Ychwanegwyd Fi Ar Hap Ar Snapchat Trwy Chwilio - Pam

Jesse Johnson 03-06-2023
Jesse Johnson

Eich Ateb Cyflym:

Pan fydd eich proffil yn cael ei awgrymu yn adran Ychwanegu Sydyn Snapchat i bobl y mae gennych chi ffrindiau gyda chi, bydd mwy o bobl yn dechrau eich ychwanegu chi ar Snapchat .

Gweld hefyd: Pam na allaf weld fy hoff bethau ar TikTok

Os yw eich proffil yn cael ei ychwanegu gan bobl ar hap, efallai mai'r rheswm dros hynny yw eich bod wedi mynd yn firaol, neu fod cyfrifon bot yn ceisio eich ychwanegu ar Snapchat.

Hefyd, os ydych yn rhannu eich Snapcode ar broffiliau cyfryngau cymdeithasol eraill lle rydych chi'n enwog, mae'ch proffil yn fwy tebygol o gael ei ychwanegu gan lawer o ddieithriaid sy'n ddilynwyr i chi yno.

Os ydych chi eisiau gwybod am rywun sydd wedi'ch ychwanegu chi ar Snapchat yn ddiweddar, gallwch dderbyn y cais ffrind yn gyntaf, ac yna stelcian proffil y defnyddiwr i wybod amdano ef neu hi. Os yw'r proffil yn rhyfedd ac yn amheus, tynnwch ef oddi ar eich rhestr ffrindiau a gallwch hefyd rwystro'r defnyddiwr hefyd.

Byddwch yn gallu gwybod a yw rhywun wedi derbyn eich cais ffrind neu wedi eich ychwanegu yn ôl trwy wirio am ei sgôr snap os yw'n ymddangos. Gallwch hyd yn oed chwilio am y defnyddiwr ar eich rhestr ffrindiau i weld a yw wedi'ch ychwanegu chi'n ôl ai peidio.

  Person Ar Hap wedi'i Ychwanegu Fi Ar Snapchat Erbyn Chwiliad:

  Yna rhaid bod nifer o resymau y tu ôl i bobl eich ychwanegu at Snapchat yn sydyn.

  Yma byddwch yn gallu dod o hyd i'r holl resymau posibl a allai fod wedi achosi hyn:

  1. Awgrymir chi ar Quick Ychwanegu Pobl

  Weithiau, pan fydd eich enw yn cael ei awgrymu ar yr Ychwanegu Cyflymadran ar Snapchat, bydd pobl yn dechrau eich ychwanegu yn amlach nag erioed. Mae hyn yn cael ei achosi yn bennaf pan fyddwch chi'n ychwanegu gormod o bobl at eich proffil Snapchat yn sydyn.

  Os ydych chi wedi ychwanegu llawer o bobl at eich proffil Snapchat yn ddiweddar, yna mae eich proffil yn cael ei awgrymu i ffrindiau'r bobl hynny sydd wedi'u hychwanegu . Mae'r awgrymiadau hyn i'w gweld yn yr adran Ychwanegu Sydyn lle gall pobl eich ychwanegu.

  Mae adran Ychwanegu Sydyn y rhaglen Snapchat yn helpu defnyddwyr i ddod o hyd i bobl y gallent fod yn eu hadnabod ar Snapchat. Mae Snapchat yn dangos yr holl awgrymiadau ac argymhellion ynghylch pwy i'w dilyn yn adran Ychwanegu Cyflym yr ap.

  Os bydd unrhyw un nad ydych chi'n ei adnabod ar hap yn anfon cais ffrind atoch ar Snapchat, efallai mai dyna'r rheswm dros hynny. wedi gweld eich proffil yn yr adran Ychwanegu Cyflym.

  🔴 Camau i Atal Eich Proffil rhag cael ei Ddangos yn yr adran Ychwanegu Cyflym:

  Cam 1: Agorwch y rhaglen Snapchat.

  Cam 2: Nesaf, cliciwch ar yr eicon Bitmoji sydd ar gornel dde uchaf sgrin y camera.

  Cam 3: Yna cliciwch ar yr eicon Gosodiadau .

  Cam 4: Bydd angen i chi sgrolio i lawr a chlicio ar Gweld Fi yn Ychwanegu Cyflym.

  Cam 5: Nesaf, dad-diciwch y blwch nesaf at Dangoswch i mi yn Ychwanegu Cyflym .

  Ni fydd eich cyfrif bellach yn cael ei awgrymu yn yr adran Ychwanegu Cyflym.

  2. Rydych chi wedi rhannu eich Proffil yn rhywle

  Os ydych chi wedi mynd yn firaolyn ddiweddar oherwydd rhywfaint o fideo neu lun, mae mwy o bobl yn debygol o'ch ychwanegu ar Snapchat. Oherwydd y defnydd cynyddol o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, mae fideos, a lluniau'n mynd yn firaol yn hawdd iawn.

  Os oes unrhyw beth o'r fath wedi digwydd i chi yn ddiweddar, bydd pobl sydd wedi dod i'ch adnabod o'r fideo neu'r llun firaol yn gwneud hynny. chwiliwch amdanoch chi ar Snapchat i ychwanegu'ch proffil.

  Gallwch ddarganfod ai hyn yw'r achos - trwy edrych trwy'ch proffiliau cyfryngau cymdeithasol i wirio nifer yr hoffterau ac ymatebion i'ch fideos neu luniau diweddar.

  Os oes gan eich fideo diweddar nifer anarferol o hoffterau ac ymatebion, gallwch fod yn sicr eich bod wedi mynd yn firaol am ryw reswm a dyna'r achos y tu ôl i bobl anhysbys eich ychwanegu ar Snapchat.

  Os ydych chi wedi rhannu eich proffil Snapchat ar blatfform cyfryngau cymdeithasol arall fel Instagram neu Facebook lle mae gennych chi lawer o ddilynwyr neu rydych chi'n enwog, yna yn sicr rhai eich cefnogwyr sydd wedi dechrau ychwanegu eich proffil ar Snapchat trwy sganio'ch Snapcode hynny rydych wedi'i rannu neu drwy eich chwilio.

  🔴 Camau i Rannu Snapcode:

  Gweld hefyd: Diolch am Ddarparu Eich Gwybodaeth ar Instagram - Pam Mae'n Dangos

  Cam 1: Agorwch y rhaglen Snapchat.

  Cam 2: Nesaf, cliciwch ar yr eicon Bitmoji ar gornel chwith isaf sgrin y camera.

  Cam 3: Byddwch gallu gweld cerdyn melyn wrth ymyl eich enw defnyddiwr. Cliciwch arno.

  Cam 4: Dyma'r Snapcode ar eich proffil. Cliciwch ar RhannuSnapcode.

  Byddwch yn gallu dod o hyd i opsiynau amrywiol lle gallwch rannu'r Snapcode. Dewiswch a rhannwch y cod.

  3. Efallai Bot Action

  Weithiau mae llawer o ddefnyddwyr yn ceisio cynyddu ymgysylltiad proffil trwy ychwanegu mwy o bobl at eu proffiliau Snapchat. Os yw rhywun yn defnyddio gweithredoedd bot i ychwanegu mwy a mwy o bobl, gall ychwanegu pobl ar hap nad ydynt mewn unrhyw ffordd yn gysylltiedig neu'n perthyn i'r defnyddiwr.

  Os yw'ch proffil wedi'i dargedu gan bot, efallai y gwelwch bod eich proffil yn cael ei ychwanegu gan lawer o bobl ar Snapchat, yn sydyn iawn.

  Yn aml mae llawer o ddefnyddwyr yn mynd yn ôl i ddefnyddio bot i ennill dilynwyr. Mae'r cyfrifon bot hyn yn eich ychwanegu at eu proffil yn gyntaf a'u prif fwriad yw gwneud i chi eu hychwanegu yn ôl trwy dderbyn cais eu ffrind.

  Peidiwch byth â derbyn cais ffrind y dieithriaid hap hyn oherwydd dim ond cyfrifon bot ydyn nhw sydd ceisio ennill dilynwyr trwy ehangu eu dilynwyr a chyrraedd cynulleidfa fawr.

  Ymhellach, y rhan waethaf o'r cyfrifon bot hyn sy'n eich ychwanegu yw eu bod weithiau'n anfon negeseuon atoch ar Snapchat.

  Fodd bynnag, gallwch gyfyngu ar hynny hefyd trwy gyfyngu ar y categori o ddefnyddwyr sy'n gallu cysylltu â chi ar Snapchat.

  🔴 Camau i Gyfyngu Defnyddwyr rhag Cysylltu â chi:

  Cam 1: Agorwch y rhaglen Snapchat.

  Cam 2: Nesaf, cliciwch ar eicon eich proffil Bitmoji ac yna cliciwch ar yr eicon Gosodiadau .

  Cam 3: Sgroliwchi lawr a chliciwch ar Cysylltwch â Fi.

  Cam 4: Nesaf, cliciwch ar Fy Ffrindiau .

  O hyn ymlaen, dim ond y defnyddwyr sydd ar eich rhestr ffrindiau yn unig all anfon negeseuon atoch ar Snapchat a neb arall.

  Ychwanegwyd Ar Gwiriwr Snapchat:

  GWIRIO PAM Aros, dod o hyd i ddefnyddiwr…

  Cwestiynau a Ofynnir yn Aml:

  1. Pam mae Bots yn fy Ychwanegu ar Snapchat?

  Yn ddiweddar mae llawer o ddefnyddwyr wedi bod yn wynebu'r mater o gyfrifon bots yn ychwanegu eu proffiliau ar Snapchat. Gan fod yna lawer o ddefnyddwyr sydd eisiau cynyddu eu dilynwyr ac ennill cynulleidfa fwy a defnyddio gweithredu bot i gynyddu eu dilynwyr proffil, roedd y mater hwn wedi dod yn gyffredin iawn.

  Mae'r cyfrifon bot hyn yn ceisio ennill mwy a mwy o ddilynwyr trwy ychwanegu pobl anhysbys ac ar hap ar y tro. Maen nhw'n bwriadu eich ennill chi fel eu dilynwr.

  Gan nad yw'r cyfrifon hyn yn rhai real, ni ddylech fyth ychwanegu'r cyfrifon hyn yn ôl na'u derbyn oherwydd gallai eich proffil fod mewn perygl yn ddiweddarach.

  Pryd bynnag y gwelwch bod pobl ar hap yn eich ychwanegu chi, mae'n rhaid i chi fod yn ofalus ar unwaith y gallai'r cyfrifon hyn fod o dan reolaeth bot ac felly osgoi derbyn cais eu ffrind.

  2. Sut i wybod am rywun a'ch ychwanegodd ar Snapchat dydych chi ddim' t yn gwybod am?

  Os yw rhywun wedi eich ychwanegu ar Snapchat ac nad ydych yn adnabod y person, gallwch ddod i'w adnabod ef neu hi trwy dderbyn ei gais ffrind. Weithiau, os oes gennych chicaniatáu i'ch proffil gael ei ddangos yn yr adran Ychwanegu Cyflym, mae eich proffil yn cael ei awgrymu i lawer o bobl yn seiliedig ar ffrindiau cydfuddiannol.

  Fodd bynnag, weithiau pan fydd dieithriaid ar hap yn eich ychwanegu, nid oes angen i chi wadu'r cais yn gyntaf ond ei dderbyn ac yna stelcian ei broffil i wybod amdano ef neu hi.

  Os ydych chi gweld nad yw'r proffil yn anarferol nac yn amheus, yna gallwch chi gadw'r defnyddiwr ar eich rhestr ffrindiau, fel y gallwch chi ddod i adnabod y person hyd yn oed yn well a gweld ei straeon ef neu hi hefyd.

  Ond wrth stelcian, os ydych chi'n gweld y proffil yn anghyfarwydd ac yn amheus heb lun proffil cywir, sgôr snap rhy isel, ac ati, yna tynnwch y cyfrif oddi ar eich rhestr ffrindiau ar unwaith oherwydd gallai fod yn ffug cyfrif .

  3. Sut i wybod a wnaeth rhywun eich ychwanegu yn ôl at Snapchat?

  Pryd bynnag y byddwch yn ychwanegu rhywun ar Snapchat, mae'n anfon cais ffrind at y defnyddiwr. Os bydd y defnyddiwr yn eich ychwanegu yn ôl, byddwch yn gallu bod yn ffrindiau gyda'r defnyddiwr ar Snapchat a bydd enw'r defnyddiwr yn ymddangos ar restr ffrindiau eich proffil.

  Dim ond pan fydd person yn eich ychwanegu yn ôl ar Snapchat, byddwch' ll yn gallu gweld neu weld sgôr snap y defnyddiwr. Os na welwch y sgôr snap a ddangosir isod i enw defnyddiwr defnyddiwr ar ei dudalen proffil, gallwch fod yn sicr nad yw'r defnyddiwr wedi eich ychwanegu yn ôl eto.

  Camau i wirio a oes rhywun wedi eich ychwanegu yn ôl ar Snapchat neu beidio:

  Cam 1: Agorwch y rhaglen Snapchat.

  Cam2: Nesaf, bydd angen i chi glicio ar yr eicon Bitmoji i fynd i mewn i'r dudalen proffil.

  Cam 3: Yna sgroliwch i lawr i glicio ar Fy Ffrindiau.

  Cam 4: Gallwch chwilio am y defnyddiwr i weld a yw ei enw ar y rhestr ffrindiau ai peidio.

  0>Os na fyddwch chi'n dod o hyd i'r enw, yna gallwch chi fod yn siŵr nad yw'r defnyddiwr wedi eich ychwanegu chi yn ôl ar Snapchat eto.

   Jesse Johnson

   Mae Jesse Johnson yn arbenigwr technoleg o fri gyda diddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Gyda mwy na degawd o brofiad yn y maes, mae wedi hogi ei sgiliau wrth ddadansoddi ac ymchwilio i'r tueddiadau a'r bygythiadau diweddaraf i ddiogelwch ar-lein. Jesse yw'r meistrolaeth y tu ôl i'r blog poblogaidd, Trace, Location Tracking & Lookup Guides, lle mae'n rhannu ei fewnwelediadau ar amrywiol bynciau diogelwch ar-lein, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at gyhoeddiadau technoleg, ac mae ei waith wedi cael sylw ar rai o’r llwyfannau ar-lein amlycaf. Mae Jesse yn adnabyddus am ei sylw manwl i fanylion a’i allu i egluro cysyniadau cymhleth mewn termau syml. Mae'n siaradwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi rhoi sgyrsiau mewn cynadleddau technoleg amrywiol ledled y byd. Mae Jesse yn angerddol am addysgu pobl ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein ac mae wedi ymrwymo i rymuso unigolion i gymryd rheolaeth o’u bywydau digidol.