Darganfyddwr Cyfeiriad IP TikTok - Dewch o hyd i Leoliad Rhywun Ar TikTok

Jesse Johnson 27-05-2023
Jesse Johnson

Eich Ateb Cyflym:

I ddod o hyd i leoliad cyfrif TikTok, mae'n rhaid i chi gael manylion y defnyddiwr a'i gyfeiriad IP yn gyntaf.

Gallwch ddod o hyd i cyfeiriad IP rhywun ar TikTok gan ddefnyddio gwahanol offer ar-lein. Yr offeryn mwyaf effeithiol yw'r Logger IP Grabify y gallwch ei ddefnyddio i olrhain cyfeiriad IP defnyddwyr TikTok.

Gallwch fyrhau dolenni gan ddefnyddio Grabify ac yna eu rhannu â defnyddwyr TikTok yr ydych am olrhain eu cyfeiriad IP.

Cyn gynted ag y bydd defnyddiwr yn clicio ar y ddolen, mae Grabify yn olrhain ac yn cofnodi cyfeiriad IP y defnyddiwr hwnnw ac yna'n ei ailgyfeirio ef neu hi at gynnwys gwreiddiol y ddolen.

Mae gennych chi un ychydig o gamau hefyd er mwyn olrhain lleoliad yn uniongyrchol ar TikTok.

Gallwch hefyd ddefnyddio offeryn arall o'r enw Traciwr IP TikTok nad yw mor effeithiol â Grabify ond sy'n dal i weithio i ddod o hyd i gyfeiriadau IP defnyddwyr TikTok.

  <5

  Canfyddwr Cyfeiriad IP TikTok & Traciwr Lleoliad:

  Ar y blwch enw defnyddiwr, mae angen i chi nodi enw defnyddiwr y cyfrif TikTok yr ydych am olrhain ei gyfeiriad IP, ac yna ar ôl ychydig funudau, bydd yr offeryn yn dangos y cyfeiriad IP a lleoliad y defnyddiwr .

  Dod o hyd i IP & Lleoliad Aros, llwytho…

  🔴 Sut i Ddefnyddio:

  Cam 1: Yn gyntaf oll, agorwch yr offeryn canfod IP TikTok.

  <0 Cam 2: Rhowch Enw Defnyddiwr TikTok ar y maes mewnbwn a chliciwch 'Dod o hyd i IP & Lleoliad’.

  Cam 3: Ar y dudalen canlyniad, byddwchgallu gweld y cyfeiriad IP a lleoliad y defnyddiwr sy'n cael ei ddangos wrth ymyl ei gilydd.

  Sut i Ddod o Hyd i Leoliad Rhywun Ar TikTok:

  Mae rhai camau y mae angen i chi eu dilyn:

  🔯 Yr Offeryn Grabify

  Gallwch ddefnyddio'r teclyn Grabify i olrhain cyfeiriad IP defnyddiwr TikTok.

  Cam 1: Agor Grabify

  Trwy ddefnyddio'r teclyn Grabify IP Logger gallwch ddod o hyd i gyfeiriad IP unrhyw ddefnyddiwr TikTok Mae Grabify yn offeryn byrhau dolenni, bydd yn cofnodwch gyfeiriad IP y defnyddwyr sy'n clicio ar y ddolen fyrrach . Cyn agor Grabify mae angen i chi ddod o hyd i fideo diddorol ar TikTok ac yna copïo dolen y fideo i'w fyrhau gan ddefnyddio Grabify.

  Mae angen i chi ddefnyddio'ch porwr i agor yr offeryn Grabify.

  Y ddolen i'r offeryn: //grabify.link/ .

  Bydd yr offeryn Traciwr IP hwn yn eich helpu i olrhain cyfeiriad IP unrhyw un Defnyddiwr TikTok trwy anfon dolenni byrrach atynt fel abwyd heb iddynt wybod na chael unrhyw syniad amdano. Felly, i ddechrau, y broses sydd angen i chi agor yr offeryn Grabify IP Logger.

  Cam 2: Rhowch Cyswllt Fideo TikTok i Byr

  Ar ôl i chi agor yr offeryn o Grabify, byddwch yn gallu dod o hyd i flwch chwilio gwyn gyda thestun arno sy'n dweud Rhowch URL dilys neu god olrhain . Yn y blwch, mae angen i chi gludo'r ddolen a gopïwyd o fideo TikTok.

  Sicrhewch fod y ddolen rydych yn ei defnyddio yn un dilys.

  Nawr eich bod chi' vewedi gludo'r ddolen ar y blwch gwyn mae angen i chi fynd ymlaen i glicio'r botwm Creu URL.

  Bydd yn gofyn am eich caniatâd i’w delerau ac amodau ac yn cytuno iddo fwrw ymlaen. Bydd yr offeryn yn dechrau cynhyrchu fersiwn fyrrach o'r ddolen rydych chi newydd ei fewnbynnu.

  Cam 3: Byrhau'r ddolen a Rhannu

  Ar ôl i chi glicio'r Creu botwm URL ac wedi'i gytuno â thelerau ac amodau'r offeryn, fe welwch y bydd yr offeryn, o fewn ychydig eiliadau, yn dangos y dudalen Gwybodaeth Cyswllt i chi lle byddwch chi'n gallu dod o hyd i'r fersiwn fyrrach o y ddolen a enwir Dolen Newydd.

  Mae angen i chi gopïo'r ddolen hon drwy wasgu'r eicon Copi wrth ymyl y testun Dolen Newydd .<3

  Fodd bynnag, cyn copïo gallwch hefyd newid parth y ddolen newydd fel na fyddai'r defnyddiwr o gwbl yn gallu darganfod mai tric traciwr IP yw'r ddolen.

  Gweld hefyd: Sut i Weld Y Neges Gyntaf Ar Snapchat Heb Sgrolio

  Erbyn o weld y parth sy'n gysylltiedig â Grabify, efallai y bydd y defnyddiwr yn gallu gwybod mai clickbait yw'r ddolen, a dyna pam ei bod yn well newid parth y Dolen Newydd trwy glicio ar Newid parth/ Gwneud dolen arferiad ac yna clicio ar y botwm Copi i'w gopïo ar eich clipfwrdd.

  Ar y dudalen hon, byddwch hefyd yn gallu gweld y ddolen wreiddiol, y tracio cod, ac ychydig o fanylion eraill. Mae angen i chi gofio'r cod olrhain i'w ddefnyddio'n ddiweddarach.

  Gan eich bod eisoes wedi copïo'r ddolen, mae angen i chi agor yCymhwysiad TikTok a'i rannu gyda'r defnyddwyr y mae eu cyfeiriadau IP rydych am eu holrhain.

  Cam 4: Ewch i Tracking Link

  Ar ôl i chi rannu'r fersiwn fyrrach o y ddolen i'r defnyddwyr ar TikTok y mae eu cyfeiriad IP yr hoffech ei wybod, mae angen i chi aros am ychydig funudau cyn i chi ddechrau gwirio am eu cyfeiriad IP.

  Ni allwch olrhain eu cyfeiriad IP cyn gynted a rydych chi wedi rhannu'r ddolen ond arhoswch am ychydig funudau nes iddyn nhw agor y ddolen fel y gall Grabify recordio IP y defnyddiwr. Unwaith y byddant yn clicio ar y ddolen, bydd Grabify yn olrhain eu cyfeiriad IP ac yn ailgyfeirio'r defnyddiwr i'r fideo gwreiddiol ar unwaith.

  Ar ôl ychydig funudau o rannu'r ddolen, mae angen i chi chwilio eto am Grabify IP Logger ac yna ei nodi ar ei wefan swyddogol. Nawr ar y blwch gwyn, nodwch y cod olrhain a gynhyrchwyd gan Grabify ynghyd â'r ddolen fyrrach, ac yna cliciwch ar Cod Tracio.

  Cam 5: Dewch o hyd i Cyfeiriad IP a Lleoliad

  Cyn gynted ag y byddwch yn agor y Dolen Olrhain ar ôl rhoi'r cod olrhain ar y blwch chwilio gwyn, bydd yn agor y dudalen canlyniad.

  Canlyniad 1: Tudalen ac ynghyd ag ef, byddwch yn gallu gweld rhif ar bennawd y dudalen, er enghraifft:

  Mae'r rhif yn golygu sut mae defnyddwyr wedi clicio ar y ddolen , h.y. faint o gyfeiriadau IP sy'n cael eu cofnodi.

  Gweld hefyd: Pam na allaf newid fy llun proffil ar Instagram

  Mae angen sgrolio i lawr ychydig ac fe welwch y canlyniad mewn colofnffurf. Yn y tabl ail golofn, fe welwch gyfeiriad IP y dyfeisiau y mae'r offeryn Grabify wedi'u cofnodi o'r defnyddwyr sydd wedi clicio ar yr offeryn. Ynghyd â'r cyfeiriad IP, byddwch hefyd yn gallu dod o hyd i fanylion eraill megis Dyddiad/Amser, Asiant Defnyddiwr, Enw Gwesteiwr, ac ati.

  Yn y golofn olaf o Yn y tabl, mae yna opsiwn Mwy o Wybodaeth , y mae angen i chi ei glicio i weld manylion manwl y defnyddwyr y mae eu cyfeiriadau IP yn cael eu holrhain. Mae hyn yn cynnwys cyfeiriad e-bost, lleoliad, cyflwr, gwlad, ac ati.

  🏷 Dewis yr Opsiwn Gwell:

  Argymhellir yn gryf eich bod yn mynd am Grabify gan ei fod yn declyn wedi'i ddilysu sy'n ddiogel ac yn saff i'w ddefnyddio. Gan fod y wybodaeth rydych chi'n chwilio amdani yn sensitif ac yn hollbwysig dylech ddefnyddio Grabify i'w wneud.

  Mae gan Grabify broses ddiogel tri cham o olrhain cyfeiriad IP defnyddwyr TikTok ond nid yw'r offeryn Traciwr IP TikTok yn gwneud hynny.

  Ar ben hynny, mae'r wybodaeth a ddarperir gan Grabify ar y tabl canlyniadau yn gyfredol a'r data diweddaraf. Mae hyd yn oed yn dangos yr holl fanylion angenrheidiol ac ehangach am y defnyddiwr y mae ei gyfeiriad IP rydych chi am ei olrhain. Mae'r teclyn yn ddigon diogel i gynnal cyfrinachedd yr holl wybodaeth ar y dudalen canlyniadau, a dyna pam mae'n well dewis yr un yma.

  Cwestiynau Cyffredin:

  1. A ellir olrhain cyfrif TikTok?

  Tra bod TikTok yn casglu data defnyddwyr, gan gynnwys cyfeiriadau IPa gwybodaeth dyfais, nid yw'n hawdd i berson cyffredin olrhain cyfrif TikTok yn uniongyrchol. Fodd bynnag, efallai y bydd asiantaethau gorfodi'r gyfraith sydd â chaniatâd cyfreithiol priodol yn gallu gofyn am wybodaeth defnyddiwr gan TikTok mewn achosion penodol.

  2. Beth yw cyfeiriad IP TikTok?

  Nid yw cyfeiriad IP TikTok yn statig a gall amrywio, gan ei fod yn cael ei gynnal ar weinyddion lluosog ar draws gwahanol ranbarthau. Fodd bynnag, gallwch ddod o hyd i gyfeiriad IP gweinydd TikTok penodol trwy ddefnyddio offer dadansoddi rhwydwaith neu berfformio chwiliad parth ar gyfer “tiktok.com”.

  3. Allwch chi ddod o hyd i ddefnyddwyr TikTok yn ôl lleoliad?

  Nid yw dod o hyd i ddefnyddwyr TikTok yn ôl lleoliad yn union, gan nad yw'r ap yn darparu nodwedd chwilio uniongyrchol yn seiliedig ar leoliad. Fodd bynnag, mae defnyddwyr yn aml yn defnyddio hashnodau seiliedig ar leoliad neu'n tagio eu lleoliad yn eu fideos, y gallwch chwilio amdanynt i ddod o hyd i gynnwys o ardal benodol.

  4. Ble mae'r cyfeiriad IP hwn?

  I bennu lleoliad cyfeiriad IP, gallwch ddefnyddio offer ar-lein fel darganfyddwyr lleoliad IP. Mae'r offer hyn yn dadansoddi'r cyfeiriad IP ac yn darparu gwybodaeth am y lleoliad daearyddol bras, gan gynnwys y wlad, y rhanbarth, a'r ddinas.

  5. A all yr heddlu gael cyfeiriad IP gan TikTok?

  Ie, gall asiantaethau gorfodi'r gyfraith ofyn am gyfeiriad IP a gwybodaeth defnyddiwr arall gan TikTok os oes ganddyn nhw reswm cyfreithiol dilys, fel ymchwiliad troseddol. Gall TikTok ddarparu'rgofyn am ddata yn unol â chyfreithiau a rheoliadau lleol.

  6. Pa VPN sydd orau i TikTok?

  Mae'r VPN gorau ar gyfer TikTok yn dibynnu ar eich anghenion a'ch dewisiadau. Mae rhai opsiynau VPN poblogaidd yn cynnwys ExpressVPN, NordVPN, a Surfshark. Wrth ddewis VPN, ystyriwch ffactorau megis cyflymder, lleoliadau gweinydd, nodweddion preifatrwydd, a rhwyddineb defnydd.

Jesse Johnson

Mae Jesse Johnson yn arbenigwr technoleg o fri gyda diddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Gyda mwy na degawd o brofiad yn y maes, mae wedi hogi ei sgiliau wrth ddadansoddi ac ymchwilio i'r tueddiadau a'r bygythiadau diweddaraf i ddiogelwch ar-lein. Jesse yw'r meistrolaeth y tu ôl i'r blog poblogaidd, Trace, Location Tracking &amp; Lookup Guides, lle mae'n rhannu ei fewnwelediadau ar amrywiol bynciau diogelwch ar-lein, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at gyhoeddiadau technoleg, ac mae ei waith wedi cael sylw ar rai o’r llwyfannau ar-lein amlycaf. Mae Jesse yn adnabyddus am ei sylw manwl i fanylion a’i allu i egluro cysyniadau cymhleth mewn termau syml. Mae'n siaradwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi rhoi sgyrsiau mewn cynadleddau technoleg amrywiol ledled y byd. Mae Jesse yn angerddol am addysgu pobl ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein ac mae wedi ymrwymo i rymuso unigolion i gymryd rheolaeth o’u bywydau digidol.