Sut i CallTruth Ganslo Aelodaeth

Jesse Johnson 30-09-2023
Jesse Johnson

Eich Ateb Cyflym:

I ganslo tanysgrifiad CallTruth, bydd angen i chi ffonio rhif gofal cwsmer CallTruth yn +1 (800) 208-3162 ac yna gofynnwch iddynt ganslo'ch tanysgrifiad.

Bydd angen i chi nodi eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'r manylion bilio pan ofynnir iddynt gan y bobl gofal cwsmeriaid wrth ganslo.

Byddant yn gofyn ichi roi rheswm dilys a phriodol dros ganslo’r tanysgrifiad premiwm i CallTruth hefyd.

Gallwch hefyd ei ganslo drwy anfon e-bost.

🏷 Lluniwch e-bost gyda llinell bwnc fel Yn gofyn am ganslo tanysgrifiad CallTruth.

Yn y post, nodwch eich angen i ganslo'r tanysgrifiad, eich rhif adnabod post cofrestredig, y rheswm dros ganslo, a'r manylion bilio.

🏷 Anfonwch ef at yr ID post gofal cwsmer i [e-bost protected]

Mae gwasanaeth CallTruth wedi'i gyfyngu i UDA yn unig. Ni fydd pobl o rannau eraill o'r byd yn gallu cael tanysgrifiad i CallTruth ac ni fyddant ychwaith yn gallu defnyddio'r fersiwn am ddim.

Mae rhai camau y gallwch eu dilyn i ganslo'ch tanysgrifiad ar iPhone.

Gweld hefyd: Darganfyddwr E-bost Instagram - Offer Gorau & Estyniadau

  Sut i ganslo tanysgrifiad CallTruth:

  Yn llythrennol mae gennych ddwy ffordd i canslo tanysgrifiad CallTruth:

  1. Canslo Tanysgrifiad CallTruth

  Os ydych wedi cymryd tanysgrifiad CallTruth ac eisiau ei ganslo nawr, gallwch wneud hynny. Fodd bynnag, mae angen i chi wybod hynny i ganslo aTanysgrifiad CallTruth, nid ydych i fod i ddefnyddio gwefan CallTruth ond gellir ei wneud yn syml trwy ffonio gwasanaeth gofal cwsmeriaid CallTruth.

  Fel arfer, gellir canslo tanysgrifiadau i gynlluniau gwasanaeth premiwm o'r wefan swyddogol ond yn achos Call Truth, mae'n wahanol iawn oherwydd nid yw'r wefan swyddogol yn helpu defnyddwyr i wneud hynny.

  Bydd angen i chi ffonio gwasanaeth cwsmeriaid a gofyn iddynt ganslo'ch tanysgrifiad. Bydd y gwasanaeth gofal cwsmeriaid a chymorth yn gofyn am y cyfeiriad e-bost sy'n gysylltiedig â'ch proffil CallTruth, eich manylion bilio, a'r rheswm dros ganslo.

  Dim ond os gallwch chi ddarparu'r cyfeiriad e-bost cofrestredig a bod gennych reswm dilys, rydych chi 'bydd yn gallu canslo eich tanysgrifiad CallTruth.

  Pan fyddwch chi ar yr alwad gyda gofal cwsmer CallTruth, mae angen i chi fod yn glir iawn ynglŷn â'r hyn rydych chi'n ei ddweud a bod yn gwrtais gyda'r naws rydych chi'n ei defnyddio.

  Os byddwch yn dewis canslo dros alwad, bydd angen i chi wybod y rhif gofal cwsmer cywir i ddeialu a'u ffonio.

  Dyma rif gofal cwsmer CallTruth: +1 (800) 208-3162 .

  Gan fod gwasanaeth CallTruth wedi'i gyfyngu i UDA, mae angen i chi wneud yr alwad o UDA i fwrw ymlaen â'r canslo.

  🔴 Camau i'w Dilyn:

  Cam 1: Deialwch +1 (800) 208-3162 ar bad deialu eich ffôn.

  Cam 2: Ffoniwch ofal cwsmer CallTruth.

  Cam 3: Dywedwch wrthynt eich bod am ganslo eich tanysgrifiad CallTruth.

  Gweld hefyd: Gwybod a oedd Rhywun wedi'ch Tawelu Ar Instagram Neu DM - Gwiriwr

  Cam 4: Atebwch eu cwestiynau yn gywir drwy nodi eich enw, cyfeiriad e-bost, manylion bilio, a'r rheswm dros ganslo'r tanysgrifiad CallTruth.

  Cam 5: Bydd eich tanysgrifiad CallTruth yn cael ei ganslo a byddant yn anfon post canslo atoch ar ôl iddo gael ei ganslo'n swyddogol.

  2. Tanysgrifio gan Ddefnyddio E-bost

  Ffordd arall o ganslo tanysgrifiad CallTruth yw postio at ofal cwsmer CallTruth. Gan na all aelodau premiwm CallTruth ganslo eu tanysgrifiad o'r wefan swyddogol, mae'n rhaid gwneud hynny trwy ofyn i'r tîm gofal cwsmeriaid trwy'r post.

  Pan fyddwch chi'n canslo'ch tanysgrifiad CallTruth, mae angen i chi anfon yr e-bost o'r un ID post sy'n gysylltiedig â'ch proffil CallTruth. Wrth gael y tanysgrifiad CallTruth, mae'n rhaid i bob defnyddiwr ddarparu cyfeiriad e-bost fel manylion cyswllt ar gyfer dilysu. Yn ystod y canslo, bydd angen i chi nodi'r un ID post, neu fel arall ni fyddwch yn gallu canslo'ch tanysgrifiad.

  Bydd angen i chi nodi testun y post fel Cais i ganslo fy nhanysgrifiad CallTruth ac yna adeiladu gweddill y post lle bydd angen i chi nodi'n gyntaf eich angen i ganslo'ch tanysgrifiad premiwm CallTruth.

  Yna, mae angen i chi ddarparu eich ID post, a manylion bilio a ddylai gynnwysy cynllun misol yr ydych wedi tanysgrifio iddo, y swm a godir arnoch, ac ati.

  Nesaf, nodwch eich rheswm dros ganslo. Mae angen i chi wneud yn siŵr bod y rheswm rydych chi'n ei roi yn ddilys ac yn gwneud synnwyr i gymorth cwsmeriaid neu fel arall ni fyddan nhw'n ystyried y canslo.

  Mae'n well os gallwch chi roi rheswm yn ymwneud â'r ansawdd neu'r cost fel ei fod yn cael ei ystyried yn ddilys.

  Sicrhewch fod yr iaith rydych yn ei defnyddio yn y post yn ddealladwy ac yn glir. Yn olaf, gofynnwch iddynt ganslo'ch tanysgrifiad cyn gynted â phosibl ac yna anfon yr e-bost at yr ID post gofal cwsmer.

  Mae'r ID e-bost gofal cwsmer yn [e-bost warchodedig]

  🔴 Camau I ganslo tanysgrifiad CallTruth gan ddefnyddio Mail:

  Cam 1: Agor Gmail.

  Cam 2: Cliciwch ar yr eicon cyfansoddi.

  Cam 3: Rhowch bwnc: Gwneud cais i ganslo tanysgrifiad Calltruth.

  Cam 4: Lluniwch e-bost yn nodi eich angen i ganslo eich tanysgrifiad Calltruth. Rhowch eich rhif adnabod e-bost cofrestredig, manylion bilio, a rheswm dros ganslo.

  Cam 5: Anfonwch ef i [e-bost warchodedig]

  <0 Cam 6:Byddant yn cysylltu â chi drwy'r post ac ar ôl i'r tanysgrifiad gael ei ganslo byddwch yn cael e-bost canslo hefyd.

  🔯 Beth Mae CallTruth yn ei Wneud:

  Gallwch chi ddefnyddio CallTruth yn bennaf ar gyfer chwilio ffôn, chwilio pobl, a gwasanaethau chwilio delweddau. Fodd bynnag, nid ywar gael i'w ddefnyddio gan bobl y tu allan i UDA gan fod ei wasanaeth wedi'i gyfyngu'n llym o fewn UDA.

  Gall y CallTruth eich helpu i adnabod perchennog unrhyw rif ffôn anhysbys yn ogystal â darganfod y math o rif. Mae sgamwyr a thwyll yn defnyddio rhifau ffôn ffug a dyblyg i dwyllo a sgamio pobl ddiniwed ond gyda CallTruth byddwch yn gallu cael rhybudd bob tro y bydd galwad ffôn yn dod i mewn gan rif anhysbys sydd wedi'i nodi fel sbam.

  Gellir defnyddio CallTruth am ddim fodd bynnag, mae cynllun premiwm ar gael i ddefnyddwyr. Mae'r cynllun premiwm yn cynnig mwy o wasanaethau fel olrhain lleoliad y defnyddiwr, cael manylion llawn am berchennog unrhyw rif ffôn, ac ati.

  Beth Fyddech Chi Ei Angen i Ganslo Eich Tanysgrifiad Gwirionedd Galwad?

  Os ydych chi’n ystyried canslo eich Call Truth, a allwch chi fod yn ymwybodol iawn o’r hyn sydd ei angen arnoch chi yn ystod yr amser canslo er mwyn osgoi unrhyw drafferth.

  Y peth cyntaf a mwyaf blaenllaw y dylai fod yn rhaid i chi ei ganslo yw eich rhif adnabod e-bost cofrestredig. Wrth gofrestru'r tanysgrifiad, gofynnir i ddefnyddwyr ddarparu unrhyw gyfeiriad e-bost y mae ganddynt fynediad iddo. Felly, wrth ganslo, bydd gofyn i chi wirio eich canslo gan ddefnyddio'r un ID Gmail cysylltiedig.

  Yn ail, bydd angen eich manylion bilio arnoch wrth ganslo'r tanysgrifiad Call Truth. Felly, dylech wybod eich cynllun misol, y manylion codi tâlynghyd â gwybodaeth arall yn ymwneud â'ch tanysgrifiad Call Truth.

  Nesaf, mae angen i chi gael rheswm priodol dros ganslo'r tanysgrifiad. Os ydych chi'n canslo'r tanysgrifiad dros y ffôn neu'r e-bost, bydd angen i chi nodi'r rheswm dros eich canslo. Gall fod yn gysylltiedig â'r swm a godir, ansawdd y gwasanaeth, ac ati. Cadwch y rheswm a baratowyd ymlaen llaw fel y gallwch ei ddatgan ar unwaith pan fyddant yn gofyn i chi am y rheswm dros ganslo.

  Yn olaf, gan mai dim ond dros y ffôn y gallwch ganslo tanysgrifiad CallTruth neu drwy anfon e-bost yn gofyn am ganslo, bydd angen i chi wybod cyswllt ffôn gofal a chyfeiriad e-bost CallTruth oherwydd heb y rhif ffôn na'r cyfeiriad e-bost cywir does dim ffordd arall o ganslo tanysgrifiad Calltruth.

  Y Llinellau Gwaelod:

  I ganslo'r tanysgrifiad, bydd angen i chi gael y post rydych wedi cofrestru'ch tanysgrifiad CallTruth ag ef, manylion bilio, a rhif cywir rheswm dros ganslo.

   Jesse Johnson

   Mae Jesse Johnson yn arbenigwr technoleg o fri gyda diddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Gyda mwy na degawd o brofiad yn y maes, mae wedi hogi ei sgiliau wrth ddadansoddi ac ymchwilio i'r tueddiadau a'r bygythiadau diweddaraf i ddiogelwch ar-lein. Jesse yw'r meistrolaeth y tu ôl i'r blog poblogaidd, Trace, Location Tracking &amp; Lookup Guides, lle mae'n rhannu ei fewnwelediadau ar amrywiol bynciau diogelwch ar-lein, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at gyhoeddiadau technoleg, ac mae ei waith wedi cael sylw ar rai o’r llwyfannau ar-lein amlycaf. Mae Jesse yn adnabyddus am ei sylw manwl i fanylion a’i allu i egluro cysyniadau cymhleth mewn termau syml. Mae'n siaradwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi rhoi sgyrsiau mewn cynadleddau technoleg amrywiol ledled y byd. Mae Jesse yn angerddol am addysgu pobl ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein ac mae wedi ymrwymo i rymuso unigolion i gymryd rheolaeth o’u bywydau digidol.