Beth Mae Dilyn yn ei Olygu ar Facebook

Jesse Johnson 06-08-2023
Jesse Johnson

Eich Ateb Cyflym:

Mae dilyn rhywun ar Facebook yn golygu y gallwch weld eu holl bostiadau, diweddariadau, ac ati, yn eich ffrwd newyddion. Maen nhw hefyd yn gweld eich postiadau ar eu llinell amser os ydyn nhw'n eich dilyn chi'n ôl.

Mae gwahaniaeth rhwng ffrindiau a dilynwyr Facebook; os ydych yn ychwanegu rhywun ar Facebook fel eich ffrind, byddant yn dechrau eich dilyn yn awtomatig.

I ddilyn rhywun ar Facebook, gallwch anfon cais ffrind atynt; os ydyn nhw'n ei dderbyn, rydych chi'n dechrau dilyn eich gilydd.

Os byddwch chi'n dad-ddilyn unrhyw un o'ch ffrindiau ar gam, ewch i'ch proffil ac agorwch adran y ffrind. Tapiwch y ‘tri dot’ wrth ymyl yr enw defnyddiwr a thapio ‘Dilyn’.

Ar ben hynny, os ydych yn dilyn rhywun ar Facebook, yna nid oes angen iddynt eich dilyn yn ôl; hyd yn oed os byddwch chi'n eu dad-ddilyn, fyddan nhw byth yn gwybod.

  Beth Mae Dilyn yn ei Olygu Ar Facebook:

  Pan fyddwch chi'n dilyn rhywun, bydd yr holl bethau maen nhw'n eu hoffi neu'n eu sylwadau ar eich porthwr newyddion. Gallwch weld eu postiadau cyhoeddus, a byddant yn eich diweddaru bob tro. Fel arfer mae dau fath: un yw pan fyddwch chi'n ffrindiau gyda rhywun.

  Yn yr achos hwn, mae'r ddau ohonyn nhw'n dilyn ei gilydd yn awtomatig. Ond rhag ofn nad ydych yn ffrindiau gyda rhywun yna nid oes angen iddynt ddilyn chi. Gallwch weld eu postiadau, ond bydd yn rhaid iddynt eich dilyn neu eich ychwanegu fel ffrind i gael eich postiadau ar eu ffrwd newyddion.

  ⭐️ Gwahaniaeth RhwngFfrindiau a Dilynwyr Facebook:

  Y prif wahaniaeth rhwng ffrindiau a dilynwyr Facebook yw pan fyddwch chi'n ychwanegu rhywun fel ffrind, byddwch chi a'r person hwnnw'n dilyn eich gilydd yn awtomatig. Mae ffrindiau Facebook yn wahanol i ddilynwyr o ran sut y gallant ryngweithio â chi a'ch postiadau ar eich proffil.

  Gall defnyddwyr Facebook gael 5,000 o ffrindiau, ond nid oes cyfyngiad ar ddilynwyr. Mae ychwanegu rhywun fel ffrind yn adeiladu cysylltiadau rhwng defnyddwyr, gan ddangos eu straeon, eu proffil, a'u gweithgaredd yn eich News Feed. Bydd Facebook hefyd yn eich tynnu oddi ar eu rhestr ganlynol os byddwch yn dad-ddilyn y person. Ond rydych chi'n parhau i fod yn ffrind.

  Yn dilyn ar Facebook – Beth Allwch chi:

  Mae ychydig o bethau a fyddai'n digwydd:

  1. Gallwch Ddilyn Cais y Person sy'n Anfon Ffrind

  I ddilyn person, gallwch anfon cais ffrind ato, ac os ydynt yn derbyn eich cais ffrind, yna mae'r ddau ohonoch, yn ddiofyn, yn dechrau dilyn eich gilydd. Hyd yn oed os byddwch chi'n eu dad-ddilyn, rydych chi ar eu rhestr ffrindiau. Dyma'r camau y gallwch eu cymryd i anfon cais ffrind at rywun.

  🔴 Camau i'w Dilyn:

  Gweld hefyd: Sut i Wneud i Broffil Facebook Chwarae Cân yn Awtomatig

  Cam 1: Ar ôl mewngofnodi i eich cyfrif Facebook, byddwch yn mynd i mewn i'r Hafan Facebook. Nawr, gallwch weld y ‘Bar chwilio’ ar frig y sgrin.

  Cam 2: Cliciwch ar y ‘Chwilio bar’ ac ysgrifennwch yr enw rydych am ei chwilio. Ar ôl nodi enw'r person, tapiwch 'Chwilio', a byddwch chi'n gwneud hynnyrhowch broffil y person.

  Cam 3: Gallwch weld yr opsiwn ‘Ychwanegu Ffrind’ ychydig o dan yr enw defnyddiwr. Cliciwch arno, a bydd Facebook yn anfon cais eich ffrind.

  Cam 4: Ar ôl iddynt dderbyn eich cais ffrind, gallwch wirio eich rhestr ffrindiau, ac wrth ymyl enw eich ffrind, tapiwch ar y 'tri dot', a gallwch weld yr opsiwn 'Dad-ddilyn' enw'r person ', sy'n golygu eich bod yn eu dilyn.

  Hefyd, gallwch fynd i’ch gosodiadau ac agor ‘Log Gweithgarwch’ yno a gwirio’ch rhestr ‘Dilynol’ yno.

  2. Gallwch ddilyn unrhyw un o'ch Ffrindiau:

  Gallwch ddilyn eich ffrind os byddwch yn dad-ddilyn rhywun o restr ffrindiau neu am ddilyn rhywun eto.

  🔴 Camau i'w Dilyn:

  Cam 1: Yn gyntaf, agorwch eich rhestr ffrindiau drwy glicio ar yr opsiwn 'Ffrindiau' ar eich tudalen proffil i dilynwch restr eich ffrind.

  Cam 2: Yna nodwch y ffrindiau na wnaethoch chi eu dilyn. Tapiwch yr eicon ‘tri dot’ sydd wrth ymyl eich enw defnyddiwr.

  Cam 3: Cliciwch ar yr opsiwn ‘Dilyn’, a gallwch ddechrau dilyn eich gilydd eto.

  Cwestiynau a Ofynnir yn Aml:

  Gweld hefyd: Sut i Atal Cysylltiadau rhag dod o hyd i chi ar TikTok - Diffodd

  1. Os byddwch yn dilyn rhywun, a fyddai'r person yn eich dilyn yn ôl?

  Os ydych wedi dilyn rhywun ar Facebook â llaw, ni allwch ddweud a fydd y person arall yn eich dilyn yn ôl ai peidio.

  Oherwydd ei fod yn dibynnu ar y person, os yw'n dymuno eich dilyn yn ôl, bydd yn gwneud hynnydilyn chi; fel arall, ni fyddant yn eich dilyn yn ôl.

  Ond yn yr achos hwn, mae'n gais ffrind, sy'n golygu os ydych yn anfon cais ffrind at berson ac yn derbyn eich cais ffrind, yna yn ddiofyn o Facebook, byddant yn dilyn chi yn ôl.

  Os gwelwch nad yw'r person yn eich dilyn yn ôl, dilëwch nhw o'ch rhestr ffrindiau a'u hychwanegu eto at y rhestr. Trwy wneud y tric hwn, gallwch chi wneud mwy o ddilynwyr ar Facebook.

  2. Os byddwch chi'n dad-ddilyn rhywun ar Facebook, a fyddan nhw'n gwybod?

  Na, p'un a ydych yn dad-ddilyn ffrind neu nad yw'n ffrind, nid yw'r person arall yn cael gwybod. Os ydych chi'n ffrind ac yn eu dilyn ar ôl i chi eu dad-ddilyn, ni fydd Facebook yn eu hysbysu. Fodd bynnag, os byddwch yn dilyn rhywun nad yw'n ffrind eto ar ôl peidio â dilyn, bydd Facebook yn eu hysbysu. Ond yn achos tudalennau Facebook, os byddwch chi'n dad-ddilyn tudalen neu grŵp, bydd eu postiadau'n peidio â dangos yn eich porthiant.

  Gall gweinyddwyr tudalen weld a yw pobl wedi dad-ddilyn eu tudalen drwy ddadansoddi eu tudalen Facebook. Mae dadansoddiad yn dangos faint o bobl sy'n hoffi, casáu, dilyn a dad-ddilyn eu tudalen, ond nid yw'n dangos union enw'r defnyddiwr; mae'n dangos y rhif yn unig. Dim ond os ydyn nhw'n defnyddio teclyn Insight Facebook ac yn mynd trwy'r rhestr yn drylwyr y gallan nhw adnabod person.

  3. Os byddaf yn dilyn rhywun ar Facebook a fydd yn gweld fy mhyst?

  Os ydych yn dilyn rhywun ar Facebook, ni fydd yn wir y byddant yn gweld eich postiadau bob tro. Os cadwcheich postiadau yn breifat, ni allant weld eich postiadau.

  Ar ben hynny, os byddwch yn dilyn rhywun â llaw, yna mae llai o siawns y byddant yn gweld eich post; os dilynwch nhw trwy gais ffrind, yna mae siawns dda y gallan nhw weld eich postiadau.

  Gallwch hefyd eu tagio yn eich postiadau i ddangos eich postiadau yn eu llinell amser. Heb os, ar ôl dilyn person, bydd eu diweddariadau ar eich llinell amser, a gallwch weld eu postiadau os oes ganddynt broffil cyhoeddus.

   Jesse Johnson

   Mae Jesse Johnson yn arbenigwr technoleg o fri gyda diddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Gyda mwy na degawd o brofiad yn y maes, mae wedi hogi ei sgiliau wrth ddadansoddi ac ymchwilio i'r tueddiadau a'r bygythiadau diweddaraf i ddiogelwch ar-lein. Jesse yw'r meistrolaeth y tu ôl i'r blog poblogaidd, Trace, Location Tracking & Lookup Guides, lle mae'n rhannu ei fewnwelediadau ar amrywiol bynciau diogelwch ar-lein, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at gyhoeddiadau technoleg, ac mae ei waith wedi cael sylw ar rai o’r llwyfannau ar-lein amlycaf. Mae Jesse yn adnabyddus am ei sylw manwl i fanylion a’i allu i egluro cysyniadau cymhleth mewn termau syml. Mae'n siaradwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi rhoi sgyrsiau mewn cynadleddau technoleg amrywiol ledled y byd. Mae Jesse yn angerddol am addysgu pobl ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein ac mae wedi ymrwymo i rymuso unigolion i gymryd rheolaeth o’u bywydau digidol.