsiau mewn cynadleddau technoleg amrywiol ledled y byd. Mae Jesse yn angerddol am addysgu pobl ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein ac mae wedi ymrwymo i rymuso unigolion i gymryd rheolaeth o’u bywydau digidol.