Sut i Weld Proffiliau Stêm Preifat

Jesse Johnson 25-08-2023
Jesse Johnson

Eich Ateb Cyflym:

I weld proffil Steam preifat, mae angen i chi ychwanegu'r defnyddiwr fel ffrind.

Dim ond pan fydd y defnyddiwr yn derbyn eich gwahoddiad, byddwch yn gwirio stwff proffil y defnyddiwr.

Pan allwch chi argyhoeddi'r defnyddiwr i drosi a gosod ei broffil Steam fel Cyhoeddus .

I osod eich proffil Steam o'r preifat i'r cyhoeddus mae angen ichi agor eich proffil Steam .

Yna cliciwch ar enw defnyddiwr y proffil. Nesaf, mae angen i chi glicio ar Gweld fy mhroffil.

Cliciwch ar Golygu Proffil o'r dudalen nesaf. Yna mae angen i chi glicio ar Gosodiadau Preifatrwydd .

Nesaf, i Fy Mhroffil , fe welwch Preifat. Cliciwch ar y gwymplen ac yna cliciwch ar Cyhoeddus i'w wneud yn gyhoeddus.

Yr apiau gorau i weld proffiliau preifat Steam yw ikeyMonitor, iSpyoo, a SpyTM.

Mae'r apiau hyn yn offer ysbïo a all eich helpu i weld proffiliau Steam preifat trwy osod yr offeryn ysbïo ar y ddyfais darged.

Byddwch yn gallu gweld pethau fel rhestr eiddo, sylwadau, rhestr ffrindiau o'r proffil preifat, ac ati.

  Sut i weld proffil Steam preifat: <7

  Mae gennych y dulliau canlynol:

  1. Ychwanegu Ef fel Ffrind

  Pan fydd gan rywun broffil preifat ar Steam, mae'n golygu nad yw'r defnyddiwr yn caniatáu i ddefnyddwyr oresgyn a stalk ei broffil fel ei fod wedi gosod i breifat.

  Gan fod y proffil wedi'i osod yn breifat ni fyddwch yn gallu gweld y stwff proffil nes i chi ychwanegu'rperson fel ffrind. Dim ond ar ôl i chi ychwanegu'r defnyddiwr fel ffrind, byddwch yn gallu gweld ei holl stwff proffil.

  Pan fydd y proffil wedi'i osod i weld Ffrindiau yn Unig , byddwch yn gallu i weld yr holl bethau y mae'r defnyddiwr yn eu llwytho i fyny pan fydd y defnyddiwr yn ffrind i chi.

  🔴 Camau i Ychwanegu Rhywun ar Stêm:

  Cam 1: Mae angen i chi chwilio am y defnyddiwr arall.

  Cam 2: Yna mae angen i chi fewnbynnu proffil y defnyddiwr yn uniongyrchol ac yna clicio ar y botwm Ychwanegu Ffrind i ychwanegu'r defnyddiwr.

  Cam 3: Dim ond ar ôl i'r defnyddiwr dderbyn eich gwahoddiad y byddwch yn gallu gweld ei broffil.

  2. Gofynnwch i ddefnyddwyr Steam Newid i Gyhoeddus

  Pan fydd proffil wedi'i osod yn breifat, ni chaniateir i'r rhai nad ydynt yn y rhestr ffrindiau ei weld gan fod y proffil wedi'i ddiogelu a'i gloi.

  Dim ond os yw'r defnyddiwr yn newid preifatrwydd ei broffil i'r cyhoedd y byddwch chi'n gallu gwirio a gweld ei broffil. Fodd bynnag, ni fydd y defnyddiwr yn newid preifatrwydd y proffil ar ei ben ei hun nes i chi ofyn iddo ei newid.

  Mae angen i chi argyhoeddi'r defnyddiwr i'w wneud yn gyhoeddus fel y gall wneud ei gyfrif yn fwy deniadol. Dim ond os yw'r defnyddiwr yn cytuno i wneud hynny, byddwch chi'n gallu gwirio'r pethau preifat ar ei broffil fel arall, mae angen i chi ddilyn neu ddefnyddio rhai offer ysbïo i wirio'r proffiliau preifat ar Steam.

  Sut i wneud proffil Steam o Breifat i Gyhoeddus:

  Os ydych chi am newid ycyfrif Steam preifat i un cyhoeddus, mae angen i chi ddilyn camau penodol i wneud hynny. Pan fydd proffil yn cael ei newid o breifat i'r cyhoedd ar Steam, caniateir iddo fod yn weladwy i bob defnyddiwr.

  Felly, bydd eich holl bethau gan gynnwys eich rhestr ffrindiau, cyflawniadau, ac ati yn weladwy i unrhyw un sy'n mynd i mewn i'ch proffil i'w stelcian.

  Isod mae'r camau y mae angen i chi eu dilyn i wneud eich proffil Steam yn Gyhoeddus:

  🔴 Camau i'w Dilyn:

  Cam 1: Mae angen i chi agor eich cyfrif Steam.

  Cam 2: Yna cliciwch ar yr enw defnyddiwr o'r panel uchaf.

  Cam 3: Bydd yn dangos cwymplen i chi. rhestr i lawr y mae angen i chi glicio arni ar Gweld fy Mhroffil.

  Cam 4: Byddwch yn cael eich tywys i'ch tudalen proffil ar Steam.

  Cam 5: Cliciwch ar y Golygu Proffil .

  Cam 6: Yna cewch eich tywys i'r dudalen nesaf.

  Cam 7: O'r bar ochr chwith, bydd angen i chi glicio ar yr opsiwn Gosodiadau Preifatrwydd.

  Cam 8: Yna byddwch yn gallu gweld pennyn Fy mhroffil mewn glas. Wrth ymyl fy mhroffil, fe welwch Preifat.

  Cam 9: Mae angen i chi glicio ar y gwymplen ac yna clicio ar Cyhoeddus.

  Gwyliwr Proffil Stêm Preifat:

  Rhowch gynnig ar yr offer canlynol:

  1. ikeyMonitor:

  Fel proffiliau preifat Steam ni ellir ei weld oni bai eich bod yn ychwanegu'r defnyddiwr fel ffrind neu'r defnyddiwr yn ei dderbyneich gwahoddiad, gallwch ddefnyddio'r app ysbïo o ikeyMonitor ar gyfer edrych arno. Mae'r offeryn hwn yn addas ac yn gydnaws â dyfeisiau iOS ac Android. Gallwch hyd yn oed ei ddefnyddio ar iPad a MacBook os oes angen.

  ⭐️ Nodweddion:

  ◘ Mae'n gadael i chi wirio cyflawniadau'r defnyddiwr.

  ◘ Byddwch yn gallu gwirio sylwadau'r defnyddiwr sydd fel arfer wedi'u cuddio ar gyfer proffiliau preifat.

  ◘ Mae'n gadael i chi wybod y dyddiad creu proffil.

  ◘ Gall hefyd ddarganfod a chyfrifo cyfanswm y gemau a enillwyd ac a gollwyd.

  ◘ Gall yr offeryn hefyd eich helpu i wirio rhestr eiddo a rhestr ffrindiau'r defnyddiwr.

  Gweld hefyd: Sut i Clirio Awgrymiadau Chwilio Instagram Wrth Deipio

  ◘ Mae hefyd yn dangos enw iawn y defnyddiwr a'r ID stêm.

  🔴 Camau i'w Dilyn:

  Cam 1: Agorwch yr offeryn ikeyMonitor.

  Cam 2: Yna cliciwch ar y botwm LLOFNODI.

  Cam 3: Nesaf, mae angen i chi ddewis y ddyfais yr ydych am ei defnyddio i wirio ei gydnawsedd.

  Cam 4: Yna rhowch eich manylion.

  Cam 5: Prynu cynllun.

  Cam 6: Nesaf, mae angen i chi osod ikeyMonitor ar y ddyfais darged. Gosodwch ef i'w gysylltu â'ch cyfrif.

  Cam 7: Yna mewngofnodwch i'ch dangosfwrdd ikeyMonitor gwe.

  Cam 8: Byddwch yn gallu gwirio'r stwff proffil Steam preifat.

  2. iSpyoo

  Gallwch hefyd ddefnyddio'r offeryn poblogaidd o'r enw iSpyoo ar gyfer ysbïo ar broffil Steam preifat. Mae ganddo gofrestriad am ddim ac mae'n iawnhawdd i'w defnyddio. Mae hefyd yn cynnig treial o'r offeryn a all eich helpu i wybod sut mae'r offeryn yn gweithio.

  ⭐️ Nodweddion:

  ◘ Gall yr offeryn iSpyoo eich helpu i wirio enw iawn y defnyddiwr.

  ◘ Gall ddangos lleoliad y defnyddiwr i chi.

  ◘ Byddwch yn gallu gwirio sylwadau a chyflawniadau’r defnyddiwr hefyd.

  ◘ Mae'n dangos dyddiad creu'r proffil i chi.

  ◘ Mae'n eich helpu i wybod a yw'r defnyddiwr ar gael ar ei broffil ai peidio.

  ◘ Gall ddangos rhestr eiddo'r defnyddiwr i chi.

  ◘ Mae’n dangos i chi sawl gwaith mae eraill wedi ymweld â phroffil y defnyddiwr hefyd.

  🔴 Camau i'w Dilyn:

  Cam 1: Agorwch yr offeryn iSpyoo.

  Cam 2: Yna cliciwch ar COFNODI – AM DDIM A SYML IAWN.

  Cam 3: Nesaf, rhowch eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair i greu eich cyfrif.

  Cam 4: Yna prynwch becyn.

  Cam 5: Gosod iSpyoo ar y ddyfais darged.

  Cam 6: Yna mae angen i chi fewngofnodi i ddangosfwrdd iSpyoo i wirio proffil stêm preifat y targed.

  3. SpyTM

  Mae'r teclyn o'r enw SpyTM yn ddatrysiad ysbïo hawdd ei ddefnyddio a fforddiadwy iawn y gellir ei ddefnyddio i weld proffiliau preifat Steam. Mae'n cynnig fersiwn demo rhad ac am ddim hefyd. Mae hefyd yn cynnig tri math o gynlluniau pris y gallwch chi ddewis a phrynu'r hyn rydych chi'n meddwl sydd fwyaf addas i chi.

  ⭐️ Nodweddion:

  ◘ Mae'n dangos y cyflawniad i chirhestr.

  ◘ Byddwch yn gallu gwybod lleoliad y defnyddiwr

  ◘ Byddwch yn gallu gweld rhestr ffrindiau'r defnyddiwr.

  ◘ Mae'n eich helpu chi i wybod a gweld rhestr eiddo'r gamer Steam hefyd.

  ◘ Gall ddangos record y gemau a chwaraewyd ddiwethaf i chi.

  ◘ Mae'r offeryn yn fforddiadwy ac yn hawdd ei ddefnyddio.

  ◘ Mae'n hawdd ei osod a'i ddefnyddio.

  🔴 Camau i'w Dilyn:

  Cam 1: Agorwch yr offeryn.

  Cam 2: Cliciwch ar Ymuno.

  Cam 3: Yna defnyddiwch eich cyfeiriad e-bost i gofrestru ar gyfer eich cyfrif.

  Cam 4: Unwaith y bydd y ddolen actifadu wedi'i hanfon at eich ID post, cliciwch arno ac actifadwch eich cyfrif.

  Cam 5: Prynu cynllun.

  Cam 6: Yna mae angen i chi osod yr app SpyTM ar ddyfais y targed. Gosod i fyny.

  Cam 7: O wefan SpyTM mewngofnodwch i'ch cyfrif a gweld cyfrif preifat y defnyddiwr.

  Cwestiynau a Ofynnir yn Aml:

  Gweld hefyd: Sut i Ddangos Botwm Ychwanegu Ffrind Ar Facebook

  1. A all ffrindiau weld y proffiliau Steam preifat?

  Pan fyddwch yn newid eich cyfrif i Breifat, dim ond chi fydd yn gallu gweld pethau eich cyfrif. Ond os ydych chi am adael i'ch ffrind weld y stwff ar eich cyfrif, gallwch olygu'ch proffil a newid ei breifatrwydd i'w wneud yn Ffrindiau'n Unig fel y gall eich ffrindiau ei weld hefyd. Ar wahân i'ch ffrindiau, ni fydd unrhyw ddefnyddwyr eraill yn gallu ei weld.

  2. Sut mae cyrchu gemau preifat ar Steam?

  Pan fo gêm yn breifat ac yn gudd,mae angen i chi ddatguddio'r gêm. I wneud hynny, mae angen i chi glicio ar y botwm View sydd ar y bar dewislen ar y panel uchaf. Yna mae angen i chi glicio ar yr opsiwn Gemau Cudd o'r gwymplen. Bydd yn dangos y rhestr o gemau cudd y gallwch eu datguddio a'u chwarae.

  3. Allwch chi weld pwy sy'n gweld eich proffil Steam?

  Pan fydd rhywun yn gweld eich proffil ar Steam, ni chewch hysbysiad ynghylch pwy a'i gwelodd. Ond os yw'n eich poeni bod eraill yn stelcian eich proffil ac yn cael gweld manylion eich cyfrif, gallwch newid i broffil preifat trwy newid preifatrwydd eich cyfrif Steam. Bydd yn atal eraill rhag stelcian eich proffil neu edrych ar eich stwff proffil.

  4. Sut i weld gyda phwy mae rhywun yn chwarae ar Steam?

  Os ydych chi eisiau gwybod gyda phwy rydych chi wedi chwarae yn y gemau blaenorol, mae angen i chi glicio ar eich enw proffil Steam ac yna clicio ar Friends. Yna mae angen i chi glicio ar yr opsiwn Chwaraewyd Gydag Yn Ddiweddar o ble byddwch chi'n gallu gweld gyda phwy rydych chi wedi chwarae. Ni fyddwch yn gallu gwybod gyda phwy y mae eraill yn chwarae.

   Jesse Johnson

   Mae Jesse Johnson yn arbenigwr technoleg o fri gyda diddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Gyda mwy na degawd o brofiad yn y maes, mae wedi hogi ei sgiliau wrth ddadansoddi ac ymchwilio i'r tueddiadau a'r bygythiadau diweddaraf i ddiogelwch ar-lein. Jesse yw'r meistrolaeth y tu ôl i'r blog poblogaidd, Trace, Location Tracking &amp; Lookup Guides, lle mae'n rhannu ei fewnwelediadau ar amrywiol bynciau diogelwch ar-lein, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at gyhoeddiadau technoleg, ac mae ei waith wedi cael sylw ar rai o’r llwyfannau ar-lein amlycaf. Mae Jesse yn adnabyddus am ei sylw manwl i fanylion a’i allu i egluro cysyniadau cymhleth mewn termau syml. Mae'n siaradwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi rhoi sgyrsiau mewn cynadleddau technoleg amrywiol ledled y byd. Mae Jesse yn angerddol am addysgu pobl ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein ac mae wedi ymrwymo i rymuso unigolion i gymryd rheolaeth o’u bywydau digidol.