Sut i bostio fideos hirach ar stori Facebook

Jesse Johnson 11-07-2023
Jesse Johnson

Eich Ateb Cyflym:

I ychwanegu fideo hirach at stori negesydd Facebook, agorwch Messenger a thapio ar “Straeon” ac yna ar yr eicon “+”.

Yna dewiswch yr opsiwn “Camera” a thapio ar yr eicon sgwâr ar waelod y sgrin i ddewis fideo. Yna tapiwch ar “Ychwanegu at stori +” i uwchlwytho'r fideo.

Pan fyddwch yn uwchlwytho stori i Messenger, mae'n ymddangos ar Facebook am gyfnod o 24 awr, ac yn ddiweddarach mae'n dod i ben.

Mae'n well peidio ag uwchlwytho i Story o'r adran albwm gan mai dim ond 15 eiliad fydd y fideo. Yn lle hynny, uwchlwythwch ef o'r adran gamera, a bydd yn hirach.

I uwchlwytho fideo o fwy na 30 eiliad i Facebook, yn gyntaf mae'n rhaid i chi ei uwchlwytho i WhatsApp fel statws ac yna ei rannu i Facebook fel stori.

  Sut i bostio fideos hirach ar Facebook Messenger Story:

  Dilynwch y camau isod:

  Cam 1: Open Messenger & Tap ar 'Straeon'

  Y cam cyntaf y mae'n rhaid i chi ei ddilyn i ychwanegu fideos hirach at stori Facebook Messenger yw agor yr ap o sgrin gartref eich ffôn. Byddwch chi yn yr adran “Sgyrsiau”, lle rydych chi wedi gweld sgyrsiau gyda'ch ffrindiau. Yn y gornel dde isaf, fe welwch fwy o opsiynau h.y. “Pobl”, a ‘Straeon’. Tap ar yr opsiwn eicon 'Straeon'.

  Cam 2: Tap ar yr opsiwn '+ Ychwanegu at stori'

  Nawr eich bod yn adran “Straeon” Facebook Messenger, lle gallwch weld eraillstraeon pobl, fe welwch eicon yn y gornel chwith uchaf yn debyg i symbol “+”. Mae'n rhaid i chi fanteisio ar yr opsiwn hwn. Nawr fe welwch ddau opsiwn y gallwch ychwanegu straeon atynt.

  Gweld hefyd: Verizon Reverse Ffôn Chwilio

  Y dewis cyntaf yw uwchlwytho stori gan ddefnyddio eicon y camera a chreu fideo yn y fan a'r lle neu fynd i'r oriel o'r fan hon cyn ei huwchlwytho. Yr opsiwn arall yw uwchlwytho fideo a oedd eisoes wedi'i wneud gennych chi ac sy'n cael ei storio yn yr adran albwm.

  Cam 3: Tap ar yr eicon 'Camera'

  Ar ôl mynd i'r eicon “+”, fe sylwch fod opsiwn “Camera” tuag at frig y sgrin fel y bydd y fideo, yn y pen draw, yn llawer hirach o'i gymharu â'r fideo a uwchlwythwyd o'r adran Albwm.

  <12

  Felly, tapiwch yr eicon “Camera”. Byddwch yn cael eich arwain i'r ardal camera lle gallwch recordio fideo neu fynd i'ch adran oriel, lle mae'n bosibl bod gennych chi fideo wedi'i gadw eisoes yr hoffech ei uwchlwytho fel stori.

  Cam 4: Tap ar y Blwch sgwâr

  Nawr eich bod yn yr adran gamera, mae'n rhaid i chi ddod o hyd i'r fideo yr oeddech am ei uwchlwytho fel eich Stori. I wneud hyn, yn lle cymryd fideo neu wasgu'r opsiwn record, mae'n rhaid i chi fynd i ardal yr oriel o'r fan hon.

  I fynd i ardal yr oriel, rhaid i chi dapio ar y blwch sgwâr wrth ymyl yr opsiwn recordio fideo. Unwaith y byddwch yn yr adran oriel, fe welwch restr o luniau a fideos a gymerwyd gennych yn gynharach yn y diweddaraf i'r hynafarchebu.

  Cam 5: Dewiswch unrhyw fideo o Oriel & Tap ‘Ychwanegu at stori +’

  Nawr ewch drwy’r casgliad o fideos sydd ar gael i’w gweld yn yr adran hon, a thapio ar un o’r opsiynau. Ar ôl dewis fideo, tapiwch arno i'w weld ar sgrin lawn. Yma gallwch olygu'r fideo at eich dant.

  Gallwch hefyd ychwanegu testun i roi cyd-destun ynghylch ble y cymerwyd y fideo neu beth mae'n sôn amdano neu ei ddefnyddio ar gyfer hashnodau. Ar ôl i chi fod yn fodlon â'r holl olygu rydych chi wedi'i wneud, tapiwch yr opsiwn “Ychwanegu at stori +” sydd i'w weld yng nghornel dde isaf y sgrin.

  🔯 Bydd yn cael ei uwchlwytho i Fideo hyd llawn

  Ar ôl i chi dapio ar yr opsiwn “Ychwanegu at stori +” fe welwch fod y fideo a ddewisoch a'i olygu wedi'i uwchlwytho i'ch straeon Facebook Messenger. Hefyd, bydd yn ymddangos fel fideo hyd llawn ac nid un wedi'i fyrhau.

  Cwestiynau Cyffredin:

  1. A yw'n ymddangos ar Facebook, hefyd, os ydych chi'n uwchlwytho stori ar Messenger?

  Ydw. Pan fyddwch chi'n uwchlwytho stori ar Facebook Messenger, mae hefyd yn ymddangos ar Facebook. Mae'r Stori hon yn para ar Facebook am gyfnod o 24 awr, pan fydd pawb yn eich rhestr ffrindiau neu ddilynwyr yn gallu gweld y fideo ac ymateb iddo. Mae hyn yn golygu y bydd y fideo yn dangos yn eu porthiant. Ond ar ôl iddo gyrraedd y marc 24-awr, daw i ben, sy'n golygu na fydd neb yn gallu gweld nac ymateb i'r Stori.

  Gweld hefyd: Sut i Weld Hen Straeon Instagram Rhywun - Gwyliwr Hen Stori

  2. Allwch chi uwchlwytho'r fideo yn uniongyrchol i Stori o'r Albwm?

  Ie, gallwch uwchlwytho fideo i Story o'ch albwm. Eto i gyd, mae yna anfantais: pan fyddwch chi'n dechrau uwchlwytho'r fideo o'r albwm, byddwch chi'n sylweddoli mai dim ond 15 eiliad o hyd yw'r fideo rydych chi am ei uwchlwytho fel stori, nad yw'n dilyn eich gofynion. Rydych chi eisiau uwchlwytho fideo hirach.

  Felly, i uwchlwytho fideo hirach i Messenger, ni allwch uwchlwytho i'ch Stori o'r adran Albwm. Mae'n rhaid i chi uwchlwytho'r fideo o'r adran camera. Fel hyn, bydd y fideo yn llawer hirach.

  3. Sut i uwchlwytho fideo o fwy na 26 eiliad ar stori Facebook?

  Gallwch uwchlwytho fideo o fwy na 26 eiliad ar Facebook Story, ond ar gyfer hynny, bydd yn rhaid i chi gael yr app Facebook a WhatsApp Messenger wedi'u gosod ar eich ffôn. Pan fyddwch chi'n uwchlwytho'ch statws i WhatsApp, fe welwch mai'r terfyn amser a ganiateir yw hyd at 30 eiliad, sy'n fwy na'r terfyn amser Facebook.

  I allu uwchlwytho fideo o fwy na 26 eiliad ar y stori Facebook, yn gyntaf, mae'n rhaid i chi uwchlwytho'r un Stori â statws i Whatsapp trwy fynd i'r adran Statws. Yna mae'n rhaid i chi ei rannu ar yr app Facebook fel stori. Bydd eich fideo o fwy na 26 eiliad yn cael ei uwchlwytho.

   Jesse Johnson

   Mae Jesse Johnson yn arbenigwr technoleg o fri gyda diddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Gyda mwy na degawd o brofiad yn y maes, mae wedi hogi ei sgiliau wrth ddadansoddi ac ymchwilio i'r tueddiadau a'r bygythiadau diweddaraf i ddiogelwch ar-lein. Jesse yw'r meistrolaeth y tu ôl i'r blog poblogaidd, Trace, Location Tracking &amp; Lookup Guides, lle mae'n rhannu ei fewnwelediadau ar amrywiol bynciau diogelwch ar-lein, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at gyhoeddiadau technoleg, ac mae ei waith wedi cael sylw ar rai o’r llwyfannau ar-lein amlycaf. Mae Jesse yn adnabyddus am ei sylw manwl i fanylion a’i allu i egluro cysyniadau cymhleth mewn termau syml. Mae'n siaradwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi rhoi sgyrsiau mewn cynadleddau technoleg amrywiol ledled y byd. Mae Jesse yn angerddol am addysgu pobl ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein ac mae wedi ymrwymo i rymuso unigolion i gymryd rheolaeth o’u bywydau digidol.