Pe bai Rhywun wedi fy Rhwystro Ar WhatsApp, A allaf weld ei DP

Jesse Johnson 02-07-2023
Jesse Johnson

Eich Ateb Cyflym:

Os bydd rhywun yn eich rhwystro ar WhatsApp, ni fyddwch yn gallu gweld eu llun proffil mwyach.

Mae hyn oherwydd pan fydd rhywun yn blocio chi, maen nhw'n tynnu eich rhif cyswllt o lyfr cyfeiriadau eu ffôn.

Fodd bynnag, mae rhai enghreifftiau lle mae'n bosibl y byddwch yn dal i allu gweld eu llun proffil. Er enghraifft, os ydych wedi cadw eu gwybodaeth gyswllt ar eich ffôn o'r blaen, mae'n bosibl y byddwch yn dal i allu gweld eu llun proffil hyd yn oed ar ôl iddynt eich rhwystro.

Gweld hefyd: Gwiriwr Instagram a Welwyd ddiwethaf - Gwiriwr Ar-lein

Yn ogystal, os yw rhywun ond wedi eich rhwystro dros dro, efallai y byddwch yn dal i allu gweld eu llun proffil. Mae hyn oherwydd nad yw blocio rhywun ar WhatsApp yn weithred barhaol, ac mae'n bosibl y bydd y person yn eich dadflocio yn nes ymlaen.

Yn olaf, mae'n bwysig nodi os ydych chi'n gallu gweld llun proffil rhywun sydd wedi'ch rhwystro chi, nid yw hyn yn golygu y gallwch anfon negeseuon atynt neu weld eu diweddariadau statws. Mae cael eich rhwystro ar WhatsApp yn dal i'ch atal rhag anfon negeseuon neu ffonio'r person mewn unrhyw ffordd.

Yna mae gennych ychydig o Weinyddiaeth Amddiffyn i weld lluniau proffil hyd yn oed os ydynt wedi'u rhwystro. Mae yna ychydig o bethau y mae'n rhaid i chi eu gwybod os gwnaeth rhywun eich rhwystro rhag gweld WhatsApp DP.

  Pe bai Rhywun wedi fy Rhwystro Ar WhatsApp A allaf weld ei lun proffil:

  Pan fydd rhywun yn eich rhwystro ar WhatsApp, ni fyddwch yn gallu gweld eu llun proffil. Still, os gwelwch hynny, yw oherwydd ycache ac i'w dynnu'n fuan.

  Ond mae yna sawl peth na fyddwch chi'n gallu eu gwneud neu fanylion eraill na fyddwch chi'n eu gweld os ydych chi wedi cael eich rhwystro gan rywun.

  🏷 Pwynt 1: Os bydd rhywun yn eich rhwystro, yn gyntaf oll, ni fyddwch yn gallu gweld eu llun arddangos neu lun proffil yn lle hynny fe welwch lun llwyd neu wag.

  Ond mae yna siawns bod y person wedi tynnu ei lun proffil neu wedi newid y gosodiad preifatrwydd i Neb. Gallwch gael y sicrwydd eich bod wedi cael eich rhwystro. Felly i fod yn sicr, mae angen i chi wirio'r holl fanylion eraill fel y gwelwyd ddiwethaf, ac ati.

  🏷 Pwynt 2: Fel pan fydd rhywun eich rhwystro ar WhatsApp, ni fyddwch yn gallu gweld yr amser a welwyd ddiwethaf. Felly ni chewch unrhyw syniad pryd oedd y tro diwethaf i'r person fod ar-lein ar WhatsApp.

  Ond gallai hynny hefyd fod y posibilrwydd bod y person wedi newid ei gosodiad preifatrwydd o Gwelwyd ddiwethaf i Neb. Felly os nad yw amser gweld diwethaf person yn dangos yna ni allwch fod yn siŵr bod y person wedi eich rhwystro.

  🏷 Pwynt 3: Ni fyddwch yn dod i wybod a yw eich ffrind ar-lein ar WhatsApp ai peidio os yw'r person wedi eich rhwystro.

  Ond os yw’r statws ar-lein yn weladwy, er bod y llun proffil yn anweledig gallwch chi wybod nad ydyn nhw wedi eich rhwystro chi.

  🏷 Pwynt 4: Os oes rhywun wedi eich rhwystro ar WhatsApp, yna byddechgwybod amdano os na fydd eich neges i'r person yn cael ei hanfon o gwbl. Felly ni fyddwch yn dod o hyd i'r tic llwyd dwbl wrth ymyl y neges ond dim ond y tic llwyd sengl sy'n golygu anfon.

  Os gwelwch fod eich neges i'r person yn cael ei ddanfon, yna nid ydych wedi cael eich rhwystro . Ond os na fydd y neges yn cael ei danfon o gwbl hyd yn oed ar ôl aros am ddyddiau, dylech chi wybod bod siawns dda eich bod chi wedi cael eich rhwystro.

  Beth Rydych chi'n ei Weld ar Broffil WhatsApp Rhywun Os Rydych Chi wedi'ch Rhwystro:

  Gallwch weld y pethau:

  1. Ni allwch weld ei DP

  Os ydych yn amau ​​bod rhywun wedi eich rhwystro ar WhatsApp, gallwch ei wirio eich hun trwy wybod y cliwiau sy'n dynodi blocio. Pan fyddwch chi'n cael eich rhwystro gan ddefnyddiwr ar WhatsApp, ni fydd llun arddangos y defnyddiwr ar gael i chi mwyach. Fe welwch eicon llwyd gwag yn lle ei lun. Ond os ydych chi'n dal i allu gweld llun proffil y defnyddiwr ar WhatsApp, mae'n golygu nad yw'r person wedi eich rhwystro.

  Fodd bynnag, nid yw methu â gweld llun arddangos rhywun yn gorfod golygu eich bod wedi wedi'i rwystro gan y defnyddiwr. Mae hefyd yn bosibl bod y defnyddiwr wedi tynnu ei lun arddangos neu wedi gosod preifatrwydd y llun arddangos i Neb ar WhatsApp. Gallwch wirio'r arwyddion eraill i fod yn siŵr amdano.

  2. Ni fyddech bellach yn gweld ei ddiweddariad statws

  Pan fydd rhywun yn eich rhwystro ar WhatsApp, ni fyddwchgallu gweld ei ddiweddariad statws ar WhatsApp mwyach. Byddwch yn gallu gweld y statws presennol ond ni fydd y statws newydd y bydd y defnyddiwr yn ei bostio ar ôl eich rhwystro yn cael ei ddangos ar eich cyfrif.

  Os gwelwch nad ydych yn gallu gweld rhywun statws am sawl diwrnod, yn enwedig os yw'r defnyddiwr yn diweddaru'r statws yn aml iawn, gallai fod oherwydd bod y defnyddiwr wedi eich rhwystro. Ond mae rhai siawns o hyd nad yw'r defnyddiwr wedi bod yn weithgar iawn ar WhatsApp yn ddiweddar a dyna pam nad yw wedi diweddaru unrhyw statws.

  Hyd yn oed pan fydd rhywun yn eich rhwystro ar WhatsApp, ni fyddwch yn gallu gweld statws ar-lein y person neu'r amser a welwyd ddiwethaf. Os na allwch weld statws ar-lein neu amser gweld diwethaf rhywun ar WhatsApp, efallai mai'r rheswm am hyn yw bod y defnyddiwr wedi eich rhwystro. Ond gall hefyd olygu bod y defnyddiwr wedi cuddio'r un a welwyd ddiwethaf a'i fod all-lein.

  3. Ni anfonwyd negeseuon a anfonwyd gennych

  Ar ôl i rywun eich rhwystro ar WhatsApp, ni fydd eich negeseuon yn cael eu danfon i'r defnyddiwr. Fel arfer pan fyddwch yn anfon neges at berson ar WhatsApp, fe welwch ei fod yn dangos marciau llwyd dwbl wrth ymyl y neges sy'n golygu bod y neges wedi'i hanfon at y defnyddiwr.

  Ond pan fyddwch wedi'ch rhwystro gan y defnyddiwr, bydd yn eich cyfyngu rhag anfon negeseuon at y person a dyna pam y gwelwch y bydd eich neges yn dangos un marc tic llwyd wrth ei ymyl. Pan fydd yn dangos un marc tic llwyd, mae'n golygu bod gan y negeswedi ei anfon a heb ei ddanfon. Arhoswch am ychydig oriau i weld a yw'n cael ei ddosbarthu ai peidio. Os na fydd yn cael ei ddosbarthu ar ôl ychydig oriau neu ddyddiau, mae'n golygu bod y defnyddiwr wedi eich rhwystro.

  🔯 Gwiriwch a yw'r Llun Proffil ar goll Oherwydd Blocio:

  Os ydych' Os nad ydych yn gallu gweld llun proffil rhywun, ni allwch fod yn siŵr bod y person wedi eich rhwystro. Ond mae yna ffyrdd eraill y gallwch chi gadarnhau eich bod wedi cael eich rhwystro.

  Bydd y pwyntiau canlynol yn eich helpu i wybod sut i wirio a chadarnhau eich bod wedi cael eich rhwystro:

  0> 🏷 Pwynt 1:Os ydych chi yn yr un grŵp â'r person yna gallwch anfon neges a gwirio. Yn gyntaf, anfonwch neges at y person hwnnw a darganfyddwch os nad yw'ch neges yn cael ei danfon.

  Os gwelwch fod y person yn anfon negeseuon yn y grŵp ond nid yw'ch neges yn cael ei danfon o hyd i'r person, gallwch fod yn sicr eich bod wedi cael eich rhwystro ganddo ef neu hi.

  🏷 Pwynt 2: Ffordd arall yw trwy wirio a yw'r neges yn cael ei danfon ai peidio. . Os na welwch lun arddangos o'r person, yna anfonwch neges ato yn gyflym.

  Nawr os gwelwch fod neges yn cael ei danfon y byddwch chi'n gallu ei deall os gwelwch y tic llwyd dwbl wrth ymyl y neges, fe ddylech chi wybod bod y person ddim ond all-lein ac nad oes ganddo fo llun proffil. Ond nid yw ef neu hi wedi eich rhwystro.

  🏷 Pwynt 3: Gall fod rheswm bod y personwedi dileu'r cyfrif WhatsApp hwn y mae angen i chi ei gadarnhau.

  Os nad ydych chi'n gallu gweld y llun proffil ac nad yw'ch neges wedi'i hanfon, mae rhai siawns bod y cyfrif wedi'i ddileu gan y defnyddiwr.<3

  🏷 Pwynt 4: Gallwch ei wirio trwy anfon neges at y person gan ddefnyddio cyfrif WhatsApp arall.

  Os bydd yr un peth yn digwydd, nad yw'r neges yn cael ei danfon o gwbl ac na allwch weld y llun proffil hefyd, yna nid yw'r defnyddiwr wedi eich rhwystro ond wedi dileu ei broffil WhatsApp ei hun.

  Gweld hefyd: Sut i gael gwared ar gyfrif cofiedig ar Instagram

  Gwyliwr DP WhatsApp: Pwy sydd wedi Eich Rhwystro Chi

  GWELD DP Arhoswch, mae'n gweithio…

  🔴 Sut i Ddefnyddio:

  Cam 1: Agorwch eich porwr ac ewch i'r teclyn 'Gwyliwr DP WhatsApp'.

  Cam 2: Rhowch rif WhatsApp yr unigolyn yn y blwch a ddarperir.

  Cam 3: Unwaith y bydd y rhif ffôn wedi'i nodi, cliciwch ar y botwm "View DP".

  Cam 4: Yna, bydd eich teclyn yn cynhyrchu dolen ynghyd â'r llun proffil WhatsApp defnyddiwr. Bydd yr hyperddolen hon yn ymddangos ar eich sgrin.

  Bydd clicio ar y ddolen yn ei lansio yn eich porwr gwe. Dylech nawr allu gweld delwedd proffil WhatsApp yr unigolyn.

  Cwestiynau a Ofynnir yn Aml:

  1. Cefais fy rhwystro gan rywun ar WhatsApp, ond gallaf weld o hyd ei statws “ar-lein”. Sut mae hynny'n bosibl?

  Os ydych chi'n gallu gweld statws ar-lein rhywun sydd wedi'ch rhwystro chi, mae'n golygu bod y defnyddiwr wediwedi eich dadflocio ar WhatsApp neu heb eich rhwystro yn y lle cyntaf. Gallwch wirio a ydych chi wedi'ch rhwystro mewn gwirionedd ai peidio trwy anfon negeseuon at y defnyddiwr ac os yw'n cael ei ddosbarthu, mae'n golygu nad yw wedi eich rhwystro.

  2. Ydy'r llun proffil yn diflannu pan fydd wedi'i rwystro ar WhatsApp?

  Pan fyddwch yn rhwystro rhywun ar WhatsApp, ni fydd eich llun proffil ar gael i'r defnyddiwr mwyach. Bydd yn gallu gweld eicon llwyd gwag yn lle'r llun proffil.

  Dim ond ar ôl i chi ei ddadflocio, bydd yn gallu gweld eich llun arddangos eto ar WhatsApp. Fodd bynnag, hyd yn oed os byddwch yn ei rwystro, byddwch yn gallu gweld ei lun proffil ar WhatsApp.

  Jesse Johnson

  Mae Jesse Johnson yn arbenigwr technoleg o fri gyda diddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Gyda mwy na degawd o brofiad yn y maes, mae wedi hogi ei sgiliau wrth ddadansoddi ac ymchwilio i'r tueddiadau a'r bygythiadau diweddaraf i ddiogelwch ar-lein. Jesse yw'r meistrolaeth y tu ôl i'r blog poblogaidd, Trace, Location Tracking &amp; Lookup Guides, lle mae'n rhannu ei fewnwelediadau ar amrywiol bynciau diogelwch ar-lein, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at gyhoeddiadau technoleg, ac mae ei waith wedi cael sylw ar rai o’r llwyfannau ar-lein amlycaf. Mae Jesse yn adnabyddus am ei sylw manwl i fanylion a’i allu i egluro cysyniadau cymhleth mewn termau syml. Mae'n siaradwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi rhoi sgyrsiau mewn cynadleddau technoleg amrywiol ledled y byd. Mae Jesse yn angerddol am addysgu pobl ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein ac mae wedi ymrwymo i rymuso unigolion i gymryd rheolaeth o’u bywydau digidol.