Sut i Wirio a Welwyd Diwethaf Ar Instagram Os Cudd

Jesse Johnson 30-05-2023
Jesse Johnson

Tabl cynnwys

Eich Ateb Cyflym:

I wirio a welwyd ddiwethaf gan rywun ar Instagram, mae angen ichi agor Instagram, dod o hyd i'r bobl sy'n sgwrsio trwy fynd i'r adran DM, a dod o hyd i'w diwethaf yn weithredol amser neu ddot gwyrdd.

Mae Instagram yn caniatáu i'w ddefnyddwyr wirio statws y gweithgaredd, p'un a yw'r defnyddiwr arall ar-lein neu pryd gafodd ei weld ddiwethaf ar Instagram.

Drwy ddiffodd eich statws gweithgaredd o osodiadau Preifatrwydd , ni allwch wirio amser gweithredol diwethaf eich ffrindiau, ac ni all eich ffrindiau wirio'ch un chi.

Ar gyfer y statws gweithredol cudd, gallwch roi cynnig ar yr apiau tracio diwethaf a welwyd sy'n gweithio orau ar Instagram.

>Er, mae gennych chi ychydig o ffyrdd eraill y gallwch chi eu defnyddio i gael eich hysbysu pan fydd rhywun ar-lein ar Instagram.

Gweld hefyd: Pa mor Hir Mae Straeon Snap Map yn Para

  Gwiriwr a Welwyd Olaf Instagram:

  Gwirio'r Olrhain a Welwyd Diwethaf…

  🔴 Sut i Ddefnyddio:

  Cam 1: Yn gyntaf oll, agorwch offeryn Gwiriwr Gweld Olaf Instagram.<3

  Cam 2: Yna, rhowch enw defnyddiwr y cyfrif Instagram yr hoffech ei wirio ddiwethaf.

  Cam 3: Wedi hynny, cliciwch ar y botwm "Gwirio Wedi'i Weld Diwethaf".

  Cam 4: Nawr, fe welwch ddyddiad ac amser y gweithgaredd a welwyd ddiwethaf o'r enw defnyddiwr a roddwyd.

  Sut I Wirio a Welwyd Diwethaf Ar Instagram Os Yn Gudd:

  Mae rhai dulliau y mae'n rhaid i chi eu dilyn er mwyn gweld y statws gweithredol ar Instagram:

  1. Nodwedd Statws Gweithgaredd Adeiledig <12

  Mae gan Instagram weithgareddnodwedd statws sy'n eich galluogi i weld pryd roedd eich dilynwyr yn weithredol ddiwethaf ar Instagram.

  I ddod o hyd i hyn, ewch i'ch adran Instagram DM, a byddwch yn gweld dot gwyrdd wrth ymyl y defnyddwyr sy'n weithredol ar y ap. Os yw'r defnyddiwr wedi analluogi ei statws gweithgaredd, ni welwch hwn.

  2. Anfon Neges Uniongyrchol

  Dull arall yw pan fyddwch yn anfon neges uniongyrchol at ddefnyddiwr, gallwch weld a maent yn weithredol neu ddim yn seiliedig ar y dot gwyrdd sy'n ymddangos wrth ymyl ei DP. Os yw'r dot yn wyrdd, mae'n golygu bod y defnyddiwr yn weithredol ar yr ap ar hyn o bryd.

  3. Apiau Trydydd Parti

  Mae apiau trydydd parti ar gael a allai eich helpu i weld y statws gweithredol o ddefnyddwyr Instagram. Mae'n rhaid i chi osod yr apiau hyn a gallwch wirio statws ar-lein rhywun.

  4. Estyniad Porwr

  Mae estyniadau porwr ar gael ar gyfer Google Chrome a Firefox sy'n honni eu bod yn eich helpu i weld y statws gweithredol o ddefnyddwyr Instagram. Fodd bynnag, byddwch yn ofalus gan y gallai'r estyniad hwn beryglu eich preifatrwydd a'ch diogelwch.

  5. Trowch Hysbysiadau Postio ymlaen

  Os trowch hysbysiadau post ymlaen ar gyfer defnyddiwr, byddwch yn derbyn hysbysiad bob tro y bydd postio rhywbeth ar Instagram. Gall hyn eich helpu i benderfynu a yw'n weithredol ar yr ap.

  6. Mae Offer Dadansoddi IG

  Mae offer dadansoddi Instagram, megis Iconosquare a Hootsuite, yn eich galluogi i weld pryd mae'ch dilynwyr yn fwyaf actif ar yr ap.Ac fel hyn, gall eich helpu i ddarganfod pryd mae defnyddiwr yn debygol o fod yn weithredol ar yr ap.

  7. Gwiriwch olygfeydd stori Instagram

  Mewn ffordd arall pan fyddwch chi'n edrych ar stori Instagram rhywun, chi yn gallu gweld pwy sydd wedi gweld y stori. Felly, os yw defnyddiwr wedi gweld eich stori, mae'n golygu eu bod yn weithredol ar yr ap ar y pryd.

  8. O gyfrif Ffug

  Gallwch greu cyfrif Instagram ffug i ddilyn y defnyddiwr a gweld a ydynt yn weithredol ar yr app. Ond, mae hyn yn gweithio os nad yw'r statws gweithredol wedi'i ddiffodd i bawb.

  9. Gofynnwch i'r Defnyddiwr yn Uniongyrchol

  Gallwch anfon neges uniongyrchol at y defnyddiwr a gofyn a yw'n weithredol ar hyn o bryd yr ap. Os yw ar-lein efallai y bydd yn gweld y neges ac yn ymateb i chi.

  10. Porthiant Gweithgaredd Instagram

  Ffordd orau arall yw trwy borthiant gweithgaredd Instagram gan ei fod yn dangos gweithgaredd diweddar y defnyddwyr rydych chi'n eu dilyn , megis eu hoffterau a sylwadau ar bostiadau eraill.

  Os yw gweithgaredd defnyddiwr yn ymddangos yn eich porthwr, mae'n debygol ei fod yn weithredol ar yr ap ar hyn o bryd.

  Sut i Wirio Statws Ar-lein Ar Instagram:

  Mae rhai camau cyflym er mwyn gwirio'r rhai diwethaf a welwyd ar Instagram:

  Cam 1: Agorwch Instagram

  Os ydych chi eisiau i wirio statws Actif diwethaf rhywun neu a welwyd ddiwethaf o'ch dyfais symudol, mae angen ichi agor y cymhwysiad Instagram.

  Ar ôl agor y rhaglen Instagram, mewngofnodwch i'ch cyfrif trwy nodi'r enw defnyddiwra chyfrinair yn y golofn a roddir. Yna, tapiwch ar “Mewngofnodi” i fewngofnodi i'ch cyfrif.

  Cam 2: Ewch i'r adran DM

  Ar ôl agor eich cyfrif Instagram ar y app, yn ddiofyn, mae'r sgrin eicon cartref yn cael ei harddangos lle gallwch sgrolio'ch porthiant. Fodd bynnag, byddai'n well pe baech yn agor eich adran negeseuon uniongyrchol i wirio amser gweithredol olaf unrhyw un.

  I wneud hynny, tapiwch eicon papur tebyg i awyren o gornel dde uchaf eich sgrin. Nawr, gallwch gael mynediad i'ch negeseuon uniongyrchol neu mewnflwch.

  Cam 3: Dod o Hyd i Bobl ar Sgwrs

  Yn eich mewnflwch, gallwch gael mynediad i sgwrs unrhyw berson os gwnaethoch anfon neges atynt neu maent wedi anfon neges atoch yn y gorffennol.

  Yn ogystal, os sgroliwch drwy'ch mewnflwch, mae eu henw yn ymddangos ynghyd â'r holl ddefnyddwyr eraill, ac felly hefyd y statws, a drafodwyd ymhellach gennym.

  Fodd bynnag, os na fyddwch yn dod o hyd i unrhyw sgyrsiau blaenorol, peidiwch â phoeni! Gallwch weld y person hwnnw trwy'r nodwedd chwilio hyd yn oed os nad ydych yn eu dilyn. Ar yr un pryd, dewch o hyd i'r bar chwilio yng nghanol eich enw defnyddiwr a'r sgyrsiau. Yna, tapiwch arno. Yn ogystal, teipiwch enw neu enw defnyddiwr y person rydych chi am ddod o hyd iddo i wybod ei statws gweithredol diwethaf.

  Ymhellach, tapiwch ar eu henw i agor y sgwrs.

  Cam 4: Dod o hyd i Green Dot

  Pan fydd rhywun yn actif nawr, mae dot Gwyrdd bach yn ymddangos ar gornel i lawr eu llun proffil.

  Gyda'r newyddNodweddion Instagram, mae pob un o'r bobl ganlynol sydd ar-lein bryd hynny yn ymddangos ar ben yr holl negeseuon ac ychydig o dan y bar chwilio.

  Yn ogystal, llun proffil person gyda dot gwyrdd bach arno gellir dod o hyd i ochr y ffotograff os yw'r person hwnnw'n weithredol bryd hynny.

  Gweld hefyd: Gwybod a oedd Rhywun wedi Eich Rhwystro Ar Sgwrs Instagram - Gwiriwr

  Ar y llaw arall, os ydych ar eu negeseuon uniongyrchol neu wedi chwilio amdanynt yn y bar chwilio , yn gyntaf rhaid i chi glicio ar eu henw i agor y sgwrs.

  Gallwch ddod o hyd i'r dot gwyrdd gyda'u llun proffil ar frig y sgrin, sy'n golygu eu bod yn weithredol ar hyn o bryd.

  Ond ni ellir dod o hyd i smotyn gwyrdd os nad yw'r person yn actif.

  1️⃣ Dod o hyd i'r Amser Gweithredol Diwethaf:

  Os yw statws gweithgaredd y person yn weladwy i eraill, gallwch gwiriwch eu gweld ddiwethaf heb hyd yn oed anfon neges atynt. Yn wir, mae angen i chi ddilyn y camau uchod, megis mynd i'r negeseuon uniongyrchol ar ôl hynny ac agor y sgwrs person (rhywun rydych chi eisiau gwybod yr amser gweithredol olaf) i ddod o hyd i rywun a welwyd ddiwethaf ar Instagram.

  Yn eu neges uniongyrchol ar gornel chwith uchaf y sgrin, gallwch ddod o hyd i'r amser gweithredol olaf ar wahân i'r llun proffil. Yn ogystal, mae'r amser gweithredol olaf yn cael ei grybwyll o dan enw'r person fel rhywbeth fel 'Active 3 awr yn ôl'.

  2️⃣ Bydd eraill yn Dangos: Actif _h yn ôl

  Mae 'Active _h ago' yn stamp amser sy'n ymddangos pan nad yw rhywun ar-lein ond oeddactif rai oriau yn ôl. Megis actif 1 awr yn ôl, actif 5 awr yn ôl, ac ati.

  Yn ogystal, mae'r dot gwyrdd neu 'Active nawr' yn cynrychioli'r bobl sydd ar-lein ac yn defnyddio Instagram ar hyn o bryd. Fel arall, mae Instagram yn dangos 'Active _h ago' o dan yr enw i ddangos amser gweithredol olaf unrhyw un.

  Fodd bynnag, dim ond os yw eu 'statws Gweithgarwch' wedi'i droi y gall Egnïo nawr neu'r amser gweithredol diwethaf fod yn weladwy ymlaen.

  🔯 Pam na Fe allwch Weld Statws Actif Rhywun ar Instagram?

  Wrth sgrolio mewn negeseuon uniongyrchol ar eich Instagram, gallwch wirio'r statws “Last Active” o dan unrhyw enw defnyddiwr neu “Green dot”, sy'n golygu gweithredol nawr, ar eich dyfais ffôn clyfar.

  Yn y cyfamser, defnyddir llawer o wahanol statws ar Instagram, megis gweithredol nawr, actif 4 awr yn ôl, ac egnïol ddoe.

  Os nad ydych yn gallu gweld Statws Gweithredol Rhywun Arall ar Instagram, gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio'r app Instagram oherwydd ni allwch gael mynediad i'ch DM ar system yn frodorol.

  Ar ben hynny, os ydych chi am weld statws gweithredol olaf rhywun, mae angen i chi droi eich 'statws gweithgaredd' ymlaen. Drwy droi eich statws Gweithgaredd ymlaen, nid yn unig gallwch weld amser gweithredol olaf rhywun arall, ond gallant hefyd weld eich un chi.

  🔴 Camau i Droi Statws Gweithgaredd Ymlaen:

  <0 Cam 1: Yn gyntaf, agorwch eich cyfrif Instagram.

  Cam 2: Yn ail, Tapiwch eicon eich Proffil o'r gornel dde isaf.

  <17

  Cam 3: Yna, agorwch y“Dewislen” gan dair llinell lorweddol.

  Cam 4: Ymhellach, agorwch y “Gosodiadau”.

  Cam 5: Mewn y sgrin nesaf, tap ar "Preifatrwydd" o'r opsiynau.

  Cam 6: Yna, sgroliwch i lawr a thapio ar “Statws Gweithgaredd”.

  <0 Cam 7:Yn olaf, toglwch y “Dangos Statws Gweithgaredd” YMLAEN i weld statws gweithgaredd rhywun arall.

   Jesse Johnson

   Mae Jesse Johnson yn arbenigwr technoleg o fri gyda diddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Gyda mwy na degawd o brofiad yn y maes, mae wedi hogi ei sgiliau wrth ddadansoddi ac ymchwilio i'r tueddiadau a'r bygythiadau diweddaraf i ddiogelwch ar-lein. Jesse yw'r meistrolaeth y tu ôl i'r blog poblogaidd, Trace, Location Tracking &amp; Lookup Guides, lle mae'n rhannu ei fewnwelediadau ar amrywiol bynciau diogelwch ar-lein, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at gyhoeddiadau technoleg, ac mae ei waith wedi cael sylw ar rai o’r llwyfannau ar-lein amlycaf. Mae Jesse yn adnabyddus am ei sylw manwl i fanylion a’i allu i egluro cysyniadau cymhleth mewn termau syml. Mae'n siaradwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi rhoi sgyrsiau mewn cynadleddau technoleg amrywiol ledled y byd. Mae Jesse yn angerddol am addysgu pobl ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein ac mae wedi ymrwymo i rymuso unigolion i gymryd rheolaeth o’u bywydau digidol.