A fydd SMS yn cael ei gyflwyno os caiff ei rwystro ar Android

Jesse Johnson 03-06-2023
Jesse Johnson

Eich Ateb Cyflym:

Ni fydd neges destun yn cael ei danfon os yw wedi ei rhwystro, ond fe all ei danfon os bydd y person yn ei ddadflocio yn ystod y neges.

I ddweud os oes rhywun wedi rhwystro'ch rhif, gwiriwch a gafodd y neges a anfonwyd gennych ei danfon; gwiriwch WhatsApp a Telegram am y rhif hwnnw os ydych wedi'ch rhwystro yno.

Os nad yw unrhyw un yn ateb eich neges neu os yw'r awto-diwn ar gyfer ei alwad yn dweud ei fod yn brysur bob tro, efallai y bydd yn rhwystro'ch rhif.

Ni allwch dderbyn SMS o rifau sydd wedi'u rhwystro, a gallwch adfer y negeseuon sydd wedi'u blocio o'r adran Negeseuon wedi'u Rhwystro yn eich ap Negeseuon.

Ni allwch adfer y negeseuon pan fydd y person wedi'i rwystro.

Mae'ch dyfais Android yn derbyn negeseuon o rifau sydd wedi'u blocio ac yn eu storio yn y ffolder sbam, ond ni fyddwch yn cael gwybod.

Gweld hefyd: Traciwr IMEI - Dewch o hyd i Rifau Ff么n gan Ddefnyddio IMEI

  A fydd SMS yn cael ei ddosbarthu os caiff ei rwystro:

  Na, ni fydd neges destun byth yn cael ei hanfon os cewch eich rhwystro. Os byddwch yn anfon neges uniongyrchol at rywun a'i fod yn dangos bod y neges wedi'i hanfon, gwnewch yn si诺r bod y person wedi eich rhwystro.

  Os cadarnheir ei fod wedi eich rhwystro, ni fydd eich neges yn cael ei danfon, ac os mae'n cael ei ddanfon, mae hynny'n golygu na wnaeth rwystro'ch rhif, neu pan anfonoch chi'r neges ato, fe ddadflocodd eich rhif, neu fe allai rwystro'ch rhif o'r blaen, ond ar hyn o bryd, nid yw wedi'i rwystro.

  Sut i Dweud Os Mae Rhywun Wedi Rhwystro Eich Rhif:

  Mae paramedrau penodolyn seiliedig ar y gallwch chi ddweud a wnaeth rhywun rwystro'ch cyfrif; trwy anfon neges at y person, ei ffonio, neu chwilio am ei rif ar lwyfan negeseuon arall, gallwch chi benderfynu a wnaeth rwystro'ch cyfrif. Nawr gwiriwch y paramedrau'n fanwl -

  1. Byddwch yn Gweld 'Wedi'i Gyflawni' ond Ddim yn Ei Mewnflwch

  Os ydych yn ceisio anfon neges at berson sydd i fod i eich rhwystro, yna trwy wirio statws y neges, gallwch benderfynu a wnaeth y person eich rhwystro ai peidio.

  Pan fyddwch yn anfon neges ato yn bennaf, ni ddylid ei danfon, ond os yw Wedi'i anfon yn llonydd, ni fydd y neges i'w weld yn ei flwch sgwrsio, felly ni fydd yn derbyn unrhyw neges o'ch ochr chi.

  2. Person Peidiwch ag Ymateb N么l

  Os gwelwch fod y person y gwnaethoch anfon neges destun ato dro ar 么l tro ond na chawsoch unrhyw ateb i'ch neges, yna mae'n debygol iawn y bydd yn rhwystro'ch rhif.

  Oherwydd na fydd yn derbyn unrhyw neges gan eich ochr chi, dyna pam ni ymatebodd iddo, ni fydd o reidrwydd yn wir bob tro y bydd yn eich rhwystro, ond fe all ddigwydd.

  3. Gwiriwch WhatsApp neu Telegram gyda'r rhif

  Os yw'ch rhif wedi'i rwystro gan berson penodol a thrwy anfon neges destun ato, ni chewch unrhyw ateb, yna gallwch wirio llwyfannau negeseuon eraill. Gallwch wirio'r llwyfannau sy'n defnyddio'ch rhif ff么n i anfon neges, fel WhatsApp neu Telegram.

  Ewch i'r llwyfannau hyna cheisiwch anfon neges atynt a gwirio Os yw'r negeseuon yn cael eu danfon. Gwiriwch am wythnos, ac ar 么l hynny, os oes angen ei ddanfon o hyd, bydd y person yn rhwystro'ch rhif ar WhatsApp a Telegram. Wnaeth e ddim rhwystro'ch rhif ar y platfform hwnnw pe bai'ch neges yn cael ei danfon.

  4. Ffoniwch y Person a Gwirio beth mae awt-tiwn yn ei ddweud

  Gallwch hefyd ffonio'r person i wirio a wnaeth eich rhwystro. Oherwydd pan fydd person yn blocio rhywun, ni fydd yn derbyn unrhyw alwad ganddynt, mae'r awto-diwn wedi'i osod fel Prysur. gyda rhywun, gallwch ddweud y bydd yn rhwystro eich rhif. Pan fydd person ar alwad gydag unrhyw un, mae hefyd yn dweud yr un peth. Felly gwnewch rai sylwadau cyson trwy ei ffonio'n rheolaidd a dod i gasgliad cywir.

  Gweld hefyd: Adfer Lluniau Fy Llygaid yn Unig Ar Snapchat - Offeryn

  馃敮 Os yw'r Neges yn Dweud Wedi'i Gyflawni ar Android ydw i wedi fy rhwystro:

  Mae posibilrwydd os yw'ch neges yn dweud iddi gael ei danfon ar Android, mae yna hefyd siawns eich bod chi wedi'ch rhwystro. Fel arfer, pan fyddwch wedi'ch rhwystro, ni ddylai'r neges gael ei danfon, ond os caiff ei danfon, ni fydd yn wir nad ydych wedi'ch rhwystro.

  Mae yna lawer o resymau dros anfon y neges, megis os gwnaeth y person eich dadrwystro am yr amser hwnnw, neu os danfonwyd y neges cyn iddo eich rhwystro, ac ati.rhifau wedi'u blocio, ond gallwch weld y negeseuon o'r app Negeseuon. Agorwch yr ap, darganfyddwch ble mae'r negeseuon sydd wedi'u blocio yn cael eu storio (ar gyfer ffonau gwahanol, gall amrywio), a gwiriwch y negeseuon sydd wedi'u blocio.

  Os oes unrhyw nam, efallai y byddwch yn derbyn negeseuon o rifau sydd wedi'u blocio, a allai fod yn eich sbam neu adran wedi'i hidlo. Gallwch dderbyn a gweld oddi yno; ar 么l i chi ddadflocio, bydd y negeseuon yn dod i mewn i'ch mewnflwch.

  Cwestiynau Cyffredin:

  1. A allwch chi dderbyn negeseuon testun o rif sydd wedi'i rwystro o hyd?

  Na, Ni allwch dderbyn negeseuon testun o rif sydd wedi'i rwystro yn eich mewnflwch, ond os byddwch yn dadrwystro'r person am amser penodol, mae'n bosibl y bydd y negeseuon yn dod i'ch mewnflwch. Ar ffonau Android, mae'r holl negeseuon yn cael eu storio mewn ffolderi sbam, sy'n golygu bod y ff么n yn casglu'r data ond ni fydd yn rhoi gwybod i chi.

  2. Os byddwch yn dadrwystro rhif, a fyddwch chi'n derbyn hen negeseuon testun?

  Na, os byddwch yn dadrwystro rhif, ni fyddwch yn derbyn yr hen destun anfonodd atoch pan gafodd ei rwystro. Byddwch yn cael negeseuon cyn iddo gael ei rwystro ac ar 么l i chi ei ddadflocio. Ond ni fyddwch yn cael y negeseuon canolradd rhyngoch chi a'r person sydd wedi'i rwystro.

  3. Pam ydw i'n dal i gael negeseuon testun o rif sydd wedi'i rwystro?

  Os ydych chi'n defnyddio hen fersiwn o'ch ff么n Android, mae'r person yn defnyddio teclyn trydydd parti, neu os na wnaethoch chi rwystro'r rhif ar gyfer neges neu SMS yn gywir, yn yr achos hwnnw, fe allech chidal i dderbyn negeseuon o rif sydd wedi'i rwystro. I drwsio hyn, diweddarwch eich fersiwn Android a rhwystrwch y rhif yn gywir.

   Jesse Johnson

   Mae Jesse Johnson yn arbenigwr technoleg o fri gyda diddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Gyda mwy na degawd o brofiad yn y maes, mae wedi hogi ei sgiliau wrth ddadansoddi ac ymchwilio i'r tueddiadau a'r bygythiadau diweddaraf i ddiogelwch ar-lein. Jesse yw'r meistrolaeth y tu 么l i'r blog poblogaidd, Trace, Location Tracking & Lookup Guides, lle mae'n rhannu ei fewnwelediadau ar amrywiol bynciau diogelwch ar-lein, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. Mae鈥檔 cyfrannu鈥檔 rheolaidd at gyhoeddiadau technoleg, ac mae ei waith wedi cael sylw ar rai o鈥檙 llwyfannau ar-lein amlycaf. Mae Jesse yn adnabyddus am ei sylw manwl i fanylion a鈥檌 allu i egluro cysyniadau cymhleth mewn termau syml. Mae'n siaradwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi rhoi sgyrsiau mewn cynadleddau technoleg amrywiol ledled y byd. Mae Jesse yn angerddol am addysgu pobl ar sut i gadw鈥檔 ddiogel ar-lein ac mae wedi ymrwymo i rymuso unigolion i gymryd rheolaeth o鈥檜 bywydau digidol.