Sut i Weld Cyfrifon Twitter wedi'u Dileu: Gwyliwr

Jesse Johnson 01-06-2023
Jesse Johnson

Eich Ateb Cyflym:

I weld y cyfrif Twitter sydd wedi'i ddileu neu ei Drydariadau, yn gyntaf oll, os oes gennych ddolen i'r trydariad, chwiliwch amdano ar Google

Os gwelwch unrhyw ganlyniadau chwilio ar hwnnw yna agorwch y dudalen o'r modd cache lle bydd yn dangos y dudalen trydar.

Hefyd, os nad oes gennych y ddolen trydar yna gallwch chwilio am y ddolen proffil ar Google. Gall edrych ar y proffil o'r modd cache hefyd ddangos y trydariadau diweddar a bostiwyd gan y person ac os bydd unrhyw beth yn cael ei ddileu mewn amser real yna bydd y data sydd wedi'i storio yn dangos y trydariadau sydd wedi'u dileu yno.

Rhag ofn y bydd angen i chi weld y trydariadau yna mae rhai ffyrdd anuniongyrchol a dim ond os bydd unrhyw weinydd yn cymryd y storfa ar gyfer y trydariadau yna mae hyn yn bosib. yn dibynnu ar boblogrwydd neu flaenoriaeth y cyfrif Twitter i'w storio.

Mae'n bosib gweld y trydariadau sydd wedi'u dileu neu'r cyfrif sy'n dangos ychydig o drydariadau olaf arno gan ddefnyddio Cache.

Gallwch hefyd weld beth sy'n digwydd os byddwch yn dileu rhai trydariadau.

  Gwyliwr Twitter wedi'i ddileu:

  Gweld y Cyfrif Arhoswch, mae'n gweithio!…

  🔴 Sut i Ddefnyddio:

  Cam 1: Agorwch yr offeryn Gweld Trydar Wedi'i Ddileu yn eich porwr.

  Cam 2: Enter enw defnyddiwr Twitter y cyfrif sydd wedi'i ddileu rydych chi am ei weld. Dyma'r @username y mae'rroedd y cyfrif yn arfer cael cyn iddo gael ei ddileu.

  Cam 3: Cliciwch ar y botwm “View Account”. Bydd yr offeryn nawr yn sganio archifau Twitter am unrhyw wybodaeth y gellir ei hadalw am y cyfrif sydd wedi'i ddileu.

  Cam 4: Unwaith y bydd y sgan wedi'i gwblhau, bydd yr offeryn yn dangos y manylion yr oedd gallu dod o hyd. Gallai hyn gynnwys pethau fel bywgraffiad y cyfrif, llun proffil, cyfrif dilynwyr, a hanes trydar.

  Sut i Weld Cyfrifon Twitter wedi'u Dileu:

  Os ydych chi am weld y trydariadau neu'r cyfrifon sydd wedi'u dileu, dylech wneud hynny gan ddefnyddio unrhyw weinydd celc fel Google neu Wayback Machine sy'n cadw storfa'r ddolen, lle mae Google yn ei gadw am gyfnod cyfyngedig neu weithiau am ychydig wythnosau.

  Mae gwahanol ffyrdd o weld y rhai sydd wedi'u dileu cyfrifon sy'n cael eu dileu o Twitter.

  1. Google Cache i Weld Trydariadau Wedi'u Dileu

  Rhaid i chi fod yn ymwybodol, pryd bynnag y byddwch chi'n postio rhywbeth ar Twitter, boed yn drydariad neu ddim ond yn llun neu'n fideo , mae wedi ei URL a gynhyrchir yn awtomatig gan y system y app. Nid dim ond drwy'r ap, os ydych yn gwneud yr un swyddogaeth drwy eich porwr, bydd eich post yn cael URL unigryw a gynhyrchir gan y system.

  Roedd hyn yn ei gwneud yn bosibl i ddefnyddwyr adfer a gweld eu trydariadau dileu o Twitter. Dyma ychydig o gamau a fydd yn gwneud eich gwaith yn haws, gadewch i ni wirio hyn gyda storfa Google.

  I weld y trydariadau sydd wedi'u dileu o'ch dyfais,

  🔴 Camau i'w Dilyn:

  Cam 1: Agorwch Google ar eich dyfais. Unwaith y byddwch yn agor tudalen Google, chwiliwch am ddolen eich tudalen Twitter o far chwilio Google.

  Cam 2: Y peth nesaf sy'n rhaid i chi ei wneud yw pan fyddwch yn chwilio canlyniadau'n dangos, tapiwch ar y symbol saeth i lawr a welir wrth ymyl URL eich cyfrif Twitter fel ' Cached '.

  Cam 3: Tap nesaf ar yr opsiwn ' Cached '. Y foment y gwnewch hyn, gallwch weld eich fersiwn flaenorol wedi'i storio o'r trydariad hwnnw trwy'r ddolen storfa Google Web.

  Un peth pwysig y dylech ei nodi yw mai dim ond os oedd gan Google y gall y dull weithio heb glirio/tynnu'r data sydd wedi'i storio. Os yw Google wedi clirio'ch data sydd wedi'i storio, bydd bron yn amhosibl i chi weld eich trydariadau neu bostiadau wedi'u dileu gan ddefnyddio storfa Google.

  Nawr rydych chi'n gwybod bod yr URL a ddarperir gan Twitter yn ddull pwysig drwyddo y gallwch weld eich trydariadau wedi'u dileu hyd yn oed os caiff ei ddileu.

  2. Wayback Machine – Cyfrifon Twitter wedi'u Dileu

  Mae Wayback Machine yn offeryn sy'n caniatáu i'r rhyngrwyd archifo'r data cyfan drwy'r Byd Gwe Eang. Mae'n darparu mynediad cyffredinol i bob math o dudalennau ar y we.

  Ac ar wahân i hyn, gallwch gael eich data hŷn yr ydych wedi ei drydar ymhell yn ôl o'ch cyfrif Twitter.

  Unig ddiben Wayback Machine yw casglu cymaint o ddata â phosibl o'r gwe a allai fod wedi mynd ar goll neudileu pan fydd newid yn y wefan neu pan fydd yn cau.

  Mae Wayback Machine wedi ei gwneud hi'n bosibl i ddefnyddwyr lawrlwytho a chyrchu tudalennau gwe byd-eang yn ogystal ag adnoddau eraill fel Twitter i adalw trydariadau sydd wedi'u dileu, a postiadau a'u gweld. Os nad oes gennych fynediad i archif y cyfrif Twitter yr anfonwyd y trydariad sydd wedi'i ddileu ohono, bydd Wayback Machine yn eich achub.

  Er nad yw'n archifo'r holl drydariadau neu dudalennau Twitter, mae ganddo sgrinluniau o ychydig neu fwy o dudalennau. Dyma'r camau y gallwch eu defnyddio i gael eich hen drydariadau sydd wedi'u dileu i edrych yn ôl gan ddefnyddio'r Wayback Machine.

  I weld y data Twitter sydd wedi'i ddileu,

  🔴 Camau i Ddilyn:

  Cam 1: Yn gyntaf, ewch i'r Peiriant Ffordd Nôl Ar-lein.

  Cam 2: Unwaith y byddwch chi i mewn yna ar y bar URL teipiwch URL cyflawn y trydariad rydych chi am ei adfer a gwasgwch y botwm ' Pori Hanes '.

  Cam 3: Nawr, dewiswch y dyddiad pan fyddwch am weld y data ar gyfer yr URL hwnnw a byddwch yn gallu gweld y sgrin gyfan a dynnwyd gan Wayback Machine o'r dudalen Twitter honno sydd wedi'i threfnu fel calendr.

  Dangosir y sgrinlun o'r trydariad i chi sy'n union fel y trydariad ag y cafodd ei drydar yn gynharach.

  Gweld hefyd: Beth Sy'n Digwydd Pan Rydych chi'n Dilyn Rhywun Ar Instagram

  Sylwer: Os oes gan y Wayback Machine y data yn ei storfa yna dim ond chi yn gallu dewis dyddiad fel arall ni all ddangoschi y data. Os felly, gallwch chwilio URL y dudalen broffil ar y peiriant Wayback a dewis dyddiad i weld a oes unrhyw drydariadau yno ar y dudalen proffil.

  3. Sgrinluniau o Trydariadau Wedi'u Dileu

  Y llall y ffordd i weld y trydariadau sydd wedi'u dileu yw trwy sgrinluniau neu ddelweddau .

  Mae rhai pobl wrthi'n cymryd sgrinluniau o drydariadau ac yn eu cadw yn nes ymlaen, os ydych chi yn eu plith, wel, gall yr arferiad hwn eich arbed .

  Gallwch weld y trydariadau sydd wedi'u dileu yn hawdd os, yn ffodus, mae'ch ffrind wedi tynnu llun o'r trydariad hwnnw. Mae cael sgrinluniau yn seiliedig ar y ffactorau yn unig gan nad yw'n teimlo bod angen cymryd ciplun o'r trydariad.

  Mae gan rai defnyddwyr arferiad o gymryd sgrinluniau o drydariadau enwogion a phersonoliaethau, gwleidyddion ac actorion , ac weithiau hyd yn oed y rhai a allai fod wedi bod yn ddadleuol ac ysbrydoledig. Mae'r defnyddwyr yn uwchlwytho'r sgrinluniau hyn i wahanol fannau sy'n ymddangos yng nghanlyniadau chwilio delweddau Google.

  Gweld hefyd: Sut i Weld Proffil Facebook Rhywun A Rhwystrodd Chi: Gwyliwr wedi'i Rhwystro

  Gallwch ymweld â Google a chwilio am y trydariadau hyn ar ffurf delweddau o chwiliad delwedd Google.

  Os oedd yn seiliedig ar bwnc tueddiadol, mae'n bosibl bod rhywun newydd gymryd ciplun ohono.

  Gellir dod o hyd i'r un ciplun o'r trydariad hwnnw sydd wedi'i ddileu yn y sylwadau neu ar drydar pobl eraill.

  🔯 Allwch chi Adfer y Trydariadau sydd wedi'u Dileu?

  Gallwch weld yr holl ddata Twitter drwy lawrlwytho'r data llawn o'ch cyfrif. Ond, osrydych wedi dileu unrhyw drydariadau, ni allwch weld y trydariadau na dadwneud y trydariad hwnnw i'w adfer yn hytrach gallwch eu hailbostio fel trydariad newydd.

   Jesse Johnson

   Mae Jesse Johnson yn arbenigwr technoleg o fri gyda diddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Gyda mwy na degawd o brofiad yn y maes, mae wedi hogi ei sgiliau wrth ddadansoddi ac ymchwilio i'r tueddiadau a'r bygythiadau diweddaraf i ddiogelwch ar-lein. Jesse yw'r meistrolaeth y tu ôl i'r blog poblogaidd, Trace, Location Tracking & Lookup Guides, lle mae'n rhannu ei fewnwelediadau ar amrywiol bynciau diogelwch ar-lein, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at gyhoeddiadau technoleg, ac mae ei waith wedi cael sylw ar rai o’r llwyfannau ar-lein amlycaf. Mae Jesse yn adnabyddus am ei sylw manwl i fanylion a’i allu i egluro cysyniadau cymhleth mewn termau syml. Mae'n siaradwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi rhoi sgyrsiau mewn cynadleddau technoleg amrywiol ledled y byd. Mae Jesse yn angerddol am addysgu pobl ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein ac mae wedi ymrwymo i rymuso unigolion i gymryd rheolaeth o’u bywydau digidol.