Telegram: Methu Galw'r Defnyddiwr Hwn Oherwydd Ei Gosodiadau Preifatrwydd

Jesse Johnson 06-06-2023
Jesse Johnson

Eich Ateb Cyflym:

I wybod a yw rhywun wedi eich rhwystro ar Telegram trwy weld y gwahanol arwyddion ac arwyddion. Os yw defnyddiwr yn eich rhwystro ar Telegram, ni fydd yn eich hysbysu ar wahân am hynny yn hytrach gallwch chwilio am y gwahanol arwyddion i ddarganfod.

Pan fyddwch chi'n cael eich rhwystro gan rywun ar Telegram, ni fyddwch chi yn gallu gweld ei lun proffil nes bod y defnyddiwr yn eich dadflocio. Hyd yn oed, ni fyddwch yn gallu gweld yr olaf a welwyd a statws ar-lein y defnyddiwr os yw ef neu hi wedi eich rhwystro.

Gweld hefyd: Sut i Uno Dau Gyfrif Instagram

Ymhellach, ni fydd eich neges yn cael ei danfon ond bydd yn cael ei hanfon i'r defnyddiwr. Byddwch yn gallu gweld marc tic sengl yn lle marciau tic dwbl pan na fydd eich negeseuon yn cael eu danfon ond dim ond yn cael eu hanfon.

Gallwch wirio'r peth hwn o'r tag 'Gwelwyd ddiwethaf' ar eich proffil,

1️⃣ Agorwch y canllaw ar gyfer Gwelwyd Olaf yn ddiweddar ar Telegram.

2️⃣ Gweler y ffeithiau y tu ôl i'r tag hwn.

◘ Gallwch hefyd weld y pethau sy'n newid ar ôl y bloc,

1️⃣ Gwiriwch pa newidiadau ar ôl cael eich rhwystro ar Telegram.

2️⃣ Gweld y pethau hyn a gweithredu yn unol â hyn.

Os ydych chi'n ceisio gosod galwadau llais neu fideo i berson sydd wedi eich rhwystro ar Telegram, ni fyddwch yn gallu gwneud hynny. Yn lle hynny, byddwch yn derbyn y neges Mae'n ddrwg gennym na allwch ei ffonio (enw) oherwydd eu gosodiadau preifatrwydd.

Nid oes unrhyw ffordd y gallwch ddod o hyd i'r defnyddiwr ar grwpiau a sianeli Telegram os yw ef neu hi wedi eich rhwystro. Fyddwch chi ddimyn gallu gweld atebion gan y defnyddiwr i'r grwpiau chwaith.

  Methu Galw'r Defnyddiwr Hwn Oherwydd Ei Gosodiadau Preifatrwydd:

  Pan fydd rhywun yn eich rhwystro ar Telegram ni fyddwch yn gallu anfon galwadau llais neu alwadau fideo i y defnyddiwr ar Telegram.

  Os ydych chi am wirio a yw rhywun wedi eich rhwystro ar Telegram, gallwch chi roi galwad llais neu fideo i'r person.

  Os rydych yn gweld nad yw'r alwad yn cyrraedd y defnyddiwr ond yn lle hynny, rydych yn cael eich dangos gyda neges Mae'n ddrwg gennym na allwch ffonio (enw) oherwydd eu gosodiadau preifatrwydd, gallwch fod yn sicr eich bod wedi'ch rhwystro gan y defnyddiwr.

  Ond os yw'r llais neu'r galwadau fideo yn cyrraedd y defnyddiwr ac yn ateb hefyd, gallwch fod yn sicr nad yw'r defnyddiwr wedi eich rhwystro ar Telegram.

  Mae Telegram yn caniatáu i ddefnyddwyr anfon llais hefyd fel galwadau fideo i bobl eraill. Gallwch chi lais-alw defnyddiwr trwy glicio ar y botwm ffôn sy'n cael ei arddangos ar banel uchaf y sgrin sgwrsio. Ond i wneud galwad fideo ar berson, bydd angen i chi glicio ar yr eicon tri dot ac yna clicio ar Galwad Fideo.

  Sut i Wybod Os Gwnaeth Rhywun Eich Rhwystro Ar Telegram:

  Dyma'r arwyddion y dylech edrych amdanynt i ddarganfod a ydych wedi'ch rhwystro ar Telegram:

  1. Gwiriwr Bloc Telegram

  Gwirio Blocio Aros, mae'n gweithio ⏳⌛️

  2 Bydd Llun Proffil yn Diflannu

  Byddwch yn gallu gwirio a allwch weld llun proffil y defnyddiwr yr ydych chigan amau ​​ei fod wedi eich rhwystro. Pan fyddwch chi'n cael eich rhwystro gan gyswllt ar Telegram, ni fyddwch yn gallu gweld ei lun proffil. Cyn gynted ag y bydd rhywun yn eich rhwystro ar Telegram, bydd eu llun proffil yn diflannu a byddwch yn colli mynediad i'w weld nes iddo ef neu hi eich dadflocio.

  Ar ôl i'r cyswllt eich rhwystro, bydd y llun proffil yn cael ei ddisodli gan llythyren gyntaf enw'r cyswllt. Ond os gallwch weld llun proffil y defnyddiwr, gallwch fod yn sicr nad yw'r defnyddiwr wedi eich rhwystro ar Telegram.

  Fodd bynnag, yn aml mae'r defnyddiwr yn tynnu ei lun proffil ef neu hi ac yn ei adael yn wag , yn yr achos hwnnw hefyd, byddwch yn gallu gweld llythyren gychwynnol ei enw yn lle ei llun proffil.

  Ar ben hynny, os bydd y defnyddiwr yn newid gosodiadau preifatrwydd ei llun proffil, bydd yn dim ond yn weladwy i'r cynulleidfaoedd a ganiateir a neb arall.

  3. Heb ei Weld Diwethaf

  Unwaith y bydd cyswllt yn eich rhwystro ar Telegram, ni fyddwch bellach yn gallu gweld yr olaf a welwyd gan y defnyddiwr . Os ydych am ddarganfod a yw cyswllt wedi eich rhwystro ar Telegram, cliciwch ar ei sgwrs a gwiriwch a allwch weld statws y defnyddiwr a welwyd ddiwethaf.

  Os nad yw'n ymddangos, efallai mai oherwydd mae'r defnyddiwr wedi eich rhwystro ar Telegram. Ni fyddwch yn gallu gweld statws ar-lein y defnyddiwr hefyd os gwnaeth ef neu hi eich rhwystro ar Telegram.

  Felly, y ffordd hawsaf o ddarganfod a ydych wedi'ch rhwystro ai peidio yw gweldp'un a allwch weld statws ar-lein neu y defnyddiwr a welwyd ddiwethaf.

  Os gallwch weld y naill neu'r llall ohonynt, nid oes angen i chi boeni gan fod y nid yw'r defnyddiwr wedi eich rhwystro ar Telegram. Ond os na allwch weld y statws a welwyd ddiwethaf na statws ar-lein y defnyddiwr, mae'n debyg oherwydd eich bod wedi'ch rhwystro gan y defnyddiwr ar Telegram.

  Fodd bynnag, mae hefyd yn bosibl bod gan y defnyddiwr wedi newid preifatrwydd Gwelwyd Diwethaf & Ar-lein i neb a dyna pam nad yw'n weladwy i chi nac i unrhyw un arall.

  4. Ni fyddai'r neges yn Cyflwyno

  Ffordd arall i wirio yw trwy weld a yw'r neges yn cael ei danfon neu ddim. Unwaith y cewch eich rhwystro gan rywun, ni fydd eich negeseuon yn cael eu danfon i'r defnyddiwr.

  Bydd yn dangos un marc tic wrth ymyl y neges sy'n golygu mai dim ond at y defnyddiwr y caiff y neges ei hanfon a heb ei ddosbarthu.

  Gweld hefyd: Sut i Ddweud Os Mae Rhywun Yn Eich Anwybyddu Ar Snapchat - Gwiriwr

  Ni fydd eich negeseuon yn cyrraedd y defnyddiwr os yw ef neu hi wedi eich rhwystro ar Telegram. Felly, os ydych chi eisiau gwirio a ydych chi wedi'ch rhwystro gan rywun ai peidio, anfonwch un neges i ddarganfod a yw'n cael ei ddosbarthu neu a yw newydd ei anfon.

  Hefyd, bydd angen i chi aros am un ychydig oriau i weld a yw'n cael ei ddanfon oherwydd yn aml pan nad yw dyfais y derbynnydd wedi'i chysylltu â chysylltiad data neu WiFi, ni fydd y negeseuon yn cael eu danfon. Nid yw'n golygu eich bod wedi'ch rhwystro, ond dim ond nad yw'r ddyfais wedi'i chysylltu â WiFi.

  Ond os nad ydych wedi eich rhwystro,yna cyn gynted ag y bydd y defnyddiwr yn cysylltu ei ddyfais â rhwydwaith WiFi neu'n troi'r data symudol ymlaen, bydd eich neges yn cael ei danfon. Fe welwch ddau farc tic wrth ymyl eich negeseuon sy'n golygu eu bod yn cael eu danfon. Bydd yn cadarnhau i chi nad yw'r defnyddiwr wedi eich rhwystro ar Telegram.

  Ond pan welwch nad yw'r negeseuon yn cael eu danfon hyd yn oed ar ôl aros am oriau neu hyd yn oed ddyddiau, gallwch fod yn sicr ei fod ef neu hi wedi eich rhwystro.

  5. Gwelededd Grŵp

  Os bydd rhywun yn eich rhwystro ar Telegram, ni fyddwch yn dod o hyd i'r defnyddiwr ar y sianel neu'r grwpiau hefyd. Ni fydd hyd yn oed y cynnwys sy'n cynnwys delweddau, fideos, neu negeseuon sain a anfonwyd gan y defnyddiwr i'r grŵp neu sianel yn Telegram yn eich cyrraedd.

  Pan fydd rhywun yn eich rhwystro ar Telegram, byddwch yn colli eich mynediad i dewch o hyd i'r defnyddiwr yn y grwpiau neu'r sianeli Telegram y mae'r ddau ohonoch yn aelodau ohonynt. Ar ben hynny, ni fyddwch yn gallu gweld y negeseuon testun y bydd y defnyddiwr yn anfon at y grŵp Telegram neu sianel os yw ef neu hi wedi eich rhwystro.

  Felly, i ddarganfod a yw'r defnyddiwr wedi wedi eich rhwystro neu beidio, mae angen i chi agor y grŵp Telegram y mae'r ddau ohonoch yn aelodau ohono, yna cliciwch ar enw'r grŵp a byddwch yn cael eich arddangos gyda'r rhestr aelodau. Sgroliwch i lawr y rhestr i weld a allwch chi ddod o hyd i enw'r defnyddiwr ai peidio. Os na allwch ddod o hyd iddo, yna dylech wybod mai'r rheswm am hyn yw bod y defnyddiwr wedi eich rhwystro.

   Jesse Johnson

   Mae Jesse Johnson yn arbenigwr technoleg o fri gyda diddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Gyda mwy na degawd o brofiad yn y maes, mae wedi hogi ei sgiliau wrth ddadansoddi ac ymchwilio i'r tueddiadau a'r bygythiadau diweddaraf i ddiogelwch ar-lein. Jesse yw'r meistrolaeth y tu ôl i'r blog poblogaidd, Trace, Location Tracking & Lookup Guides, lle mae'n rhannu ei fewnwelediadau ar amrywiol bynciau diogelwch ar-lein, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at gyhoeddiadau technoleg, ac mae ei waith wedi cael sylw ar rai o’r llwyfannau ar-lein amlycaf. Mae Jesse yn adnabyddus am ei sylw manwl i fanylion a’i allu i egluro cysyniadau cymhleth mewn termau syml. Mae'n siaradwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi rhoi sgyrsiau mewn cynadleddau technoleg amrywiol ledled y byd. Mae Jesse yn angerddol am addysgu pobl ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein ac mae wedi ymrwymo i rymuso unigolion i gymryd rheolaeth o’u bywydau digidol.