Sut i Weld Proffil Facebook Rhywun A Rhwystrodd Chi: Gwyliwr wedi'i Rhwystro

Jesse Johnson 24-08-2023
Jesse Johnson

Eich Ateb Cyflym:

I weld proffil Facebook rhywun hyd yn oed os ydych chi wedi'ch rhwystro, mae'n rhaid i chi ddarganfod dolen proffil y cyfrif Facebook hwnnw.

Gallwch gael y ddolen proffil o'ch negesydd Facebook neu'r mewnflwch sgwrsio ar y bwrdd gwaith Facebook, fodd bynnag, gallwch wneud y weithred ar ffôn symudol a bwrdd gwaith.

Ar ôl i chi gael y ddolen yn unig agorwch y ffenestr incognito ac agorwch yr URL, a byddwch yn gallu gweld y proffil.

Hefyd, gallwch chwilio'r bobl ar Facebook neu gael cymorth gan ffrindiau cydfuddiannol i weld ei stwff proffil os yw wedi'i gloi.

Gweld hefyd: Sut i Drwsio'r Terfyn Dros Telegram

Os na allwch weld proffil Facebook y person yna gallai fod llawer o resymau, efallai bod y person wedi eich rhwystro neu wedi dileu ei broffil.

Fel y gwyddoch, ychwanegodd Facebook nodwedd newydd i gloi eich proffil gan rai nad ydynt yn ffrindiau sy'n cuddio pethau hefyd ond nid yw hyn yn cuddio'r llun arddangos na'r proffil Facebook cyfan.

  Gwyliwr Proffil Facebook wedi'i Rhwystro:

  Gallwch ddefnyddio offer trydydd parti i weld eich proffil Facebook ac arddangos lluniau o ddefnyddwyr sydd wedi rhwystro eich cyfrif Facebook.

  Gan mai offer ar-lein trydydd parti yw'r offer hyn, maen nhw'n gweithio i ddod o hyd i lun arddangos a phroffil unrhyw ddefnyddiwr Facebook i ddangos i chi yn ôl eich chwiliad.

  Bydd yn dangos llun arddangos yr ap i chi. Gallwch hefyd ddefnyddio'r Gwyliwr Llun Proffil HD i weld y lluniau o ddefnyddwyr sydd wedi eich rhwystro trwy gludo ei broffildolen.

  Gwiriwch Arhoswch, mae'n gwirio...

  🔴 Sut i Ddefnyddio:

  Cam 1: Agorwch y ' Facebook Blocked Profile Viewer ' offeryn.

  Cam 2: Rhowch enw proffil Facebook neu enw defnyddiwr y person rydych chi'n meddwl allai fod wedi'ch rhwystro.

  Cam 3: Cliciwch ar y botwm ' Gwirio ' ar yr offeryn. Bydd hyn yn cychwyn y broses o wirio a yw'r proffil a roesoch wedi'i rwystro ai peidio.

  Cam 4: Os bydd yr offeryn yn canfod bod y person wedi eich rhwystro, bydd yn dangos proffil o y person a'ch rhwystrodd. Efallai y byddwch yn gweld eu henw, llun proffil, a gwybodaeth arall yn dibynnu ar yr hyn y mae'r offeryn yn ei ddarparu.

  Sut i Weld Proffil Facebook Rhywun Sy'n Eich Rhwystro Chi:

  I wneud hyn, gallwch weld y proffil y person trwy allgofnodi o'ch proffil Facebook a mynd i ddolen ei broffil a gewch gan Messenger neu o'ch adran negeseuon Facebook.

  1. Darganfod Dolen O Messenger & Gweld Proffil

  Os ydych chi ar eich adran negeseuon Facebook yna gallwch gael y ddolen proffil o Messenger ar eich bwrdd gwaith neu gallwch weld yr un proffil yn uniongyrchol o'ch Messenger hefyd trwy dapio ar yr eicon proffil a bydd hyn yn agor proffil y person hwnnw.

  Os gwelwch y neges gwall, copïwch yr URL (pan rydych ar bwrdd gwaith) a logio allan o'ch Facebook ac yna ailagor yr URL proffil neugallwch wneud hyn o'r ffenestr anhysbys pan nad ydych wedi mewngofnodi.

  Os bydd y proffil yn agor yna gallwch weld y llun proffil ynghyd â'r holl bethau a uwchlwythwyd i broffil y person a'ch rhwystrodd.

  Gweld hefyd: Dileu Neges Twitter - Dileu Negeseuon O'r Ddwy Ochr

  2. Dod o Hyd i Broffil gyda Ffotograffau wedi'u Tagio

  Dull arall y gallwch chi ei gymryd yw gweld proffil y person trwy edrych ar y lluniau sydd wedi'u tagio o'r person i ddod o hyd i'r ddolen proffil hon gyda'r enw defnyddiwr diweddaraf , gellir dod o hyd i luniau trwy chwilio a bydd yr holl luniau sydd wedi'u tagio yn ymddangos ar y canlyniad.

  Ond, cofiwch na fyddai'r person sydd wedi eich rhwystro yn ymddangos ar eich proffil yn hytrach mae'n rhaid i chi roi cynnig ar hyn o'ch ffôn symudol ffrind.

  Byddwch yn gweld proffil y person hwnnw a byddai'r dull hwn yn eich helpu i ddod o hyd i'r cyswllt proffil yn uniongyrchol o'r ap Facebook neu fersiwn bwrdd gwaith beth bynnag rydych yn ei ddefnyddio.

  Bydd yr un dull yn dangos y llun proffil o gwmpas gyda'r ddolen proffil gweithredol a byddwch yn gallu gweld holl luniau'r person os nad yw'r proffil hwn wedi'i gloi.

  3. Trwy Chwilio FB [Mewngofnodi & Ddim]

  Y dull gorau o ddarganfod unrhyw bobl a'ch rhwystrodd ar Facebook a gweld ei broffil i weld yr holl luniau a phethau a rannodd ar ei linell amser.

  Mae'n rhaid i chi chwilio am ei enw ar Facebook, bydd Facebook yn dangos holl ganlyniadau pobl o'r fath sydd â'r un enw chirhaid i chi ddarganfod yr union berson o'r canlyniadau chwilio i weld y proffil, dyma'r un dull i weld y llun proffil a'r postiadau sydd wedi'u llwytho i fyny.

  Mae'n rhaid i chi chwilio am y person ar eich Facebook tra rydych wedi mewngofnodi ac os nad ydych wedi'ch rhwystro, byddwch yn gweld proffil y person hwnnw, neu pan fyddwch wedi allgofnodi o'ch proffil, copïwch URL y proffil ac agorwch yr URL proffil FB hwnnw i weld y proffil a'i stwff.<3

  PS Yr un dull gallwch hefyd ei ddilyn drosoch eich hun ac os yn bosibl anfon cais i ddadrwystro eich hun ac ychwanegu fel ffrind. Mae'n debyg y bydd y person yn eich ychwanegu eto os byddwch yn ymddiheuro iddo trwy egluro eich hun.

  4. O Chwiliad Google

  Os yw rhywun wedi eich rhwystro ar Facebook, gallwch barhau i ddefnyddio rhai triciau i'w gweld ei broffil. Mae angen i chi ddod o hyd i ddolen ei broffil ar Google i weld y fersiwn wedi'i storio o'i broffil ar borwr Chrome.

  Gallwch hefyd chwilio am ei broffil ar Google trwy ddefnyddio modd incognito'r porwr. Mae angen i chi chwilio gan ddefnyddio ei enw proffil i gael y ddolen i'w broffil Facebook yn y canlyniadau chwilio.

  Sut i ddweud a wnaeth rhywun eich rhwystro ar Facebook:

  Byddwch yn sylwi ar ychydig o bethau:

  1. Llun Proffil os gwnaeth y person eich rhwystro

  Os ydych chi'n meddwl tybed a allwch chi weld proffil rhywun arall sydd wedi blocio yna'r ateb ydy ydy, ond o gyfrif arall .

  Fe welwch y ddelwedd wag ar y llun proffil na ellir ei newid nes bod y person yn eich dadrwystro.

  Unwaith y byddwch allan o'ch proffil neu gan ddefnyddio ffôn symudol eich ffrind, byddwch yn gallu gweld y llun proffil cyfredol a gwybodaeth proffil cyfan y person hwnnw. Os yw'ch ffrind ar ei restr ffrindiau Facebook, gallwch weld y delweddau sydd wedi'u tagio a'u postio i gyd o'i linell amser.

  Dim ond i ddarganfod rhag ofn i chi anghofio'r cyswllt proffil gallwch ddefnyddio'r chwiliad Facebook i agor y proffil o'r ap Facebook, yr un peth y gallwch chi ei ddarganfod o'ch porwr bwrdd gwaith hefyd.

  2. Ni allwch dagio'r person mwyach

  Os ydych yn amau ​​bod rhywun wedi'ch rhwystro, gallwch ddod o hyd iddo gan ddefnyddio triciau penodol i fod yn sicr yn ei gylch. Pan fydd rhywun yn eich rhwystro, ni chewch chi dagio'r person ar eich postiadau Facebook mwyach.

  Wrth bostio lluniau os ydych yn ceisio ei dagio trwy chwilio, ni fyddwch yn dod o hyd i'w enw yn y canlyniadau os yw wedi eich rhwystro. Ond os nad yw wedi eich rhwystro, byddwch yn gallu dod o hyd i'w enw i'w dagio yn y post.

  3. Ni allwch ei wahodd na'i ychwanegu at unrhyw grwpiau

  Pan fyddwch yn cael eich rhwystro gan rywun ar Facebook, ni fyddwch yn gallu ychwanegu neu wahodd y defnyddiwr i unrhyw un o'r grwpiau Facebook.

  Wrth anfon gwahoddiadau, gallwch chwilio am enw'r defnyddiwr yn y blwch chwilio i weld a yw'n ymddangos yn y canlyniadau ai peidio. Os nad yw yn ymddangos yn ycanlyniadau, mae'n golygu bod y defnyddiwr wedi eich rhwystro.

  4. Fyddech chi ddim yn dod o hyd iddo yn y Rhestr Ffrindiau

  Pan rydych chi'n amau ​​bod ffrind wedi eich rhwystro chi, gwiriwch eich rhestr ffrindiau ar eich cyfrif Facebook. Mae angen i chi chwilio am y defnyddiwr ar ôl agor y rhestr a gweld a yw ei enw yn ymddangos yn y canlyniadau.

  Os nad yw ei enw yn ymddangos, mae'n golygu bod y defnyddiwr wedi eich rhwystro. Fodd bynnag, os gwelwch fod enw'r defnyddiwr yn ymddangos pan fyddwch yn chwilio amdano, y rheswm am hynny yw nad yw wedi eich rhwystro ar Facebook.

  5. Ni fyddech yn gallu anfon negeseuon

  Pryd mae rhywun yn eich blocio ar Facebook, ni fyddwch yn gallu anfon negeseuon at y defnyddiwr ar Messenger mwyach. Bydd y sgyrsiau blaenorol gyda'r defnyddiwr yn diflannu ac ni fyddwch yn dod o hyd iddo trwy chwilio amdano ar Messenger.

  Felly, chwiliwch a gwiriwch a yw ei broffil yn ymddangos yng nghanlyniadau chwilio Messenger. Os nad yw'n ymddangos, mae hyn oherwydd eich bod wedi cael eich rhwystro gan y defnyddiwr.

  6. Methu dod o hyd iddo ar Chwiliad

  Ffordd arall o ddarganfod a yw'r defnyddiwr wedi rhwystro rydych chi neu beidio trwy chwilio amdano ar Facebook. Pan fydd rhywun yn eich rhwystro, ni fyddwch yn gallu dod o hyd i'w gyfrif ar Facebook nes i chi gael eich dadrwystro gan y defnyddiwr.

  Os byddwch yn chwilio am y defnyddiwr ar Facebook, ni fyddwch yn dod o hyd i gyfrif y defnyddiwr proffil yn y canlyniadau chwilio, gan weld pa un y gallwch chi ddarganfod a yw wedi'ch rhwystro ai peidio.

  Gofynnir yn AmlCwestiynau:

  1. Pam na allaf ddod o hyd i rywun yr wyf wedi'i rwystro ar Facebook?

  Os na allwch chi ddod o hyd i rywun rydych chi wedi'i rwystro ar restr blociau Facebook, mae'n golygu bod y defnyddiwr wedi dadactifadu ei broffil.

  Dim ond ar ôl iddo ailysgogi ei broffil, byddwch chi yn gallu dod o hyd i'w broffil yn y rhestr blociau. Mae hefyd yn bosibl eich bod wedi dadflocio'r defnyddiwr o'r blaen, a dyna pam nad yw ei enw ar y rhestr blociau bellach.

  2. Pam gallaf weld sylwadau gan rywun sydd wedi fy rhwystro o hyd?

  Pan fyddwch chi'n cael eich rhwystro gan rywun ar Facebook, ni fyddwch chi'n gallu darllen sylwadau eich gilydd ar unrhyw bostiadau gan ffrind cilyddol tra bod eraill yn gallu gweld a darllen eich dau sylw.

  Os ydych chi'n dal i allu gweld sylwadau gan rywun rydych chi'n meddwl sydd wedi'ch rhwystro chi, mae'n golygu bod y defnyddiwr wedi dod yn gyfaill i chi a heb eich rhwystro ar Facebook.

  Jesse Johnson

  Mae Jesse Johnson yn arbenigwr technoleg o fri gyda diddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Gyda mwy na degawd o brofiad yn y maes, mae wedi hogi ei sgiliau wrth ddadansoddi ac ymchwilio i'r tueddiadau a'r bygythiadau diweddaraf i ddiogelwch ar-lein. Jesse yw'r meistrolaeth y tu ôl i'r blog poblogaidd, Trace, Location Tracking &amp; Lookup Guides, lle mae'n rhannu ei fewnwelediadau ar amrywiol bynciau diogelwch ar-lein, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at gyhoeddiadau technoleg, ac mae ei waith wedi cael sylw ar rai o’r llwyfannau ar-lein amlycaf. Mae Jesse yn adnabyddus am ei sylw manwl i fanylion a’i allu i egluro cysyniadau cymhleth mewn termau syml. Mae'n siaradwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi rhoi sgyrsiau mewn cynadleddau technoleg amrywiol ledled y byd. Mae Jesse yn angerddol am addysgu pobl ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein ac mae wedi ymrwymo i rymuso unigolion i gymryd rheolaeth o’u bywydau digidol.