Sut i wybod a yw rhywun yn dileu Telegram - Gwiriwr

Jesse Johnson 24-06-2023
Jesse Johnson

Eich Ateb Cyflym:

I ddarganfod a oes rhywun newydd eich rhwystro neu ddileu ei broffil, mae'n rhaid i chi edrych ar y proffil ac yna anfon neges ato.

Os gwelwch y DP neu'r negeseuon ddim yn cael tic dwbl yna mae'r person wedi eich rhwystro.

I gadarnhau hyn un cam ymhellach, crëwch ID Telegram newydd arall gan ddefnyddio apiau clôn ac os rydych chi'n wynebu'r un peth o'r proffil newydd yna mae hynny'n golygu bod y person wedi dileu ei gyfrif Telegram.

Nawr, os nad yw eich negeseuon yn cael unrhyw ateb neu os na allwch weld DP y person, chi Gall ddweud naill ai bod y person yn eich anwybyddu neu ddim ar gael.

Nawr yn yr achos hwn, pan nad yw'r person ar gael, gall olygu dau beth naill ai ei fod wedi dileu ei broffil neu wedi'ch rhwystro ar Telegram. Mae yna ffordd y gall ddweud wrthych hefyd os oes rhywun ar-lein ar Telegram.

Mae yna ychydig o bethau a allai olygu pan welwch chi weld ddiwethaf yn ddiweddar ar Telegram.

   5

  🔯 Beth Mae Cyfrif wedi'i Ddileu yn ei Olygu ar Telegram:

  Os ydych chi'n cael eich rhwystro gan rywun a'ch bod chi dal eisiau mynd trwy sgwrs hŷn y person hwnnw ar Telegram yna dyma'r ateb i weld a yw gallwch chi ei wneud ai peidio.

  Yr ateb i'r ymholiad hwn yw ydy ond dim ond mewn ychydig o sefyllfaoedd achos:

  Gallwch ddarllen y negeseuon hŷn gyda pherson hyd yn oed os ydynt wedi eich rhwystro ar Telegram ond dim ond os nad ydych wedi dileu pob sgwrs eich hun.

  Y sgyrsiau hŷngellir ei ddarllen hefyd ar ôl blocio os nad yw'r negeseuon yn cael eu dileu o'r ddwy ochr h.y. 'Dileu i Bawb' gan y person sydd wedi'i rwystro.

  Sut i Wybod Os Mae Rhywun wedi Dileu Telegram:

  Chi yn meddwl tybed beth fydd yn digwydd i'ch cyfrif Telegram ar ôl i'r cyfrif gael ei ddileu. Gellir cyflawni'r broses o ddileu neu ddadactifadu cyfrif Telegram mewn ychydig o gamau syml ond yr ymholiad yma yw beth fydd yn digwydd i'ch cyfrif ar ôl dileu'r cyfrif.

  Gweld hefyd: Facebook Cloi/App Gwyliwr Proffil Preifat

  Isod mae'r pwyntiau a grybwyllir a fydd yn digwydd os rydych yn dileu eich cyfrif Telegram:

  1. Bydd negeseuon, sgyrsiau, a chysylltiadau yn cael eu Dileu

  Pan fydd rhywun yn dileu ei gyfrif Telegram mae'r holl sgyrsiau hen negeseuon, yn ogystal â'r cysylltiadau ychwanegwyd atynt eich Telegram, yn cael ei dynnu o'ch cyfrif a byddai'n dangos fel ' Cyfrif wedi'i Ddileu '.

  Fodd bynnag, gall eich holl gysylltiadau ddefnyddio a sgwrsio o hyd yn y grwpiau Telegram a grëwyd o'ch cyfrif. A bydd y negeseuon hŷn yn cael eu dileu o'ch cyfrif yn unig ond bydd gan eich cysylltiadau y cawsoch y sgwrs â nhw eu copi o'r holl hen negeseuon a sgyrsiau o hyd.

  2. Grwpiau'n cael eu gadael heb Weinyddwr

  Trwy ddileu eich cyfrif Telegram, ni fyddwch chi bellach yn weinyddwr unrhyw grŵp rydych chi wedi'i greu gan ddefnyddio'ch cyfrif. Er nad yw hyn yn golygu y bydd yr holl grwpiau a grëwyd gennych chi'n cael eu dileu.

  Pob un arallgall aelodau'r grŵp barhau i sgwrsio a defnyddio'r grŵp hwnnw ond ar ôl i chi ddileu eich cyfrif ni fydd gan eich grwpiau weinyddwr ar eu cyfer bellach os nad ydych wedi gwneud unrhyw un ar ei gyfer cyn dileu eich cyfrif.

  Yr aelodau eraill o gall y grŵp hwnnw ddewis eu gweinyddwr newydd a gall y person hwnnw ymdrin â'r grŵp hwnnw a grëwyd gennych chi i ddechrau ymhellach.

  3. Ni allwch Gofrestru Eto am Ychydig Ddyddiau

  Mae gan Telegram bolisi sy'n os penderfynwch ddileu eich cyfrif yna ni allwch gofrestru ar gyfer cyfrif newydd o'r un rhif ffôn am sawl diwrnod.

  Felly, i gofrestru ar gyfer Telegram eto drwy ddefnyddio'r un rhif ffôn ag o y cyfrif dileu efallai y bydd yn rhaid i chi aros am beth amser. Nid yw hyn wedi'i nodi sawl diwrnod y mae'r broses aros hon yn ei gymryd.

  Gallwch ddarllen y ffyrdd i adfer y cyfrif Telegram sydd wedi'i ddileu os ydych am ei gael yn ôl ar unwaith.

  4. Gwiriwr Dileu Cyfrif Telegram

  Analluogi Ailchwarae Aros, mae'n gweithio ⏳⌛️

  Sut i Ddarganfod a Ddileuodd Rhywun ei gyfrif Telegram neu Wedi Eich Rhwystro:

  Y ffyrdd o wybod a yw rhywun wedi dileu eu cyfrif Telegram Mae cyfrif Telegram neu wedi eich rhwystro, yn cael eu crybwyll isod:

  1. Ceisiwch Anfon Negeseuon

  Un o'r ffyrdd mwyaf sylfaenol o wirio a yw rhywun wedi eich rhwystro ar Telegram yw trwy geisio anfon negeseuon o'ch cyfrif.

  Os na allwch anfon negeseuon at y person hwnnw o'ch cyfrif ynaceisiwch anfon neges at y person hwnnw o gyfrif arall.

  Yna gwiriwch a yw'r neges yn cael ei hanfon at y person o gyfrif arall ac yn dangos y tic dwbl (arwydd danfon), yna mae gennych chi cael ei rwystro gan y person hwnnw.

  Fodd bynnag, os na allwch hyd yn oed anfon y neges o gyfrif arall hefyd, mae'n bosibl bod cyfrif Telegram y person hwnnw wedi'i ddileu. Os ydych chi wedi cael eich rhwystro gan y person hwnnw yna ni allwch hyd yn oed weld eu llun proffil hefyd.

  2. Gwiriwch i mewn i'r Grwpiau

  I wirio a yw rhywun wedi dileu eu cyfrif o Telegram, gallwch gwiriwch wybodaeth grŵp y grwpiau a grëwyd gan y person penodol hwnnw.

  Gweld hefyd: Beth Sy'n Digwydd Os Byddwch yn Rhwystro Rhywun Ar PayPal

  Mae'r dull hwn i'w wirio ynghyd â chamau eraill. Os nad yw'n weinyddwr y grŵp hwnnw bellach mae'n bosibl bod cyfrif y person hwnnw wedi'i ddileu.

  3. Gwiriwch y Llun Proffil

  Os nad yw llun proffil rhywun yn weladwy i chi, fe allai Byddwch yn ddau reswm posibl am hynny, naill ai mae'r person hwnnw wedi eich rhwystro o'u cyfrif neu mae eu cyfrif wedi'i ddileu.

  I wirio hyn, gallwch wirio am lun proffil y person hwnnw trwy ddefnyddio cyfrif Telegram arall neu eich cyfrif. cyfrif ffrind ac yna anfon neges at y person hwnnw.

  Os nad yw'r llun proffil yn weladwy ac nad oes tic dwbl ar y negeseuon o'r ddau gyfrif yna mae cyfrif y person hwnnw wedi'i ddileu. Ond os yw'r llun proffilyn weladwy o gyfrifon pobl eraill a dim ond ar eich cyfrif mae'r cyfyngiadau yna gallwch chi ddweud bod y person yn sicr wedi eich rhwystro chi.

  Beth Sy'n Digwydd Os Ymuno â Chyfrif Wedi'i Ddileu Telegram:

  Fe sylwch ar y rhain pethau:

  1. Bydd Ei Broffil yn Ymddangos Eto

  Pe bai rhywun yn dileu ei gyfrif Telegram, ni fyddech bellach yn gallu dod o hyd i'r cyfrif yng nghanlyniadau chwilio Telegram.

  Mae botwm Chwilio ar frig rhyngwyneb Telegram lle gallwch ddod o hyd i broffil Telegram neu grŵp, ond yn achos unrhyw gyfrif sydd wedi'i ddileu neu os bydd rhywun yn eich rhwystro, ni allwch ddod o hyd i'w broffil. Felly, ar ôl amser hir, os gwelwch fod ei broffil yn ôl, mae wedi ymuno eto.

  2. Gorfod Ailymuno â Phob Grŵp

  Ar gyfer cyfrifon Telegram sydd wedi'u dileu, maen nhw hefyd wedi'u tynnu o'r grwpiau y maent wedi ymuno â nhw. Wrth i'r person ddileu ei gyfrif, ni allwch ddod o hyd iddo ar restr aelodau'r grŵp ac ni allwch ei ychwanegu at y grwpiau.

  Os gwelwch fod y person yn ceisio ailymuno â'r grwpiau eto ac os gallwch ei ychwanegu , yna gallwch chi ddweud ei fod yn ôl ar Telegram.

  3. Gall pawb anfon neges at y Defnyddiwr eto

  Yn ystod y cyfnod dileu, ni all pobl anfon negeseuon ato gan y bydd ei broffil yn diflannu o'r ap.

  Felly, ar ôl ychydig o weithiau, pan welwch y gallwch ddod o hyd i'w gyfrif a anfon neges at y defnyddiwr, gallwch ddweud bod y defnyddiwr sydd wedi'i ddileu wedi ymuno â Telegram eto.

  Gwiriwr Cyfrif Telegram:

  Gallwch roi cynnig ar yr offer canlynol:

  1. iKeyMonitor

  ⭐️ Nodweddion iKeyMonitor:

  ◘ Mae'r offeryn deallusrwydd artiffisial yn cwmpasu bron pob platfform cyfryngau cymdeithasol ac yn eu holrhain.

  ◘ Gallwch dynnu sgrinluniau, recordio fideos, gwneud galwadau arferol, rheoli amser cysgu eich ffôn, ataliwr ap, ac ati.

  ◘ Gan ddefnyddio'r offeryn hwn, gallwch chi fonitro, rheoli ac amddiffyn eich plentyn yn hawdd.

  🔗 Dolen: //ikeymonitor.com/amp

  🔴 Camau i'w Defnyddio:

  Cam 1 : Chwiliwch am iKeyMonitor (//ikeymonitor.com/amp) ar eich porwr, cliciwch ar yr opsiwn “DECHRAU YMA” o'r gornel dde uchaf, a chofrestrwch ar gyfer cyfrif newydd.

  22

  Cam 2: Ar ôl mewngofnodi i'ch cyfrif, lawrlwythwch yr offeryn iKeyMonitor, gosodwch ef, a gwiriwch a yw'r person a dargedwyd wedi dileu ei gyfrif.

  2. iSpyoo

  ⭐️ Nodweddion iSpyoo:

  ◘ Mae'n hawdd ei ddefnyddio, a gall yr offeryn hwn weld eich hanes lleoliad .

  ◘ Mae gan iSpyoo y nodwedd Dangosfwrdd; gallwch gael mynediad i'r holl wybodaeth yn uniongyrchol o'ch Panel Rheoli.

  ◘ Bydd yn hawdd i chi wirio hanes manwl y llwybr o fewn cyfnod penodol.

  🔗 Dolen: //ispyoo.com/

  <0 🔴 Camau i'w Defnyddio:

  Cam 1: Agorwch eich porwr Chrome, ewch i wefan iSpyoo //ispyoo.com/, a dechreuwch eich treial am ddim yno .

  Cam 2: Creu cyfrif yno a phrynu'r tanysgrifiadcynllun iSpyoo o'r dudalen iSpyoo swyddogol.

  Cam 3: Nawr, mae'n rhaid i chi osod y ffôn ar y ddyfais a dargedwyd, felly agorwch Chrome eto ar y ddyfais a dargedwyd a'i lawrlwytho ffeil apk iSpyoo.

  Cam 4: Nawr ewch i Ddangosfwrdd eich cyfrif a gwiriwch a yw wedi dileu ei gyfrif Telegram.

  Cwestiynau Cyffredin:

  1. Os gwnaeth rhywun eich rhwystro ar Telegram, allwch chi weld yr un a welwyd ddiwethaf:

  Y prif bersbectif y tu ôl i'r broses o rwystro yw cadw rhywun rhag cyrraedd manylion cyfryngau cymdeithasol y rhwystrwr sydd hefyd yn cynnwys yr olaf a welwyd yn ogystal â'u statws ar-lein.

  Os nad ydych yn gallu gweld llun proffil neu lun proffil rhywun diwethaf o berson ar Telegram yna mae'n bosibl bod y person hwnnw wedi eich rhwystro a byddech yn gweld y tro diwethaf i chi weld amser maith yn ôl ar gyfer y cyfrifon sydd wedi'u dileu.

  Felly, os ydych chi'n siŵr eich bod chi wedi cael eich rhwystro gan berson ar Telegram yna mae'n siŵr na allwch chi weld eu statws ar-lein diwethaf a welwyd yn ogystal â'u proffil llun.

  Ni fydd y person hwnnw bellach yn derbyn y negeseuon a anfonwyd gennych chi. A hyd yn oed os ceisiwch gychwyn yr alwad llais neu fideo gyda'r person penodol hwnnw, ni fydd eich galwad byth yn mynd drwodd.

  2. A fydd Fy Nghysylltiadau'n Gwybod Os Byddaf yn Dadosod Telegram?

  Ni fydd eich cysylltiadau yn cael eu hysbysu os byddwch yn dadosod eich ap Telegram. Oherwydd os dadosodwch yr app, mae gennych y cyfrif; ni chaiff ei ddileu felni wnaethoch felly. Felly, gall eich ffrindiau ddod o hyd i'ch enw ac anfon negeseuon atynt, a phan fyddwch yn gosod yr ap eto, gallwch weld y negeseuon.

Jesse Johnson

Mae Jesse Johnson yn arbenigwr technoleg o fri gyda diddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Gyda mwy na degawd o brofiad yn y maes, mae wedi hogi ei sgiliau wrth ddadansoddi ac ymchwilio i'r tueddiadau a'r bygythiadau diweddaraf i ddiogelwch ar-lein. Jesse yw'r meistrolaeth y tu ôl i'r blog poblogaidd, Trace, Location Tracking &amp; Lookup Guides, lle mae'n rhannu ei fewnwelediadau ar amrywiol bynciau diogelwch ar-lein, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at gyhoeddiadau technoleg, ac mae ei waith wedi cael sylw ar rai o’r llwyfannau ar-lein amlycaf. Mae Jesse yn adnabyddus am ei sylw manwl i fanylion a’i allu i egluro cysyniadau cymhleth mewn termau syml. Mae'n siaradwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi rhoi sgyrsiau mewn cynadleddau technoleg amrywiol ledled y byd. Mae Jesse yn angerddol am addysgu pobl ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein ac mae wedi ymrwymo i rymuso unigolion i gymryd rheolaeth o’u bywydau digidol.