Chwilio am Rif Ffôn Sgamiwr - Canada & U.S

Jesse Johnson 03-06-2023
Jesse Johnson

Tabl cynnwys

Eich Ateb Cyflym:

Mae yna nifer o ddulliau anodd o adnabod sgamiwr. Os bydd unrhyw rif anhysbys yn galw i'ch twyllo i ddod o hyd i rywfaint o wybodaeth yna mae'n rhaid i chi edrych ar y rhif a'i wirio ar y wefan swyddogol i gael ei wirio.

Er, mae yna ychydig o apps i chwilio am ffôn sgamiwr rhifau y gallwch chi roi cynnig arnyn nhw eich hun.

Efallai nad oes gwybodaeth o'r fath ond mae gennych chi ffyrdd eraill o'i ddarganfod o hyd.

Mae yna ychydig o wefannau sy'n datgelu pwy sy'n eich ffonio chi a gallwch ddod o hyd iddo.

Gallwch hyd yn oed gael cadarnhad os yw'r galwr yn sbamiwr trwy chwilio ar Google neu ddefnyddio teclyn trydydd parti fel TrueCaller gallwch ddarganfod unrhyw adroddiadau sbam ar y rhif.

Mae yna hefyd wefannau trydydd parti eraill i berfformio'r dechneg gwirio ffôn o chwith a byddwch yn dod i adnabod yr holl wybodaeth angenrheidiol am unrhyw rifau anhysbys.

Cymwysiadau defnyddiol fel Gall Truecaller hefyd roi'r holl fanylion i chi am rif yn ogystal â'ch gwneud yn ymwybodol os mai sgamiwr ydyw.

Gallwch hefyd roi cynnig ar y teclyn chwilio am gyfeiriadau yn ôl i ddod o hyd i rif ffôn yn ôl cyfeiriad.

  Sgamiwr Rhif Ffôn Chwilio:

  Lookup Arhoswch, mae'n gweithio!…

  🔴 Sut i Ddefnyddio:

  Cam 1: Agorwch y porwr ac ewch i'r teclyn Chwilio am Rifau Ffôn Scammer.

  Cam 2: Rhowch y rhif ffôn rydych chi am ei wirio am sgamiau posibl a gwnewch yn siŵrrhowch y rhif gyda'r cod ardal.

  Cam 3: Ar ôl i chi nodi'r rhif ffôn, cliciwch ar y botwm “Lookup”.

  Gweld hefyd: Sut I Wybod Os Mae Rhywun Wedi Tewi Eich Stori Ar Facebook

  Bydd yr offeryn nawr dechreuwch chwilio am unrhyw wybodaeth ar y rhif ffôn a roesoch a allai ddangos ei fod yn perthyn i sgamiwr. Os yw'r rhif ffôn yn gysylltiedig â gweithgaredd sgam, bydd yr offeryn yn dangos manylion y sgam i chi, megis y math o sgam ac unrhyw ddigwyddiadau yr adroddwyd amdanynt sy'n gysylltiedig â'r rhif hwnnw.

  Offer Chwilio am Rif Ffôn y Sgiamiwr Gorau: <7

  Gallwch roi cynnig ar yr offer canlynol isod:

  1. Gwirio Ffôn Gwrthdroi Ar-lein

  Ffordd effeithiol arall o ddarganfod a yw rhif yn sbam yw trwy ddefnyddio'r dechneg gwirio ffôn o chwith i gwiriwch a yw'r rhif ar-lein gan ddefnyddio teclyn ar-lein trydydd parti.

  Mae'r gwefannau gwirio ffôn cefn hyn yn rhoi'r holl fanylion i chi y byddwch yn chwilio amdanynt.

  Gallwch ddefnyddio llawer o drydydd parti ar-lein gwefannau i gynnal gwiriadau ffôn o chwith. Bydd y gwefannau hyn yn rhoi'r holl fanylion i chi am berchennog y rhif, y cyfeiriad a'r ddinas.

  Bydd defnyddio'r dechneg hon yn eich helpu i ddod yn ymwybodol o rifau anhysbys nad ydynt yn honni eu bod yn rhywun ond sy'n dwyll.

  Dyma'r camau y mae angen i chi eu dilyn i berfformio'r dechneg gwirio ffôn Gwrthdroi :

  Cam 1: Agorwch y wefan: Offeryn NumLookUp Online .

  Cam 2: Chi' Bydd yn gallu dod o hyd i flwch chwilio sy'n gofyn i chi Rhowch eich FfônRhif.

  Cam 3: Mae angen i chi roi'r rhif ffôn yn y blwch chwilio y mae ei fanylion gwybodaeth rydych yn chwilio amdano.

  Cam 4: Yn syml, gallwch gopïo'r rhif o'ch rhestr alwadau ac yna ei gludo.

  Cam 5: Cliciwch ar yr opsiwn Chwilio i fynd ymlaen â y broses.

  Cam 6: Bydd yn gofyn i chi gadarnhau eich hunaniaeth a'ch dilysiad dynol. Llenwch y manylion angenrheidiol ac yna cytunwch â'r telerau ac amodau i gael adroddiad y chwiliad.

  Cam 7: Dangosir yr adroddiad chwilio i chi gyda'r holl fanylion sy'n cynnwys enw perchennog y rhif ffôn, y cyfeiriad, a'r ddinas y mae'n perthyn iddi.

  Gweld hefyd: Sut i wybod a oes rhywun yn cuddio stori oddi wrthych chi ar Instagram

  2. Defnyddiwch Ap Truecaller

  Mae gwahanol raglenni trydydd parti hefyd yn darparu y manylion a rhoi gwybod i chi os yw rhif yn sgamiwr. Gallwch ddefnyddio'r rhaglen Truecaller sy'n nodi ID galwr unrhyw rif ffôn rydych chi'n chwilio amdano.

  Mae'r rhaglenni hyn nid yn unig yn rhoi gwybodaeth i chi am y perchennog ond yn eich gwneud chi'n ymwybodol mai sbam yw'r rhif. .

  Os bydd rhywun yn eich ffonio, os yw'r ap wedi'i osod fe gewch ei enw, a dangosir y manylion ar ID y galwr, hefyd gallwch chwilio unrhyw rif i ddod o hyd i'w fanylion a gwirio a oes unrhyw sbam adroddiadau.

  Gellir gosod y cymhwysiad hwn o Truecaller gan ddefnyddio'r storfa chwarae neu gallwch ei gael o unrhyw ap arallstorfa hefyd. Byddwch yn gallu copïo'r rhif o'ch rhestr alwadau ac yna ei gludo i mewn i flwch chwilio'r cymhwysiad Truecaller i ddod o hyd i fanylion y rhif. Bydd y cais yn rhoi'r holl wybodaeth angenrheidiol i chi am berchennog y rhif. Bydd yn rhoi gwybod i chi a yw'r rhif yn sbam ai peidio.

  Sut i chwilio am Rif Ffôn Sgamiwr:

  Gallwch gymryd llawer o ffyrdd i wirio galwr os yw'n rhif ffôn symudol twyllodrus ai peidio, mae'n rhaid i chi roi cynnig ar sawl ffordd isod:

  1 . Google y Rhif

  Y dechneg orau a mwyaf effeithiol i wybod a yw'r rhif yn sbamiwr yw trwy ei chwilio ar Google. Byddwch yn dod i adnabod lleoliad y galwr neu os yw'n rif sbam trwy ei chwilio ar Google, a fydd yn rhoi manylion y rhif i chi.

  Mae galwadau sbam yn gyffredin ac fe'u gwneir i dwyllo pobl. Mae'r galwadau sbam hyn yn gofyn am arian neu fanylion cyfrif banc mewn ffyrdd anuniongyrchol ac yn eich twyllo i mewn iddo trwy siarad yn ffansi. Felly mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol tra'ch bod chi'n cael galwadau sbam a gallwch chi wneud yn siŵr ohono trwy ei chwilio ar Google.

  Defnyddiwch chwiliad Google i gludo'r rhif ar ôl ei gopïo o'r adran galwadau diweddar.

  Os oes unrhyw fanylion ar gael byddant yn ymddangos yn eich canlyniadau chwilio. Ar ôl i chi gludo'r rhif, chwiliwch am ei fanylion fel lleoliad, ac ati, ac ar unwaith byddwch yn gallu cael y wybodaeth ofynnol am y rhif ffôn(os oes rhai).

  2. Chwilio ar Gyfryngau Cymdeithasol

  Ffordd wych arall o ddarganfod a yw'r galwr yn dwyll yw trwy chwilio'r rhif ar gyfryngau cymdeithasol. Gall rhai llwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel Linkedin a Facebook ddarparu manylion gwybodaeth ar rifau anhysbys.

  Felly os ydych yn derbyn galwadau o rif anhysbys gallwch wirio hynny trwy ei chwilio mewn apiau cyfryngau cymdeithasol. Trwy chwilio gallwch chi wybod a yw'r rhif yn perthyn i unigolyn neu fusnes gwirioneddol neu os mai dim ond sbamiwr arall ydyw.

  Gallwch fod yn sicr os yw'r rhif anhysbys sy'n eich ffonio yn dwyll ai peidio trwy gopïo'r rhif o y rhestr alwadau ac yna ei gludo i mewn i flwch chwilio pob ap cyfryngau cymdeithasol.

  Bydd y canlyniad yn rhoi gwybod i chi os yw'r rhif yn perthyn i berson/gwefan/cwmni gwirioneddol neu os yw'n rhif sbam.

  Sut i Wybod Os yw'r Galwr yn Sbamiwr:

  Cael eich dal gan sbamiwr a cholli arian yw'r peth gwaethaf. Felly pan fyddwch chi'n cael eich galw gan rif anhysbys dylech geisio edrych a yw'r galwr yn sbamiwr.

  Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi ddarganfod yn hawdd a yw'r galwr yn dwyll ac eisiau eich twyllo.

  Mae'n siŵr y byddwch chi'n gallu gweld a yw'r galwr yn dwyll. yw'r alwad i'ch twyllo trwy wybod beth yw bwriad y galwr.

  Byddwch yn gallu canfod a yw'r alwad yn un sbam i'ch twyllo os yw'r galwr eisiau gwybod am eich bancmanylion cyfrif, manylion cerdyn credyd/debyd, neu unrhyw wybodaeth gyfrinachol arall am gyfrif banc.

  Y Llinellau Gwaelod:

  Mae gwefannau ac apiau trydydd parti a all helpu rydych chi'n dod o hyd i fanylion unrhyw rif. Gallwch hyd yn oed chwilio ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol a defnyddio chwiliad Google i wybod mwy am y rhif ffôn.

  Jesse Johnson

  Mae Jesse Johnson yn arbenigwr technoleg o fri gyda diddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Gyda mwy na degawd o brofiad yn y maes, mae wedi hogi ei sgiliau wrth ddadansoddi ac ymchwilio i'r tueddiadau a'r bygythiadau diweddaraf i ddiogelwch ar-lein. Jesse yw'r meistrolaeth y tu ôl i'r blog poblogaidd, Trace, Location Tracking &amp; Lookup Guides, lle mae'n rhannu ei fewnwelediadau ar amrywiol bynciau diogelwch ar-lein, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at gyhoeddiadau technoleg, ac mae ei waith wedi cael sylw ar rai o’r llwyfannau ar-lein amlycaf. Mae Jesse yn adnabyddus am ei sylw manwl i fanylion a’i allu i egluro cysyniadau cymhleth mewn termau syml. Mae'n siaradwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi rhoi sgyrsiau mewn cynadleddau technoleg amrywiol ledled y byd. Mae Jesse yn angerddol am addysgu pobl ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein ac mae wedi ymrwymo i rymuso unigolion i gymryd rheolaeth o’u bywydau digidol.