Gwyliwr Proffil Preifat Snapchat

Jesse Johnson 01-06-2023
Jesse Johnson

Mae ap Snapchat Private Profile Viewer Online yn wefan lle gallwch weld unrhyw gyfrif Snapchat, hyd yn oed y rhai preifat, a gweld eu straeon a'u lluniau heb iddynt ddod i wybod amdano.

Ar wahân i hynny, mae yna apiau fel Cocospy, Spyic.com, a eyeZy, sydd hefyd yn rheoli eich galwadau ar wahân i'ch helpu i olrhain lleoliad cyfrif Snapchat.

Rhai offer a ddatblygwyd at ddiben tebyg yw Crowdfire, Buffer, a Sprout Social , a all hefyd eich helpu i weld straeon a phostiadau a chyfrifon stelcian o broffiliau defnyddwyr Snapchat heb iddynt wybod.

Trwy We Snapchat, gallwch weld Snapchat Accounts hyd yn oed os nad oes gennych gyfrif. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw nodi'r ID defnyddiwr.

  Gwyliwr Proffil Preifat Snapchat:

  Gwirio Proffil Preifat Arhoswch, mae'n gweithio…

  🔴 Sut i Ddefnyddio:

  Cam 1: Agor gwefan Snapchat Private Profile Viewer Online.

  Cam 2: Nawr i mewn yr Opsiwn Chwilio, mae'n rhaid i chi deipio enw defnyddiwr y cyfrif Snapchat rydych am ei weld yn breifat a chlicio ar y botwm 'Gwirio Proffil Preifat'.

  Nawr gallwch weld y stwff heb i'r defnyddwyr wybod.<1

  Apps Gwyliwr proffil preifat Snapchat:

  Gallwch roi cynnig ar yr apiau canlynol i sbïo arnynt:

  1. Cocospy

  ⭐️ Nodweddion Cocospy:

  ◘ Mae'n ap rhad ac am ddim.

  ◘ Bydd yn eich helpu i olrhain lleoliad rhywun a chyfrifon cyfryngau cymdeithasol felSnapchat, Tik Tok, Instagram, Facebook, ac ati.

  ◘ Mae'n hawdd ei drin, ac nid oes angen gwraidd na jailbreak yma.

  ◘ Mae nodweddion dangosfwrdd yn eich helpu i gadw golwg ar eich gwaith a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am eich gwaith.

  🔗 Dolen: //www.cocospy.com/

  🔴 Camau i Ddilyn:

  Cam 1: Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim ar Cocospy ar y ddyfais a dargedwyd.

  Cam 2: Caniatáu i'r ap lawrlwytho ffeiliau apk o ffynonellau anhysbys.

  Cam 3: Lawrlwythwch y ffeil apk Cocospy o'r porwr a gorffennwch y gosodiad ar eich dyfais.

  Cam 4: Darllenwch y cyfarwyddiadau yn ofalus, ac yna gallwch fonitro manylion cyfrif Snapchat pobl eraill a gweld eu dilynwyr trwy nodi eu rhifau adnabod.

  2. Spyic.com

  ⭐️ Nodweddion Spyic:

  ◘ Gallwch weld galwadau i mewn ac allan ar eich ffôn.

  ◘ Bydd rhestr o gysylltiadau a ddefnyddir yn bennaf hefyd yn cael ei chreu ar eich cyfer gan yr ap .

  ◘ Gallwch olrhain cyfryngau cymdeithasol fel Snapchat, Facebook, Instagram, ac ati.

  🔗 Dolen: //spyic.com/

  🔴 Camau i Ddilyn:

  Cam 1: Agorwch eich porwr Chrome a chwiliwch am Spyic.

  Cam 2: Agorwch y wefan, cofrestrwch i gael cyfrif am ddim, a phrynwch y cynlluniau economaidd i olrhain cyfrifon preifat ar Snapchat.

  Cam 3: Nawr gosodwch yr ap Spyic ar y dyfais wedi'i thargedu a'i chuddio.

  Cam 4: Dechrau monitro'r targedDilynwyr ID Snapchat a manylion cyfrif gwybodaeth eraill o'ch ffôn.

  3. eyeZy

  ⭐️ Nodweddion eyeZy:

  ◘ Mae'n helpu rydych chi'n olrhain eich lleoliad, y rhifau ffôn ar eich rhestr, a chyfrifon cyfryngau cymdeithasol pobl eraill.

  ◘ Mae traciwr dyfais ar gael y gallwch chi ei ddefnyddio i wirio apiau gosodedig y ffôn hwnnw.

  ◘ Yn ogystal, gallwch hefyd wirio cysylltiadau a negeseuon rhywun ar Facebook, Instagram, a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol eraill.

  🔗 Dolen: //www.eyezy.com/

  🔴 Camau i Ddilyn:

  Cam 1: Agorwch eyeZy ar Google Chrome, a dewiswch y ddyfais wedi'i thargedu a'r fersiwn lle rydych chi am osod yr ap.<1

  Cam 2: Dilynwch y camau i ddiffodd yr opsiwn Play Protect o Google Play Store.

  Gweld hefyd: Adolygiad Cais Marchnad Facebook Ddim yn Gweithio – GWIRIWR

  Cam 3: Copi y llwybr o'r cyfarwyddiadau ar y sgrin a'i gludo ar Google, gwiriwch nad robot ydych chi, a'i osod.

  Cam 4: Ar ôl gosod y ffeil apk, caniatewch yr holl ganiatadau y gofynnir amdanynt a nodwch y cod cofrestru a gawsoch o'r wefan.

  Nawr ewch yn ôl i'r wefan, dilynwch y cyfarwyddiadau eto, a dechreuwch fonitro cyfrif Snapchat rhywun, ac ni fyddant gwybod.

  Offer Gwyliwr Proffil Preifat Snapchat:

  Rhowch gynnig ar unrhyw un o'r offer canlynol:

  1. Crowdfire

  ⭐️ Nodweddion Crowdfire:

  ◘ Mae’n helpu i reoli sawl cyfrif cyfryngau cymdeithasol ayn cynnig awgrymiadau amserlennu awtomatig.

  ◘ Mae ganddo bostiadau gwerthfawr mewn un olwg ar bob platfform. Gall olrhain cyfrifon ffug ar gyfryngau cymdeithasol a hyd yn oed galluogi defnyddwyr i weld data cyfrifon preifat ar Snapchat a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol eraill.

  🔗 Dolen: //www.crowdfireapp.com /

  🔴 Camau i Ddilyn:

  Cam 1: Ewch i wefan Crowdfire drwy chwilio amdano ar eich Google Chrome

  0> Cam 2: Tap ar “Dechrau Arni” a chofrestru ar gyfer cyfrif.

  Cam 3: Defnyddio ID eich cyfrif Facebook neu Gmail a cyfrinair, gallwch gofrestru ar gyfer cyfrif Crowdfire newydd.

  Cam 4: Ar ôl creu cyfrif, gallwch gysylltu eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol eraill ag ef.

  Cam 5: Ewch i'r dangosfwrdd a gweld llawer o opsiynau ar frig y bar.

  Cam 6: Cliciwch ar yr eicon Chwilio, rhowch ID Snapchat y person a dargedwyd, ac agorwch ei broffil i weld ei gyfrif.

  2. Clustogiad

  ⭐️ Nodweddion Clustog:

  ◘ It yn uno proffiliau ac amserlenni cyfryngau cymdeithasol lluosog ar y mwyaf 2,000 o bostiadau ar gyfer pob cyfrif cyfryngau cymdeithasol.

  ◘ Gan ddefnyddio estyniad porwr Buffer ac apiau symudol, gallwch drefnu eich amser a'ch dyddiad ar gyfer pob post a'i rannu o unrhyw le.<1

  🔗 Dolen: //buffer.com/

  🔴 Camau i Ddilyn:

  Cam 1: Agorwch wefan Buffer, dewiswch y cynllun taledig addas, crëwch gyfrif gan ddefnyddio'che-bost, a chreu cyfrinair newydd.

  Cam 2: Wedi hynny, gallwch weld yr opsiwn “Analytics” ar frig y dudalen ar eich cyfrif. Cliciwch arno.

  Gweld hefyd: Darganfyddwr E-bost Snapchat: Sut i Ddod o Hyd i E-bost o Enw Defnyddiwr

  Cam 3: Nawr gallwch weld eich dadansoddiadau proffil Snapchat os yw'r Gmail a ddarparwyd gennych wedi'i gysylltu â'ch cyfrif Snapchat.

  O'r fan hon, gallwch weld cyfrifon Snapchat unrhyw un sydd â'u ID defnyddiwr yn unig.

  3. Sprout Social

  ⭐️ Nodweddion Sprout Social:

  ◘ Gall wneud rheolaeth gymdeithasol, dadansoddeg, optimeiddio ymgyrchoedd cyhoeddi, ac ymgysylltu.

  ◘ Gan ddefnyddio'r offeryn hwn, gallwch olrhain manylion cyfrif cyfryngau cymdeithasol yn hawdd a dod o hyd i broffiliau ar Snapchat, Instagram, Facebook, ac ati.

  ◘ Mae ganddo nodwedd dangosfwrdd a gall roi gwybod am y gallu i addasu a'r gallu i allforio.

  🔗 Dolen: //sproutsocial.com/

  🔴 Camau I Ddilyn:

  Cam 1: Ewch i wefan Sprout Social, dewiswch unrhyw gynllun, a chrëwch gyfrif am ddim.

  Cam 2: Ar ôl creu eich cyfrif, byddwch yn glanio ar eich tudalen broffil a chael llawer o nodweddion.

  Cam 3: Cysylltwch eich cyfrif Snapchat â'ch cyfrif Sprout Social a dechrau monitro proffiliau Snapchat pobl eraill heb yn wybod iddynt.

  Cwestiynau Cyffredin:

  1. Sut i Edrych ar broffil Snapchat heb gyfrif?

  Mae Gwe Snapchat yn lle gwych sydd wedi datblygu nawr. Oddi yno, gallwch weld Snapchatproffil heb gyfrif. Gallwch chi weld eu straeon yn hawdd oddi yno.

  Sylwer: Os oes gennych chi gyfrif ond yn methu â gweld proffil rhywun oherwydd nad ydych chi'n ffrindiau â nhw, gallwch chi hefyd ei weld trwy Snapchat Web.

  2. Sut i Gwylio Straeon Snapchat yn ddienw?

  Gyda gwyliwr proffil preifat ap Snapchat Ar-lein, gallwch weld straeon a phroffil Snapchat unrhyw un heb iddynt ddod i wybod amdano. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cysylltu eich cyfrif Snapchat gyda'r ap neu apiau eraill fel Sprout Social, Buffer, ac ati ac yna teipio enw defnyddiwr y Proffil Snapchat rydych chi am ei weld.

  Jesse Johnson

  Mae Jesse Johnson yn arbenigwr technoleg o fri gyda diddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Gyda mwy na degawd o brofiad yn y maes, mae wedi hogi ei sgiliau wrth ddadansoddi ac ymchwilio i'r tueddiadau a'r bygythiadau diweddaraf i ddiogelwch ar-lein. Jesse yw'r meistrolaeth y tu ôl i'r blog poblogaidd, Trace, Location Tracking &amp; Lookup Guides, lle mae'n rhannu ei fewnwelediadau ar amrywiol bynciau diogelwch ar-lein, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at gyhoeddiadau technoleg, ac mae ei waith wedi cael sylw ar rai o’r llwyfannau ar-lein amlycaf. Mae Jesse yn adnabyddus am ei sylw manwl i fanylion a’i allu i egluro cysyniadau cymhleth mewn termau syml. Mae'n siaradwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi rhoi sgyrsiau mewn cynadleddau technoleg amrywiol ledled y byd. Mae Jesse yn angerddol am addysgu pobl ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein ac mae wedi ymrwymo i rymuso unigolion i gymryd rheolaeth o’u bywydau digidol.