Gwiriwr Instagram a Welwyd ddiwethaf - Gwiriwr Ar-lein

Jesse Johnson 02-06-2023
Jesse Johnson

Eich Ateb Cyflym:

I wirio gweld diwethaf rhywun ar Instagram gan ddefnyddio traciwr ar-lein, yn gyntaf oll, gosodwch y Traciwr Gweithgaredd a Welwyd Olaf InstaOnline ar eich dyfais Android neu iOS .

Yna rhowch enw defnyddiwr y proffil Instagram & chwiliwch, fe welwch y gweithgareddau mwyaf diweddar ar gyfer y proffil hwnnw a'r amser postio olaf sef ei amser gweithredol olaf.

Os ydych chi am olrhain statws ar-lein neu amser gweld diwethaf rhywun ar Instagram yna gallwch wirio trwy ap Instagram lle mae Instagram yn caniatáu ichi wneud hynny, ond efallai na fydd hynny'n weladwy i'r bobl hynny sy'n ei guddio.

Os ydych ar Instagram a'ch bod am wirio'r tro diwethaf i'ch ffrind weld yna chi yn gallu dod o hyd i'w statws gweithredol ar-lein neu ddiwethaf o'r adran Negeseuon Uniongyrchol ar eich Instagram ond gallwch weld eu statws gweithredol diwethaf os ydynt yn eich mewnflwch neu wedi gwneud y statws yn gyhoeddus.

Mae rhai apiau sy'n gallu gwneud hynny pethau i chi a dangos i chi pwy sydd ar-lein ar Instagram trwy wirio eu gweithgareddau ar eich proffil Instagram.

Er, os ydych chi am fwrw ymlaen â'r camau uniongyrchol yna mae rhai camau i wirio'r rhai a welwyd ddiwethaf o Instagram. defnyddiwr.

Agorwch y canllaw Gwiriwr a Welwyd Olaf, a chymerwch y camau i'w osod. Gallwch nawr drefnu'r amser a welwyd ddiwethaf.

  Gwiriwr Instagram a Welwyd ddiwethaf - Offer Gorau:

  Gadewch i ni edrych ar y nodweddion a'r camau ar gyfer y rhainoffer.

  1. Gwiriwr Instagram a Welwyd Ddiwethaf

  GWIRIO WEDI'I WELD DIWETHAF Arhoswch, mae'n gweithio…

  Os ydych chi'n chwilio am wefan sy'n gallu dweud a yw rhywun ar-lein ar Instagram neu'n gweld yr amser gweithredol diwethaf gan ddefnyddiwr yna neges uniongyrchol Instagram yw'r ffordd orau o wneud hynny.

  Nawr, os ydych chi am weld y statws yna gallwch chi ymweld â'r URL neges uniongyrchol o'ch cyfrifiadur personol, ac yna gallwch chi eu gweld yn hawdd o wefan Instagram ar ôl mewngofnodi.

  Y Instagram mae neges uniongyrchol yn nodwedd arall y gallwch chi fanteisio arni er mwyn olrhain yr amser a welwyd ddiwethaf neu statws ar-lein y person. Mae rhai ffyrdd o olrhain a yw rhywun ar-lein ar Instagram.

  I olrhain yr hyn a welwyd ddiwethaf mae'n rhaid i chi anfon neges uniongyrchol (DM) at y person ac os yw'r person yn ei weld ac mae ei statws ar-lein yn gyhoeddus yna byddwch yn gallu gweld ei amser gweld diwethaf ar-lein neu fel arall os yw ar-lein.

  🔴 Camau i'w Dilyn:

  I wirio'r amser gweithredol diwethaf o'r PC,

  Cam 1: Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr eich bod wedi mewngofnodi & agorwch adran negeseuon uniongyrchol Instagram o'ch cyfrifiadur.

  Cam 2: Nawr, anfonwch neges at y person ac os yw statws ar-lein y person yn gyhoeddus, fe welwch yr amser gweithredol olaf.<3

  Gallwch weld amser gweithredol olaf rhywun a phryd roedd wedi gweld eich negeseuon o'r adran Neges Uniongyrchol ar Instagram.

  Pe bai'r person wedi gwneud eistatws cyhoeddus neu ar eich rhestr dilynwyr gallwch weld yn hawdd ei amser gweld diwethaf neu amser gweithredol diwethaf.

  2. Traciwr Gweithgaredd a Welwyd Olaf InstaOnline

  Ap InstaOnline Tracker yw'r gwiriwr gorau a welwyd ddiwethaf ar gael i olrhain amser gweithredol olaf defnyddiwr Instagram a gwneir hyn trwy olrhain yr ID a'i stwff postio.

  Mae traciwr Gweithgaredd a Welwyd Olaf InstaOnline yn gweithio trwy ddefnyddio'r enw defnyddiwr Instagram ac yna gallwch ddod o hyd i'r statws neu'r golwg y stwff proffil, mae'r ap hwn yn olrhain y postiadau diwethaf ar y proffil ac o hynny, mae'n cael data'r amser gweithredol diwethaf. enw defnyddiwr y proffil, ac yna bydd yr ap yn edrych am y statws gweithgaredd ar gyfer y proffil Instagram hwnnw.

  ⭐️ Nodweddion:

  Rhaid i chi wybod y nodweddion eraill o'r ap hwn, dyma rai o nodweddion yr apiau isod:

  ◘ Gall InstaOnline olrhain y proffil gan ddefnyddio'r ID proffil yn unig.

  ◘ Gallwch weld y postiadau ar y proffil a'r amser ei bostio.

  ◘ Gall yr ap hwn ddangos y gweithgareddau ar gyfer y proffil cyhoeddus i chi.

  🔴 Camau i Ddilyn:

  I dracio yr olaf a welwyd yn defnyddio'r traciwr ar-lein hwn,

  Cam 1: Yn gyntaf oll, gosodwch y Traciwr Gweithgaredd a Welwyd Olaf InstaOnline ar eich ffôn symudol.

  Cam 2: Yna rhowch enw defnyddiwr y proffil Instagram a chwiliwch.

  Cam 3: Nawr bydd hwn yn dangosy postiadau a'r dyddiad y cafodd ei gyhoeddi.

  Gweld hefyd: Mae'r Cyfrif Hwn Hefyd Wedi Mewngofnodi i Facebook Ar Y Dyfais Hon - SEFYDLOG

  Sylwer y bydd yr ap hwn yn dangos y gweithgareddau ar y proffil hwnnw i chi, a chan ddefnyddio'r manylion hynny gallwch ddod o hyd i amser gweithredol olaf y person hwnnw.

  3. Ins Tracker – Instagram Profile Tracker

  Ins Tracker yn app arall sy'n gallu dweud wrthych yr amser diwethaf i rywun weld y postiadau. Gallwch weld postiadau defnyddiwr Instagram a lawrlwytho'r postiadau gan ddefnyddio'r ap hwn.

  Gall Ins Tracker olrhain proffil Instagram ond gall hefyd ddangos & lawrlwythwch y postiadau o unrhyw broffil Instagram trwy ddefnyddio enw defnyddiwr y proffil yn unig. Gallwch weld y postiadau y mae rhywun yn eu cyhoeddi ar eich proffil a thrwy ddefnyddio'r offer hwnnw gallwch hyd yn oed eu cadw.

  Nawr, yn achos statws ar-lein, mae'r ap hwn hefyd yn gweithio yn yr un modd trwy weld y gweithgaredd diwethaf neu postiadau ac yna cael y data er mwyn cadarnhau pryd roedd y person yn weithredol ddiwethaf. Dim ond os yw'r person wedi gwneud ei broffil yn gyhoeddus y gellir gwneud hyn ac efallai nad yw'r camau'n gywir i weld yr amser gweithredol diwethaf ond yn brawf i ddweud pan nad yw pethau eraill yn bresennol.

  ⭐️ Nodweddion:

  ◘ Gall yr ap hwn olrhain y proffil gan ddefnyddio'r enw defnyddiwr a dangos y postiadau i chi.

  ◘ Gall yr ap Ins-Tracker lawrlwytho postiadau o unrhyw broffil Instagram.

  ◘ Dim ond y proffiliau cyhoeddus sy'n gallu cael mynediad.

  🔴 Camau i'w Dilyn:

  I olrhain proffil Instagram,

  Cam 1: Yn gyntaf oll,mae'n rhaid i chi osod yr ap Ins Tracker ar eich dyfais android.

  Cam 2: Yna ychwanegwch enw defnyddiwr y proffil a dod o hyd i broffil y person sy'n ei ddefnyddio.

  Cam 3: Gallwch hefyd lawrlwytho'r postiadau os dymunwch ac mae hon yn nodwedd ychwanegol o'r ap hwn.

  4. Insta Online (Ar gyfer iOS)

  ⭐️ Nodweddion:

  ◘ Yn eich galluogi i ychwanegu cyfrifon Instagram rydych am gadw llygad arnynt.

  ◘ Yn darparu adroddiadau llawn gwybodaeth am ddilynwyr a phostiadau newydd a therfynau amser sgrin.

  ◘ Helpu gyda dadansoddeg fel y gallwch wneud penderfyniadau clir.

  ◘ Yn olrhain statws defnydd y defnyddwyr yn gyson.

  🔴 Camau i'w Dilyn:

  Cam 1: Ewch i'r App Store a chwiliwch am yr ap Insta Online

  neu ewch i y ddolen: //apps.apple.com/us/app/insta-online-app-usage-track/id1508034781. Lawrlwythwch a gosodwch y rhaglen.

  Cam 2: Mae'n rhaid i chi ddewis aelodaeth sy'n cynnig y gwasanaethau sydd eu hangen arnoch. Yna mae'n rhaid i chi dalu gan ddefnyddio iTunes.

  Cam 3: Unwaith y bydd y tanysgrifiad wedi'i brynu, gallwch agor yr ap ac ychwanegu cyfrifon eich plant neu aelodau eraill o'ch teulu ato a byddwch yn cael pob math o ddata ar ffurf adroddiadau a fydd yn caniatáu ichi weld eu gweithgaredd.

  Traciwr Gweithgaredd Instagram Ar-lein:

  Rhowch gynnig ar yr apiau canlynol:

  1. iKeyMonitor

  🏷 Sut mae'n gweithio :

  Mae'r ap yn casglu dataynghylch negeseuon a rennir, lleoliadau GPS, a logiau galwadau sy'n ymwneud ag Instagram fel y gall ganfod statws y plentyn os ydych yn ceisio rheolaeth rhiant neu'r gweithiwr os ydych yn eu holrhain.

  ⭐️ Nodweddion :

  ◘ Mae'n helpu i olrhain gan ddefnyddio logiau galwadau, SMS yn ogystal â GPS.

  ◘ Mae'n caniatáu ichi gyfyngu ar amser sgrin ac yn cymryd sgrinluniau o sgyrsiau a gafodd un ar Instagram.

  ◘ Mae ganddo dracio o bell ac mae'n cael ei wneud yn synhwyrol iawn.

  ◘ Delfrydol ar gyfer rheolaeth rhieni.

  🔴 Camau i'w Dilyn:

  <0 Cam 1: Ewch i'ch porwr gwe o ddewis, efallai Chrome.

  Cam 2: Ewch i'r ddolen hon drwy glicio arno neu ei gopïo a'i gludo i mewn y bar chwilio: //emcpanel.com/index.php##/index.php?m=device&a=download_android_html.

  Cam 3: Sgroliwch i lawr a chliciwch ar “Lawrlwythwch iKeyMonitor ar gyfer Android” a chadarnhewch y llwytho i lawr.

  Cam 4: Yna ewch i Play Store, yna i'ch proffil o'r dde uchaf, yna Play Protect, ac i Gosodiadau a diffodd gosodiadau Play Protect.

  Cam 5: Ewch i'r Gosodiadau ac i'r ardal hysbysiadau ac analluogi hysbysiadau o Play Store.

  Cam 6: Gosod a ffurfweddu'r ap.

  2. eyeZy

  🏷 Sut mae'n gweithio :

  Mae traciwr gweithgarwch Instagram EyeZy yn gadael i chi weld gweithgarwch rhywun sy'n gysylltiedig â gweithgaredd i negeseuon, postiadau, a lluniau sy'n cael eu cyfnewid yn ogystal â'u lleoliad. Nid yw hyd yn oedots os yw eu modd diflannu wedi'i droi ymlaen.

  ⭐️ Nodweddion:

  ◘ Bydd gennych fynediad i wybodaeth sy'n ymwneud â phryd anfonodd neu dderbyniodd unigolyn neges.

  ◘ Gallwch weld negeseuon cudd neu fwy neu lai unrhyw neges a rennir.

  ◘ Gallwch weld y lluniau a gyfnewidiwyd.

  ◘ Mae'n eich galluogi i ddarganfod lleoliad rhywun.<3

  🔴 Camau i'w Dilyn:

  Cam 1: Ewch i //www.eyezy.com/instagram-activity-tracker .

  Cam 2: Sgroliwch i lawr a chliciwch ar “DEWCH AR DECHRAU NAWR”. Dewiswch gynllun aelodaeth sy'n cynnig y gwasanaethau sydd eu hangen arnoch ac sy'n fforddiadwy.

  Cam 3: Yna mae'n rhaid i chi osod yr ap.

  Cam 4: Nawr mae'n rhaid i chi fewngofnodi neu gofrestru ar gyfer eich cyfrif ar eyeZy a byddwch yn gallu cyrchu pob math o ddata gweithgaredd sy'n gysylltiedig â Instagram.

  3. mSpy

  🏷 Sut mae'n gweithio :

  Mae mSpy yn gymhwysiad sy'n seiliedig ar India sy'n cynnig gwasanaethau taledig sy'n gysylltiedig ag olrhain eich anwyliaid. Mae'n caniatáu mynediad i Instagram eich plentyn fel y gallwch wneud yn siŵr nad yw'n ymwneud ag unrhyw beth anffafriol.

  ⭐️ Nodweddion:

  ◘ Mae'n ap cynnil ac yn cadw eich holl weithredoedd yn guddiedig.

  ◘ Gallwch gyrchu popeth sydd wedi'i deipio gan ddefnyddio'r cofnodwr bysell.

  ◘ Yn eich galluogi i recordio sgyrsiau Instagram a galwadau fideo ar sgrin.

  ◘ Mae'n fforddiadwy a gall pawb ei ddefnyddio.

  🔴 Camau i'w Dilyn:

  Cam 1: Ewch imSpy ar eich porwr ac agor y canlyniad chwiliad cysylltiedig.

  Gweld hefyd: Sut i Adennill Cyfrif Twitter Wedi'i Atal yn Barhaol

  Cam 2: Ewch i “CEISIO NAWR”, teipiwch eich cyfeiriad e-bost a dewiswch eich dyfais.

  <0 Cam 3: Dewiswch gynllun aelodaeth o'r rhai a gynigir. Yna bydd yn rhaid i chi brynu'r aelodaeth.

  Cam 4: Byddwch yn derbyn e-bost croeso gyda dolen, cliciwch arno, ac yna mewngofnodi i Banel Rheoli'r wefan .

  Cam 5: Ar ôl hynny, bydd y dewin gosod yn helpu i osod popeth, a bydd yn barod i'w ddefnyddio

  Cwestiynau Cyffredin: :

  1. A oes unrhyw wefan Instagram Online Checker?

  Na, nid oes Gwefan Gwiriwr Ar-lein Instagram o'r fath, ac ni fydd unrhyw faint o chwilio ar Google yn dangos gwefan o'r fath i chi. Mae hyn oherwydd bod Instagram yn cymryd preifatrwydd ei holl ddefnyddwyr o ddifrif, ac o ganlyniad, nid yw'n caniatáu i wefannau trydydd parti wirio gweithgaredd rhywun.

  2. A allaf olrhain statws ar-lein Instagram?

  Ie, gallwch chi olrhain statws ar-lein defnyddiwr yn hawdd ar Instagram, ond ni allwch ddefnyddio gwefan gysylltiedig at y diben hwnnw. Fodd bynnag, mae yna rai apiau y gallwch eu lawrlwytho a'u sefydlu ar eich dyfais sy'n eich galluogi i olrhain statws ar-lein neu weithgaredd rhywun, fel iKeyMonitor, eyeZy, mSpy, ac ati.

   Jesse Johnson

   Mae Jesse Johnson yn arbenigwr technoleg o fri gyda diddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Gyda mwy na degawd o brofiad yn y maes, mae wedi hogi ei sgiliau wrth ddadansoddi ac ymchwilio i'r tueddiadau a'r bygythiadau diweddaraf i ddiogelwch ar-lein. Jesse yw'r meistrolaeth y tu ôl i'r blog poblogaidd, Trace, Location Tracking &amp; Lookup Guides, lle mae'n rhannu ei fewnwelediadau ar amrywiol bynciau diogelwch ar-lein, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at gyhoeddiadau technoleg, ac mae ei waith wedi cael sylw ar rai o’r llwyfannau ar-lein amlycaf. Mae Jesse yn adnabyddus am ei sylw manwl i fanylion a’i allu i egluro cysyniadau cymhleth mewn termau syml. Mae'n siaradwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi rhoi sgyrsiau mewn cynadleddau technoleg amrywiol ledled y byd. Mae Jesse yn angerddol am addysgu pobl ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein ac mae wedi ymrwymo i rymuso unigolion i gymryd rheolaeth o’u bywydau digidol.