Traciwr Lleoliad Cyfrif Instagram - Trac Lleoliad Defnyddiwr IG

Jesse Johnson 13-07-2023
Jesse Johnson

Tabl cynnwys

Eich Ateb Cyflym:

Mae gweinydd Instagram yn storio holl ddata defnyddwyr sy'n postio ar Instagram hyd yn oed y rhai sy'n hoffi ac yn rhannu.

Os oes gennych unrhyw amheuaeth am proffil Instagram ar gyfer ei lun ar DP yn ffug ac yn meddwl tybed a allwch chi wybod y cyfeiriad IP, mae'n debyg a allech chi ddod o hyd i leoliad y person sydd y tu ôl i'r proffil.

Gwybod y Cyfeiriad IP y cyfrif Instagram hwnnw mae'n rhaid i chi ddefnyddio unrhyw declyn darganfod IP sydd ar gael yn hawdd dros y rhyngrwyd.

Gallwch hyd yn oed olrhain yr IP os yw'r person yn gwylio'ch cynnwys yn cael ei anfon yn uniongyrchol ar sgwrs ac olrhain ei leoliad trwy hynny dolen.

Mae gennych rai ffyrdd eraill o ddweud a yw cyfrif Instagram yn ffug ai peidio.

Mae rhai camau y gallwch geisio olrhain lleoliad trwy ddolen.

  Traciwr Lleoliad Instagram:

  Nawr os ydych chi eisiau gwybod cyfeiriad IP cyfrif Instagram sy'n weithredol ar hyn o bryd, yna'r dull rydych chi'n mynd i'w ddilyn yw anfon dolen olrhain at y person.

  Er, fe welwch rai pethau ar broffil Instagram rhywun sy'n nodi ei fod yn real. Mae'n rhaid eich bod chi'n gwybod ychydig o bethau i gadarnhau a yw'r cyfrif Instagram yn real.

  1. Traciwr Lleoliad Instagram

  TRAC Arhoswch, mae'n gweithio…

  ⭐️ Nodweddion o Traciwr Lleoliad Instagram:

  ◘ Gall defnyddiwr chwilio am bostiadau a straeon yn seiliedig ar leoliad. Mae'n golygu os oes gan rywun ddiddordeb mewn alleoliad penodol, gallant chwilio am bostiadau a straeon sydd wedi'u tagio gyda'r lleoliad hwnnw i weld beth mae pobl yn ei bostio.

  ◘ Gall defnyddwyr ddewis rhannu eu lleoliad ai peidio, a gallant hefyd ddewis tynnu tagiau lleoliad o'u postiadau yn y gorffennol.

  🔴 Camau i Ddilyn:

  Cam 1: Agorwch yr offeryn tracio lleoliad Instagram.

  Cam 2: Copïwch ID proffil y person a'i gludo i'r maes & cliciwch ar 'Trac'.

  Cam 3: Yna byddant yn cynhyrchu canlyniad lle gallwch weld lleoliad y person penodol.

  2. Grabify Location Tracker

  Mae'n rhaid i chi anfon dolen i'r person a fydd yn olrhain ei leoliad ynghyd â manylion rhwydwaith eraill pryd bynnag y bydd y person yn clicio ar y ddolen honno.

  I gael clic gan y person hwnnw mae'n rhaid i chi anfon rhai anhygoel erthyglau newyddion neu glip fideo diddorol y mae person arferol yn cael ei ddenu ato. Bydd hyn yn cynyddu'r siawns i gael clic gan y person hwnnw.

  🔴 Dilynwch y Camau Hyn:

  Cam 1: Ar ben hynny, yn gyntaf, chi rhaid mynd i'r wefan. O'r fan honno mae'n rhaid i chi greu dolen olrhain.

  Cam 2: Nawr Rhowch ddolen i erthygl sy'n denu sylw pobl a chliciwch & creu.

  Cam 3: Yna anfonwch y ddolen at y person trwy negeseuon a chofiwch fod rhaid i'r person ei agor mewn tab newydd, anfon y ddolen ar ffurf testun.

  Cam 4: Nawr, unwaith y personyn agor y ddolen, gyda'r ddolen olrhain gallwch weld yr IP go iawn. Gallwch sweipio IP y bots i weld gwir IP y person hwnnw yn unig ac mae'r 100% hwn yn gweithio.

  Dyna'r cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud.

  Ar ôl i chi gael y cyfeiriad IP , sut fyddech chi'n trin hynny? Mae'n rhaid i chi wneud yn siŵr ei fod yn Instagram go iawn cyn dod i unrhyw gasgliad ynglŷn â'r manylion.

  3. Traciwr Lleoliad Iplogger

  O gyfeiriad IP y defnyddiwr, gallwch olrhain cyfrif Instagram lleoliad ar-lein. Mae cyfeiriad IP dyfais yn unigryw ac yn wahanol. Yn gyntaf mae angen i chi gael cyfeiriad IP y defnyddiwr yr ydych am olrhain ei leoliad.

  Gellir gwneud hyn trwy anfon Cofnodydd IP cyswllt byrrach at y defnyddiwr ac wrth i'r defnyddiwr glicio ar y ddolen, y cofnodwr IP yn cofnodi'r cyfeiriad IP a lleoliad y defnyddiwr.

  🔴 Camau i Ddefnyddio Cofnodwr IP:

  1. Agorwch yr offeryn Logger IP o'r ddolen isod: //iplogger.org/ .

  2. Nesaf, rhowch ddolen ddilys i unrhyw fideo neu erthygl. Yna cliciwch ar y ddolen Creu byr.

  Gweld hefyd: Gweler Hanes Sgwrs Snapchat Heb Nhw'n Gwybod - DARGANFOD

  3. Ar ôl cael y ddolen, anfonwch ef at y defnyddiwr yr ydych am olrhain ei leoliad.

  4. Arhoswch i'r defnyddiwr glicio arno. Cyn gynted ag y bydd yn clicio arno mae'r IP yn cael ei recordio. Rhowch y cod olrhain yn y blwch mewnbwn ac yna cliciwch ar y botwm Mae'n cod olrhain.

  5. Nesaf, byddwch yn gallu gweld y cyfeiriad IP a lleoliad y defnyddiwr.

  Gallwch hefyd roi'r IPcyfeiriad ar unrhyw draciwr IP i gael gwybodaeth fanwl am leoliad y defnyddiwr.

  Sut i Darganfod pwy sydd y tu ôl i Gyfrif Instagram:

  Felly gadewch i ni ddeall y broses:

  1 . Yn gyntaf oll, mae'r heddlu'n cymryd gwarant chwilio gan Gorfodi'r Gyfraith pan fydd rhywun yn ffeilio cwyn yn erbyn ID Instagram dyblyg.

  2. Os yw'r drosedd yn ddifrifol yna dim ond chi all ddod o hyd i gyfeiriad IP y person hwnnw o'r gweinydd Instagram gyda chymorth swyddogion.

  3. Nawr unwaith y bydd Instagram yn darparu cyfeiriad IP y ddyfais roedd y person yn defnyddio'r cyfrif Instagram arno, nesaf mae'n mynd at yr ISP i olrhain a darganfod y manylion.

  4. Nawr mae'r ISP yn cadarnhau pwy yw perchennog y cyfeiriad IP ac yn olaf, mae'r ffaith yn cael ei datgelu.

  Cofiwch: Nid yw dod o hyd i gyfeiriad IP yn ddigon i ddod o hyd i'r person ac a yw'r person yn yn fwy clyfar yna gall ddefnyddio rhaglen trydydd parti a all newid ei leoliad gwreiddiol wrth ddefnyddio'r cyfrif Instagram ffug.

  Dyna pam nad yw bob amser yn ddefnyddiol i unrhyw un olrhain y person sydd y tu ôl i'r cyfrif Instagram .

  Sylwer mai'r broses yw'r hyn rydych chi wedi'i ddysgu yma i olrhain cyfeiriad IP cyfrif Instagram trwy ddefnyddio gorfodi'r gyfraith.

  Sut i Wybod Lleoliad Instagram Rhywun o'r Proffil: <7

  Gwybod y pethau canlynol isod:

  1. Dod o hyd i leoliad a grybwyllir ar y Proffil

  Os ydych yn ceisio dod o hyd i'rlleoliad proffil Instagram rhywun, gallwch chwilio amdano yn ei adran bio proffil. Ar adran bio eu proffil Instagram, mae defnyddwyr yn ychwanegu eu gwybodaeth yn bennaf i hysbysu defnyddwyr eraill amdanynt eu hunain.

  Hyd yn oed, gwiriwch enw defnyddiwr y proffil i ddarganfod a yw enw'r lleoliad yn cael ei grybwyll yn y enw defnyddiwr ai peidio.

  Yn aml pan mae'n broffil busnes neu'n broffil cwmni, mae'n ychwanegu enw'r lleoliad drwy ei gyfuno â'r enw defnyddiwr i hysbysu'r defnyddwyr eraill am ei leoliad. Os na fyddwch yn dod o hyd i'r lleoliad yn yr adran enw defnyddiwr neu'r bio, byddwch yn defnyddio'r dull nesaf.

  2. Gweithgaredd cyfrif Instagram

  Ar Instagram, gallwch bostio gwahanol luniau a fideos erbyn tagio'r lleoliad arno. Os ydych chi'n ceisio dod o hyd i leoliad rhyw ddefnyddiwr, gallwch chi stelcian proffil y person i weld ei bostiad a'i luniau.

  Gwiriwch y lleoliad sydd wedi'i dagio yn y lluniau, sef lleoliad ei gartref mae'n debyg. Mae angen i chi wirio'r holl bostiadau diweddar i ddod o hyd i'w leoliad.

  Fodd bynnag, efallai na fydd y defnyddiwr bob amser yn tagio lleoliad ar luniau ond gallwch ddal i ddarllen y capsiwn a darganfod a yw'r defnyddiwr wedi crybwyll y lleoliad enw ym mhennawd y post.

  Crybwyllir lleoliadau byw mewn postiadau a straeon ar Instagram, a all eich helpu i ddod o hyd i'r ddinas neu'r man lle mae'n perthyn. Os na allwch ddod o hyd iddo trwy stelcian, gofynnwch i'r defnyddiwr yn uniongyrchol os yn bosibl.

  🏷Apiau Ar gyfer Olrhain Cyfrifon Preifat Gweithgarwch Instagram:

  Dim ond trwy ddilyn y defnyddwyr y gellir gweld y proffiliau preifat ar Instagram. Fodd bynnag, os nad ydych am ddilyn y defnyddiwr ar Instagram gallwch hefyd sbïo ar y proffil gan ddefnyddio rhai apps ysbïo.

  Y gorau o'r holl apiau y gallwch eu defnyddio yw Glassagram. Mae angen i chi osod yr app hon a thanysgrifio i gynllun i wneud cyfrif. Nesaf, gosodwch yr app Glassagram ar ddyfais y targed ac yna ei osod.

  Ar ôl i ddyfais y targed gael ei gysylltu â'ch cyfrif Glassagram, byddwch yn gallu sbïo ar ddyfais y targed i wirio ei broffil Instagram hefyd.

  Gallwch hefyd ddefnyddio'r app mSpy. Mae'n offeryn ysbïo gorau y gallwch ei ddefnyddio i sbïo ar broffiliau Instagram eraill heb eu dilyn. Mae'n gweithio ar Android ac iPhones.

  Gallwch hyd yn oed ddefnyddio ap Instalooker i sbïo ar gyfrifon Instagram preifat yn ddienw. Does ond angen i chi nodi enw defnyddiwr y proffil rydych chi am sbïo arno ac yna clicio ar y botwm Start Viewer i wirio postiad y proffil preifat yn ddienw.

  🔯 A yw'n bosibl Dod o Hyd i Gyfrif Instagram wedi'i Ddileu?

  Yn uniongyrchol ni allwch gael mynediad i broffil Instagram trwy roi'r enw defnyddiwr ar instagram.com neu ar eich app Instagram.

  Mae'r peth yn bosibl gan ymlusgwr sy'n chwilio pob tudalen ar Instagram a sieciau am ddiweddariadau yno wedyn yn eu storio ar ei weinydd. Mae'n rhaid i chimanteisiwch ar y cofnodion hyn sy'n cael eu storio naill ai ar ganlyniadau chwilio Google (gorau) neu Yahoo.

  Y broses y mae'n rhaid i chi ei dilyn:

  1. Ewch i'r tab chwilio delwedd Google.

  2. Oddi yno mae'n rhaid i chi deipio enw defnyddiwr Instagram gyda'r ddolen proffil cyflawn os yn bosibl.

  3. Nawr bydd y canlyniad yn cael ei arddangos o'ch blaen a gallwch gadarnhau'r ddolen sydd o dan y canlyniadau delwedd chwilio.

  4. Mae hynny'n agor eich proffil targed mewn fersiwn wedi'i storio ac mae wedi'i wneud, rydych chi wedi dod o hyd i'r cyfrif Instagram wedi'i ddileu & ei stwff ar-lein.

  Dyma'r un broses y gallwch ei dilyn i ddod o hyd i gyfrif IG wedi'i ddileu ar y peiriant chwilio Google.

  🔯 A yw'n bosibl olrhain IP Instagram sydd wedi'i ddileu?

  Ni allwch yn bersonol olrhain cyfeiriad IP y cyfrif Instagram anabl. Ond yn achos gorchmynion gorfodi'r gyfraith, gall yr awdurdod olrhain y cyfeiriad IP o weinydd data Instagram sy'n cael ei reoli gan Facebook.

  Gweld hefyd: Straeon Archif Instagram Ar Goll - Pam & Sut i Atgyweirio

  Unwaith y bydd y tracio wedi'i wneud mae'n debyg o siawns o 92% bod enw'r person yn cael wedi'u datgelu a dim ond llai o achosion na ellir eu holrhain.

  Gall y tracio hwn ddangos yr ID e-bost sy'n gysylltiedig â'r cyfrif ffug ar y cownter cyntaf a gellir defnyddio'r rhif adnabod e-bost neu'r rhif ffôn symudol hwn hefyd i olrhain y person hefyd.

  Cwestiynau a Ofynnir yn Aml:

  1. Ydy Instagram yn dangos lleoliadau byw?

  Nid yw Instagram yn dangos y bywlleoliad unrhyw ddefnyddiwr ond mae'n caniatáu i chi dagio'ch lleoliad yn eich post fel y gallwch roi gwybod i'r gwylwyr am eich lleoliad neu leoliad y lle rydych chi'n postio ei luniau.

  Os ydych chi eisiau gwybod y lleoliad byw unrhyw ddefnyddiwr Instagram, mae angen i chi ofyn i'r person rannu ei leoliad gyda chi os yn bosibl.

  2. Alla i weld gweithgaredd Instagram rhywun heb fod yn ffrindiau?

  Os na fyddwch chi'n dilyn defnyddiwr ar Instagram, dim ond os yw'r proffil yn gyhoeddus y gallwch chi weld ei bostiadau a'i fideos ar Instagram o hyd. Mae'r proffil cyhoeddus yn caniatáu i ddilynwyr a'r rhai nad ydynt yn dilyn weld eu straeon a'u postiadau.

  Ond os yw'r cyfrif yn breifat, yna ni allwch weld gweithgaredd Instagram y defnyddiwr oni bai eich bod yn ei ddilyn.

  Jesse Johnson

  Mae Jesse Johnson yn arbenigwr technoleg o fri gyda diddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Gyda mwy na degawd o brofiad yn y maes, mae wedi hogi ei sgiliau wrth ddadansoddi ac ymchwilio i'r tueddiadau a'r bygythiadau diweddaraf i ddiogelwch ar-lein. Jesse yw'r meistrolaeth y tu ôl i'r blog poblogaidd, Trace, Location Tracking &amp; Lookup Guides, lle mae'n rhannu ei fewnwelediadau ar amrywiol bynciau diogelwch ar-lein, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at gyhoeddiadau technoleg, ac mae ei waith wedi cael sylw ar rai o’r llwyfannau ar-lein amlycaf. Mae Jesse yn adnabyddus am ei sylw manwl i fanylion a’i allu i egluro cysyniadau cymhleth mewn termau syml. Mae'n siaradwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi rhoi sgyrsiau mewn cynadleddau technoleg amrywiol ledled y byd. Mae Jesse yn angerddol am addysgu pobl ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein ac mae wedi ymrwymo i rymuso unigolion i gymryd rheolaeth o’u bywydau digidol.