Sut i Ddadflocio Rhywun Ar Venmo & Beth Sy'n Digwydd Os Gwna Chi

Jesse Johnson 04-06-2023
Jesse Johnson

Eich Ateb Cyflym:

Os ydych chi am ddadflocio rhywun yna gallwch chi wneud hynny trwy ymweld â gosodiadau'r ap i ddewis a dadflocio'r defnyddiwr o'r rhestr o gyfrifon sydd wedi'u blocio.

Pan fyddwch yn rhwystro rhywun ar Venmo, byddwch yn cael eich cuddio o'u rhestr, ni fyddant yn gallu chwilio a dod o hyd i chi ar Venmo ac ni fyddwch yn gallu derbyn nac anfon taliadau at y defnyddiwr sydd wedi'i rwystro .

Fel rhaglenni eraill, nid yw Venmo yn hysbysu defnyddwyr pan fyddant yn cael eu rhwystro gan ddefnyddwyr eraill.

Os ydych yn rhwystro cyfrif rhywun, mae'n bosibl y bydd yn ymddangos fel pe baech wedi dileu eich proffil neu nid ydych chi'n defnyddio Venmo bellach. Ni fyddai unrhyw rybuddion yn cael eu hanfon hyd yn oed pan fyddwch yn dadflocio rhywun ar Venmo hefyd.

Os ydych am wirio a darganfod a yw rhywun wedi eich rhwystro ai peidio, chwiliwch am y defnyddiwr o'ch proffil cyntaf, os gwnewch hynny 'peidiwch â dod o hyd iddo, crëwch gyfrif newydd ac yna defnyddiwch ef i chwilio am yr un person hwnnw.

Os byddwch yn dod o hyd i'r proffil o'ch ail broffil, gallwch fod yn siŵr bod eich cyfrif cyntaf wedi'i rwystro gan y defnyddiwr .

  Sut i Ddadflocio Rhywun Ar Venmo:

  Gallwch yn hawdd ddadflocio rhywun rydych wedi'i rwystro ar Venmo o'r blaen o'ch cyfrif.

  Gall defnyddwyr Venmo yn aml drwy gamgymeriad rwystro cyfrifon ond gellir eu dadrwystro'n hawdd hefyd o osodiadau'r ap.

  🔴 Camau i'w Dilyn:

  Dyma'r canllawiau camau i chi eu dilyn a dadflocio rhywun ar Venmo:

  Cam 1: Agorcymhwysiad Venmo.

  Cam 2: Mae'n rhaid i chi glicio'r eicon tair llinell i gyrraedd y dudalen nesaf.

  Cam 3: Sgroliwch i lawr y dudalen ac yna mae angen clicio ac agor Gosodiadau .

  Cam 4: Nesaf, cliciwch ar Preifatrwydd .

  Cam 5: Byddwch yn gweld yr opsiwn Defnyddwyr sydd wedi'u Rhwystro , a bydd tapio arno yn dangos y rhestr o defnyddwyr rydych chi wedi'u rhwystro ar Venmo.

  Gweld hefyd: Sut i Ychwanegu Rhywun Ar Snapchat Yn ôl Rhif Ffôn - Finder

  Cam 6: Nawr, tapiwch ar Defnyddwyr sydd wedi'u blocio.

  1>Cam 7: Fe welwch y rhestr gyfan o ddefnyddwyr sydd wedi'u rhwystro, ac o'r fan honno cliciwch ar enw'r proffil rydych am ei ddadrwystro.

  Gweld hefyd: Pam na allaf wneud cais am leoliad rhywun ar Snapchat - Gwiriwr

  Cam 8: Chi Bydd angen clicio ar yr eicon tri dot sydd ar gornel dde uchaf y sgrin.

  Cam 9: Nesaf, cliciwch ar y Dadflocio opsiwn.

  Yna cadarnhewch ef i ddadrwystro'r defnyddiwr.

  Beth sy'n digwydd pan fyddwch yn rhwystro rhywun ar Venmo:

  Mae ychydig o bethau y byddwch yn sylwi arnynt pan fyddwch blocio rhywun ar Venmo.

  Gadewch i ni weld beth yw'r rhain:

  1. Wedi'i Guddio o'u Rhestr

  Effaith gyntaf a mwyaf blaenllaw rhwystro cyfrif rhywun ar Venmo yw eich bod chi' wedi'u cuddio o'u rhestr.

  Nid yw Venmo yn anfon hysbysiadau at ddefnyddwyr sy'n cael eu rhwystro gennych chi. Felly, pan fyddwch chi'n rhwystro rhywun ni fyddan nhw'n gallu gwybod yn uniongyrchol amdano, ond mae yna ychydig o ganlyniadau gwahanol o rwystro rhywun ar Venmo.

  Ar ôl i chi rwystro defnyddiwr, bydd yr ap yn cuddio'n awtomatigchi oddi ar eu rhestr, ac ni fydd hyd yn oed chwilio am eich proffil yn eu helpu i ddod o hyd i chi. Ni fyddant yn dod o hyd i chi ar eu rhestr eto nes i chi eu dadflocio.

  2. Ni fyddai'n dod o hyd i chi ar chwiliad

  Ar ôl i chi rwystro rhywun ar Venmo, ni fyddent yn gallu gweld eich proffil. Hyd yn oed pe byddent yn chwilio am y cyfrif gan ddefnyddio blwch chwilio'r ap, ni fyddai'n dangos eich proffil.

  Pan fydd unrhyw un yn dileu eu proffil eu hunain, nid yw'n dangos unrhyw lun proffil, nac enw proffil ar y cyfrif, mae'r cyfrif yn ymddangos yn wag. Felly, efallai na fyddant yn gallu deall eich bod wedi eu rhwystro ac yn gallu parhau i feddwl eich bod wedi dileu eich proffil. Ar ben hynny, ni all y cyfrif unigol rydych wedi'i rwystro ar Venmo bellach weld dim o'ch gwybodaeth cyfrif Venmo.

  3. Methu anfon a derbyn taliadau

  Pan fyddwch yn rhwystro unrhyw un o'ch cyfrif Venmo. proffil, ni fyddwch yn gallu anfon neu dderbyn taliadau i'r defnyddiwr sydd wedi'i rwystro. Ar ôl i chi rwystro rhywun, byddai'r app yn eich cyfyngu rhag anfon taliadau at y defnyddiwr hwnnw. Bydd hyd yn oed manylion eich cyfrif yn cael eu cuddio o'r proffiliau sydd wedi'u blocio fel na allant anfon taliadau atoch.

  Dim ond pan fyddwch yn eu dadrwystro, byddwch yn gallu anfon a derbyn taliadau gan y defnyddiwr eto. Os byddwch yn ceisio anfon taliadau ar ôl i chi rwystro'r defnyddiwr, bydd yn cael ei ganslo.

  Felly cyn i chi geisio anfon a derbyn taliadau gan rywun, dylech fod ynyn siŵr eich bod wedi ei ddadflocio neu nad ydych wedi'ch rhwystro, gan y byddai blocio'r defnyddiwr yn gwrthod unrhyw fath o drafodiad rhyngoch chi ac ef.

  🔯 A fyddai'r person arall yn gwybod os ydych chi'n rhwystro Rhywun ar Venmo?

  Os byddwch yn rhwystro rhywun ar Venmo, ni fyddent yn cael eu rhybuddio nac yn derbyn unrhyw hysbysiadau am hynny. Yn hytrach, ni fyddai'r defnyddiwr yn gallu dod o hyd i'ch proffil ar eu rhestr mwyach na thrwy ddefnyddio'r blwch chwilio.

  Bydd eich llun proffil a'ch gwybodaeth yn dod yn wag a bydd yn edrych fel pe bai'r cyfrif wedi'i gau gan y perchennog . Y rhan fwyaf o'r amser pan fyddwch chi'n rhwystro rhywun, maen nhw naill ai'n meddwl bod eich cyfrif wedi'i ddileu neu nad ydych chi ar Venmo mwyach.

  Felly, dylech chi wybod os byddwch chi'n rhwystro rhywun na fydden nhw'n gwybod amdano , ac ni fyddant ychwaith yn dod i wybod pan fyddwch yn dadflocio'r defnyddiwr yn nes ymlaen. Dim ond os yw'r proffil yn dal yn ddilys y gallwch chi ddadflocio rhywun. Pan fyddwch yn dadflocio'r proffil, ni fyddant yn cael hysbysiadau amdano ychwaith ond gallant ddod o hyd i'ch proffil eto trwy ei chwilio.

  🔯 Sut i Wybod a yw Rhywun wedi Eich Rhwystro ar Venmo?

  I ddarganfod a oes rhywun wedi eich rhwystro ar Venmo ai peidio, mae angen i chi yn gyntaf:

  ◘ Chwilio am gyfrif y defnyddiwr ar Venmo. Byddai chwilio am gyfrif y defnyddiwr trwy ddefnyddio ei enw proffil yn eich helpu i wybod a yw'r cyfrif ar gael i chi ymweld ag ef ai peidio.

  ◘ Os byddwch yn dod o hyd i'r cyfrif ar ôl chwilio, gallwch fod yn sicr nad yw'r defnyddiwr wedi' teich rhwystro ar Venmo, ond os na fyddwch yn dod o hyd iddo mae angen i chi gofrestru cyfrif newydd i'w wirio ymhellach.

  ◘ Er mwyn agor cyfrif Venmo newydd, bydd angen eich cyfeiriad e-bost a manylion eraill arnoch.

  3>

  Gallwch gofrestru cyfrif cwbl newydd ar Venmo gan ddefnyddio manylion ar wahân yn unig. Bydd y cyfrif hwn yn eich helpu i ddarganfod a yw'r defnyddiwr wedi rhwystro'ch cyfrif blaenorol ar Venmo neu wedi dileu ei broffil ei hun.

  ◘ Ar ôl sefydlu'ch cyfrif newydd ar Venmo, y peth cyntaf sydd angen i chi ei wneud yw defnyddio ar gyfer chwilio'r defnyddiwr.

  ◘ Mae angen i chi roi enw proffil y defnyddiwr yn y blwch chwilio i wirio a yw'r proffil yn bodoli ai peidio.

  ◘ Os na fyddwch yn dod o hyd i'r proffil o'r cyfrif newydd hefyd, byddai'n amlwg nad yw'r defnyddiwr wedi eich rhwystro ond wedi dileu ei broffil ei hun neu nad yw ar gael ar Venmo. Ond os byddwch yn dod o hyd i'r proffil, gallwch fod yn siŵr bod eich cyfrif blaenorol wedi'i rwystro ganddo.

  Gallwch ddefnyddio'ch cyfrif newydd i gysylltu â'r defnyddiwr ac yna darbwyllo ef neu hi i'ch dadflocio.

  Cwestiynau a Ofynnir yn Aml:

  1. Beth sy'n digwydd pan fyddwch yn rhwystro rhywun ar Venmo?

  Pan fyddwch yn rhwystro rhywun ar Venmo, ni allant anfon taliadau neu geisiadau atoch, ac ni fydd eu proffil yn ymddangos yn eich canlyniadau chwilio na'ch rhestr ffrindiau.

  2. Sut mae dadrwystro rhywun ar Venmo?

  I ddadrwystro rhywun ar Venmo, ewch i osodiadau eich proffil, dewiswch "Privacy"ac yna dewiswch "Defnyddwyr sydd wedi'u Rhwystro". O'r fan honno, dewiswch y defnyddiwr yr ydych am ei ddadflocio a chliciwch ar “Dadflocio”.

  3. A allaf weld fy nhrafodion gyda rhywun rwyf wedi'i rwystro ar Venmo o hyd?

  Gallwch weld eich trafodion gyda rhywun rydych wedi'i rwystro ar Venmo o hyd. Fodd bynnag, ni fyddwch yn gallu rhyngweithio â nhw ar yr ap mewn unrhyw ffordd.

  4. Beth os byddaf yn rhwystro rhywun ar Venmo yn ddamweiniol?

  Os gwnaethoch chi rwystro rhywun ar Venmo yn ddamweiniol, gallwch chi eu dadflocio'n hawdd trwy fynd i osodiadau eich proffil, dewis "Privacy" ac yna dewis "Defnyddwyr wedi'u Rhwystro". Oddi yno, dewiswch y defnyddiwr yr ydych am ei ddadflocio a chliciwch ar “Dadflocio”.

  15> 5. A fydd dadflocio rhywun ar Venmo yn adfer ein cyfeillgarwch gwerthfawr yn awtomatig?

  Ni fydd dadflocio rhywun ar Venmo yn adfer eich cyfeillgarwch blaenorol yn awtomatig. Fodd bynnag, bydd yn caniatáu ichi ryngweithio â nhw ar yr ap eto os dewiswch wneud hynny.

   Jesse Johnson

   Mae Jesse Johnson yn arbenigwr technoleg o fri gyda diddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Gyda mwy na degawd o brofiad yn y maes, mae wedi hogi ei sgiliau wrth ddadansoddi ac ymchwilio i'r tueddiadau a'r bygythiadau diweddaraf i ddiogelwch ar-lein. Jesse yw'r meistrolaeth y tu ôl i'r blog poblogaidd, Trace, Location Tracking & Lookup Guides, lle mae'n rhannu ei fewnwelediadau ar amrywiol bynciau diogelwch ar-lein, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at gyhoeddiadau technoleg, ac mae ei waith wedi cael sylw ar rai o’r llwyfannau ar-lein amlycaf. Mae Jesse yn adnabyddus am ei sylw manwl i fanylion a’i allu i egluro cysyniadau cymhleth mewn termau syml. Mae'n siaradwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi rhoi sgyrsiau mewn cynadleddau technoleg amrywiol ledled y byd. Mae Jesse yn angerddol am addysgu pobl ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein ac mae wedi ymrwymo i rymuso unigolion i gymryd rheolaeth o’u bywydau digidol.