Sut i gael gwared ar 2FA ar anghytgord heb god dilysydd

Jesse Johnson 02-06-2023
Jesse Johnson

Eich Ateb Cyflym:

Gweld hefyd: Sut i Weld Hen Straeon Instagram Rhywun - Gwyliwr Hen Stori

I amddiffyn eich cyfrif Discord, ceisiwch actifadu dilysiad dau ffactor (a elwir hefyd yn 2FA). Os oes gennych y rhaglen bwrdd gwaith neu'r app symudol, gallech ddefnyddio'r naill neu'r llall. Mae eicon yr ap yn edrych fel rheolydd gêm ar gefndir glas golau.

I dynnu 2FA o Discord, cliciwch yr eicon 'Settings' gêr, fe welwch yr eicon gêr ar waelod y dudalen, ffenestr, neu sgrin wrth ymyl eich llun proffil. Yn yr ap symudol, tapiwch eicon y ddewislen tair llinell yn gyntaf, yna tapiwch eich llun proffil a Fy Nghyfrif.

Cliciwch Dileu 2FA. Fe welwch hwn o dan y pennawd “Deu-Ffactor Dilysu opsiwn.

Rhowch eich cod dilysu 6-digid a chliciwch Dileu 2FA. Defnyddiwch y cod dilysu a welwch yn eich ap dilysu (fel Authy neu Google Authenticator) neu a gawsoch drwy SMS, mae hyn yn analluogi 2FA ar gyfer eich cyfrif.

Gweld hefyd: Sut i ddod o hyd i rif TextNow Trwy E-bost

Os nad oes gennych eich ffôn, gallwch ddefnyddio un o'r codau wrth gefn 8 digid a gawsoch pan wnaethoch alluogi 2FA.

Efallai eu bod mewn ffeil ar eich cyfrifiadur o'r enw “discord_backup_codes.txt”. Os nad oes gennych chi fynediad i'ch ffôn ac nad ydych wedi cadw'ch codau wrth gefn, nid oes unrhyw ffordd i analluogi 2FA, a bydd angen i chi greu cyfrif Discord newydd.

  > Sut i Dynnu 2FA o Discord heb God:

  🔴 Camau i'w Dilyn:

  Cam 1: Agor Discord a Tapiwch ar yr eicon gêr

  Agorwch yr app Discord ymlaeneich dyfais (PC, Gliniadur, Ffôn, IOS) a mewngofnodwch fel arfer os nad ydych wedi mewngofnodi. Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi, bydd yr hafan yn ymddangos; gyda'ch holl weinyddion yn y panel ochr chwith, edrychwch isod, a byddwch yn dod o hyd i'r enw wedi'i ysgrifennu, ac wrth ymyl yr enw, fe welwch eich symbolau sain ac allbwn.

  Ar wahân i hynny, cliciwch ar yr eicon gêr yn y logo cornel chwith isaf hwn. Dyma'r logo yn eich gweinydd anghytgord. Ar ôl i chi glicio ar y logo hwnnw, mae'r dudalen yn eich arwain at dudalen arall. Yma fe welwch eich holl gyfrineiriau a rheolyddion 2FA.

  Cam 2: Tap ar 'View Backup Codes' a Enter i weld y codau

  Unwaith y byddwch ar y dudalen honno, bydd angen y codau wrth gefn. Os ydych chi'n eu cofio, mae hynny'n dda neu os ydych chi wedi eu hysgrifennu yn rhywle, tynnwch nhw allan. Nawr, os nad ydych yn cofio eich codau anghytgord, gallwch eu hadalw'n hawdd.

  Gallwch adennill eich codau wrth gefn Discord eto drwy fynd i'r Gosodiadau Defnyddiwr, yna mynd i 'Cyfrinair ac yna Dilysu' yma isod yr opsiwn 'Cyfrinair a Dilysu'.

  Lawrlwythwch eich codau wrth gefn, yna edrychwch ar eich Codau Wrth Gefn ar y we/penbwrdd. O ran defnyddwyr ap symudol Android ac iOS, mae angen i chi fynd i “Fy Nghyfrif” a Gweld y Codau Wrth Gefn yn uniongyrchol.

  Cam 3: Nawr tapiwch ar 'Dileu 2FA'

  Mae'n dod nawr yn ôl i'r dudalen gosodiadau Sylfaenol. Edrychwch ar yr opsiynau. Yr opsiwn cyntaf y byddwch chi'n dod o hyd iddo yw "Cyfrinair a Dilysu". Yn awr o dan y “ Cyfrinair aAdran Dilysu” yn y tab “Fy Nghyfrif”, cliciwch ar “Dileu 2FA”.

  Mae hyn i ddiffodd dilysiad 2FA ar Discord, ond cofiwch y bydd gwneud hyn yn gwneud eich cyfrif yn fwy agored i niwed i risgiau materion diogelwch.

  Os byddwch yn rhoi'r gorau i ddefnyddio dilysu dau-ffactor, mae'n gwneud eich cyfrif yn fwy agored i'r byd seiber a'i droseddau, felly mae bob amser yn well cael hwn ar agor ar gyfer eich cyfrif.

  Cam 4: Rhowch god wrth gefn a Tapiwch 'Dileu 2FA'

  Nawr, os ydych wedi penderfynu ac yn siŵr am analluogi 2FA, nodwch y cod 6 digid o'r app dilysu.

  Os oes gennych chi hwnnw neu os defnyddiwch un o'r codau wrth gefn a gawsoch yn ôl yn y cam blaenorol ar y dudalen gosodiadau, nawr defnyddiwch nhw a'u teipio i mewn, ac yna cliciwch ar "Dileu 2FA". Os byddwch byth yn newid eich meddwl, gallwch ddod yn ôl yma trwy ailadrodd y camau a throi'r dilysiad dau ffactor yn ôl ymlaen.

  Sut i Dileu 2FA i'w Gymedroli ar Ddiscord Server:

  🔴 Camau i Ddilyn:

  Cam 1: Tapiwch enw'r Gweinydd a thapio ar 'Gosodiadau Gweinydd'

  Agorwch yr ap Discord ar eich dyfais (PC, Gliniadur, Ffôn, IOS) a llofnodwch fel arfer os nad ydych wedi mewngofnodi. Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi, mae'r dudalen gartref yn ymddangos, gyda'ch holl weinyddion yn y panel ochr chwith.

  Nawr ar frig y blwch gweinydd yn y gornel dde uchaf, mae eicon bach siâp saeth i lawr. Cliciwch ar yr eicon hwnnw. Nawr panel opsiynaullithro i lawr gyda chyfres o opsiynau. Cliciwch ar yr opsiwn sydd wedi'i labelu 'Gosodiadau Gweinydd'.

  Cam 2: Tapiwch Cymedroli o'r ddewislen chwith

  Ar ôl i chi glicio hynny nawr rydych chi'n cyrraedd y dudalen gosodiadau. Nawr ar yr ochr chwith, mae cyfres arall o opsiynau ac yn eu plith rydych chi'n dewis yr opsiwn 'Cymedroli'.

  Cam 3: Tap ar 'Analluogi 2FA Requirements'

  Nawr mae is-dudalen arall yn agor ar ochr dde'r dudalen. Nawr sgroliwch i lawr i ddarllen y wybodaeth y mae'r dudalen yn ei darparu, ac ar ôl i chi ddarllen y rhai ar waelod y dudalen, fe welwch yr opsiwn 'Analluogi Gofynion 2FA'.

  Cliciwch ar hwnnw, a nawr mae eich gwaith wedi'i orffen. Mae hyn yn clirio ac yn analluogi'r opsiwn 2FA.

  🔯 Pwy all Dileu'r 2FA ar Gymedroli Anghydfod?

  Dim ond y cymedrolwyr a'r gweinyddwyr all ddileu'r safoni 2FA ar Discord. Pan fydd wedi'i alluogi, mae dilysu dau ffactor ar draws y gweinydd (2FA) yn ei gwneud yn ofynnol i bob cymedrolwr a gweinyddwr gael 2FA wedi'i alluogi ar eu cyfrifon i gymryd camau gweinyddol, fel dileu negeseuon.

  Gallwch ddarllen mwy am 2FA ar eu gwefannau. Trwy ei gwneud yn ofynnol i bob cyfrif gweinyddol gael 2FA wedi'i droi ymlaen, rydych chi'n amddiffyn eich gweinydd rhag defnyddwyr maleisus a allai geisio peryglu un o gyfrifon eich cymedrolwr neu weinyddwyr ac yna'n gwneud newidiadau diangen i'ch gweinydd. Gallwch ddod o hyd i'r botwm Server 2FA ar un o'ch cymedrolwyr neu weinyddwyrcyfrifon.

  Y Llinellau Gwaelod:

  Mae sefydlu dilysiad dau ffactor yn un o'r mesurau hawsaf i lefelu diogelwch eich cyfrif ar unrhyw blatfform. Fel llawer o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, mae gan Discord hefyd opsiwn sy'n caniatáu i ddefnyddwyr alluogi a defnyddio dilysiad dau ffactor yn ddiogel.

  Os nad oes gennych fynediad at eich codau wrth gefn, ni allwch ddileu 2FA, a bydd yn rhaid i chi greu cyfrif newydd. Ni all Discord ddileu 2FA na chyhoeddi eich codau wrth gefn newydd.

   Jesse Johnson

   Mae Jesse Johnson yn arbenigwr technoleg o fri gyda diddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Gyda mwy na degawd o brofiad yn y maes, mae wedi hogi ei sgiliau wrth ddadansoddi ac ymchwilio i'r tueddiadau a'r bygythiadau diweddaraf i ddiogelwch ar-lein. Jesse yw'r meistrolaeth y tu ôl i'r blog poblogaidd, Trace, Location Tracking & Lookup Guides, lle mae'n rhannu ei fewnwelediadau ar amrywiol bynciau diogelwch ar-lein, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at gyhoeddiadau technoleg, ac mae ei waith wedi cael sylw ar rai o’r llwyfannau ar-lein amlycaf. Mae Jesse yn adnabyddus am ei sylw manwl i fanylion a’i allu i egluro cysyniadau cymhleth mewn termau syml. Mae'n siaradwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi rhoi sgyrsiau mewn cynadleddau technoleg amrywiol ledled y byd. Mae Jesse yn angerddol am addysgu pobl ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein ac mae wedi ymrwymo i rymuso unigolion i gymryd rheolaeth o’u bywydau digidol.