Sut i Ychwanegu Rhywun Ar Snapchat Yn ôl Rhif Ffôn - Finder

Jesse Johnson 16-10-2023
Jesse Johnson

Eich Ateb Cyflym:

I ychwanegu rhywun ar Snapchat, yna gallwch ddilyn gwahanol ddulliau er mwyn ychwanegu'r person hwnnw ar eich Snapchat.

Os ydych chi yn meddwl tybed sut i ddod o hyd i rywun ar Snapchat gan ddefnyddio eu rhif ffôn yna gallwch wneud hynny trwy gadw'r rhif hwnnw ar eich cysylltiadau ffôn symudol neu'ch llyfr ffôn.

Yn syth bin bydd y cyswllt yn cael ei gysoni â'r rhif a bydd yn cael ei popio i fyny, yna gallwch eu hychwanegu oddi yno.

Er mwyn canfod neu ychwanegu rhywun ar Snapchat gyda'u rhif ffôn, gallwch ddefnyddio'r ap Hoop ac oddi yno gallwch ychwanegu pobl at eich cyfrif Snapchat. Hefyd, gallwch dderbyn neu wrthod ceisiadau ffrind ar Snapchat heb roi gwybod iddynt.

Fel arall, gallwch ddefnyddio'r nodwedd Ychwanegu Cyflym sydd wedi'i droi ymlaen fel y gallwch ymddangos ar Snapchat rhywun a gallant eich ychwanegu.

Yn yr un modd, gallwch ychwanegu pobl o Quick Add, sy'n ffrindiau i'ch ffrindiau.

I ychwanegu rhywun ar Snapchat o gysylltiadau:

It yn hawdd iawn dod o hyd i ac ychwanegu rhywun at eich cyfrif Snapchat gan ddefnyddio eu rhif ffôn ond ar gyfer hyn, mae'n rhaid cadw eu rhif yn eich llyfr cyswllt a dylai eich llyfr cyswllt gael ei gysoni â'ch Snapchat.

Dyma un o'r ffyrdd mwyaf effeithlon o ychwanegu rhywun at eich cyfrif Snapchat.

Fodd bynnag, os mai dim ond chi sydd ganddyn nhw ar eu rhestr gyswllt, yna yn unig, byddan nhw'n gallu eich gweld chi ar eu Snapchat.

Ewch i BawbCysylltiadau a thapio ar y botwm '+Ychwanegu' ar gyfer y person .

Gallwch ychwanegu rhywun ar Snapchat gan ddefnyddio'r rhif ffôn yn y ffyrdd canlynol:

 • Defnyddio'r ap Hoop.
 • Trwy ddefnyddio cod Snapchat.
 • Trwy ychwanegu rhywun o'r Nodwedd Ychwanegu Cyflym.

Mae gennych chi un ychydig o gamau syml i adfer atgofion Snapchat sydd wedi'u dileu.

  Defnyddiwr Snapchat Yn ôl Rhif:

  Ychwanegu Person Aros, dod o hyd i ddefnyddiwr…

  Sut i Ychwanegu Rhywun Ar Snapchat Drwy Rif Ffôn:

  Gadewch i ni edrych ar y camau gyda'r apiau a grybwyllwyd a'r dulliau eraill mewn camau mwy manwl :

  1. Defnyddio Hoop App – Ychwanegu Ffrindiau Snapchat

  Gallwch ddefnyddio'r ap Hoop i ychwanegu ffrindiau Snapchat gan fod yr ap Hoop wedi darparu nodweddion amrywiol yn ogystal â'ch galluogi i ddod o hyd i bobl newydd yn seiliedig ar wybodaeth bersonol fel enw, rhyw, a lleoliad rydych chi wedi'i nodi i mewn i'ch cyfrif Snapchat.

  ⭐ Nodweddion:

  ◘ Gallwch anfon cais at rywun o'r proffil os ydych am gysylltu â nhw a chael eu ID Snapchat.

  ◘ Nid yn unig y gallwch anfon y cais at rywun ond gallwch hefyd dderbyn neu wrthod y ceisiadau y mae rhywun wedi'u hanfon atoch heb roi gwybod iddynt.

  ◘ Mae ap Hoop hefyd yn cynnig nodweddion eraill megis ennill a gwario darnau arian diemwnt (arian mewn-app). Gellir ennill yr arian mewn-app hyn trwy berfformio rhai tasgau fel mewngofnodi dyddiol, cyfeirio'r ap atoeich ffrindiau, ac anfon proffiliau.

  ◘ Mae gan bob tasg nifer wahanol o ddiamwntau sy'n gysylltiedig â nhw y gellir eu hennill trwy eu gwneud.

  🔴 Camau i'w Dilyn:

  Nawr fe fyddech chi'n meddwl ble gellir gwario'r diemwntau hyn, felly i anfon cais at rywun ar Snapchat bydd angen i chi wario rhai o'r diemwntau rydych chi wedi'u hennill.

  I ychwanegu pobl ar Snapchat gyda'u rhifau ffôn,

  Cam 1: Yn gyntaf, lawrlwythwch yr ap Hoop o'r siop chwarae neu'r siop afalau.

  Cam 2: Yna mewngofnodwch gyda manylion eich cyfrif Snapchat.

  Cam 3: Yna bydd yr ap yn gofyn am eich caniatâd i gael mynediad i'ch cyfrif Snapchat, tapiwch ar “ Caniatáu ”.

  Cam 4: Cyn dangos i’r bobl, bydd y cylchyn yn gofyn ychydig o gwestiynau megis eich hoffterau o wryw, benyw, neu’r ddau, yna bydd yn dod o hyd i gyfatebiaethau ar Snapchat i chi.

  Cam 5: Ar ôl lawrlwytho'r ap byddwch yn cael 200 o ddiamwntau yn ddiofyn y gallwch eu defnyddio i anfon ceisiadau.

  Cam 6: I anfon cais cliciwch ar y logo Snapchat ond os hoffech basio cliciwch ar eicon y groes goch.

  Cam 7: Dim ond nifer cyfyngedig o broffiliau a ddangosir ar y dechrau. I gael mwy bydd angen i chi wylio rhai hysbysebion neu arolygon.

  Dyna'r cyfan.

  Gweld hefyd: Sut i Clirio Awgrymiadau Chwilio Instagram Wrth Deipio

  2. Defnyddiwch Snap Code i Ychwanegu Ffrindiau

  Os ydych angen dod o hyd i berson ar Snapchat a'u hychwanegu fel eich ffrind, chiyn gallu gwneud hyn trwy ddefnyddio eu cod snap. Mae gan bob defnyddiwr Snapchat god QR y gallwch ei sganio yn yr ap a bydd ID Snapchat y person hwnnw yn ymddangos ar eich sgrin.

  Felly, os oes gennych god snap rhywun yn barod yna gallwch ddilyn y camau a grybwyllir isod ac ychwanegu y person hwnnw fel eich ffrind:

  🔴 Camau i Ddilyn:

  Cam 1: Agorwch eich ap Snapchat ac yna ewch i'r modd camera.<3

  Cam 2: Ar ôl hynny ewch i broffil y person rydych chi am ei ychwanegu fel ffrind.

  Cam 3: Yna dewch o hyd iddynt drwy glicio ar yr eicon proffil sy'n bresennol ar gornel chwith uchaf eich sgrin.

  Cam 4: Yna bydd eu cod snap yn ymddangos o'ch blaen o dan y blwch melyn gydag eiconau a dotiau.

  Cam 5: Pwyntiwch eich camera at y cod snap hwnnw. Daliwch y camera wrth y cod am ychydig eiliadau.

  Cam 6: Pan fydd y camera wedi sganio'r cod, bydd yn dod o hyd i gyfrif y person hwnnw.

  24>

  Cam 7: I ychwanegu'r person hwnnw, cliciwch ar Ychwanegu Ffrindiau yn eich rhestr gyswllt.

  Dyna i gyd.

  3. Ychwanegu Rhywun o Quick Ychwanegu Nodwedd

  Mae Snapchat hefyd yn cynnig ychwanegu rhywun o wahanol adrannau. Gelwir y nodwedd hon o Snapchat yn nodwedd Ychwanegu Cyflym.

  Mae'r chwiliadau hyn yn dibynnu ar eich cyd-ffrindiau neu'r proffiliau rydych wedi tanysgrifio iddynt ar Snapchat. Fe welwch yr awgrymiadau hyn yn yr adran Ychwanegu Ffrindiau.

  I ychwanegu rhywuno'r nodwedd Ychwanegu Cyflym, mae'n rhaid i chi ddilyn y camau hyn:

  Gweld hefyd: Gwybod a yw rhywun wedi'ch tawelu ar statws WhatsApp - Gwiriwr

  🔴 Camau i'w Dilyn:

  Cam 1: Yn syml, tapiwch ar yr opsiwn Ychwanegu Ffrindiau ar eich Snapchat.

  Cam 2: Nawr, bydd opsiwn Ychwanegu Cyflym lle bydd y ffrindiau'n cael eu rhestru.

  Tapiwch y botwm Ychwanegu ffrind a bydd yn cael ei wneud.

  SYLWER: Mae'r awgrymiadau hyn yn seiliedig ar bwy rydych chi'n ffrindiau gyda nhw yn barod, y ffôn rhifau sydd wedi'u cadw yn eich llyfr ffôn, a hyd yn oed os oes gennych ffrind y mae ei enw wedi'i gadw yn eich llyfr ffôn, yna gall ei ffrindiau Snapchat hefyd fod yn weladwy yn eich Nodwedd Ychwanegu Cyflym.

  🔯 Os ychwanegodd rhywun chi ar Snapchat ond nad ydych yn gwybod pwy ydyw?

  Mae yna ychydig o ffyrdd y gallwch chi gael gwybodaeth am y person sydd wedi'ch ychwanegu chi ar Snapchat ond dydych chi ddim yn gwybod pwy ydyw. Gallwch wirio'ch cyd-ffrindiau gyda'r person hwnnw neu ewch i'r nodwedd Ychwanegu Cyflym a thapio ar broffil y person hwnnw i gael mwy o wybodaeth am y person hwnnw.

  Os ydych chi'n meddwl efallai eich bod chi'n adnabod y person hwnnw a'r proffil hwnnw Nid yw'n ffug yna gallwch dderbyn y cais hwnnw ond os credwch fod y proffil yn ffug yna fe'ch cynghorir i wrthod y cais hwnnw.

  Jesse Johnson

  Mae Jesse Johnson yn arbenigwr technoleg o fri gyda diddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Gyda mwy na degawd o brofiad yn y maes, mae wedi hogi ei sgiliau wrth ddadansoddi ac ymchwilio i'r tueddiadau a'r bygythiadau diweddaraf i ddiogelwch ar-lein. Jesse yw'r meistrolaeth y tu ôl i'r blog poblogaidd, Trace, Location Tracking &amp; Lookup Guides, lle mae'n rhannu ei fewnwelediadau ar amrywiol bynciau diogelwch ar-lein, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at gyhoeddiadau technoleg, ac mae ei waith wedi cael sylw ar rai o’r llwyfannau ar-lein amlycaf. Mae Jesse yn adnabyddus am ei sylw manwl i fanylion a’i allu i egluro cysyniadau cymhleth mewn termau syml. Mae'n siaradwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi rhoi sgyrsiau mewn cynadleddau technoleg amrywiol ledled y byd. Mae Jesse yn angerddol am addysgu pobl ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein ac mae wedi ymrwymo i rymuso unigolion i gymryd rheolaeth o’u bywydau digidol.