Sut i Darganfod Pwy Wneud Cyfrif TikTok Ffug

Jesse Johnson 23-06-2023
Jesse Johnson

Eich Ateb Cyflym:

I nodi cyfrif TikTok ffug, mae'n rhaid i chi farnu llawer o ffactorau megis y gweithgareddau, y ffordd o drin y cyfrif, a llai o ddilynwyr ag uniad diweddar dyddiad, yna gallwch chi ddweud yn hawdd, mae'n gyfrif ffug.

Mae'r person sydd â chyfrif TikTok “Fake” fel arfer yn gwneud pynciau sbam fel hyrwyddo dolenni sbam neu danysgrifiadau sbam, hefyd bydd y cyfrif dilynwyr yn edrych yn annormal.

Pe bai rhywun yn creu cyfrif ffug, yna mae rhai ffyrdd y gall yr heddlu olrhain cyfrifon ar TikTok.

Ar wahân i'r holl awgrymiadau hyn, gyda chymorth teclyn olrhain lleoliad ar-lein - “ Graffu. offeryn cyswllt “, mae'n sicr y gall rhywun olrhain cyfrif ffug.

  Gwiriwr Cyfrif TikTok:

  PWY SYDD Y TU ÔL Arhoswch, mae'n gweithio ⏳⌛️

  🔴 Sut i Ddefnyddio:

  Cam 1: Yn gyntaf oll, agorwch offeryn Gwiriwr Cyfrif TikTok.

  Cam 2: Rhowch yr enw defnyddiwr TikTok rydych chi am ei wirio a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n nodi'r enw defnyddiwr cywir.

  Cam 3: Unwaith y byddwch wedi nodi'r enw defnyddiwr TikTok, cliciwch ar y “ Pwy Sy'n Tu Ôl" botwm.

  Cam 4: Arhoswch i'r teclyn brosesu'r cyfrif. Bydd yr offeryn yn dadansoddi cyfrif y defnyddiwr ac yn rhoi gwybodaeth berthnasol i chi.

  Cam 5: Ar ôl i'r teclyn orffen prosesu'r cyfrif, bydd yn dangos manylion y defnyddiwr i chi.<3

  Sut i Ddarganfod Pwy Wneud Cyfrif TikTok Ffug:

  Os ydych chi eisiaucael gwybod am gyfrif TikTok ffug yna gallwch chwilio am ychydig o bethau.

  Dewch i ni edrych ar y pwyntiau isod:

  1. Gweld y Stwff Proffil

  Y defnyddwyr gyda post cyfrif dilys sy'n ymwneud â'u bywyd, cefndir, a phrofiad ac yn bennaf yn dilyn arddull a dyluniad gyda math o gapsiwn.

  Fe gewch chi naws o ddilysrwydd o gyfrifon o'r fath. Tra yn achos cyfrif Ffug, y peth cyntaf a fydd yn cadw at eich meddwl fyddai 'postiadau ar hap gyda defnyddwyr lluosog'.

  Naill ai bydd gan y proffil yr un postiadau a llwythiad yn union â rhai cyfrif neu unrhyw bostiadau ar hap, un o'r cyfrif hwn a'r nesaf o gyfrif arall. Ni fydd gennych unrhyw dueddiad cywir o gapsiwn neu ddyluniad yn y llwytho i fyny.

  2. Hyrwyddo Sbam

  Mae cyfrif ffug yn hyrwyddo gweithgareddau sbam yn bennaf.

  Maen nhw'n hyrwyddo cysylltiadau sbam a thanysgrifiadau fel tanysgrifio i Netflix neu Amazon prime am gost isel iawn neu werthu dillad yn enw tudalen fusnes sy'n tueddu.

  Mae hwn yn arwydd y gallwch gyfrif i mewn.

  3. Gwiriwch Ddilynwyr

  Ni fydd cyfrif dilynwyr isel byth gan gyfrif enwog neu fusnes enwog. Fodd bynnag, mae gan y mwyafrif o gyfrifon ffug niferoedd isel o ddilynwyr sy'n edrych yn annormal hefyd.

  Yn bennaf maen nhw'n targedu defnyddwyr sydd â chyfrif cyhoeddus ac yn bennaf at bobl ifanc newydd sy'n dymuno mwy o ddilynwyr ar TikTok. Fel ar gyfrifon cyhoeddus, gallantcadwch lygad ar y gweithgareddau yn hawdd a'u copïo i edrych yn real.

  Sut i Ddweud Os Mae Rhywun yn Go Iawn ar TikTok:

  Mae'n rhaid i chi edrych ar y pethau hyn:

  1 ■ Dolenni Cyfryngau Cymdeithasol Eraill

  Os ydych chi am ddarganfod a yw cyfrif yn ffug neu'n real ar TikTok, mae angen i chi gadw llygad am rai cliwiau i ddod o hyd iddo. Pan fydd defnyddiwr yn go iawn neu'n defnyddio enw defnyddiwr go iawn, rhaid iddo hefyd gael dolenni cyfryngau cymdeithasol eraill sy'n gysylltiedig â'i broffil TikTok hefyd.

  Hyd yn oed os yw enw defnyddiwr ei broffil TikTok yn gysylltiedig â'i enw, yna mae a siawns dda ei fod yn defnyddio'r un enw defnyddiwr ar ei broffiliau Instagram a Twitter hefyd. Gallwch chwilio ar Twitter ac Instagram i wirio a oes unrhyw broffil ar yr enw hwnnw ai peidio.

  Os ydych chi'n dod o hyd i gyfrifon o dan yr un enw defnyddiwr, yna mae'n amlwg bod y defnyddiwr yn go iawn ac yn defnyddio cyfrif go iawn.

  2. Efallai bod Pobl Go Iawn yn defnyddio eu Wyneb

  Cliw arall y gallwch edrych amdano wrth ddarganfod a yw cyfrif yn real neu'n ffug yw gweld a gwirio ei bostiadau a'i luniau proffil. Pan fydd cyfrif yn real yna efallai y bydd y defnyddiwr yn defnyddio ei lun go iawn fel y llun arddangos.

  Felly, gwiriwch a oes gan y defnyddiwr ei lun go iawn fel ei lun proffil neu'n defnyddio lluniau ffug eraill. Gwiriwch ei bostiadau a'i fideos TikTok. Os gwelwch eich bod yn gallu gweld fideos go iawn ar ei gyfrif yn lle fideos ffug neu gân, mae'n golygu bod y cyfrif yn go iawn.

  Fodd bynnag, os na allwchdod o hyd i lun y defnyddiwr yn y DP, neu weld y fideo ar hap yn y post mae siawns dda bod y cyfrif yn ffug. Ond ni allwch fod yn siŵr nes i chi ei wirio gan ddefnyddio'r cliw nesaf hefyd.

  3. Mae Dilynwyr Anferth a'r Rhai Hefyd yn Wynebau Go Iawn

  Pan mae proffil ar TikTok yn real, bydd gan y cyfrif nifer sylweddol o ddilynwyr bob amser. Mae hyd yn oed y dilynwyr hefyd yn broffiliau go iawn gyda'u lluniau arddangos a'u postiadau eu hunain.

  Os ydych chi'n amau ​​​​bod cyfrif yn ffug, mae angen i chi wirio ei restr ddilynwyr a chyfrif y dilynwyr hefyd. Os gwelwch fod y defnyddiwr yn dilyn miloedd o broffiliau sydd ag enwau ar hap a dim ond ychydig o ddilynwyr sydd ganddo, yna mae'n broffil ffug.

  Ond os oes gan y cyfrif nifer enfawr o ddilynwyr, yna gwiriwch y rhestr o ddilynwyr i weld a yw'r defnyddwyr hynny yn real neu'n ffug. Os gwelwch fod y dilynwyr yn rhai go iawn a bod ganddynt luniau a phostiadau go iawn ar eu cyfrifon, mae'n golygu nad yw'r dilynwyr yn ffug ychwaith.

  4. Wedi Gwirio Bathodyn ar Broffil TikTok

  Y cliw olaf y mae angen i chi edrych amdano yw bathodyn wedi'i ddilysu TikTok. Dim ond pan fydd ei ddilysrwydd wedi'i brofi y mae TikTok yn gwirio'r cyfrif. Ni fyddai byth yn gwirio cyfrif heb fod gant y cant yn siŵr bod y cyfrif yn real ac yn cael ei ddefnyddio gan berson go iawn.

  Ni fyddwch byth yn dod o hyd i fathodyn glas wedi'i wirio o TikTok ar gyfrifon ffug. Mae nifer fawr onid yw dilynwyr unrhyw gyfrif yn gwarantu y bydd TikTok yn ei wirio oni bai bod ei ddilysrwydd yn cael ei brofi. Nid yw TikTok yn edrych am eich barn neu mae dilynwyr yn cyfrif i wirio'ch cyfrif.

  Er mai dim ond y brand, cwmnïau, enwogion a dylanwadwyr sy'n cael eu gwirio, mae angen i chi edrych i weld a yw'r cyfrif wedi'i wirio ai peidio. Os gwelwch fod y cyfrif wedi'i wirio, gallwch fod yn gant y cant yn siŵr ei fod yn gyfrif go iawn.

  Sut i Olrhain Lleoliad Defnyddiwr TikTok Ffug:

  Mae olrhain lleoliadau i ddal y sawl sydd dan amheuaeth wedi wastad wedi bod yn gywir ac yn wefreiddiol.

  Dewch i ni nawr ddysgu dod o hyd i ddefnyddiwr TikTok ffug gan ddefnyddio ei leoliad:

  1. Dod o Hyd i Wlad

  Bydd person sy'n gweithredu cyfrif TikTok Ffug naill ai ychwanegu enw rhyw drydedd wlad neu bydd yn postio unrhyw beth sy'n ymwneud ag un lle a gwlad.

  Felly, os bydd unrhyw berson yn postio neu'n dweud, yn hyrwyddo pob peth lleiaf sy'n ymwneud ag un lle penodol, yna mae'n siŵr ei fod yn perthyn i y wlad honno.

  Oherwydd nad oes neb yn gallu darlunio emosiynau go iawn drwy ddarllen a chasglu pethau gan Google.

  2. Ap Lleoliad Traciwr

  Gallwch ddefnyddio'r lleoliad system olrhain os ydych ar iPhone,

  ◘ Gosodwch yr offeryn Traciwr Lleoliad & Gosodwch ef.

  ◘ Galluogi rhannu lleoliad & dechrau olrhain.

  3. Grabify. Offeryn cyswllt

  Offeryn tracio IP yw Grabify, sy'n helpu i ganfod ac olrhain cyfeiriad IP unrhyw unperson neu ddefnyddiwr TikTok o fewn ychydig o gamau syml yn unig:

  ◘ Byrhau'r dolenni hir.

  Gweld hefyd: Ydy WhatsApp yn Hysbysu Pan Rydych chi'n Sgrinio Stori?

  ◘ Rhannwch y ddolen fer gyda defnyddiwr arall.

  ◘ Cipiwch y cyfeiriad IP ar ôl y defnyddiwr yn clicio ar eich cyswllt byr.

  Grabify IP Logger URL & Mae Shortener yn gweithio gyda rhai o'r technegau dadansoddol mwyaf datblygedig ac yn helpu'r defnyddiwr gyda data ystadegol a metadata manwl. Gall rhywun ddod o hyd i wybodaeth yn hawdd am ddefnyddwyr TikTok ffug neu gyfeiriad IP unrhyw ddefnyddiwr arall, a thraciwr lleoliad (gwlad, dinas).

  Mae'n ffynhonnell agored hawdd ei defnyddio.

  🔴 Camau i Olrhain Cyfeiriad IP gan ddefnyddio Teclyn:

  Cam 1: Ewch i'r safle swyddogol: Grabify.link .

  Cam 2: Rhowch URL o'r cyfrif TikTok ar y bar chwilio, rydych chi am ei olrhain a thapio arno “Creu URL”.

  Cam 3: Mewn ychydig “Olrhain & Logiau” – Gwybodaeth Cyswllt, bydd URL newydd yn cael ei gynhyrchu.

  Cam 4: O'r fan honno, mae'n rhaid i chi gopïo'r “Cod Tracio”, a dod yn ôl i'r cartref tudalen a'i gludo.

  Gweld hefyd: Nid yw'r Stori Hon Ar Gael Ar Instagram - Pam Mae Hon yn Dangos

  Cam 5: Nesaf, Rhowch y cod olrhain ar y bar chwilio a chliciwch ar “Tracking Code” i weld yr holl wybodaeth a gasglwyd.

  🔯 Sut Allwch Chi Ddweud a oes gan Rhywun TikTok Ffug?

  Wrth edrych ar yr ychydig arwyddion a gweithgareddau gallwch ddweud a yw'r cyfrif yn ffug ai peidio.

  Awn trwy rai o'r gweithgareddau amheus ac arwyddo:

  ☛ Yn aml , mae gan gyfrif ffug broffil diofynllun, h.y., dim llun y person hwnnw, neu'r un peth â'r cyfrif arall, llun rhyngrwyd ar hap, neu anaml, dim llun.

  ☛ Mae camsillafu yn dacteg arall a ddefnyddir gan gyfrifon ffug. Mae enw sydd wedi'i ysgrifennu'n anghywir yn haen gyffredin arall a ddefnyddir i greu cyfrif ffug ar TikTok.

  ☛ Dim ffrindiau na chyswllt iawn yn rhestr y dilynwr. Dim ond y cyfrifon targededig y byddwch chi'n dod o hyd iddyn nhw yn y rhestr, dim ffrindiau na chysylltiadau dilys.

  ☛ Mae disgrifiadau proffil fel arfer gyda geiriau mwy addawol ac yr un peth â chyfrif busnes tueddiadol arall. Cyn gynted ag y byddwch yn darllen y bio, byddwch yn cael ymdeimlad o colur pethau.

  ☛ Yn olaf, byddai'r uwchlwythiadau a'r postiadau naill ai'n debyg i rai cyfrifon neu'n anwastad heb unrhyw arddull na dyluniad cywir.<3

  Ar wahân i'r nifer isel o ddilynwyr hyn, mae dyddiadau ymuno diweddar, ac ychwanegu nodau arbennig, hefyd yn arwyddion cyffredin o gyfrif ffug.

  Cwestiynau Cyffredin:

  1. Pam na allwn i ddod o hyd i gyfrif TikTok sy'n gysylltiedig â'r enw defnyddiwr hwn?

  Os na allwch ddod o hyd i gyfrif TikTok trwy chwilio ei enw defnyddiwr, efallai bod y defnyddiwr wedi newid ei enw defnyddiwr ar TikTok a dyna pam nad ydych chi'n cael ei broffil o dan yr enw defnyddiwr blaenorol. Mae angen i chi gysylltu â'r defnyddiwr trwy alwadau ffôn neu gyfrifon cyfryngau cymdeithasol eraill i ddod o hyd i'w enw defnyddiwr diweddaraf ac yna chwilio trwyddo.

  2. Pam na allaf ddod o hyd i rywun ar TikTok?

  Os na allwch ddod o hyd i rywun ar TikTok, yna mae'refallai na fydd defnyddiwr ar gael mwyach o dan yr enw defnyddiwr hwnnw. Mae yna bosibilrwydd hefyd eich bod chi wedi cael eich rhwystro gan y defnyddiwr neu eich bod chi wedi rhwystro'r defnyddiwr allan o'ch cyfrif. Felly gwiriwch eich rhestr blociau ar TikTok i weld a allwch chi ddod o hyd i'r cyfrif yno. Os dewch o hyd iddo, dadrwystro'r defnyddiwr i'w ddilyn eto ar TikTok.

  Jesse Johnson

  Mae Jesse Johnson yn arbenigwr technoleg o fri gyda diddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Gyda mwy na degawd o brofiad yn y maes, mae wedi hogi ei sgiliau wrth ddadansoddi ac ymchwilio i'r tueddiadau a'r bygythiadau diweddaraf i ddiogelwch ar-lein. Jesse yw'r meistrolaeth y tu ôl i'r blog poblogaidd, Trace, Location Tracking &amp; Lookup Guides, lle mae'n rhannu ei fewnwelediadau ar amrywiol bynciau diogelwch ar-lein, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at gyhoeddiadau technoleg, ac mae ei waith wedi cael sylw ar rai o’r llwyfannau ar-lein amlycaf. Mae Jesse yn adnabyddus am ei sylw manwl i fanylion a’i allu i egluro cysyniadau cymhleth mewn termau syml. Mae'n siaradwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi rhoi sgyrsiau mewn cynadleddau technoleg amrywiol ledled y byd. Mae Jesse yn angerddol am addysgu pobl ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein ac mae wedi ymrwymo i rymuso unigolion i gymryd rheolaeth o’u bywydau digidol.