Sut i Ddatgloi Grwpiau Telegram - Dadrwystro

Jesse Johnson 24-08-2023
Jesse Johnson

Eich Ateb Cyflym:

I ddadflocio'ch hun o'r sianeli Telegram, yn gyntaf, crëwch gyfrif Telegram ac yna ailymuno â'r sianel honno gan ddefnyddio'r cyfrif Telegram hwnnw.

Ffordd arall, mae'n rhaid i chi osod ap Telegram X (dewis arall yn lle Telegram) ac yna cofrestru yno i ddadflocio'ch hun os ydych wedi'ch rhwystro o sianel.

Os na allwch ymuno â grŵp ar Telegram yna efallai bod dau reswm, naill ai nad yw'r grŵp yn weladwy i chi neu rydych chi wedi'ch rhwystro o'r sianel Telegram.

Mae'r sianeli Telegram nad ydyn nhw'n ymddangos i chi, naill ai'n cael eu tynnu gan Telegram ei hun neu beidio yn weladwy i chi oherwydd y gosodiadau preifatrwydd ar eich cyfrif Telegram.

Os ydych chi wedi'ch rhwystro ar sianel Telegram yna mae'n rhaid i chi ddefnyddio ap arall neu greu cyfrif Telegram eilaidd i ymuno â'r grŵp hwnnw.

Os na allwch weld sianel ar Telegram nad ydych erioed wedi ymuno â hi o'r blaen, ewch i'r gosodiadau a diffoddwch yr opsiwn hidlo, ac yna chwiliwch am y sianel neu'r grŵp. Bydd hyn yn dadflocio pob sianel neu grŵp o'r fath nad yw'n weladwy i bob math o gynulleidfa.

Mae gennych chi hefyd rai atgyweiriadau os ydych chi am drwsio'r sianel hon ni ellir ei ddangos ar Telegram.

  <5

  Dadrwystro Grwpiau Telegram:

  UNBLOCK Arhoswch, mae'n gweithio…

  Sut i Ddatgloi Grwpiau Telegram:

  Mae'r dulliau canlynol y gallwch chi roi cynnig arnyn nhw:

  1. Diffodd Hidlo ar Telegram

  Osrydych chi wedi'ch rhwystro ar unrhyw grŵp neu sianel Telegram a'ch bod am ddadflocio'ch hun, gallwch geisio diffodd nodwedd hidlo Telegram. Weithiau efallai y byddwch chi'n gweld neges sy'n dweud “Nid yw'r sianel hon ar gael” mewn rhai grŵp Telegram. Fodd bynnag, bydd analluogi'r opsiwn hidlo yn Telegram yn dileu'r neges hon a byddwch yn gallu gweld y negeseuon neu'r postiadau hynny.

  I ddadrwystro sianeli i ymuno â Telegram,

  🔴 Camau i Ddilyn:

  Cam 1: Yn gyntaf, agorwch ap Telegram.

  Cam 2: Yna ewch i'r gosodiadau.

  Cam 3: Wedi hynny, cliciwch ar “Settings”.

  Cam 4: Yna sgroliwch i lawr a chwiliwch am yr opsiwn “ Analluogi hidlo ”.

  Cam 5: Tapiwch hwnnw i symud y llithrydd i'r dde i'w droi ymlaen.

  Bydd hyn yn diffodd yr opsiwn hidlo yn llwyddiannus ond os nad ydych yn gallu mynd i mewn i'r sianel neu'r grŵp hwnnw o hyd yna gallwch geisio naill ai ailgychwyn yr ap neu ailgychwyn eich ffôn. Pan fyddwch yn agor yr ap eto, byddwch yn gallu mynd i mewn i'r grŵp nad yw ar gael a gweld pob post yno.

  2. Defnyddio Telegram X – Dadflocio ar Android

  Os rhywsut wnaeth yr opsiwn uchod' t gweithio allan i chi yna rhowch gynnig ar hyn. Mae yna ap o'r enw Telegram X App. Mae'r ap hwn yn ddewis amgen i ap Telegram ac mae'n honni bod ganddo gyflymder uwch, nodweddion arbrofol a newydd, a hyd yn oed animeiddiadau slicach.

  Os ydych chi eisiaudefnyddiwch yr ap hwn i ddadflocio'ch hun o grŵp neu sianel benodol, gallwch chi wneud hyn trwy fynd i dab preifatrwydd App Telegram X. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw diffodd yr opsiwn “ Anwybyddu cyfyngiadau cynnwys ” yno.

  SYLWER: Dim ond i chi y bydd yr opsiwn “Anwybyddu cyfyngiadau cynnwys” ar gael os na chaiff yr ap ei lawrlwytho'n uniongyrchol o siop chwarae Google. I gael yr opsiwn hwn dylech lawrlwytho a gosod yr ap hwn trwy APK i gael yr opsiwn hwn.

  I ddod o hyd i'r sianeli nad ydynt yn weladwy ar Telegram,

  🔴 Camau i'w Dilyn:

  Cam 1: Yn gyntaf oll, gosodwch ap Telegram X ar eich android.

  Cam 2: Yna agorwch yr ap ac ewch i'r gosodiadau.

  Cam 3: Ar ôl hynny tapiwch ar “Interface” o osodiadau'r ap.

  Cam 4: Yna tapiwch yr opsiwn “Sgyrsiau”.

  Cam 5: Yn olaf cliciwch ar yr opsiwn sy'n dweud “ Anwybyddu cyfyngiadau cynnwys ” i symud y llithrydd i'r chwith ac analluogi'r nodwedd honno.

  3. Defnyddio Nicegram ar iPhone

  Os ydych chi'n ddefnyddiwr iPhone ac eisiau dadflocio'ch hun o unrhyw Telegram grŵp, yna gallwch chi wneud hyn yn hawdd gydag ap o'r enw Nicegram. Mae'r ap hwn yn rhad ac am ddim i'w ddefnyddio a gellir ei lawrlwytho'n hawdd trwy siop app Apple. Mae Nicegram yn cynnig nodwedd ar gyfer dadflocio sgyrsiau a sianeli sydd wedi'u blocio i'w ddefnyddwyr.

  Mae sawl nodwedd arall i Nicegram hefyd sy'n cynnwysy canlynol:

  Gweld hefyd: Sut I Ddarganfod Pwy Anfonodd Neges Testun

  ◘ Gallwch wneud ffolderi ar gyfer sgyrsiau.

  ◘ Dadflocio sgyrsiau a sianeli sydd wedi'u rhwystro.

  ◘ Gallwch anfon negeseuon neu bostiadau ymlaen heb awdur.

  ◘ Gall wneud hyd at 7 cyfrif.

  ◘ Mae modd ffurfweddu'r holl dabiau sgwrsio er mwyn i chi allu hidlo'ch sgyrsiau.

  Dyma rai o nifer o nodweddion rhyfeddol ap Nicegram . Fodd bynnag, gallwch gael mynediad at rai sgyrsiau sydd wedi'u blocio ar Nicegram. Oherwydd canllawiau'r App Store, fe'ch cynghorir i ddefnyddio'r nodwedd ddadflocio hon y tu allan i'r app Nicegram. Gallwch chi ddefnyddio'r nodwedd hon yn hawdd ar wefan Nicegram.

  Dilynwch y camau i ddadflocio'ch hun o grwpiau neu sianeli Telegram ar eich iPhone:

  🔴 Camau i'w Dilyn:

  Cam 1: Yn gyntaf, ewch i wefan Nicegram.

  Cam 2: Yna mewngofnodwch i'ch cyfrif Telegram yno.

  Cam 3: Yna ewch i'r gosodiadau.

  Cam 4: Wedi hynny, toglwch y ddau opsiwn o'ch blaen sy'n gofyn am gadarnhad oedran a chaniatâd cynnwys.

  Cam 5: Unwaith i chi droi'r opsiynau hyn ymlaen, cliciwch ar “Save”.

  Nawr ailgychwyn Nicegram ac mae wedi gorffen.

  4. Creu Cyfrif Telegram Newydd & Ailymuno â Sianel

  Opsiwn arall ar gyfer dadflocio'ch hun o sianel neu grŵp Telegram yw creu sianel newydd. Os oes gennych rif ffôn arall yna gallwch chi greu cyfrif Telegram newydd yn hawdd ar yr un ddyfais ac ymuno â'r sianel honnoneu grwpiwch eto o'r cyfrif newydd rydych chi wedi'i greu.

  Dyma un o'r ffyrdd hawsaf o ddadflocio'ch hun. Gallwch hefyd ddileu eich cyfrif presennol ac yna creu un newydd.

  Felly, trwy greu cyfrif Telegram newydd gallwch ddod yn ôl eich hun o'ch problem o gael eich rhwystro o sianel Telegram.

  I ddadrwystro eich hun o sianel Telegram os yw wedi'i rhwystro,

  🔴 Camau i Ddilyn:

  Cam 1: Yn gyntaf o i gyd, agorwch ap Telegram.

  Cam 2: Cliciwch ar “ Gosodiadau ” ac allgofnodwch o'ch cyfrif presennol neu dilëwch y cyfrif.

  <21

  Cam 3: Ar ôl hynny crëwch gyfrif Telegram newydd gan ddefnyddio rhif ffôn gwahanol ac Ychwanegu cyfrif arall.

  Cam 4: Unwaith y bydd eich cyfrif newydd wedi'i greu, chwiliwch am y grŵp neu sianel y cawsoch eich rhwystro ohoni.

  Cam 5: Ymunwch â'r grŵp hwnnw eto o'r cyfrif newydd sydd gennych newydd ei greu.

  Gweld hefyd: Pan Rydych Chi'n Rhwystro Rhywun Ar Snapchat Gwnewch y Negeseuon yn Dileu

  Dyna sut rydych yn datgloi eich hun o unrhyw sianel Telegram drwy greu cyfrif newydd.

Jesse Johnson

Mae Jesse Johnson yn arbenigwr technoleg o fri gyda diddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Gyda mwy na degawd o brofiad yn y maes, mae wedi hogi ei sgiliau wrth ddadansoddi ac ymchwilio i'r tueddiadau a'r bygythiadau diweddaraf i ddiogelwch ar-lein. Jesse yw'r meistrolaeth y tu ôl i'r blog poblogaidd, Trace, Location Tracking &amp; Lookup Guides, lle mae'n rhannu ei fewnwelediadau ar amrywiol bynciau diogelwch ar-lein, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at gyhoeddiadau technoleg, ac mae ei waith wedi cael sylw ar rai o’r llwyfannau ar-lein amlycaf. Mae Jesse yn adnabyddus am ei sylw manwl i fanylion a’i allu i egluro cysyniadau cymhleth mewn termau syml. Mae'n siaradwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi rhoi sgyrsiau mewn cynadleddau technoleg amrywiol ledled y byd. Mae Jesse yn angerddol am addysgu pobl ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein ac mae wedi ymrwymo i rymuso unigolion i gymryd rheolaeth o’u bywydau digidol.