Camera Instagram Ddim yn Gweithio - Pam & Trwsio

Jesse Johnson 03-07-2023
Jesse Johnson

Tabl cynnwys

Eich Ateb Cyflym:

I drwsio os nad yw camera blaen neu gefn Instagram yn gweithio, yn gyntaf, ailosodwch yr app Instagram ar eich ffôn ac yna analluogi & ail-alluogi'r app camera ar eich ffôn clyfar.

Gallai gwneud y ddau beth hyn ddatrys y broblem a oedd yn digwydd oherwydd gosodiadau'r camera.

Os nad yw'ch camera'n gweithio ar Instagram yna yn gyntaf rydych chi'n gwneud yn siŵr bod camera eich ffôn yn gweithio'n dda. Os ydych chi'n defnyddio dyfais Android neu iPhone yna yn y ddau achos, os yw'r camera wedi'i ddifrodi yna byddech chi'n sylwi efallai na fydd y camera'n agor.

Ond os yw'r camera'n gweithio ar y ffôn ond mae gan Instagram mater agor hwn neu saethu fideo & lluniau yna mae'n rhaid bod angen rhai atgyweiriadau.

Gellir datrys hynny drwy newid y gosodiadau neu dim ond drwy ailosod yr ap Instagram, felly ceisiwch unwaith.

Weithiau ar gam os na chaniateir caniatadau camera chwaith ar y ffenestr naid neu o'r gosodiadau, gall hynny godi problem neu hyd yn oed newid gosodiadau'r camera hefyd yn achosi'r broblem.

Os gwelwch nad yw'r camera yn gallu tynnu fideos neu luniau perffaith er mwyn delio â'r ansawdd y gallwch chi ddefnyddio hidlyddion Instagram i'w wneud yn ddeniadol neu gallwch ddefnyddio'r apiau llunwyr stori.

Bydd yr erthygl hon yn esbonio'r dulliau i drwsio'r gwall camera a pham mae'n digwydd, a hefyd y ffyrdd amgen o trwsio eich camera Instagram.

  Pam nad Instagram CameraGweithio:

  Os nad yw'r alwad fideo yn gweithio yna naill ai mae problem gyda'r camera neu broblem gydag Instagram ei hun. Naill ai nid yw'r gweinydd yn gweithio'n iawn neu mae eich gosodiadau newydd chwarae'r rôl anghywir.

  1. Os nad ydych wedi rhoi caniatâd

  bydd angen ychydig o ganiatâd gan yr ap camera ar Instagram i ddefnyddio'r camera. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi rhoi pob caniatâd sydd ei angen i wneud yr alwad fideo gan Instagram.

  Yn fwy na thebyg, bydd yr opsiynau hyn yn cael eu galluogi'n awtomatig cyn gynted ag y byddwch yn gosod yr ap, ond rhai dyfeisiau android ni fyddwch yn gwneud hynny os ydych wedi defnyddio gosodwr all-lein gyda ffeil apk.

  Mae'n well gwirio yng ngosodiadau'r ap bob amser a ydych wedi troi'r opsiwn camera ymlaen ar gyfer Instagram.

  2. Camera Instagram Ddim yn Troi

  Nid oes gan Instagram gamera ar ei ben ei hun, mae'n defnyddio'r camera yn y ffôn. Y cyfan sy'n rhaid i ni ei wneud yw newid y gosodiadau fel y gall Instagram gael mynediad i gamera'r ffôn.

  Cyn rhoi mynediad, gwnewch yn siŵr bod eich camera'n gweithio'n iawn.

  3. Wedi newid gosodiadau'r Ffatri yn anghywir 9>

  Os bydd popeth yn syrthio i'w le, yr unig ddewis yw gwirio gosodiadau'r ffatri.

  Gall llawer o ffeiliau sothach fod yn achosi rhai problemau gyda'ch camera felly mae bob amser yn ddoeth cadw copi wrth gefn o'r blaen ailosod ffatri.

  Dewiswch 'system' yn y gosodiadau a gwnewch yr ailosodiad trwy dapio ar ddileui gyd.

  Gwiriwr Nodweddion Camera Instagram:

  WIRIO MATER CAMERA Arhoswch, mae'n gweithio…

  🔯 Sut i Ddefnyddio Ap Lluniwr Stori – Unfold

  Mae Unfold yn gymhwysiad creu stori defnyddiol y gallwch ei ddefnyddio ar gyfer eich fideos neu luniau Instagram i wneud y stori ychydig yn ddeniadol ac edrych yn cŵl.

  Gallwch ddefnyddio'r teclyn hwn ar Android ac iOS ac ar iPhone this Unfold mae'r ap yn gweithio'n dda iawn ac yn dod am ddim, er y gallwch chi ddefnyddio'r nodweddion premiwm hefyd ar ôl ei brynu.

  Cam 1: Yn gyntaf, gosodwch yr ap Unfold ar siop apiau Apple neu siop chwarae android.

  Cam 2: Nawr caniatewch ganiatâd i'w ddefnyddio gyda'r camera Instagram.

  Cam 3: Byddwch gallu recordio'ch fideos gydag ychydig o nodweddion ychwanegol i'w defnyddio yn eich straeon.

  Dyna'r cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud.

  Beth i'w wneud os nad yw camera Instagram yn gweithio:

  Mae yna lawer o resymau a all achosi problem methiant camera Instagram, gadewch i ni edrych ar yr atgyweiriadau hynny:

  1. Ailosod yr App Instagram

  Gallwch chi gael yr holl nodweddion ychwanegol newydd ar y ffôn dim ond pan fyddwch chi'n diweddaru'r app. Ni allwch ddisgwyl i'r ap hen ffasiwn weithio gyda nodwedd newydd a ychwanegwyd yn ddiweddar.

  Gweld hefyd: Gwybod a yw rhywun wedi dileu neu ddadosod WhatsApp - Gwiriwr

  Weithiau nid yw diweddaru'r ap yn gweithio, mae'n well dadosod yr ap ac yna ailosod y fersiwn diweddaraf ar eich ffôn symudol. Bydd hyn yn trwsio'r gwall os oedd hynny'n digwydd ar gyfer y gosodiadau neu'r caniatâd a oeddgwrthod.

  2. Analluogi & Galluogi app Camera

  Os oes gan yr app camera broblem ynddo'i hun, yna analluoga'r app camera ac yna ailgychwyn y ffôn. Ar ôl hynny, eto galluogi'r app camera o osodiadau'r app ac yna ceisiwch ailwirio'r camera a yw'n gweithio.

  Efallai y bydd hyn yn datrys y broblem, ond os bydd hyn yn parhau, ewch i'r adran diweddariadau a diweddarwch eich AO ffôn i'r diweddaraf.

  Gweld hefyd: Sut i Weld Pawb Sydd Wedi Eich Ychwanegu Ar Snapchat

  Sut i Trowch y camera ymlaen ar alwad fideo Instagram:

  Os nad ydych wedi cael mynediad at yr alwad fideo Instagram, yna ewch i'r gosodiadau a newidiwch y caniatâd. Os bydd y person yn codi'ch galwad, mae gennych ryddid i naill ai dawelu neu ddiffodd y camera os dymunwch. Ar gornel chwith ochr waelod eich sgrin, gallwch ddod o hyd i opsiwn camera.

  Cam 1: Agorwch yr app Instagram.

  Cam 2: Edrychwch ar y gornel dde uchaf a chliciwch ar yr eicon 'Negeseuon Uniongyrchol'.

  Cam 3: Bydd rhestr o gysylltiadau rydych chi wedi siarad â nhw yn ymddangos.

  Cam 4: Dewiswch un cyswllt yr hoffech wneud galwad fideo iddo.

  Cam 5: Gwneud yn siŵr bod gennych y fersiwn diweddaraf a diweddar o Instagram.

  Cam 6: Wrth ddewis cyswllt, gwiriwch y gornel uchaf ar y dde. Bydd symbol fideo.

  Cam 7: Wrth glicio arno, bydd eich galwad yn cael ei wneud i'r person a ddewiswyd.

  Drwy ei dapio, gallwch ei droi ymlaen neui ffwrdd. Ar y gornel isaf ochr dde, bydd symbol meicroffon y gallwch chi dawelu'r alwad neu ei dad-dewi. Os na welodd y person eich galwad, bydd yn cael hysbysiad, ar yr amod ei fod wedi troi'r hysbysiad ymlaen.

  Camera Blaen Instagram Ddim yn Gweithio - iPhone:

  Mae'r cyfarwyddiadau cyffredinol yn berthnasol i'r iPhone hefyd. Gwnewch y gwiriadau cyffredinol yn gyntaf. Os yw popeth yn iawn, yna dilynwch y camau isod, dechreuwch trwy ailgychwyn eich iPhone.

  Cam 1: Sicrhewch eich bod yn cynnal ac yn dilyn amseriadau sgrin a chyfyngiadau preifatrwydd.

  Cam 2: Mae problem yn codi pryd bynnag y byddwch yn defnyddio ap penodol sy'n fwy na'r terfyn a osodwyd.

  Cam 3: Os ydych am ddefnyddio y camera fideo ar Instagram, yna newidiwch amseriad a chyfyngiadau'r sgrin.

  Cam 4: Agor gosodiadau a dewis amser sgrin ac ewch i gyfyngiadau cynnwys a phreifatrwydd.

  Cam 5: Cliciwch ar ganiateir a throwch y camera ymlaen.

  Cam 6: Eto dewch i gyfyngiadau cynnwys a phreifatrwydd a thapio ar luniau.

  Cam 7 : Gwiriwch 'Caniatáu newidiadau' .

  Trowch Instagram ymlaen.

  Sylwer : Cadwch lygad ar y botwm isel yn gyson modd pŵer. Mae'r modd pŵer isel yn ddefnyddiol i gadw'ch batri yn fyw. Os caiff ei droi ymlaen, efallai y bydd yn diffodd gwasanaethau rhai apiau. Efallai y bydd yn diffodd y camera fideo ar gyfer Instagram gan y gallai ddefnyddio mwy o bŵer.

  Sut i Atgyweirio Fideo Instagramgalwad wedi methu ar iPhone:

  Os methodd yr alwad fideo Instagram, yna un o'r posibiliadau yw bod eich app Instagram wedi dyddio. Diweddarwch yr Instagram a cheisiwch ei ailosod eto.

  Hyd yn oed ar ôl gwneud yr holl wiriadau hyn, os methodd eich galwad fideo Instagram,

  1. Cadwch mewn cysylltiad â mwy o bobl fel y bydd y bobl yn eich dilyn yn ôl.
  2. Os na fydd unrhyw bobl yn eich dilyn yn ôl ar Instagram, yna ni fydd yr opsiwn galwad fideo ar gael ar gyfer y person penodol hwnnw.
  3. Ond, bydd y bobl hynny sydd wedi anfon neges atoch yn uniongyrchol yn gallu sgwrsio ar fideo gyda chi.

  🔯 Cysylltwch ag Instagram i drwsio mater yr alwad fideo ar iPhone:

  Mae cymaint o ffyrdd i ddatrys y mater o fethiant galwad fideo Instagram. Ewch am gysylltu â chymorth Instagram i drwsio hyn,

  Cam 1: Ewch i'r gosodiadau ar gornel dde uchaf Instagram.

  Cam 2: Cliciwch ar 'Help'.

  Cam 3: Dewiswch ' Adrodd am broblem '.

  1>Cam 4: Dewiswch yr opsiwn 'Adrodd problem heb ysgwyd' neu ' Nid yw rhywbeth yn gweithio '.

  > Dewiswch & cliciwch ar anfon ac aros am yr ymateb.

  Jesse Johnson

  Mae Jesse Johnson yn arbenigwr technoleg o fri gyda diddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Gyda mwy na degawd o brofiad yn y maes, mae wedi hogi ei sgiliau wrth ddadansoddi ac ymchwilio i'r tueddiadau a'r bygythiadau diweddaraf i ddiogelwch ar-lein. Jesse yw'r meistrolaeth y tu ôl i'r blog poblogaidd, Trace, Location Tracking & Lookup Guides, lle mae'n rhannu ei fewnwelediadau ar amrywiol bynciau diogelwch ar-lein, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at gyhoeddiadau technoleg, ac mae ei waith wedi cael sylw ar rai o’r llwyfannau ar-lein amlycaf. Mae Jesse yn adnabyddus am ei sylw manwl i fanylion a’i allu i egluro cysyniadau cymhleth mewn termau syml. Mae'n siaradwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi rhoi sgyrsiau mewn cynadleddau technoleg amrywiol ledled y byd. Mae Jesse yn angerddol am addysgu pobl ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein ac mae wedi ymrwymo i rymuso unigolion i gymryd rheolaeth o’u bywydau digidol.