Sut i gael gwared ar gyfrif cofiedig ar Instagram

Jesse Johnson 09-08-2023
Jesse Johnson

Eich Ateb Cyflym:

I gael gwared ar gyfrif sy'n cael ei gofio ar Instagram, yn gyntaf oll, mae'n rhaid i chi fynd i osodiadau Preifatrwydd a Diogelwch ac oddi yno trowch y 'Mewngofnodi Wedi'i Gadw i ffwrdd info' ac ni fydd hwn bellach yn cofio cyfrif unwaith i chi allgofnodi o hwnnw.

Rhag ofn nad oes gennych fynediad i'r ff么n yna gallwch newid y cyfrinair o ddyfais neu gyfrifiadur personol arall a'r cyfrif hwnnw ni fyddai'n gallu mewngofnodi o'r ddyfais symudol nac o rai eraill.

Sicrhewch eich bod yn arfer allgofnodi o'r opsiwn dyfeisiau eraill wrth newid y cyfrinair.

Os oes gennych ychydig o gyfrifon Instagram wedi'u cadw ar eich ff么n symudol, yn ddiofyn bydd Instagram yn cofio'r cyfrifon hynny.

Mae hyn er mwyn ei gwneud hi'n haws newid rhwng cyfrifon ar Instagram heb nodi'r cyfrinair bob tro y byddwch chi'n mewngofnodi.

Os ydych chi am wneud iddo ddiflannu o'r rhestr cyfrifon yna mae'n rhaid i chi wneud bydd ychydig o newidiadau syml yng ngosodiadau eich ap a'r cyfrifon a gofiwyd yn cael eu dileu o'r ap.

Byddai Instagram yn eich helpu i gofio cyfrifon ar yr ap ond ni ellir gwneud hyn os dymunwch oni bai eich bod yn ailosod y data ar gyfer yr ap neu ailosod Instagram.

Gweld hefyd: Offeryn Adfer Facebook Messenger

Weithiau efallai na fydd gennych fynediad i'r ff么n a'ch bod am ddileu'r cyfrif a gofiwyd yn yr achos hwnnw, gallwch atal mewngofnodi'r cyfrif hwnnw gan ddefnyddio dull.

Fodd bynnag, mae gennych chi ffyrdd eraill hefyd os ydych chi am ddileu'r ail gyfrifyn barhaol.

  Sut i Dileu Cyfrif Wedi'i Gofio Ar Instagram: Android

  Os ydych chi ar eich dyfais android yna gallwch chi dynnu'r cyfrif eich hun o'ch app Instagram.

  I dynnu cyfrif sydd wedi'i gadw o'ch Instagram,

  馃敶 Camau i Ddilyn:

  Cam 1: Agorwch eich cyfrif Instagram ar eich ff么n Android.

  Cam 2: Tapiwch eich llun proffil sydd yn y gornel dde.

  Cam 3: Tapiwch ar y tri eicon bar llorweddol yn y gornel dde uchaf ac yna tapiwch ar y 'Settings' a welir isod.

  Cam 4: Sgroliwch i lawr a thapio ar 'Allgofnodi'.

  Cam 5: Bydd pop yn ymddangos yn gofyn am 'Allgofnodi o Instagram' gydag opsiwn o ' Cofiwch fy Mewngofnodi info '.

  Cam 6: Dad-diciwch y ' Cofiwch fy ngwybodaeth Mewngofnodi ' a thapio ar yr opsiwn 'Allgofnodi'. Rydych chi wedi allgofnodi'n llwyddiannus o'ch cyfrif Instagram. Wrth wneud hyn byddwch yn cael eich ailgyfeirio i dudalen Mewngofnodi yr ap.

  Cam 7: Tap ar y tri dot fertigol a welir o flaen enw eich cyfrif.

  Cam 8: Eto bydd ffenestr naid yn ymddangos yn gofyn ' Dileu Cyfrif '. Tap ar ' Dileu '.

  Dyma sut y gallwch chi dynnu cyfrif sy'n cael ei gofio ar Instagram o ff么n Android gan ddefnyddio dull uniongyrchol.

  Sut i Dynnu pob cyfrif o'r ap Instagram:

  Os oes gennych chi gyfrifon lluosog ar eich app Instagram yna gallwch chi glirio storfadata er mwyn tynnu'r holl gyfrifon oddi ar Instagram.

  I dynnu pob cyfrif oddi ar Instagram,

  馃敶 Camau i Ddilyn:

  Cam 1: Yn gyntaf, ewch i 'Settings' ar eich dyfais. Tap ar Apps & hysbysiadau

  Cam 2: Tap ar 'App info'.

  Cam 3: Sgroliwch i lawr a dod o hyd i ' Instagram ' a thapio arno.

  Cam 4: Nawr, tapiwch ar yr opsiwn ' Storio a storfa '.

  Cam 5: Tap ar 'Clear storage' a thapio ar yr opsiwn 'Clear Cache' unwaith y byddwch wedi gorffen gyda hyn.

  Yn dilyn y camau hyn, gallwch chi gael gwared ar yr holl gyfrifon Instagram rydych chi'n eu cofio o'ch ff么n.

  馃敮 Allgofnodi o'ch Cyfrif Facebook:

  Mae Facebook yn berchen ar Instagram a dyma'r rheswm y gallwch chi fewngofnodi i'ch cyfrif Instagram trwy Facebook. Dilynwch y camau i gael gwared ar gyfrifon Instagram sy'n cael eu cofio ar eich ff么n Android gan ddefnyddio Facebook.

  馃敶 Camau i'w Dilyn:

  Cam 1: Ewch i'r Ap Facebook ar eich ff么n Android.

  Cam 2: Tap ar yr eicon tri bar llorweddol ar gornel dde uchaf eich sgrin.

  Cam 3: Sgroliwch i lawr a thapio ar 'Allgofnodi'.

  Cam 4: Nawr ewch i'ch cyfrif Instagram ar yr un ddyfais, a byddwch yn gweld eich bod wedi tynnu'r cyfrif a gofiwyd ar Instagram o'ch ff么n Android.

  Cam 5: Nawr gallwch chi fewngofnodi yn 么l i'ch cyfrif Facebook.

  Cofiwchy gellir defnyddio'r dull hwn dim ond os ydych wedi mewngofnodi i gyfrif Instagram gan ddefnyddio manylion Facebook.

  馃敮 Atal mewngofnodi ar gyfer cyfrif Cofio ar Instagram:

  Os nad oes gennych fynediad i'r ff么n symudol sydd 芒'r cyfrif wedi'i gadw arno yna mae angen i chi newid y cyfrinair er mwyn tynnu'r cyfrif ac atal mewngofnodi i'r cyfrif o'r ddyfais.

  I newid y cyfrinair ar Instagram i'w atal rhag cael ei gofio mewngofnodi cyfrif,

  Gweld hefyd: Gwiriwr Bloc WhatsApp - Apiau i wirio a ydych chi wedi'ch rhwystro

  馃敶 Camau i Ddilyn:

  Cam 1: Agorwch eich cyfrif Instagram ar eich ff么n Android.

  Cam 2: Tapiwch ar eich llun proffil yn y gornel dde.

  Cam 3: Tap ar y tri eicon bar llorweddol yn y gornel dde uchaf ac yna tapiwch ar y ' Gosodiadau ' a welir isod.

  Cam 4: Tapiwch ar ' Security '.

  Cam 5: O dan Ddiogelwch Mewngofnodi, fe welwch ' Cyfrinair '. Tap arno.

  Cam 6: Rhowch eich cyfrinair cyfredol a'r cyfrinair newydd yr ydych am ei osod fel.

  Cam 7: Unwaith y bydd wedi'i wneud, tapiwch y lliw glas '鉁' ar y gornel dde uchaf i newid eich cyfrinair yn llwyddiannus.

  Nid dyma'r dull delfrydol i gael gwared ar gyfrif sy'n cael ei gofio, ond ie bydd yn bendant yn eich helpu i gadw eich cyfrif wedi'i allgofnodi o bob dyfais arall ar 么l i chi newid eich cyfrinair ac eithrio'r ddyfais a ddefnyddiwyd gennych i newid y cyfrinair.

  Sut i Dileu Cyfrif Wedi'i Gofio YmlaenInstagram: iPhone

  Os ydych chi ar eich iPhone, efallai y byddwch chi'n sylwi bod gan yr app Instagram yn ddiofyn nodwedd i arbed gwybodaeth mewngofnodi sydd mewn gwirionedd yn cofio cyfrif wrth i chi allgofnodi. Nawr, os gallwch chi ddiffodd hynny ac yna allgofnodi, ni fyddai'ch cyfrif yn cael ei gofio yn yr achos hwnnw.

  Dilynwch y camau:

  Cam 1: Agor eich cyfrif Instagram ar eich iPhone.

  Cam 2: Ewch i'r brif ddewislen ' Gosodiadau ' a sgroliwch i lawr i ' Allgofnodi ' a tapiwch arno.

  Cam 3: Unwaith y byddwch wedi allgofnodi, tapiwch ar yr eicon croes.

  Cam 4: Yn olaf, cadarnhewch trwy dapio ar ' Dileu '.

  Dyna i gyd.

  Sut i Dileu Cyfrif Wedi'i Gofio Ar Instagram: PC

  Os ydych chi ar eich cyfrifiadur yna gallwch chi berfformio'r weithred o'ch PC hefyd.

  Dyma'r camau y gallwch eu dilyn i dynnu cyfrif Instagram sy'n cael ei gofio oddi ar eich cyfrifiadur.

  Cam 1: Yn gyntaf, agorwch eich porwr ac ewch i Instagram Mewngofnodi.

  Cam 2: Bydd hynny'n dangos eich cyfrif cofiedig ar y tab. Cliciwch arno i fewngofnodi.

  Cam 3: Unwaith y byddwch ar y dudalen mewngofnodi, bydd rhestr o gyfrifon a agorwyd gan ddefnyddio'r porwr yn cael eu dangos.

  <0 Cam 4:Fe welwch ' Rheoli Cyfrifon'. Cliciwch ar y botwm hwnnw.

  Cam 5: Unwaith y byddwch yn gwneud hyn, bydd y sgrin yn dangos yr arwydd croes o flaen yr holl gyfrifon.

  Cliciwch ar yr arwydd croes itynnwch y cyfrif rydych chi'n dymuno ei wneud fel cyfrif cofiedig ar Instagram o'ch PC.

  A dyna'r cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud

  馃敮 Sut i Adfer postiadau Instagram sydd wedi'u dileu o'ch ff么n symudol?

  Gallwch chi adfer eich postiadau, fideos neu straeon sydd wedi'u dileu ar Instagram yn hawdd. Ond cofiwch mai dim ond o fewn 30 diwrnod i'r diwrnod rydych chi wedi'u dileu y gallwch chi adfer eich postiadau, fideos neu straeon sydd wedi'u dileu. Dilynwch y camau a roddir isod ac adferwch eich postiadau Instagram yn hawdd.

  馃敶 Camau i'w Dilyn:

  Cam 1: Agorwch eich cyfrif Instagram ar eich Ff么n Android.

  Cam 2: Tap ar eich llun proffil yn y gornel dde.

  Cam 3: Tap ar y tri eicon bar llorweddol yn y gornel dde uchaf ac yna tapiwch ar y ' Gosodiadau ' a welir isod.

  Cam 4: Tap on' Cyfrif '

  Cam 5: Sgroliwch i lawr i ' Dil毛wyd yn ddiweddar '. Tap arno.

  Cam 6: Wrth dapio, gallwch weld y postiadau, fideos, neu straeon rydych wedi'u dileu.

  Cam 7: Tapiwch y postyn yr hoffech ei adfer.

  Cam 8: Wrth dapio fe welwch eicon tri dot fertigol i lawr yn y gornel dde, tapiwch arno ac yna o'r diwedd tap ar ' Adfer '. Trwy wneud hyn bydd y postiad yn cael ei adfer yn 么l i'ch dyfais.

  Dyna i gyd.

   Jesse Johnson

   Mae Jesse Johnson yn arbenigwr technoleg o fri gyda diddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Gyda mwy na degawd o brofiad yn y maes, mae wedi hogi ei sgiliau wrth ddadansoddi ac ymchwilio i'r tueddiadau a'r bygythiadau diweddaraf i ddiogelwch ar-lein. Jesse yw'r meistrolaeth y tu 么l i'r blog poblogaidd, Trace, Location Tracking &amp; Lookup Guides, lle mae'n rhannu ei fewnwelediadau ar amrywiol bynciau diogelwch ar-lein, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. Mae鈥檔 cyfrannu鈥檔 rheolaidd at gyhoeddiadau technoleg, ac mae ei waith wedi cael sylw ar rai o鈥檙 llwyfannau ar-lein amlycaf. Mae Jesse yn adnabyddus am ei sylw manwl i fanylion a鈥檌 allu i egluro cysyniadau cymhleth mewn termau syml. Mae'n siaradwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi rhoi sgyrsiau mewn cynadleddau technoleg amrywiol ledled y byd. Mae Jesse yn angerddol am addysgu pobl ar sut i gadw鈥檔 ddiogel ar-lein ac mae wedi ymrwymo i rymuso unigolion i gymryd rheolaeth o鈥檜 bywydau digidol.