Sut I Ddarganfod O Ble Anfonwyd Neges Destun

Jesse Johnson 27-08-2023
Jesse Johnson

Eich Ateb Cyflym:

I ddarganfod o ble anfonwyd neges destun, gallwch ddefnyddio teclyn tracio rhifau ffôn symudol UDA i olrhain lleoliad rhif anhysbys. Nid oes angen i chi wybod na nodi ei god gwlad i wneud hynny rhag ofn mai rhif UDA ydyw.

Hyd yn oed o ID yr anfonwr, gallwch ddod i adnabod pwy yw anfonwr y neges destun. Mae negeseuon a anfonir gan apiau a chwmnïau yn dod ynghyd ag ID anfonwr, sy'n gweld pa un y byddwch chi'n gallu gwybod pwy yw'r anfonwr.

Mae yna rai ffyrdd eraill hefyd os ydych chi am olrhain neges destun a ei leoliad.

  Traciwr Neges Testun:

  TRAC Arhoswch, mae'n gweithio!…

  🔴 Sut i Ddefnyddio:

  Cam 1: Yn gyntaf, agorwch yr offeryn Traciwr Neges Testun.

  Cam 2: Rhowch y rhif ffôn rydych am ei olrhain yn y blwch chwilio , a gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys cod gwlad y rhif ffôn.

  Cam 3: Unwaith y byddwch wedi nodi'r rhif ffôn, cliciwch ar y botwm ' Trac ' . Bydd yr offeryn wedyn yn chwilio am y rhif ffôn ac yn tynnu gwybodaeth megis y wlad wreiddiol.

  Cam 4: Os bydd yr offeryn yn llwyddiannus wrth olrhain y rhif ffôn, bydd yn dangos y wlad tarddiad y rhif ffôn ar y sgrin.

  Sut i Ddarganfod O Ble Anfonwyd Neges Testun:

  Gallwch olrhain lleoliad anfonwr neges destun trwy ddefnyddio triciau a dulliau gwahanol sy'n cael eu crybwylldyfais targed.

  Cam 5: Dilynwch yr anogwyr ar y sgrin i'w osod a'i gysylltu â'ch cyfrif.

  Cam 6: O'r porwr gwe, mewngofnodwch i'ch cyfrif Spyic, ac yna gallwch fonitro'r ddyfais darged gysylltiedig i weld y negeseuon a dderbyniwyd.

  Cam 7: Ar ôl cael manylion yr anfonwr fel rhif ffôn a chod gwlad, gallwch ddod o hyd i wybodaeth y defnyddiwr gan Google.

  5. mSpy

  Gallwch ddefnyddio'r offeryn mSpy sydd ar gael ar-lein i olrhain negeseuon a chyrraedd manylion yr anfonwr yn hawdd. Mae'r teclyn hwn yn anghanfyddadwy ac yn aros yn gudd yn nyfais y targed fel nad yw'r perchennog yn dod i wybod bod ei negeseuon yn cael eu ysbïo ar.

  ⭐️ Nodweddion:

  ◘ Mae'r offeryn yn gydnaws iawn â dyfeisiau iOS ac Android.

  ◘ Mae ganddo ddull gosod hawdd iawn.

  ◘ Byddwch yn gallu cael diweddariadau amser real am neges y ddyfais darged o bell .

  ◘ Gallwch storio'r wybodaeth yn ddiogel ar eich copi wrth gefn mSpy.

  Mae'n gyfeillgar iawn i'r gyllideb.

  ◘ Mae'n cynnig cymorth cwsmeriaid 24/7.

  ◘ Gallwch olrhain lleoliad, hanes galwadau, a hanes pori dyfais y targed.

  🔴 Camau i'w Dilyn:

  Cam 1: Agorwch yr offeryn mSpy. Rhowch archeb ar gyfer eich cyfrif mSpy.

  Cam 2: Byddwch yn derbyn e-bost lle bydd yr holl fanylion mewngofnodi yn cael eu darparu i chi.

  Cam 3: Mewngofnodi i'ch cyfrif mSpy o'rwe.

  Cam 4: Yna dilynwch y cyfarwyddiadau a ddarperir a lawrlwythwch yr ap ar y ddyfais darged. Gosodwch ef.

  Cam 5: Dechrau monitro ac olrhain negeseuon ar eich cyfrif mSpy.

  Cam 6: Ar ôl cael y cod gwlad a rhif ffôn yr anfonwr, gwiriwch ei fanylion ar Google.

  Cwestiynau a Ofynnir yn Aml:

  1. Allwch chi olrhain o ble mae negeseuon testun yn cael eu hanfon?

  Mae'n bosib olrhain y lleoliad lle mae negeseuon testun yn cael eu hanfon, ond mae'n dibynnu ar sawl ffactor. Os oes gan ffôn yr anfonwr GPS wedi'i alluogi a bod yr ap negeseuon yn caniatáu rhannu lleoliad, mae'n bosibl y bydd lleoliad yr anfonwr yn cael ei olrhain.

  2. Sut alla i adnabod anfonwr testun?

  I adnabod anfonwr neges destun, gallwch geisio chwilio am y rhif ffôn ar beiriannau chwilio neu lwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Yn ogystal, os yw'r anfonwr yn eich rhestr gyswllt, gall ei enw ymddangos ar yr edefyn neges. Os nad ydych yn gallu adnabod yr anfonwr, efallai y byddwch am ystyried rhwystro'r rhif neu ei adrodd i'r awdurdodau.

  3. A oes modd olrhain negeseuon testun?

  Ydy, mae modd olrhain negeseuon testun. Gall cludwyr symudol ac asiantaethau gorfodi'r gyfraith olrhain negeseuon testun mewn rhai sefyllfaoedd, megis yn ystod ymchwiliadau troseddol neu mewn achosion o aflonyddu neu fygythiadau.

  4. A all rhywun olrhain y lleoliad gyda rhif ffôn?

  Mae'n bosib olrhain lleoliad arhif ffôn, ond mae'n dibynnu ar sawl ffactor. Os oes gan y ffôn GPS wedi'i alluogi a bod y nodwedd rhannu lleoliad wedi'i droi ymlaen, mae'n bosibl y bydd lleoliad y ffôn yn cael ei olrhain.

  5. A oes modd olrhain negeseuon testun ar ôl iddynt gael eu dileu?

  Mae'n bosib olrhain negeseuon testun ar ôl iddynt gael eu dileu, ond mae'n dibynnu ar sawl ffactor. Os yw'r negeseuon yn cael eu storio ar weinydd neu eu gwneud wrth gefn ar wasanaeth cwmwl, mae'n bosib y byddan nhw'n dal i fod yn hygyrch.

  6. Sut ydw i'n dod o hyd i union leoliad cyfeiriad IP?

  I ddod o hyd i union leoliad cyfeiriad IP, gallwch ddefnyddio teclyn chwilio cyfeiriad IP neu wasanaeth geolocation. Gall y gwasanaethau hyn ddarparu gwybodaeth megis y ddinas, y wladwriaeth, a'r wlad sy'n gysylltiedig â chyfeiriad IP.

  Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi efallai na fydd union leoliad cyfeiriad IP bob amser yn gywir nac ar gael.<3

  yn fanwl isod:

  1. Darganfod Rhif Ar-lein

  Gallwch ddefnyddio teclyn ar-lein trydydd parti i ganfod ac olrhain lleoliad rhif ffôn.

  Yr offeryn ar-lein gall traciwr rhif ffôn symudol UDA eich helpu i olrhain lleoliad unrhyw rif ffôn rydych yn chwilio amdano.

  Gall yr offeryn ar-lein hwn ganfod lleoliad cofrestredig unrhyw rif ffôn symudol ar ôl i chi ei fewnbynnu yn y blwch Rhowch Rif a cliciwch ar Trace. Os ydych yn fodlon canfod lleoliad rhif anhysbys, gallwch ddefnyddio'r teclyn ar-lein hwn i olrhain ei leoliad. darganfod neu olrhain ei leoliad. Ond gallwch chi ei wneud dim ond trwy roi'r rhif ffôn yn y blwch mewnbwn ac yna olrhain ei leoliad.

  Rhaid i chi fod yn sicr gydag ychydig o gamau i wybod os nad yw'r rhif yn ffug.

  Gallwch ddilyn y camau a nodir isod i ddefnyddio'r teclyn ar-lein hwn i olrhain lleoliad anfonwr neges destun:

  Cam 1: Yn gyntaf, ewch i neu agorwch ddolen y lleoliad teclyn tracio.

  Cam 2: Cyn gynted ag y byddwch yn agor yr offeryn, byddwch yn gallu gweld blwch gyda'r testun Rhowch Rhif arno.

  Cam 3: Bydd angen i chi fewnbynnu rhif ffôn anfonwr y neges destun yn y blwch, y lleoliad yr ydych am ei ganfod.

  Cam 4: Ni ddylech ychwanegu 0 neu +1 cyn y rhif ffôn, ond rhowch rif yr anfonwr testunrhif a chliciwch ar Trace.

  Cam 5: Nesaf, byddwch yn gallu gweld lleoliad y rhif penodol hwnnw pan fydd yr offeryn yn dangos ei ganlyniad.

  2. O ID Anfonwr

  Gallwch wybod am anfonwr neges destun drwy edrych ar ID yr anfonwr hefyd. Pan anfonir negeseuon testun gan wahanol apiau neu gwmnïau, fel arfer dangoswch ID y cwmni ynghyd â neu hyd yn oed yn lle'r rhif. Mae'n rhaid i chi chwilio am ID yr anfonwr neges destun hwnnw ac nid y rhif ffôn.

  Drwy weld ID anfonwr y neges destun, byddwch chi'n gallu gwybod pwy sy'n anfon y negeseuon testun atoch chi.

  Yn aml pan fydd cwmni'n anfon neges destun, byddwch chi' Bydd yn gallu dod o hyd i ID yr anfonwr ynghyd â'r rhif.

  ◘ O ID yr anfonwr, gallwch ddod i wybod pwy yw anfonwr y neges destun benodol honno.

  ◘ Yn wir, lawer gwaith, pan fyddwch yn derbyn negeseuon testun gan apiau neu gwmnïau amrywiol, nid ydynt yn dangos unrhyw rif penodol, ond byddwch yn gallu sylwi ar enw'r ap neu'r cwmni sy'n anfon y neges atoch.

  ◘ Drwy weld yr enw neu ID yr anfonwr byddwch yn gallu gwybod pwy yw anfonwr y neges honno. Felly, yn lle edrych ar rif ffôn anfonwr y neges destun, gallwch weld ID yr anfonwr (er enghraifft Amazon, H&M, ac ati) i ddarganfod pwy yw'r anfonwr.

  3 Anfon y cod olrhain ar SMS: Offeryn Grabify

  Gallwch ei ddefnyddioolrhain dolenni i ganfod lleoliad unrhyw anfonwr neges destun.

  Y teclyn ar-lein mwyaf dibynadwy a dibynadwy y gallwch ei ddefnyddio i olrhain lleoliad unrhyw anfonwr neges destun yw'r teclyn Grabify IP Logger . Mae'n arf trydydd parti ar-lein sy'n cynhyrchu dolenni byr i gofnodi'r lleoliad yn ogystal â chyfeiriad IP unrhyw ddefnyddiwr sy'n clicio ar y ddolen.

  I wneud hynny mae'n rhaid i chi anfon y ddolen a gynhyrchwyd gan Grabify i y rhif ffôn penodol hwnnw trwy neges a chyn gynted ag y bydd y defnyddiwr yn clicio arno, bydd Grabify yn cofnodi ei gyfeiriad IP ac yn dangos lleoliad y rhif hwnnw i chi.

  Mae gan y camau i lawr isod yr holl fanylion sydd eu hangen arnoch i berfformio gan ddefnyddio Grabify IP Logger:

  Mae angen i chi gopïo dolen unrhyw erthygl neu fideo bachog y byddwch yn ei ddefnyddio i gynhyrchu dolenni byrrach o Grabify.

  Cam 1: O borwr eich dyfais, chwiliwch am Grabify IP Logger a chyrraedd ei wefan swyddogol.

  Cam 2: Ar hafan yr offeryn Grabify , fe welwch flwch gwyn i fewnbynnu dolenni. Mae angen i chi gludo'r ddolen a gopïwyd yn y blwch ac yna clicio ar Creu URL.

  Cam 3: Bydd yr offeryn cynhyrchu fersiwn fyrrach o'r ddolen wedi'i gludo a chod tracio a fydd yn cael ei ddangos ar eich sgrin.

  Cam 4: Mae angen i chi gopïo'r ddolen fyrrach honno o'r blwch canlyniad ac yna ei hanfon trwy neges destun i'r rhif anhysbys y dymunwch ei leoliadi olrhain ac aros am ychydig funudau i adael i'r defnyddiwr ymweld â'r ddolen.

  Cam 5: Cyn gynted ag y bydd y defnyddiwr yn clicio ar y ddolen, bydd Grabify yn cofnodi ei leoliad, Cyfeiriad IP ynghyd ag ychydig o fanylion eraill ac ailgyfeirio'r defnyddiwr i'r cynnwys gwreiddiol.

  Cam 6: Nesaf, mae angen i chi wirio'r canlyniad h.y. lleoliad cofnodedig a chyfeiriad IP y defnyddiwr trwy fynd unwaith eto i wefan swyddogol Grabify.

  Cam 7: Ar yr hafan, mae angen i chi nodi'r cod olrhain a gynhyrchir gan Grabify yn y blwch chwilio a chlicio ar yr opsiwn Dolen Mynediad.

  Cam 8: Bydd yn dangos y dudalen canlyniad lle byddwch yn gallu dod o hyd i'r cyfeiriad IP, lleoliad ynghyd â manylion eraill y anfonwr neges destun.

  Cam 10: Byddwch hefyd yn gallu dod o hyd i wybodaeth arall fel yr ISP, gwybodaeth porwr, ac ati y defnyddiwr ynghyd â lleoliad a chyfeiriad IP.<3

  Traciwr SMS Rhad ac Am Ddim Gorau Ar-lein:

  Rhowch gynnig ar yr apiau canlynol:

  1. Cocospy

  Os ydych chi eisiau monitro a darganfod o ble mae rhai negeseuon yn cael eu a dderbyniwyd, gallwch yn gyntaf ddefnyddio app ysbïo i fonitro'r negeseuon sy'n dod i mewn ar ddyfais rhywun.

  Ar ôl i chi ddod o hyd i ffynhonnell y neges, h.y. y rhif ffôn y mae'r neges yn cael ei hanfon ohono, mae angen i chi wirio gwlad cod y rhif i weld o ba wlad y mae'n cael ei hanfon. Gallwch hefyd ddarganfod manylion perchennog yrhif y mae'r neges yn cael ei anfon ohono gan ddefnyddio Google.

  Un o'r apiau monitro gorau i sbïo ar y negeseuon sy'n dod i mewn sy'n cael eu hanfon ar ddyfeisiau eraill yw Cocospy. Mae'n arf monitro a gynlluniwyd i olrhain negeseuon, galwadau, ac ati.

  ⭐️ Nodweddion:

  ◘ Mae'n eich helpu i fonitro negeseuon sy'n dod i mewn ac yn mynd allan.

  ◘ Gallwch olrhain lleoliad byw y defnyddiwr.

  ◘ Gall eich helpu i recordio galwadau a gwrando arnynt yn ddiweddarach.

  ◘ Byddwch yn gallu olrhain proffiliau cyfryngau cymdeithasol y defnyddiwr.

  ◘ Mae'n caniatáu ichi olrhain log galwadau'r defnyddiwr yn ogystal â gweld yr hanes pori.

  ◘ Mae wedi'i adeiladu gyda modd llechwraidd sy'n caniatáu i'r app gael ei guddio ar ddyfais y defnyddiwr . Mae'n fforddiadwy iawn.

  🔴 Camau i'w Dilyn:

  Cam 1: Agorwch wefan swyddogol Cocospy.

  Cam 2: Nesaf, mae angen i chi glicio ar y Prynu nawr.

  Cam 3: Creu eich cyfrif. Nesaf, mae angen i chi osod y app Cocospy ar y ddyfais targed.

  Cam 4: Sefydlwch yr ap ar y ddyfais a'i gysylltu â'ch cyfrif Cocospy.

  Yna, mae angen i chi fewngofnodi i'ch dangosfwrdd Cocospy a dechrau ysbïo.

  Cam 5: Ar ôl gweld rhif ffynhonnell y negeseuon sy'n dod i mewn mae angen i chi weld y cod gwlad a chwilio am fanylion y cod gwlad.<3

  Cam 6: Nesaf, chwiliwch am y rhif ar Google a dewch o hyd i fanylion yr anfonwr.

  2. HoverWatch

  Gallwch ddefnyddio'r teclyn HoverWatch i sbïo ar negeseuon sy'n dod i mewn i wybod rhif ffôn yr anfonwr a'r cod sir. Mae'n offeryn dibynadwy iawn sy'n hynod fforddiadwy ac yn cynnig tri chynllun pris fforddiadwy.

  Gweld hefyd: Darganfyddwr Cyfeiriad IP TikTok - Dewch o hyd i Leoliad Rhywun Ar TikTok

  ⭐️ Nodweddion:

  ◘ Mae wedi'i adeiladu gyda nifer o nodweddion blaengar sydd wedi'u rhestru isod :

  ◘ Gellir ei ddefnyddio fel traciwr ffôn.

  ◘ Gallwch gael mynediad at hanes galwadau a hanes pori'r ddyfais darged.

  ◘ Byddwch yn gallu gwybod am weithgaredd rhyngrwyd y defnyddiwr.

  ◘ Gallwch gael mynediad i gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y defnyddiwr.

  ◘ Mae'r ap yn parhau i fod yn anweledig ar y ddyfais darged. Byddwch yn gallu olrhain lleoliad y ddyfais darged gan ddefnyddio'r nodweddion geoleoliad.

  🔴 Camau i'w Dilyn:

  Cam 1: Agor yr HoverWatch offeryn.

  Cam 2: Rhowch eich cyfeiriad e-bost yn y blwch.

  Cam 3: Yna mae angen i chi cliciwch ar Ceisiwch nawr.

  Cam 4: Nesaf, byddwch yn derbyn post gan HoverWatch lle byddwch yn cael manylion mewngofnodi eich cyfrif.

  Cam 5: Gosodwch yr app HoverWatch ar eich dyfais a dyfais y targed.

  Cam 6: Nesaf, cysylltwch eich cyfrif HoverWatch â dyfais y targed.

  0> Cam 7: Mewngofnodwch i'ch cyfrif HoverWatch o'r ap HoverWatch ar eich dyfais a dechreuwch fonitro.

  Cam 8: Ar ôl i chi ddod i adnabod y wlad cod a nifer yr anfonwyr, darganfyddwchei fanylion ar Google.

  3. ClevGuard

  Mae ClevGuard yn arf rheoli rhieni arall a all eich helpu i olrhain anfonwr unrhyw negeseuon. Mae'r offeryn hwn yn gydnaws â dyfeisiau Android ac iOS. Byddwch hyd yn oed yn gallu ei olrhain a'i ddefnyddio ar Windows hefyd. Mae ganddo ryngwyneb syml iawn ac mae'n hynod fforddiadwy.

  ⭐️ Nodweddion:

  ◘ Mae gan yr offeryn rheoli rhieni hwn bum cynllun pris gwahanol ac mae'n fforddiadwy iawn.<3

  ◘ Gall eich helpu i olrhain negeseuon sy'n dod i mewn ac yn mynd allan.

  ◘ Gallwch ei ddefnyddio i rwystro apiau ar ddyfais y targed.

  ◘ Byddwch yn gallu cael mynediad i lluniau a fideos y ddyfais darged hefyd.

  ◘ Gallwch ddefnyddio'r teclyn ar gyfer allforio data o ddyfais y targed i'ch dyfais.

  ◘ Gallwch ddod i wybod am hanes lleoliad y targed dyfais.

  Mae wedi'i adeiladu gyda nodweddion logiwr bysell a geofencing.

  ◘ Gallwch recordio galwadau arno. Mae hefyd wedi'i adeiladu gyda modd llechwraidd sy'n helpu i gadw'r ap yn gudd ar ddyfais y targed.

  🔴 Camau i'w Dilyn:

  Cam 1: Agorwch wefan CleveGaurd.

  Cam 2: Nesaf, cliciwch ar y botwm Cofrestru o'r panel uchaf.

  Cam 3: Yna, mae angen i chi greu cyfrif ClevGuard.

  Cam 4: Gosodwch yr ap ysbïo ar ddyfais y targed ac yna ei osod i gysylltu gyda'ch cyfrif.

  Cam 5: Nesaf, mewngofnodwch i'ch cyfrif a dechreuwchmonitro.

  Cam 6: Ar ôl i chi ddod i adnabod cod gwlad a rhif ffôn yr anfonwr, gallwch ddod o hyd i'w fanylion yn hawdd o olrhain apiau neu ddefnyddio Google.

  4 . Spyic

  Mae Spyic yn arf monitro arall a all eich helpu i sbïo ar unrhyw ddyfais o bell. Trwy ddefnyddio'r ap hwn, byddwch chi'n gallu gwybod pwy sy'n anfon negeseuon i ddyfais eich targed ac yna gallwch chi ddod o hyd i fanylion lleoliadol a phersonol yr anfonwr yn hawdd o'r rhyngrwyd.

  Mae'r teclyn hwn wedi'i adeiladu gyda llawer o nodweddion unigryw a ar gael am bris fforddiadwy iawn.

  ⭐️ Nodweddion:

  ◘ Mae ar gael i'w ddefnyddio ar ddyfeisiau iOS ac Android.

  ◘ Chi yn gallu defnyddio fersiwn demo o'r teclyn i weld sut mae'n gweithio.

  ◘ Gellir ei ddefnyddio ar gyfer ysbïo ar broffiliau cyfryngau cymdeithasol a chyfrifon ar ddyfais y targed.

  ◘ Gallwch olrhain lleoliad GPS y defnyddiwr hefyd.

  ◘ Mae'n eich helpu i gael mynediad at yr holl negeseuon sy'n dod i mewn ac yn mynd allan.

  ◘ Byddwch yn gallu gweld logiau galwadau a hanes pori'r defnyddiwr.

  ◘ Mae’n gant diogel ac yn cynnig pedair awr ar hugain o gymorth i gwsmeriaid.

  Gweld hefyd: A All Rhywun Weld Os Ydych Chi'n Sgrinio Eu Lleoliad Ar Snapchat?

  🔴 Camau i’w Dilyn:

  Cam 1: Agorwch y teclyn Spyic ar y we.

  Cam 2: Cliciwch ar y botwm Cofrestru Am Ddim.

  Cam 3: Nesaf, crëwch eich cyfrif drwy roi eich cyfeiriad e-bost.

  Cam 4: Byddwch yn cael y manylion mewngofnodi drwy e-bost. Nesaf, gosodwch y app Spyic ar y

  Jesse Johnson

  Mae Jesse Johnson yn arbenigwr technoleg o fri gyda diddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Gyda mwy na degawd o brofiad yn y maes, mae wedi hogi ei sgiliau wrth ddadansoddi ac ymchwilio i'r tueddiadau a'r bygythiadau diweddaraf i ddiogelwch ar-lein. Jesse yw'r meistrolaeth y tu ôl i'r blog poblogaidd, Trace, Location Tracking &amp; Lookup Guides, lle mae'n rhannu ei fewnwelediadau ar amrywiol bynciau diogelwch ar-lein, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at gyhoeddiadau technoleg, ac mae ei waith wedi cael sylw ar rai o’r llwyfannau ar-lein amlycaf. Mae Jesse yn adnabyddus am ei sylw manwl i fanylion a’i allu i egluro cysyniadau cymhleth mewn termau syml. Mae'n siaradwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi rhoi sgyrsiau mewn cynadleddau technoleg amrywiol ledled y byd. Mae Jesse yn angerddol am addysgu pobl ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein ac mae wedi ymrwymo i rymuso unigolion i gymryd rheolaeth o’u bywydau digidol.