A yw'n Bosibl Gweld Cyfrif Twitter Preifat?

Jesse Johnson 02-06-2023
Jesse Johnson

Eich Ateb Cyflym:

I weld y cyfrif Twitter preifat, mae'n rhaid i chi anfon cais dilynol er mwyn gweld ei bethau preifat.

Efallai y bydd yna fod yn faterion preifatrwydd o ran y proffiliau na all Twitter eu caniatáu i weld y trydariadau mae rhywun yn eu cyhoeddi o'i gyfrif preifat.

Os oedd y proffil yn gyhoeddus o'r blaen ac eisiau gweld rhai hen drydariadau, gallwch weld y rheini os ydynt wedi'u storio wrth chwilio peiriannau fel Google.

I weld cyfrif Twitter preifat, gallwch chwilio'r proffil o storfa Google a gweld yr hen dudalen proffil (os yw ar gael).

Hefyd, gallwch chi 'Dilyn' ' y person ac os caiff y cais ei dderbyn gan y person, gallwch weld ei drydariadau preifat.

Er, mae gennych y canllaw eglurhaol rhyfeddol hwn ar weld trydariadau preifat heb ei ddilyn.

🏷 Mae gennych chi ffordd arall hefyd,

◘ Yn gyntaf, agorwch y syllwr proffil Twitter ar eich dyfais.

◘ Rhowch enw defnyddiwr Twitter y person rydych chi am sbïo ar ei broffil ymlaen.

◘ Unwaith y byddwch chi'n chwilio, bydd yr offeryn yn dangos canlyniadau data'r cyfrif.

  Gwyliwr Cyfrif Twitter Preifat:

  GWELD YN BREIFAT Arhoswch, mae'n gwirio…

  Sut i weld Cyfrif Twitter Preifat:

  Mae yna ychydig o ffyrdd y gallwch chi eu cymryd i weld proffil Twitter preifat.

  Dewch i ni plymiwch yn ddwfn i'r manylion hyn a gwiriwch sut mae'r pethau hyn yn cael eu gwneud:

  1. Yn anfon Dilynwch y cais ac arhoswch

  Os ydychyn dymuno gweld Trydariad penodol sy'n tueddu ar gyfryngau cymdeithasol, yr unig amod sy'n ofynnol i chi ei gyflawni yw dilyn y cyfrif Twitter penodol hwnnw neu'r person.

  Mae gan Twitter y polisi preifatrwydd hwn o beidio â chaniatáu i unrhyw un heblaw y dilynwyr i weld trydariadau defnyddwyr eraill.

  ◘ Os na allwch weld y trydariadau, mae hynny'n golygu mai cyfrif preifat yw'r cyfrif penodol hwnnw.

  Gweld hefyd: Traciwr IMEI - Dewch o hyd i Rifau Ffôn gan Ddefnyddio IMEI

  ◘ Nid yw'r trydariadau gwarchodedig preifat yn ymddangos wrth chwilio engines Twitter.

  I weld y proffil Twitter preifat a’i drydariadau,

  Yn gyntaf oll, mae angen i chi anfon cais dilynol ac aros nes iddo gael ei dderbyn gan y person arall yna dim ond chi all weld y trydariad hwnnw.

  Dylech fod yn ymwybodol mai dim ond gyda chyfrif preifat y gallwch ei weld ond ni allwch ddefnyddio'r eiconau ail-drydar neu'r ail-drydar gyda sylwadau.

  Mae defnyddwyr fel arfer yn cadw eu cyfrifon yn breifat er mwyn osgoi rhyngweithio â phobl anhysbys a chael amgylchedd cymdeithasol iach ar Twitter. Felly os hoffech weld trydariad anfonwch gais ac arhoswch iddo gael eich derbyn. Dim ond i chi a'ch dilynwyr y gallwch chi a'ch dilynwyr weld eich trydariadau gwarchodedig a bydd modd eu chwilio.

  Bydd eich holl drydariadau blaenorol yn weladwy unwaith y byddwch chi'n derbyn y cais canlynol gan ddefnyddwyr Twitter eraill.

  2. Edrych ar Drydar gan Google

  Mae unrhyw beth rydych chi'n ei bostio ar Twitter boed yn drydariad rheolaidd neu'n lun neu'n fideo, yn cael ei gynhyrchu'n awtomatig a'i gaelyn gysylltiedig â Google. Y peth pwysig yw bod opsiwn storio eich cyfrif Twitter yn cael ei newid.

  Mae Chwiliad Google yn galluogi defnyddwyr i weld trydariadau o storfa chwiliad Google, ar gyfer yr holl drydariadau cyhoeddus a negeseuon ar Twitter os yw'r trydariadau hyn yn cael eu storio.

  Dylech fod yn ymwybodol mai dim ond pan gafodd y rhain eu storio ddiwethaf y gallwch weld trydariadau cyfrifon cyhoeddus.

  Gall pobl chwilio eich trydariadau o chwiliad delwedd Google sy'n cynnwys eich enw, y lleoliad a grybwyllwyd yn eich trydariadau, neu unrhyw allweddair neu'n syml trwy ddefnyddio dolen eich trydariad.

  I weld proffil Twitter preifat gan Google,

  ◘ Lansiwch eich porwr ac agorwch dudalen chwilio Google.

  ◘ Ar y bar chwilio teipiwch 'Twitter _name of the person' yr ydych yn chwilio am drydariadau.

  ◘ Dewch o hyd i'r ddolen proffil i'r Proffil Twitter ac agorwch y modd wedi'i storio.

  Gweld hefyd: Pam na allaf newid fy llun proffil ar Instagram

  ◘ Gallwch glicio ar yr opsiwn chwilio delwedd i weld y trydariadau neu'r proffiliau sydd ar gael.

  ◘ Dangosir argymhellion o drydariadau i chi os cânt eu storio.

  ◘ Dim ond y cyfrifon poblogaidd sy'n cael eu storio ac efallai nad oes unrhyw gyfrifon newydd yn cael eu storio.

  Sylwer: Mae'r dull hwn yn ddefnyddiol rhag ofn i unrhyw broffil cyhoeddus newid i breifat ychydig oriau yn ôl neu ddiwrnod cyn i'r storfa newydd gymryd drosodd. Gallwch weld y dudalen proffil a bydd pob trydariad wedi'i storio yn ymddangos ar y proffil.

  3. Defnyddio Gwyliwr Cyfrif Twitter: CrowdFire

  Os ydych chi eisiau gweld rhai preifatProffiliau Twitter ac eisiau cadw llygad ar y rheini yna gallwch ddewis yr offeryn a all eich helpu neu arbed eich amser. Un offeryn o'r fath yw CrowdFire, dyma'r camau y mae'n rhaid i chi eu dilyn:

  ⭐️ Nodweddion:

  ◘ Rhowch wybod i chi am y rhestr o gyfrifon Twitter sy'n dilyn ti yn ôl.

  ◘ Yn gallu gwirio dilynwyr a rhai sydd heb eu dilyn yn ddiweddar.

  ◘ Yn gallu gwirio manylion cyfrifon eich dilynwyr yn y rhestr ei hun.

  ◘ Rhowch wybod i chi am y defnyddwyr sydd wedi rhwystro eich cyfrif Twitter.

  🔴 Sut i Ddefnyddio:

  Cam 1: Yn gyntaf, agorwch y porwr ac ewch i dudalen offer CrowdFIre.

  Cam 2: Sgroliwch i lawr a chliciwch ar 'Cychwyn Arni'.

  Cam 3: Cliciwch ar fewngofnodi gyda Twitter ac yna mewngofnodwch gyda'ch cyfrif Twitter.

  Cam 4: Chwiliwch am y cyfrif yr hoffech ei weld ar y bar chwilio o'r app.

  Dyna i gyd.

  🛑 Cyfyngiadau ar Gyfrif Preifat Twitter:

  Mewngofnodi fel cyfrif Twitter newydd, yn ddiofyn mae eich trydariadau yn gyhoeddus. Gall unrhyw un ryngweithio â chi, trydar gyda chi a hyd yn oed gallant weld eich trydariadau a'ch postiadau ar Twitter.

  Gallwch amddiffyn eich trydariadau a'ch postiadau rhag y cyhoedd trwy newid y gosodiadau rhagosodedig i breifat trwy osodiadau eich cyfrif.

  Mae yna ychydig o fanteision i gael cyfrif Twitter preifat :

  ◘ Mae cyfrif Twitter preifat yn ddiogel rhag defnyddwyr Twitter anhysbys a heb eu cymeradwyo.

  ◘ Ni all neb weld eich proffil, na'ch trydariadau na rhyngweithio â chi ar Twitter.

  ◘ Pan fyddwch yn cadw eich cyfrif Twitter fel cyfrif preifat, bydd yn rhaid i bobl neu ddefnyddwyr sy'n dymuno rhyngweithio â chi anfon cais dilynol atoch ac ar ôl cael eich cymeradwyo yn unig gallant ryngweithio â chi.

  ◘ Dim ond y dilynwyr fydd yn gallu gweld dolenni trydariadau parhaol o gyfrifon preifat.

  ◘ Ni fydd trydariadau preifat a gwarchodedig bellach yn ymddangos mewn peiriannau chwilio trydydd parti.

  ◘ Ni all yr atebion y byddwch yn eu hanfon at y defnyddwyr nad ydynt yn eich dilyn ar Twitter gael eu gweld ganddynt oni bai eich bod yn derbyn y cais 'dilyn' gan fod yr ap yn caniatáu dim ond y cyfrifon hynny sy'n dilyn i weld ac ymateb i'ch atebion a'ch trydariadau.

  ◘ Ni chaniateir i'ch dilynwyr ddefnyddio'r eicon ail-drydar os yw'ch cyfrif yn breifat.

  🔯 Os bydd Rhywun yn Ail-drydar Eich Trydariadau Preifat A Fydd Yn Dangos?

  Mae Twitter yn adnabyddus am sicrhau preifatrwydd ei ddefnyddwyr. Os yw eich cyfrif Twitter yn breifat, nid oes angen i chi boeni am y defnyddwyr eraill yn ail-drydar eich trydariadau.

  Nid yw Twitter yn caniatáu unrhyw ddefnyddwyr nad ydynt yn eich dilyn os ydynt am ail-drydar eich trydariadau preifat. Oni bai nad yw'r defnyddwyr yn eich dilyn yn ôl, ni allant weld eich trydariadau.

  Bydd yr ap yn dangos trydariadau nad ydynt ar gael iddynt pan fyddant yn chwilio wrth chwilio am yr ap Twitter.<2

  Os oes unrhyw un o'r defnyddwyr yn dymuno ail-drydar trydariad penodol o Twitter aralldeiliad y cyfrif, rhaid iddo ddilyn y person penodol hwnnw neu'r cyfrif.

   Jesse Johnson

   Mae Jesse Johnson yn arbenigwr technoleg o fri gyda diddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Gyda mwy na degawd o brofiad yn y maes, mae wedi hogi ei sgiliau wrth ddadansoddi ac ymchwilio i'r tueddiadau a'r bygythiadau diweddaraf i ddiogelwch ar-lein. Jesse yw'r meistrolaeth y tu ôl i'r blog poblogaidd, Trace, Location Tracking &amp; Lookup Guides, lle mae'n rhannu ei fewnwelediadau ar amrywiol bynciau diogelwch ar-lein, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at gyhoeddiadau technoleg, ac mae ei waith wedi cael sylw ar rai o’r llwyfannau ar-lein amlycaf. Mae Jesse yn adnabyddus am ei sylw manwl i fanylion a’i allu i egluro cysyniadau cymhleth mewn termau syml. Mae'n siaradwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi rhoi sgyrsiau mewn cynadleddau technoleg amrywiol ledled y byd. Mae Jesse yn angerddol am addysgu pobl ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein ac mae wedi ymrwymo i rymuso unigolion i gymryd rheolaeth o’u bywydau digidol.