Os Mae Rhywun Yn Actif ar Snapchat Heb Leoliad: Gwiriwr

Jesse Johnson 03-06-2023
Jesse Johnson

Eich Ateb Cyflym:

Gallwch fynd i'r adran ' Ffrindiau ' a dod o hyd i'r person ar y rhestr os yw'r eiconau bitmoji yn ymddangos i'w henw yna gallwch ddweud wrth y bobl hynny eu bod yn defnyddio Snapchat neu nad ydynt wedi dileu eu cyfrifon Snapchat.

Gallwch hefyd ddefnyddio ap traciwr Snapchat i wybod statws ar-lein rhywun ar Snapchat.

I wirio'r yr amser a welwyd ddiwethaf o ddefnyddwyr Snapchat neu i wybod a yw'r person yn weithredol ar Snapchat mae'n rhaid i chi gyflawni sawl tasg h.y. dod o hyd i'w statws trwy'r map Snap, defnyddio teclyn ysbïo Snapchat arall, neu trwy ddull peirianneg gymdeithasol.

Pob Byddai o'r gweithredoedd hyn yn eich helpu i ddod o hyd i statws ar-lein y person hwnnw rydych am wybod amdano ac yn y ffyrdd hyn i ddod o hyd iddynt.

Mae yna ychydig o bethau na allwch ofyn am leoliad rhywun ar eu cyfer ar Snapchat.

Mae'n debyg na fyddwch chi'n cael eich hysbysu gan Snapchat ei hun os bydd rhywun yn dod ar-lein rhag ofn y byddwch chi eisiau gwneud hynny. Fodd bynnag, i ddod i wybod a yw rhywun yn defnyddio Snapchat neu wedi dileu neu ddadosod yr ap, gall yr holl bethau hyn fod yn rhagweladwy.

Fel arfer, os ydych chi'n anfon ciplun yn unig, fe welwch fod y neges ar y sgwrs yn dangos tag 'Cyflenwi' (os yw'r ffôn hwnnw wedi'i gysylltu â'r rhyngrwyd).

Gallwch hefyd roi cynnig ar ap olrhain lleoliad Snapchat i ddod o hyd i'w leoliad.

  Statws Actif Snapchat:

  Statws Ar-lein Arhoswch, mae'n gweithio…

  🔴 Sut igallwch gael gwybod pryd oedd y defnyddiwr ar-lein ddiwethaf ar Snapchat a phryd y gwnaeth wirio eich negeseuon.

  Ymhellach, os nad yw'r defnyddiwr yn y modd Ghost, gallwch agor sgwrs y person, ac yna bydd yn yn dangos yn awtomatig i chi amser gweld diwethaf y defnyddiwr a gafodd ei ddiweddaru gan y map Snapchat o'r tro diwethaf iddo fod ar-lein. Bydd yr amser a welwyd ddiwethaf yn cael ei ddangos i chi o dan enw'r defnyddiwr ar y sgrin sgwrsio.

  2. Ymateb Negeseuon Diwethaf

  Ffordd arall y gallwch chi ddarganfod beth mae rhywun wedi'i weld ddiwethaf ar Snapchat yw trwy wirio'r amser ateb diwethaf y defnyddiwr. Os yw'r person wedi ymateb i chi yn ddiweddar neu wedi anfon neges atoch ar Snapchat, mae angen i chi wirio amser y neges i wybod yr hyn a welwyd ddiwethaf.

  Mae angen i chi agor sgwrs y defnyddiwr ac edrychwch i ochr dde'r neges i wirio ei amser.

  Sut i ddweud os yw rhywun yn defnyddio Snapchat:

  Mae'n rhaid i chi edrych ar y pethau hyn:

  1. Anfon negeseuon a Gwirio Os Wedi'i Agor

  Os ydych chi eisiau gwybod a yw rhywun yn defnyddio Snapchat h.y. ar-lein ai peidio, mae angen i chi anfon neges at y defnyddiwr ac yna gweld a yw'ch neges yn cael ei hagor ai peidio. Ar Snapchat, ni allwch weld y stamp ar-lein a dyna pam fod angen i chi ddod o hyd i'r statws ar-lein drwy anfon negeseuon.

  Os gwelwch fod y derbynnydd wedi agor eich neges cyn gynted ag y mae'n ei weld , byddwch chi'n gallu gwybod ei fod yn defnyddio Snapchat ar hyn o bryd a'i fod ar-lein. Byddwch chi'n gallugweler y tag Agorwyd o dan ei enw ar y rhestr sgwrsio.

  2. Gwiriwch Am Stamp Amser Nesaf at Enw

  Ar y rhestr sgwrsio, byddwch yn gallu gweld y stamp amser o dan enw defnyddiwr y person yr ydych yn chwilio amdano ar hyn o bryd â statws ar-lein. Mae'r stamp amser hwn yn dweud wrthych pryd mae'r defnyddiwr wedi agor y neges.

  Os ydych chi'n gweld ei bod yn ddiweddar fel 2m yn ôl, gallwch chi wybod bod y person yn ei defnyddio ar hyn o bryd. Ond os yw'r neges wedi'i hagor ers talwm mae'n golygu nad yw wedi bod ar-lein ers hynny mae'n debyg.

  Sut i ddweud os yw rhywun yn anfon neges ar Snapchat:

  🔯 Gweler y Stamp Teipio ar Sgwrs :

  Os ydych chi eisiau gwybod a yw rhywun yn anfon neges neu'n ateb eich neges ar Snapchat gallwch ddod o hyd i hynny'n hawdd iawn trwy chwilio am y stamp teipio.

  Mae angen i chi gadw'r sgrin sgwrsio ar agor ar Snapchat ac os yw'r defnyddiwr yn teipio, fe welwch y bydd stamp teipio yn ymddangos o dan y sgrin i roi gwybod i chi fod y person arall yn teipio i anfon neges atoch.

  Ond os byddwch yn cau'r sgrin sgwrsio ni fyddwch yn gallu gweld y stamp teipio.

  Cwestiynau Cyffredin:

  1. Sut i wybod y tro diwethaf roedd rhywun yn actif ar Snapchat?

  Drwy wirio lleoliad map snap y defnyddiwr a'r amseriad byddwch yn gallu darganfod pryd oedd y defnyddiwr ar-lein ddiwethaf ar Snapchat ac o ble. Ond os yw'r person yn y modd Ghost, gallwch ddod o hyd i'r olaf a welwyd o'r snapmap.

  Fodd bynnag, gallwch wirio amser ateb diwethaf y defnyddiwr i'ch neges i ddod o hyd i'r un a welwyd ddiwethaf.

  2. Pa mor gywir yw gweithredol olaf Snapchat?

  Nid yw'r stamp amser a ddangosir ar y rhestr sgwrsio yn gywir iawn ond mae'r map snap yn dangos yr amser yn gywir iawn. Mae map snap Snapchat yn diweddaru'r lleoliad a'r amser a welwyd ddiwethaf yn gyson pan fydd y defnyddiwr yn defnyddio'r rhaglen Snapchat ond nid yw'n ei ddiweddaru yn y cefndir.

  Felly, os nad yw'r defnyddiwr yn y modd Ghost, gallwch gwiriwch yr amser diwethaf mwy cywir o'r map snap.

   Defnyddiwch:

   Cam 1: Yn gyntaf, agorwch yr offeryn 'Snapchat Active Status'.

   Cam 2: Yna, rhowch enw defnyddiwr y defnyddiwr Snapchat yr ydych am wirio ei statws.

   Cam 3: Wedi hynny, cliciwch ar y botwm 'Statws Ar-lein'.

   Cam 4: Nawr, fe welwch y statws ar-lein presennol heb wybod ble mae'r defnyddiwr Snapchat.

   Sut i Ddweud Os Mae Rhywun Yn Actif ar Snapchat Heb Eu Lleoliad:

   Yn gyntaf peth cyntaf, os ydych chi'n barod i sbïo ar rywun ar Snapchat, rhaid i chi fod yn sicr bod y person yn defnyddio Snapchat neu ar Snapchat. Er mwyn gwybod a yw ar Snapchat rhaid i chi chwilio am y person drwy chwilio ar Snapchat, os na allwch ddod o hyd iddo, cadwch ei rif yn eich cysylltiadau.

   1. Anfon Snap

   Nawr hofran dros y tab 'Ffrindiau' ac efallai y bydd y person yn dangos proffil bitmoji (DP) ar ei enw, os byddwch chi'n dod o hyd iddo fel hyn gallwch chi ddweud wrth y person ei fod yn defnyddio Snapchat. Er, rwyf wedi ychwanegu canllaw cynhwysfawr y mae'n rhaid i chi ei ddilyn er mwyn dod o hyd i hwn.

   Gallwch ddilyn y camau i wybod a yw Rhywun ar-lein ar Snapchat gan ddefnyddio tab ffrind:

   <0🔴 Camau i Ddilyn:

   Cam 1: Yn gyntaf oll, cliciwch ar yr eicon Snapchat.

   Cam 2: Camera Snapchat yn agor Os ydych wedi mewngofnodi. Fel arall, mewngofnodwch i'ch proffil gan ddefnyddio manylion fel rhif ffôn a chyfeiriad e-bost.

   Cam 3: I ddod o hyd i’r person, gwnewch yn siŵr bod ei rif ar eich cysylltiadau.

   Cam 4: Ewch ymlaen i’r tab ‘Ffrindiau’. I wneud hynny mae angen i chi droi i'r dde o dudalen y camera.

   Cam 5: Bydd Proffiliau a dopiwyd yn ddiweddar yn ymddangos ar y sgrin.

   1>Cam 6: Sgroliwch i lawr i ddod o hyd i enw'r person rydych chi'n chwilio amdano.

   Cam 7: Swipiwch i'r dde i dudalen y ffrind ac agorwch y dudalen sgwrsio.

   Cam 8: Nesaf, teipiwch neges i'w hanfon at eich ffrindiau.

   Cam 9: Arhoswch am bitmoji eich ffrind i ymddangos. Os yw'r bitmoji yn ymddangos, mae'ch ffrind ar-lein ar Snapchat.

   Cam 10: Dyna'r cyfan y gallwch chi ei wneud i ddod o hyd i'r person ar Snapchat. Mae yna dag arall 'Arfaethu' sy'n golygu gwahanol.

   2. Defnyddio MobiStealth Tool

   Os ydych chi eisiau gwneud y sbïo hwn ac eisiau teclyn i wneud hyn i chi ddod o hyd i rywun a yw e'n ar-lein ar Snapchat yna MobiStealth yw'r offeryn gorau a all wneud hyn. Mae MobiStealth yn arf premiwm sydd â'r gallu i olrhain Snapchat a llawer mwy o nodweddion.

   Er, gallwch ddefnyddio'r dewisiadau eraill yn lle MobiStealth sy'n gallu gwneud yr un swydd a gallwch chi lawer mwy o amser yn defnyddio'r apiau hyn er mwyn olrhain rhywun ar Snapchat.

   Dilynwch y canllaw cam-wrth-gam hwn i olrhain proffiliau Snapchat gan ddefnyddio teclyn MobiStealth:

   🔴 Camau i'w Dilyn:

   Cam 1: Yn gyntaf, cofrestrwch a chofrestrwch gyfrif arMobiStealth.

   Cam 2: Nesaf, dewiswch un cynllun prisio (misol / blynyddol). Mae Mobistealth yn ad-dalu'ch arian os nad ydych yn fodlon ar y gwasanaeth a ddarperir o fewn 15 diwrnod.

   Cam 3: Os yw'r defnyddiwr yn berchen ar ddyfais Android, mae angen mynediad i'r Ffôn/ tab i'w lawrlwytho ac app MobiStealth. Dim ond ychydig funudau mae'n ei gymryd i lawrlwytho'r ap ar y ddyfais.

   Cam 4: Os yw'r person yn berchen ar iPhone, nid oes angen i chi lawrlwytho'r ap â llaw. Bydd tystlythyrau iTunes yn ddigon i wneud y gwaith.

   Cam 5: Bydd y dangosfwrdd ei hun yn gallu olrhain holl weithgareddau'r defnyddiwr Snapchat. Yn y modd hwn, byddwch yn gallu gwybod a yw'r person yn actif ar hyn o bryd.

   Dyna'r cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud.

   3. Dull Peirianneg Gymdeithasol

   Os oes Nid yw'n ffordd uniongyrchol o ddod o hyd i bethau sy'n hollbwysig, yna peirianneg gymdeithasol yw'r ffordd orau y gellir ei ddefnyddio ym mhob math o apiau negeseuon gan gynnwys Snapchat a'r rhan orau o'r dull hwn: mae hyn yn gwbl gyfreithiol.

   Y tro hwn Byddaf yn rhannu'r camau sy'n syml iawn i'w gwneud er mwyn darganfod a yw rhywun ar Snapchat mewn amser real yn unig trwy anfon neges neu gyfryngau.

   Gweld hefyd: Sut i Ychwanegu Cerddoriaeth at Broffil Facebook Gan Ddefnyddio PC

   Nawr, os bydd rhywun yn agor y llun Snapchat a anfonwyd yn sgwrs yna byddwch yn sylwi ar y stamp fel 'Opened', sy'n golygu ei fod felly.

   Mae'n ffordd anuniongyrchol i wirio a yw rhywun yn actif ar Snapchat. Os anfonwch un Delwedd neu Ffeil Fideo ar Snapchatsy'n cael ei weld neu ei ddarllen gan y derbynnydd, mae'n awgrymu bod y person yn weithredol ar Snapchat.

   Dilynwch y cyfarwyddiadau hyn isod i weld a yw'r person ar-lein ar Snapchat:

   🔴 Camau i Ddilyn:

   Cam 1: Os nad ydych wedi gwneud yn gyntaf gosodwch y rhaglen symudol Snapchat .<3

   Cam 2: Mewngofnodwch i'ch proffil Snapchat gan ddefnyddio'ch Manylion Manylion.

   Cam 3: Swipiwch i'r dde i sgrin y Camera. Mae'n agor y dudalen sgwrsio.

   Cam 4: Chwiliwch am y Saeth Las ar ochr chwith y ffenestr sgwrsio.

   Cam 5: Os yw'r amlinelliad yn hollol las, mae'n awgrymu bod y neges wedi'i hanfon.

   Cam 6: Nawr, unwaith i chi gael y tag ' Agorwyd ' ar eich anfon neges, mae hyn yn golygu ei fod ar-lein.

   Dyna'r cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud er mwyn darganfod a yw'r defnyddiwr Snapchat ar-lein mewn amser real.

   4. Edrych ar Sgôr Snap

   Mae sgôr credyd Snapchat yn dibynnu ar nifer y cipluniau rydych chi'n eu derbyn, nifer y cipluniau rydych chi'n eu hanfon, a'r straeon rydych chi'n eu postio ar-lein. Cofiwch fod sgôr Snapchat yn cynyddu wrth anfon neu dderbyn cipluniau, a phostio Snap ar eich straeon Snapchat. Er bod llawer mwy o bethau am hynny, dyma'r rhai mwyaf cyffredin i gael y sgôr uchaf ar Snapchat.

   Nawr, yn y dull hwn, byddaf yn esbonio ffaith ddofn sy'n helpu i adnabod y person a yw ef / hi bod ar-lein yn rheolaidd. Nawr, fel y gwyddoch bydd y personderbyn mwy o sgôr unwaith iddo bostio stwff ar-lein neu anfon snaps at rywun, ac er mwyn gwneud hynny mae'n rhaid iddo ddod ar-lein... iawn?

   Dyma sut mae'n rhaid dal y person pan oedd ar-lein drwy gymharu'r snap sgôr ar ei gyfrif/chyfrif gyda'r un blaenorol a rhaid i chi gymryd sylw o'r sgôr blaenorol o'r blaen.

   Snapchat Bydd sgôr Snap yn eich helpu i wybod a yw person ar-lein. Dyma sut y gallwch wirio sgôr credyd Snapchat:

   🔴 Camau i Ddilyn:

   Cam 1: Agorwch y tudalen sgwrs y proffil rydych chi am ei wirio.

   Cam 2: Tapiwch ar eicon proffil y defnyddiwr.

   Cam 3: Mae'r sgôr credyd yn ymddangos wrth ymyl enw defnyddiwr y proffil.

   Cam 4: Ar ôl i chi wirio sgôr credyd Snapchat, cliciwch ar y botwm yn ôl. Mae'r dudalen sgwrsio yn cau.

   Cam 5: Cadwch olwg ar sgôr Snap a chadwch yn weithredol ar Snapchat. Os yw'r sgôr credyd yn cynyddu rywsut, mae'n awgrymu bod y person ar-lein.

   Sut i Dod o Hyd Ar-lein neu Statws Gweithredol Diwethaf ar Snap Map:

   Os ydych chi'n chwilio am rywun sydd wedi bod yn weithredol ddiwethaf neu ar-lein statws ar Snapchat yna Snap Map yw'r opsiwn gorau i ddod o hyd i statws y person hwnnw ar eich ffôn symudol. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud i agor y map Snap a dod o hyd i'r person ar unwaith yno a dim ond trwy dapio ar ei enw byddech chi'n gallu gweld ei statws a welwyd ddiwethaf. Mae yna ffordd hawsaf i olrhain rhywun ar Snapchat ameu statws byw neu amser gweithredol diwethaf.

   Ar gyfer defnyddio Snap Map rhaid i chi gael y fersiwn diweddaraf o Snapchat wedi'i osod ar eich dyfais iPhone neu Android.

   Dyma sut y gallwch chi wybod a yw person yn /roedd yn weithredol ar Snapchat gyda chymorth y Snap Map:

   🔴 Camau i Ddilyn:

   Cam 1: Yn gyntaf, gosod Snapchat ac agorwch yr adran gamera.

   Cam 2: Nawr, pinsiwch i mewn o adran y camera i fynd i Snap Map .

   Cam 3: Teipiwch enw defnyddiwr y Proffil rydych yn chwilio amdano.

   Cam 4: Nawr, lleolwch y defnyddiwr ar y Snap Map.

   Cam 5: Tapiwch ar eicon bitmoji y proffil o'r map.

   Cam 6: Edrychwch ar y statws llwyd O dan yr enw defnyddiwr.

   Cam 7: Os yw'r testun yn darllen “Seen Now”, mae'r person yn weithredol ar Snapchat.

   Cam 8: Arall os yw'r testun yn darllen “2m yn ôl”, roedd y person yn actif 2 funud yn ôl ar Snapchat.

   Cam 9: Nawr bydd hwn yn dangos y amser gweithredol olaf fel hyn.

   Gwiriwr Snapchat Ar-lein:

   Rhowch gynnig ar yr offer canlynol:

   1. Spyera

   Gallwch ddefnyddio'r ap Spyera i gwirio statws ar-lein unrhyw ddefnyddiwr Snapchat. Mae angen i chi osod yr app Spyera yn gorfforol ar ddyfais y targed i wybod pan ddaw ar-lein ar Snapchat.

   ⭐️ Nodweddion:

   ◘ Mae'n eich hysbysu ar unwaith pan fydd y defnyddiwr yn mewngofnodi i'w broffil Snapchat.

   ◘ Gallwch weld ysgyrsiau byw.

   ◘ Mae'n dangos y diweddariadau stori fyw.

   ◘ Gallwch ddod i adnabod hyd y sesiwn ar-lein.

   ◘ Mae'n gadael i chi wybod yr amser all-lein hefyd.

   🔗 Dolen: //spyera.com/

   🔴 Camau i’w Dilyn:

   Cam 1: Agorwch yr offeryn.

   Cam 2: Yna mae angen i chi glicio ar Cychwyn Arni.

   Cam 3: Nesaf , mae angen i chi ddewis y math o ddyfais rydych chi am ei monitro a chlicio ar PRYNU NAWR.

   Cam 4: Mae angen i chi lenwi'r manylion bilio drwy roi eich cyfeiriad e-bost , enw cyntaf, enw olaf, gwlad, a manylion cerdyn, ac yna cytuno i'r telerau ac amodau.

   Cam 5: Yna cliciwch ar LLOFNODWCH NAWR. Gosodwch yr app Spyera ar ddyfais y targed ac yna ei osod i fyny.

   Cam 6: Mewngofnodi i'ch cyfrif Spyera ac yna cliciwch ar Snapchat o'r dangosfwrdd i wirio statws ar-lein y targed.

   2. Cocospy

   Gall yr offeryn o'r enw Cocospy eich helpu i ddod o hyd i statws ar-lein unrhyw ddefnyddiwr Snapchat hefyd. Mae hwn yn app ysbïo sydd hefyd yn cynnig demo neu gynllun treialu i'r defnyddiwr ar gyfer profi'r offeryn. Mae angen i chi ei osod yn gorfforol ar ddyfais y targed i ddod o hyd i'w statws Snapchat ar-lein.

   ⭐️ Nodweddion:

   ◘ Gallwch wirio hyd y sesiwn ar-lein.

   ◘ Mae'n eich helpu i ddod o hyd i'r dyddiad a'r amser a welwyd ddiwethaf.

   ◘ Gall gofnodi holl weithgareddau ar-lein y defnyddiwr.

   ◘ Byddwch yn cael gwybod pan fydd y defnyddiwr yn mewngofnodi i'wProffil Snapchat.

   ◘ Gellir ei osod ar ddyfeisiau iOS ac Android.

   🔗 Dolen: //www.cocospy.com/

   🔴 Camau i'w Dilyn:

   Cam 1: Agorwch yr offeryn Cocospy.

   Cam 2: Yna mae angen i chi glicio ar Cofrestrwch Nawr.

   Cam 3: Nesaf, rhowch eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair.

   Gweld hefyd: Sut i Osgoi Terfyn Fideo Discord - Terfyn Rhannu Ffeil Discord

   Cam 4: Yna cliciwch ar y botwm Cofrestru Nawr.

   Cam 5: Nesaf, mae angen i chi ddewis cynllun a'i brynu.

   Cam 6 : Gosod Cocospy ar ddyfais y targed. Yna mae angen i chi ei osod.

   Cam 7: Mewngofnodwch i'ch cyfrif Cocospy ac yna cliciwch ar Social Apps o'r dangosfwrdd.

   Cam 8 : Cliciwch ar Snapchat. Yna byddwch yn gallu gwirio statws ar-lein y defnyddiwr.

   Sut i wybod y tro diwethaf i rywun fod yn weithredol ar Snapchat:

   Gallwch edrych ar y pethau hyn:

   1. Gweld ar stamp amser Nesaf at Enw

   Nid yw Snapchat yn dangos statws ar-lein defnyddwyr eraill i chi. Ond gallwch chi ddarganfod hynny'n anuniongyrchol trwy ddefnyddio triciau penodol fel trwy edrych ar y stamp amser wrth ymyl enw'r defnyddiwr ar y rhestr sgwrsio. Pan fyddwch chi'n agor rhestr sgwrsio'r defnyddiwr, byddwch chi'n gallu dod o hyd i holl sgyrsiau eich ffrindiau Snapchat a'u gweld.

   Nesaf i bob un o'r sgyrsiau, byddwch chi'n gallu i weld stamp amser sy'n dweud wrthych pryd mae'r defnyddiwr wedi agor eich neges ddiwethaf ar Snapchat. Gweld y stamp amser o dan enw'r defnyddiwr ar restr sgwrsio Snapchat

   Jesse Johnson

   Mae Jesse Johnson yn arbenigwr technoleg o fri gyda diddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Gyda mwy na degawd o brofiad yn y maes, mae wedi hogi ei sgiliau wrth ddadansoddi ac ymchwilio i'r tueddiadau a'r bygythiadau diweddaraf i ddiogelwch ar-lein. Jesse yw'r meistrolaeth y tu ôl i'r blog poblogaidd, Trace, Location Tracking &amp; Lookup Guides, lle mae'n rhannu ei fewnwelediadau ar amrywiol bynciau diogelwch ar-lein, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at gyhoeddiadau technoleg, ac mae ei waith wedi cael sylw ar rai o’r llwyfannau ar-lein amlycaf. Mae Jesse yn adnabyddus am ei sylw manwl i fanylion a’i allu i egluro cysyniadau cymhleth mewn termau syml. Mae'n siaradwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi rhoi sgyrsiau mewn cynadleddau technoleg amrywiol ledled y byd. Mae Jesse yn angerddol am addysgu pobl ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein ac mae wedi ymrwymo i rymuso unigolion i gymryd rheolaeth o’u bywydau digidol.