Sut i Guddio Ffrindiau Ar Snapchat

Jesse Johnson 06-06-2023
Jesse Johnson

Eich Ateb Cyflym:

I wneud cyfeillgarwch yn breifat ar Snapchat, gallwch leihau cyrhaeddiad eich proffil trwy newid y gosodiadau o 'WHO CAN Contact Me' i 'Fy Ffrindiau' .

Analluogi'r opsiwn 'Dangos i mi yn Ychwanegu'n Gyflym' er mwyn cuddio o olwg rhywun ac os na all unrhyw un eich gweld neu gallwch reoli pwy all eich gweld yna ni fyddai pobl yn gallu gweld eich ffrindiau ar Snapchat hefyd.

Os ydych am guddio ffrind o'ch Snapchat sy'n ymddangos ar restr eich proffil, gallwch ychwanegu mwy o ffrindiau, ac mae'n debyg y bydd yr un penodol hwnnw'n mynd i lawr i'r rhestr sydd anodd dod o hyd i unrhyw un o nifer fawr o bobl.

Dyma'r algorithm ar gyfer y rhan fwyaf o apiau sgwrsio, felly gall weithio i'ch Snapchat hefyd. Ni allai hynny fod yr union ateb os yw'r peth hwnnw'n ormod o bwysig i guddio rhywun o'r rhestr neu wneud cyfeillgarwch yn breifat.

Mae gan Snapchat lawer o nodweddion y gallwch eu defnyddio ond mae rhai pethau y gallwch chi eu defnyddio fel arfer. methu gwneud.

Efallai bod rhai pryderon preifatrwydd neu nid yw Snapchat yn teimlo'n ddiogel i chi ac nid yw'r nodweddion hynny wedi'u gweithredu hyd yn hyn.

Yna mae gennych hefyd ddulliau i weld straeon Snapchat hebddynt. nhw'n gwybod.

  Sut i Guddio Ffrindiau Ar Snapchat hebddynt Yn Gwybod:

  Mae cuddio rhywun ar eich Snapchat yn golygu nad ydych chi am i neb ymosod ar eich preifatrwydd pan fyddant cael eich ffôn yn eudwylaw. Mae'n fwy diogel i chi guddio unrhyw un yr hoffech wneud hynny fel nad yw hysbysiadau ar gyfer unrhyw berson yn ymddangos ar y ffôn.

  Mae nodwedd ar yr ap Snapchat y gallwch ei defnyddio yn hyn o beth i ddiffodd yr hysbysiadau i cuddio rhywun ar Snapchat.

  Nawr, y dull hwn yw cuddio'r hysbysiadau ar ffôn ar gyfer unrhyw berson ar Snapchat fel bod ei enw yn ymddangos ar eich ffôn a gallwch chi osod allwedd clo'r app ar gyfer Snapchat fel na ellir ei gyrchu heb eich caniatâd a dim byd i'w weld.

  I guddio hysbysiadau neges unrhyw un ar Snapchat sy'n ymddangos ar sgrin eich ffôn symudol,

  Gweld hefyd: Pan fydd Llun WhatsApp Rhywun yn Mynd yn Wag: Cymedrig

  🔴 Camau i Ddilyn:

  Cam 1: Yn gyntaf oll, agorwch eich cyfrif Snapchat.

  Cam 2: Tapiwch ar eich proffil neu'r bitmoji ar gornel chwith uchaf y sgrin.

  Cam 3: Ar eich tudalen proffil tapiwch ar yr eicon ⚙️ a welir ar y brig gornel dde'r sgrin. Yna tapiwch yr opsiwn 'Fy Ffrindiau'.

  Cam 4: Dewiswch y person i guddio a thapio ar ei henw.

  Cam 5: Sgroliwch i lawr i ' Hysbysiadau Neges ' a thapio arno.

  Cam 5: Mae'n rhaid i chi wneud yn ei dynnu i ffwrdd trwy dapio'r opsiwn 'Distaw'.

  Y foment y byddwch yn Tewi hwn, ni fyddwch yn derbyn unrhyw hysbysiad yn dangos eich bod wedi derbyn unrhyw neges ar Snapchat ac ni fydd enw i'w weld ar eich ffôn ar gyfer unrhyw negeseuon sy'n dod i mewn.

  SnapchatFfrindiau'n Cuddio Ar-lein:

  Cuddio Ffrindiau Aros, mae'n gweithio…

  Sut i Guddio Ffrindiau ar Snapchat – Ap Snap Cuddio:

  Mae app Snap Hide yn fersiwn modded o Snapchat sy'n rhoi mwy o nodweddion ychwanegol i chi o gymharu â nodweddion ap Snapchat gwreiddiol.

  ⭐️ Nodweddion Snap Hide:

  Mae'r ap Snap Hide hwn am ddim. Gallwch ei lawrlwytho o'ch porwr trwy chwilio amdano ar Google. Mae'r ap hwn yn gydnaws â dyfeisiau iOS yn ogystal â dyfeisiau Android.

  ◘ Cuddio ffrind penodol.

  ◘ Ni fydd y snaps yn dod i ben.

  ◘ Syml a hawdd i'w defnyddio .

  Gallwch guddio ffrindiau ar Snapchat os ydych yn defnyddio'r ap modded hwn ar eich ffôn symudol a byddwch yn gweld yr opsiwn i guddio person penodol oddi ar eich rhestr ffrindiau.

  SYLWCH: Gall y math hwn o ap ddwyn eich data tra'ch bod yn mewngofnodi i ap o'r fath.

  I guddio ffrind penodol ar Snapchat rhag pawb,

  🔴 Camau i Ddilyn:

  Cam 1: Agorwch borwr eich ffôn symudol a theipiwch Snap Hide ar y bar chwilio. Gallwch chwilio o wefan trydydd parti a symud ymlaen i osod.

  Cam 2: Bydd y dudalen yn dangos y pigiad sydd ei angen. Tapiwch y botwm ' Dechrau Chwistrellu '.

  Cam 3: Cwblhewch unrhyw ddau gynnig trwy lawrlwytho unrhyw ddau ap sy'n cael eu harddangos ar ôl i chi gwblhau'r broses chwistrellu a yna rhedeg y apps hynny am 30 eiliad i wirio eich bod yn bod dynol anid cyfrifiadur. (Os oes angen hynny).

  Cam 4: Wedi hynny, bydd y cymhwysiad Snap Hide yn cael ei lawrlwytho a'i osod ar eich dyfais.

  Nawr agorwch y rhaglen Snap Hide ac yna dewiswch ffrind arbennig yr hoffech chi ei guddio.

  Sut i guddio ffrindiau ar Snapchat heb rwystro:

  Rhowch gynnig ar y dulliau isod:

  1. Gadael i Ffrindiau yn Unig Gysylltu â Chi

  Dim ond trwy newid gosodiadau eich cyfrif Snapchat y gallwch ganiatáu i'ch ffrindiau ar Snapchat gysylltu â chi neu anfon neges atoch. Bydd hyn yn eich helpu i guddio'ch proffil a'ch rhestr ffrindiau rhag defnyddwyr Snapchat eraill nad ydyn nhw ar eich rhestr ffrindiau. Ni fydd hyd yn oed y rhai nad ydynt yn ffrindiau yn gallu anfon neges atoch ar Snapchat nes iddynt ddod yn ffrindiau â chi.

  Bydd y camau isod yn rhoi gwybod i chi sut y gallwch chi newid pwy all gysylltu â chi ar Snapchat :

  🔴Camau i Ddefnyddio:

  Cam 1: Mae angen i chi agor y rhaglen Snapchat.

  Cam 2: Yna mewngofnodwch i'ch proffil Snapchat drwy roi eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair.

  Cam 3: Nesaf, mae angen i chi glicio ar yr eicon Bitmoji o'r gornel chwith uchaf.

  Cam 4: Yna cliciwch ar yr eicon Gosodiadau ar y dudalen nesaf.

  Cam 5: Sgroliwch i lawr y rhestr ac yna cliciwch ar Cysylltwch â Fi o dan y pennawd Rheoli Preifatrwydd .

  Cam 6: Mae angen i chi glicio ar Ffrindiau. Y cylch nesaf at Bydd ffrindiau yn troi'n las.

  Cam 7: Ewch yn ôl i gadw'r newidiadau.

  2. Cuddio'ch Hun rhag Ychwanegu Cyflym

  Ffordd arall i guddio'ch proffil a'ch ffrindiau ar Snapchat rhag eraill yw trwy guddio'ch hun rhag Quick Add. Pan na fydd eraill yn dod o hyd i chi yn adran Ychwanegu Cyflym Snapchat, ni allant ddod o hyd i'ch proffil yn hawdd ar Snapchat a fydd yn eu hatal rhag gwirio rhestr a phroffil eich ffrindiau ar Snapchat.

  Mae Ychwanegu Cyflym yn ei gwneud hi'n haws i ddefnyddwyr ddod o hyd i broffiliau pobl eraill a gweld eu stwff proffil fel rhestrau ffrindiau, ac ati. Ond unwaith i chi guddio o'r adran Ychwanegu Sydyn, ni all y defnyddwyr weld eich proffil a'ch ffrindiau o'r adran Ychwanegu Cyflym , ond eto os bydd y defnyddwyr yn chwilio amdanoch â llaw, byddant yn gallu ei weld.

  Sut i guddio Bitmoji ffrindiau ar Snapchat:

  Gallwch roi cynnig ar y dulliau canlynol:

  1. Tynnu Ef O Ffrind

  Os nid ydych chi eisiau gweld Bitmoji ffrind ar Snapchat, mae angen i chi ei dynnu oddi ar eich rhestr ffrindiau ar Snapchat. Unwaith y byddwch chi'n ei dynnu, bydd yn ddigyfaill ac ni fydd yn ymddangos ar eich rhestr ffrindiau nes i chi ei ychwanegu yn ôl. Os chwiliwch amdano, byddwch yn gallu dod o hyd i'w broffil yn y canlyniadau chwilio ond ni fydd yn dangos Bitmoji y defnyddiwr wrth ymyl ei broffil i chi.

  Gweld hefyd: Sut i gael gwared a awgrymir ar Google Drive - Dileuwr a Awgrymir

  🔴 Camau i ddileu defnyddiwr ar Snapchat:

  Cam 1: Mae angen i chi agor y rhaglen Snapchat.

  Cam 2: Nesaf, mewngofnodwch i'ch cyfrif trwy nodi'r manylion mewngofnodi.

  Cam 3: Yna mae angen i chi glicio ar yr eicon Bitmoji yn y gornel chwith uchaf.

  Cam 4: Cliciwch ar Fy Ffrindiau .

  Cam 5: Yna mae angen sgrolio i lawr y rhestr ffrindiau i ddod o hyd i'r ffrind rydych chi am ei dynnu.

  Cam 6: Cliciwch a dal ei enw.

  Cam 7: Cliciwch ar Rheoli Cyfeillgarwch .

  Cam 8: Yna mae angen i chi glicio ar Dileu Ffrind mewn coch.

  Cam 9: Cliciwch ar Dileu i'w gadarnhau.

  Cam 10: Bydd y person yn cael ei dynnu oddi ar eich rhestr ffrindiau Snapchat.

  2. Ei rwystro

  Gallwch hefyd rwystro ffrind ar Snapchat i guddio ei Bitmoji. Ar ôl i chi rwystro'r defnyddiwr, ni fyddwch yn gallu dod o hyd iddo ar Snapchat trwy chwilio ac ni fyddwch yn gallu gweld ei Bitmoji. Ni fydd ychwaith yn gallu dod o hyd i'ch proffil ar Snapchat na gweld eich proffil Bitmoji chwaith gan eich bod wedi ei rwystro. Oni bai eich bod yn dadflocio'r defnyddiwr, ni allwch ddod o hyd iddo na gweld ei Bitmoji ymhellach ar Snapchat eto.

  🔴 Camau i rwystro ffrind ar Snapchat:

  Cam 1: Mae angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif Snapchat yn gyntaf ar raglen Snapchat .

  Cam 2: Yna byddwch yn cael eich tywys i dudalen y camera.

  Cam 3: Cliciwch ar yr eicon Bitmoji yn y gornel chwith uchaf.

  Cam 4: Bydd yn mynd â chi i'r dudalen proffil.

  Cam 5: Cliciwch ar Fy Ffrindiau .

  Cam 6: Yna darganfyddwch y ffrind rydych chi am ei rwystro o'r rhestr ffrindiau drwy sgrolio i lawr.

  Cam 7: Cliciwch ar enw'r ffrind a daliwch hi am ychydig eiliadau.

  Cam 8: Yna cliciwch ar Rheoli Cyfeillgarwch .

  Cam 9: Cliciwch ar Bloc .

  Cam 10: Cliciwch ar Bloc ar y blwch cadarnhau i'w gadarnhau.

  Cwestiynau Cyffredin:

  1. Sut i guddio ffrindiau ychwanegol ar Snapchat?

  Ni allwch guddio'r ffrindiau o'ch rhestr ffrindiau ar ôl i chi eu hychwanegu ond gallwch rwystro'r holl ddefnyddwyr hynny yn unigol o'ch cyfrif Snapchat fel nad yw eich rhestr ffrindiau yn weladwy iddynt.

  Ar ôl i chi rwystro rhywun nid yn unig bydd yn cael ei wahardd rhag gweld eich rhestr ffrindiau ond ni fydd y defnyddiwr yn gallu dod o hyd i'ch proffil Snapchat ar yr app Snapchat hefyd.

  2. A all eraill weld eich ffrindiau gorau ar Snapchat?

  Na, ni all eraill weld eich ffrindiau gorau ar Snapchat. Dim ond chi all wirio a gwybod pwy yw eich ffrind gorau ar Snapchat trwy weld emoji y galon goch wrth ymyl enw'r defnyddiwr ar eich rhestr ffrindiau.

  Ni allwch wirio ffrindiau gorau eraill ar Snapchat ac ni fydd neb arall yn gwneud hynny. gallu gwybod pwy yw eich ffrind gorau ar Snapchat hefyd.

   Jesse Johnson

   Mae Jesse Johnson yn arbenigwr technoleg o fri gyda diddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Gyda mwy na degawd o brofiad yn y maes, mae wedi hogi ei sgiliau wrth ddadansoddi ac ymchwilio i'r tueddiadau a'r bygythiadau diweddaraf i ddiogelwch ar-lein. Jesse yw'r meistrolaeth y tu ôl i'r blog poblogaidd, Trace, Location Tracking & Lookup Guides, lle mae'n rhannu ei fewnwelediadau ar amrywiol bynciau diogelwch ar-lein, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at gyhoeddiadau technoleg, ac mae ei waith wedi cael sylw ar rai o’r llwyfannau ar-lein amlycaf. Mae Jesse yn adnabyddus am ei sylw manwl i fanylion a’i allu i egluro cysyniadau cymhleth mewn termau syml. Mae'n siaradwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi rhoi sgyrsiau mewn cynadleddau technoleg amrywiol ledled y byd. Mae Jesse yn angerddol am addysgu pobl ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein ac mae wedi ymrwymo i rymuso unigolion i gymryd rheolaeth o’u bywydau digidol.