Gwyliwr Ffrindiau Gorau Snapchat - Gweld Ffrindiau Gorau Rhywun

Jesse Johnson 03-06-2023
Jesse Johnson

Eich Ateb Cyflym:

Ni allwch weld ffrind gorau Snapchat rhywun oni bai bod gennych fynediad i'w gyfrif Snapchat.

Os oes gennych Snapchat y person hwnnw manylion mewngofnodi neu ffôn, yna gallwch weld ei ffrind gorau Snapchat.

Ar y dudalen 'Sgyrsiau', fe welwch ei ffrindiau i gyd. Arsylwch yr emoji o flaen eu henwau. Yr holl bobl sy'n cael emojis o flaen eu henwau yw ffrindiau gorau'r person hwnnw ar Snapchat.

Oherwydd, dim ond pan fyddwch chi'n anfon snap yn ddyddiol, yn rhannu lluniau, fideos, negeseuon testun, ac ati y mae emoji yn ymddangos.

Hefyd, y bobl sydd gennych chi emoji o flaen eu henw yn eich rhestr sgwrsio yw eich ffrind gorau ar Snapchat a chi yw ei ffrind gorau ar ei Snapchat.

  Sut i Weld Rhywun Ffrindiau Gorau Ar Snapchat:

  Os oes gennych Snapchat neu ffôn y person hwnnw yn eich llaw, yna mae hyn yn bosibl iawn.

  Os oes gennych chi fanylion mewngofnodi Snapchat y person hwnnw neu ffôn, pwy yw eu ffôn. Ffrind gorau Snapchat rydych chi am ei weld, yna, agorwch ei dab 'Sgyrsiau' ar Snapchat ac arsylwch yr “Emoji” o flaen enwau'r bobl ar y rhestr sgwrsio.

  Pwy bynnag sydd ag emoji o'i flaen ei enw, felly, ef yw ffrind gorau Snapchat y person hwnnw.

  Mae emojis yn ymddangos o flaen yr enw, ac rydych chi'n rhannu cipluniau â nhw bob dydd, yn sgwrsio, yn anfon negeseuon, lluniau, fideos, ac ati, fel rydych chi'n ei wneud gyda'ch ffrind gorau mewn bywyd go iawn.

  Gwyliwr Ffrindiau Gorau Snapchat:

  GWIRIWCH FFRINDIAU GORAU Arhoswch, ceisiwch…

  Sut i Wybod ai Rhywun yw Eich Ffrind Gorau:

  Gyda'r ffrind neu unrhyw berson ar Snapchat rydych chi'n rhannu diweddariadau dyddiol ag ef/hi, anfonwch gip ac mae ef/hi hefyd yn anfon i chi dynnu'n ôl, rhannu lluniau, fideos, fideos sbotolau, ac ati, ac mae ef / hi hefyd yn gwneud yr un peth i chi o'u diwedd, yn cael ei ystyried fel eich ffrind gorau ar Snapchat.

  Mae rhai meini prawf, os bydd dau unigolyn yn cyflawni o'u diwedd, yn cael eu hystyried yn ffrindiau gorau ar Snapchat. Gawn ni weld pa feini prawf hynny:

  ◘ Dylai'r ddau unigolyn gael eu cysylltu ar Snapchat, sy'n golygu eu bod wedi derbyn ceisiadau ffrind ei gilydd ar Snapchat.

  ◘ Mae'r ddau unigolyn yn anfon y snap i bob un yn ddyddiol. eraill ac wedi bod yn eu hanfon yn barhaus am fwy na phythefnos, bob dydd.

  ◘ Mae’r ddau unigolyn yn rhannu – lluniau, a fideos, yn sgwrsio, yn rhannu lleoliad, ac yn eu tagio ar fideos sbotolau rhannu stori, nid bob dydd, ond y rhan fwyaf o’r dyddiau.

  Os bydd unrhyw ddau ddefnyddiwr Snapchat yn bodloni'r ychydig feini prawf hyn, yna'n cael eu datgan yn ffrindiau gorau Snapchat, a hefyd, mae 'emomi' yn ymddangos o flaen enw person arall, ar restr sgwrsio Snapchat, na all neb ei weld . Mae ar eich sgwrs ar goll, dyna pam mai dim ond chi all weld yr emoji hwnnw.

  Sut i Dynnu Rhywun o'r Ffrind Gorau:

  I dynnu rhywun o'r categori ffrind gorau ar Snapchat, y ffordd orau a mwyaf melys yw, i roi'r gorau i anfonmaent yn snapio bob dydd, peidio â rhannu unrhyw luniau na fideos, a pheidio â'u tagio ar unrhyw un o'ch straeon Snapchat. Ar ôl wythnos neu ddwy, bydd y person yn cael ei dynnu'n awtomatig o'ch rhestr ffrindiau gorau, yn llaethdy Snapchat.

  Ar wahân i hyn, dau solet & dulliau parhaol i dynnu rhywun oddi ar eich ffrind gorau yw naill ai eu 'tynnu' fel eich ffrind o'ch cyfrif Snapchat neu eu 'Rhwystro' o'ch Snapchat.

  Gadewch i ni ddysgu'r ddau ddull hyn yn fanwl i dynnu rhywun yn barhaol o'r categori ffrind gorau ar Snapchat:

  1. Tynnu oddi wrth Ffrind

  Os ydych yn 'Dileu ffrind' oddi wrth rywun yna ni fyddai'r person hwn yn gallu anfon negeseuon, snap, lluniau, neu fideos, ac nid ydych chi ychwaith, yn gallu cysylltu ag ef / hi trwy Snapchat.

  Felly, dyma'r camau i 'Dileu ffrind' i rywun o'ch cyfrif:

  🔴 Camau i'w Dilyn:

  Cam 1: Agorwch yr app Snapchat ar eich dyfais ac ewch i'r dudalen “Sgwrsio”. Cliciwch ar yr eicon ‘sgwrs’, a roddir wrth ymyl yr opsiwn ‘camera’ ar y chwith, ar y gwaelod, i fynd i’r dudalen ‘Sgwrs’.

  Cam 2: Nesaf, o'r rhestr sgwrsio, tapiwch enw'r person rydych chi am ei ddileu ac agorwch y blwch sgwrsio.

  <0 Cam 3:Ar ôl agor blwch sgwrsio'r person hwnnw, fe welwch ei enw ar gornel chwith uchaf y sgrin. Tapiwch yno, ar ei enw, a bydd y ‘dudalen proffil’ yn ymddangos ar y sgrin.

  Cam 4: Ar ei dudalen proffil, cliciwch ar yr eicon 'Tri dot' yn y gornel dde uchaf, ac o'r ddewislen sy'n ymddangos, dewiswch > “Rheoli Cyfeillgarwch”.

  Cam 5: Dros fan yna, fe gewch chi opsiwn mewn coch, gan ddweud > “Dileu Ffrind”. Tap arno. Eto, tapiwch > “Dileu” i gadarnhau eich penderfyniad a dyna i gyd.

  2. Rhwystro ef ar Snapchat

  Os byddwch yn rhwystro rhywun o'ch cyfrif Snapchat, o hynny ymlaen, ni fydd y person hwnnw'n weladwy i chi ar eich Snapchat, nac ychwaith ydych chi ar ei Snapchat.

  Dyma'r camau i rwystro rhywun rhag eich cyfrif Snapchat:

  🔴 Camau i'w Dilyn:

  Gweld hefyd: A All Rhywun Weld Os Ydych Chi'n Sgrinio Eu Lleoliad Ar Snapchat?

  Cam 1: Agorwch yr app Snapchat ac agorwch dudalen proffil y person rydych chi am ei rwystro.

  Cam 2: I chwilio proffil y person hwnnw, tapiwch yr eicon 'chwilio', a roddir ar y rhan chwith uchaf o sgrin y camera, a theipiwch ei enw defnyddiwr.

  Cam 3: O ganlyniad y chwiliad, dewiswch gyfrif y person hwnnw a thapio arno, bydd y dudalen sgwrsio yn agor ar y sgrin.

  Cam 4: Nawr, tapiwch ei (h)enw sy'n cael ei ddangos ar y brig, i fynd i dudalen ei broffil.

  1> Cam 5: Ar ôl cyrraedd y dudalen broffil, mae'n rhaid i chi dapio ar yr eicon 'Tri dot', a roddir yng nghornel dde uchaf y dudalen proffil. Cliciwch ar yr eicon hwnnw a bydd rhestr dewislen yn ymddangos.

  Cam 6: O'r rhestr honno, dewiswch > “RheoliCyfeillgarwch" ac yna "Bloc". Eto, tapiwch > “Bloc” a bydd y person yn cael ei rwystro a'i dynnu oddi wrth ffrind gorau.

  Cwestiynau Cyffredin:

  1. Sut i wybod ai chi yw ffrind gorau rhif 1 rhywun ar Snapchat?

  Os mai chi yw prif ffrind gorau rhywun ar Snapchat, bydd eich enw ar ben ei restr sgwrsio gyda'r ffrind gorau emoji wrth ymyl eich enw. Gan fod y ddau ohonoch yn anfon snap bob dydd, yn sgwrsio bob dydd, ac yn ymateb i snap straeon, yn aml, yna bydd eich enw yn yr 1 safle uchaf ar ei ffôn ac ar eich un chi.

  2. Os oes rhywun ar eich rhestr ffrindiau gorau, ydych chi ar eu rhai nhw?

  Na yn orfodol. Beth os yw'r ffordd y mae'r person hwn yn bachu arnoch chi, hefyd yn gwneud yr un peth â phobl eraill ar ei Snapchat? Fodd bynnag, yr emoji sy'n ymddangos ar eich cyfrif o flaen eich enw, bydd yr un emoji yn ymddangos o flaen eich enw ar eich cyfrif Snapchat. Mae hyn yn cadarnhau mai chi yw ei ffrind gorau ar Snapchat. Ond ni all unrhyw beth gadarnhau, mai dim ond chi yw ei ffrind gorau.

  Gweld hefyd: Taliadau Misol Amazon Ddim yn Dangos - Sefydlog

  3. Pam fod rhywun nad ydw i'n ei dynnu ar fy rhestr ffrindiau gorau?

  Mae hyn oherwydd record y gorffennol. Yn y gorffennol byddech wedi bod yn anfon cipluniau at eich gilydd, yn ddyddiol, a dyna pam mae'r person ar eich rhestr ffrindiau gorau. Fodd bynnag, unwaith y byddwch yn rhoi'r gorau i anfon cipluniau at rywun, yna, ar ôl o leiaf 14 diwrnod ac uchafswm o 60 diwrnod, caiff ei dynnu oddi yno.fel eich ffrind gorau.

   Jesse Johnson

   Mae Jesse Johnson yn arbenigwr technoleg o fri gyda diddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Gyda mwy na degawd o brofiad yn y maes, mae wedi hogi ei sgiliau wrth ddadansoddi ac ymchwilio i'r tueddiadau a'r bygythiadau diweddaraf i ddiogelwch ar-lein. Jesse yw'r meistrolaeth y tu ôl i'r blog poblogaidd, Trace, Location Tracking &amp; Lookup Guides, lle mae'n rhannu ei fewnwelediadau ar amrywiol bynciau diogelwch ar-lein, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at gyhoeddiadau technoleg, ac mae ei waith wedi cael sylw ar rai o’r llwyfannau ar-lein amlycaf. Mae Jesse yn adnabyddus am ei sylw manwl i fanylion a’i allu i egluro cysyniadau cymhleth mewn termau syml. Mae'n siaradwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi rhoi sgyrsiau mewn cynadleddau technoleg amrywiol ledled y byd. Mae Jesse yn angerddol am addysgu pobl ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein ac mae wedi ymrwymo i rymuso unigolion i gymryd rheolaeth o’u bywydau digidol.