Sut i Ddod o Hyd i Rywun Ar Ap Arian Parod Trwy Rif Ffôn

Jesse Johnson 02-06-2023
Jesse Johnson

Eich Ateb Cyflym:

I ddod o hyd i rywun ar yr ap Arian Parod, gallwch chwilio am rywun ar yr ap Arian Parod gan ddefnyddio eu henw, rhif Cashtag, rhif ffôn, ac ID e-bost.

Os na allwch ddod o hyd i enw rhywun ar yr ap Cash, sicrhewch fod y person yn defnyddio'r ap Arian Parod ai peidio.

Os oes gan y person gyfrif ap Arian Parod ac yn dal yn methu dod o hyd i ef yn yr ap, yna nid oes gennych fanylion cywir am y person.

Dylech chi wybod sut y gall pobl ddod o hyd i chi ar Cash App.

Gweld hefyd: Sut i Weld Pwy Edrychodd Uchafbwyntiau Instagram - Ar ôl 48 Awr

  Cash App Ffôn Number Reverse Lookup:

  Lookup Arhoswch, mae'n gweithio…

  🔴 Sut i Ddefnyddio:

  Cam 1: Cyntaf , agorwch yr offeryn Arian Parod Rhif Ffôn Reverse Lookup yn eich porwr.

  Cam 2: Rhowch y rhif ffôn sy'n gysylltiedig â'r cyfrif Cash App rydych chi am ddod o hyd i'r enw defnyddiwr.

  Cam 3: Cliciwch y botwm “Lookup” i gychwyn y broses.

  Cam 4: Yna bydd yr offeryn yn gweithio i ddod o hyd i'r enw defnyddiwr Cash App cysylltiedig a dangos y canlyniadau i chi. Gall hyn gymryd ychydig funudau.

  Unwaith y bydd y broses wedi'i chwblhau, bydd enw defnyddiwr Cash App yn cael ei ddangos ar y sgrin.

  Sut i Ddod o Hyd i Rywun ar Arian Parod yn ôl Rhif Ffôn:

  Dilynwch y camau isod:

  Cam 1: Yn Gyntaf Arbedwch y Rhif i'r Rhestr Cysylltiadau

  I ddod o hyd i rywun ar yr ap Arian Parod dros y ffôn yn gyntaf, rhaid i chi arbed y rhif ffôn yn eich rhestr gyswllt. Os na wnaethoch chi gadw'r rhif yn eich rhestr gyswllt,ni allech weld enw'r person ar yr ap, felly ni allwch ddod o hyd iddo.

  Felly, agorwch Contacts o'ch ffôn a chliciwch ar yr eicon '+', rhowch ei rif ffôn o dan yr adran Ffôn ac ysgrifennwch enw beth bynnag a fynnoch o dan yr adran Enw, a chadwch ei enw. Ar ôl arbed enw'r person ar eich ffôn, gallwch nawr fynd i agor yr ap achos.

  Cam 2: Agor Ap Arian Parod a Tapiwch Gwahoddiad

  Agorwch yr ap Arian Parod a mewngofnodwch i'ch cyfrif presennol. Os nad oes gennych gyfrif, cofrestrwch ar gyfer un newydd.

  Ar ôl mewngofnodi i'ch cyfrif, gallwch weld eicon eich proffil ar gornel dde uchaf eich sgrin Cartref.

  Cliciwch arno, a gallwch weld yr opsiwn Gwahodd o dan eicon y camera a'r balansau arian parod.

  Cliciwch arno, a bydd naidlen yn dod i fyny; mae'r tap yn caniatáu ichi ganiatáu iddynt gael mynediad i'ch cysylltiadau. O'r rhestr, dewiswch y person rydych chi am ei wahodd, a thapiwch Invite.

  Cam 3: Mae'n Dangos fel 'Defnyddio Ap Arian Parod'

  Pan fyddwch chi'n gwahodd pobl o'ch cysylltiadau, os oes ganddyn nhw'r cyfrif ap Arian Parod eisoes, mae'n dangos yno ' Yn defnyddio Ap Arian Parod '.

  Yn yr achos hwn, ni allwch anfon gwahoddiad atynt oherwydd bod gennych gyfle i ennill $5 am wahodd defnyddwyr newydd, felly ni all defnyddiwr presennol eich diddanu.

  Sut i Dod o hyd i Ap Arian Rhywun Enw:

  Gallwch roi cynnig ar yr offer hyn isod:

  1. PeopleLooker

  I ddarganfod o dan ba enw rhywunMae cyfrif Cash App wedi'i gofrestru gallwch ddefnyddio'r offeryn o'r enw PeopleLooker. Mae'n offeryn gwe rhad ac am ddim nad oes ei angen arnoch chi i greu cyfrif. Gellir ei ddefnyddio ar unrhyw borwr gwe.

  ⭐️ Nodweddion:

  ◘ Mae PeopleLooker yn gadael ichi ddod o hyd i enw perchennog cyfrif Cash App wrth ei rif ffôn.

  ◘ Gallwch ddod o hyd i ddyddiad creu cyfrif Ap Arian y defnyddiwr.

  ◘ Mae’n gadael i chi wirio gwerth net y defnyddiwr.

  ◘ Gallwch ddod o hyd i’r cofnodion sgam ynghlwm wrth rif yr Ap Arian Parod.

  ◘ Mae'n gadael i chi ddod o hyd i'r cyflwr cofrestredig, a gwlad y rhif hefyd.

  🔗 Dolen: //www.peoplelooker.com/

  🔴 Camau i'w Defnyddio:

  Cam 1: Agorwch yr offeryn PeopleLooker o'r ddolen.

  Cam 2: Yna mae angen i chi glicio ar yr opsiwn Chwiliad Ffôn sydd wrth ymyl Chwilio Pobl .

  Cam 3: Nesaf, mae angen i chi nodi rhif cyfrif Cash App y mae enw ei berchennog yr hoffech ei wybod.

  Cam 4: Cliciwch ar y botwm coch Search.

  Cam 5: Bydd yn dangos enw perchennog cyfrif Cash App ynghyd â manylion eraill yn y canlyniadau.

  2. Wedi'i Gwirio

  Gallwch hefyd ddefnyddio'r teclyn BeenVerified i ddod o hyd i enw Ap Arian Parod rhywun. Mae nid yn unig yn gadael ichi ddod o hyd i enw perchennog cyfrif Cash App yn ôl ei rif cyfrif Cash App, ond gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth bersonol arall. BeenVerified yw un o'r offer yr ymddiriedir ynddo fwyafdarparu canlyniadau cywir yn ogystal â gweithio'n gyflymach nag unrhyw offeryn chwilio o chwith arall.

  ⭐️ Nodweddion:

  ◘ Mae'n gadael i chi ddod o hyd i'r e-bost wedi'i ddiweddaru gan y defnyddiwr.

  ◘ Gallwch ddod o hyd i werth net y defnyddiwr.

  ◘ Gallwch gael dolenni proffil cyfryngau cymdeithasol y defnyddiwr.

  ◘ Mae’n dangos enw llawn, oedran, a dyddiad geni’r defnyddiwr.

  ◘ Mae hefyd yn dangos manylion ysgol a statws cyflogaeth y defnyddiwr.

  🔗 Dolen: //www.beenverified.com/

  🔴 Camau i'w Defnyddio:

  Gweld hefyd: Stori Facebook Ddim yn Uwchlwytho - Sut i Atgyweirio

  Cam 1: Agorwch yr offeryn BeenVerified o'r ddolen.

  Cam 2: Yna cliciwch ar Phone Lookup .

  Cam 3: Rhowch rif ffôn Cash App y defnyddiwr.

  Cam 4: Cliciwch ar y botwm gwyrdd SEARCH ac yna bydd yn dangos manylion y defnyddiwr yn y canlyniadau ar ôl ei nôl o fewn munud.

  Beth yw'r Ffyrdd i Ddod o Hyd i Rywun ar Ap Arian Parod:

  Ar yr ap Arian Parod, mae sawl ffordd o ddod o hyd i rywun ar yr ap Arian Parod. Gallwch ddod o hyd i rywun gan ddefnyddio eu henw, rhif Cashtag, rhif ffôn, neu gyfeiriad e-bost.

  1. Yn ôl Enw

  Mae gan bob defnyddiwr ei enw ar yr ap Cash, felly gallwch chi ddod o hyd i bobl yn hawdd gan ddefnyddio eu henw & enw defnyddiwr ac anfon arian atynt.

  Ar sgrin gartref yr ap Arian Parod, dewiswch y symbol doler '$', nodwch y swm, a thapiwch 'Talu' o'r gornel dde isaf.

  Nawr rhowch enw'r derbynnydd , ac yn yr adran 'O blaid', gallwch ysgrifennu nodyn ar gyfer ytrafodiad a thapiwch Talu i anfon yr arian.

  Gallwch hefyd ddefnyddio apiau trydydd parti fel BeenVerified a Spokeo i chwilio am eu henw.

  2. Rhif Tag Arian

  Nid yw rhif Cashtag yn ddim mwy na dim arall. eich enw defnyddiwr, a gallwch hefyd ei ddefnyddio i anfon arian at rywun.

  Rhaid i'ch enw defnyddiwr Cash App gynnwys uchafswm o 20 nod ac mae angen i chi gysylltu cerdyn debyd gweithredol i hawlio $Cashtag.

  3. Rhif Ffôn

  Gallwch ddod o hyd i rywun gan ddefnyddio eu rhif ffôn; rhaid i chi gadw eu henw yn eich rhestr gyswllt.

  Ar ôl hynny, agorwch eich ap Arian Parod, mewngofnodwch i'ch cyfrif, a thapiwch ar eicon eich proffil o'r gornel dde uchaf.

  Dewiswch yr opsiwn Gwahodd Ffrindiau a chaniatáu'r ap i gael mynediad at eich cysylltiadau.

  I’r rhai sydd â chyfrif ap Arian Parod, mae’n dangos bod ‘Defnyddio Ap Arian Parod’; i eraill, gallwch anfon gwahoddiad.

  4. E-bost

  Mae'r ap Cash hefyd yn eich galluogi i ddod o hyd i ddefnyddwyr sy'n defnyddio eu ID Gmail/ID E-bost y maent wedi'u defnyddio i greu cyfrif ap Arian Parod. <3

  Cysylltwch â thîm cymorth ap Arian Parod neu defnyddiwch ddulliau gwahanol os na allwch ddod o hyd i enw unrhyw un gan ddefnyddio'ch ID e-bost.

  Pam na allaf ddod o hyd i rywun ar yr ap arian parod:

  Mae rhai rhesymau pam na allwch ddod o hyd i'r person ar Cash App:

  1. Y person ddim yn defnyddio Ap Arian Parod

  Os ydych chi'n ceisio dod o hyd i rywun ar ap Arian Parod ac yn methu dod o hyd iddo, gallai fod llawer o resymau.Cyn ceisio dod o hyd i rywun ar yr app Arian Parod, dylech wneud yn siŵr a yw'r person yn defnyddio'r app hon ai peidio.

  Gan ei fod yn ap ariannol, mae'n bosibl y bydd llawer o bobl yn ofnus o ddefnyddio'r math hwn o ap, felly gallai fod siawns nad yw'r person hwn yn ei ddefnyddio.

  Os nad yw'r person yn defnyddio'r ap Cash, yna ni allwch ddod o hyd i enw'r person ar yr ap hwn.

  2. Nid oes gennych fanylion priodol am y person

  Pan fyddwch yn dod o hyd i rywun ar yr ap Cash, mae angen manylion cywir am y person.

  Heb fod gennych y wybodaeth gywir am y person, bydd yn amhosibl i chi ddod o hyd i wybodaeth anghyflawn y person.

  Mae ychwanegu rhywun at yr ap Cash yn wahanol i ychwanegu rhywun ar Facebook, Instagram, neu lwyfannau cyfryngau cymdeithasol eraill.

  Ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, dim ond defnyddio eu henw, chi yn gallu ychwanegu rhywun yn hawdd, ond ar gyfer yr ap Arian Parod, gallwch ychwanegu'r person wrth ei enw, rhif Cashtag, rhif ffôn, neu e-bost.

  Cwestiynau Cyffredin:

  1. Sut i ychwanegu pobl at yr App Arian Parod?

  Mae angen i chi ddefnyddio enw neu rif ffôn y person i ddod o hyd i'r defnyddiwr ar Cash App a gweld a oes ganddo gyfrif Cash App ai peidio. Os nad oes gan y defnyddiwr gyfrif App Arian Parod, bydd angen i chi wahodd y defnyddiwr i greu cyfrif Arian Parod fel y gallwch anfon arian ato yn ddigidol. Anfonwch wahoddiad Ap Arian iddo trwy neges i ofyn iddo greu cyfrif ar Cash App.

  2. Sut i gael Rhif Rhywun o'r Ap Arian Parod?

  Dim ond os ydych chi'n gwybod cyfeiriad e-bost y defnyddiwr sy'n gysylltiedig â'r Ap Arian Parod neu ei enw defnyddiwr Cash App cywir, yna byddwch chi'n gallu cael ei rif ffôn. Mae angen i chi nodi'r e-bost neu'r enw defnyddiwr yn y blwch For ac yna bydd y rhif sy'n gysylltiedig â'r cyfrif yn ymddangos dim ond os yw wedi'i gadw ar eich rhestr gyswllt.

  Fodd bynnag, os na chaiff ei gadw, ni fyddwch yn gallu cael y rhif ar yr ap Arian Parod. Ond trwy ddefnyddio offer chwilio trydydd parti gallwch ddefnyddio enw'r person i ddod o hyd i'w rif ap arian parod hefyd.

  Jesse Johnson

  Mae Jesse Johnson yn arbenigwr technoleg o fri gyda diddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Gyda mwy na degawd o brofiad yn y maes, mae wedi hogi ei sgiliau wrth ddadansoddi ac ymchwilio i'r tueddiadau a'r bygythiadau diweddaraf i ddiogelwch ar-lein. Jesse yw'r meistrolaeth y tu ôl i'r blog poblogaidd, Trace, Location Tracking &amp; Lookup Guides, lle mae'n rhannu ei fewnwelediadau ar amrywiol bynciau diogelwch ar-lein, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at gyhoeddiadau technoleg, ac mae ei waith wedi cael sylw ar rai o’r llwyfannau ar-lein amlycaf. Mae Jesse yn adnabyddus am ei sylw manwl i fanylion a’i allu i egluro cysyniadau cymhleth mewn termau syml. Mae'n siaradwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi rhoi sgyrsiau mewn cynadleddau technoleg amrywiol ledled y byd. Mae Jesse yn angerddol am addysgu pobl ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein ac mae wedi ymrwymo i rymuso unigolion i gymryd rheolaeth o’u bywydau digidol.