Traciwr Lleoliad Snapchat - Apiau Gorau

Jesse Johnson 24-05-2023
Jesse Johnson

Eich Ateb Cyflym:

Gallwch olrhain lleoliad defnyddwyr Snapchat gan ddefnyddio gwahanol apiau olrhain lleoliad Snapchat. Mae'r apps hyn wedi'u cynllunio gyda gwahanol nodweddion defnyddiol sy'n helpu i olrhain y neges, gweithgareddau yn ogystal â lleoliad defnyddwyr Snapchat.

Mae yna dunelli o apps olrhain lleoliad Snapchat ac mae mSpy yn un o'r goreuon yn eu plith sy'n cynnig defnyddwyr gwasanaeth anhygoel ac ystod eang o nodweddion i olrhain lleoliad defnyddwyr Snapchat.

Ffyrdd eraill a all eich helpu i olrhain lleoliad defnyddwyr Snapchat yw olrhain cyfeiriad IP y proffil Snapchat i wybod am fanylion y lleoliad yn ogystal ag edrych ar leoliad y defnyddiwr ar y Snap Map sef nodwedd fewnol Snapchat.

Yna gallwch ddilyn ychydig o gamau syml i olrhain cyfeiriad IP defnyddiwr Snapchat. Mae rhai camau y gallwch eu dilyn i olrhain lleoliad Snapchat rhywun.

  Traciwr Lleoliad Snapchat:

  LLEOLIAD Y TRAC Arhoswch, mae'n gweithio…

  🔴 Sut i Ddefnyddio:

  Cam 1: Yn gyntaf, agorwch y Traciwr Lleoliad Snapchat mewn porwr gwe.

  Cam 2: Unwaith y bydd yr offeryn wedi'i lwytho, rhowch enw defnyddiwr Snapchat y person yr ydych am olrhain ei leoliad.

  Cam 3: Unwaith y byddwch wedi nodi'r enw defnyddiwr, cliciwch ar y 'Track Location ' botwm.

  Gall gymryd ychydig funudau i olrhain lleoliad y person.

  Cam 4: Ar ôl y Cyfeiriad IP Snapchat Finder i wneud hynny.

  Mae'r rhaglen ddefnyddiol hon yn olrhain cyfeiriad IP y defnyddiwr er mwyn canfod a datgelu manylion y lleoliad. O'r cyfeiriad IP, gellir olrhain manylion y lleoliad. Felly os ydych chi'n defnyddio traciwr cyfeiriad IP, gallwch chi ddarganfod y cyfeiriad IP yn hawdd a fydd yn eich helpu chi i wybod am leoliad unrhyw broffil Snapchat. Mae angen i chi fewnbynnu enw defnyddiwr y proffil Snapchat i ddarganfod cyfeiriad IP y defnyddiwr a fydd yn olrhain a datgelu lleoliad y proffil Snapchat.

  🔴 Y camau i ddefnyddio'r darganfyddwr cyfeiriad IP Snapchat:<3

  Cam 1: Edrychwch ar y blwch Snapchat IP Address Finder i chwilio am IP.

  Cam 2: Yn y blwch chwilio, mae angen i chi nodi enw defnyddiwr y proffil Snapchat hwnnw y mae ei gyfeiriad IP yr hoffech ei wybod a'i olrhain.

  Cam 3: Bydd yn gofyn i chi am ddilysiad captcha . Rhowch y captcha yn gywir a'i wirio i fynd ymlaen.

  Cam 4: Ar ôl y dilysiad captcha, mae angen i chi glicio ar y botwm Cyflwyno i olrhain y canlyniadau.

  Cam 5: Byddwch yn cael eich dangos gyda lleoliad y proffil Snapchat ar y dudalen canlyniadau.

  2. O'r Snap Map

  Snapchat yn cynnwys nodwedd gynhenid ​​o SnapMap a all helpu i olrhain lleoliad unrhyw ffrind ar Snapchat. Os yw'r defnyddiwr targed wedi cadw'r Snap Map ymlaen, byddai ei fanylion lleoliad a lle yn hawddyn cael ei olrhain a'i weld gan ei ffrindiau ar Snapchat.

  Bydd edrych ar y SnapMap ar unwaith yn rhoi eu manylion newid lleoliad i chi ynghyd â gwybodaeth am eu hamser teithio diwethaf a'u lleoliad presennol.

  Gallwch olrhain lleoliad eich ffrindiau Snapchat gan ddefnyddio'r Snap Map trwy ddilyn y camau a grybwyllir isod:

  Cam 1: Agorwch y rhaglen Snapchat ar eich dyfais.

  Cam 2: Ar waelod sgrin y camera, byddwch yn gallu gweld eicon lleoliad . Mae angen i chi dapio arno.

  Cam 3: Byddwch yn cael eich dangos gyda'r Snap Map ar unwaith.

  Cam 4: Ar y sgrin, byddwch yn gallu gweld trosolwg o'r map gyda sawl bitmojis o'ch ffrindiau yn cael eu harddangos.

  Cam 5: Tapiwch ar bitmoji y ffrind hwnnw yr ydych am olrhain ei leoliad. Bydd yn rhoi trosolwg i chi o'i leoliad.

  Gallwch ddod i wybod amdano'n fwy cywir drwy glosio i mewn.

  Cwestiynau a Ofynnir yn Aml:

  1. A all rhywun olrhain eich Snapchat?

  Gallwch weld eich map Snap a'r lleoliad olaf, fodd bynnag, gallwch drefnu'r gosodiadau i'w wneud yn weladwy neu'n anweladwy. Fodd bynnag, os cliciwch ar unrhyw glic a all olrhain eich lleoliad mewn gwirionedd, yna efallai y bydd yn cael ei ddatgelu. Fodd bynnag, os yw'n hanfodol, gallwch alluogi VPN ac yna clicio ac yn y modd hwn, byddai'r lleoliad anghywir yn anfon at y person.

  2. Suti Osgoi olrhain eich ffôn gan ddefnyddio Snapchat?

  Os nad ydych chi eisiau rhannu manylion eich lleoliad gyda rhywun yna gallwch chi ddiffodd rhannu lleoliad Snap Map neu wneud dim ond gwneud ffrind i'r person yn uniongyrchol. Gallwch chi newid eich gosodiadau lleoliad hefyd i reoli sut mae pobl yn dod o hyd i chi ar Snapchat.

  offeryn wedi gorffen olrhain, bydd lleoliad y person yn cael ei ddangos ar y sgrin.

  Snapchat Location Tracker Apps:

  Mae yna ychydig o apps a all eich helpu i olrhain lleoliad defnyddwyr Snapchat:

  1. mSpy

  Gellir dweud bod mSpy yn cael ei ystyried i fod yn un o'r ceisiadau mwyaf buddiol pan ddaw i apps olrhain lleoliad Snapchat. Mae hyn yn arbennig yn galluogi defnyddwyr i olrhain ffonau clyfar a dyfeisiau eraill pobl.

  Gall olrhain lleoliad a gweithgareddau'r ddyfais darged yn hawdd. Mae'n gydnaws â Android a iOS ddau, felly gall app hwn yn eich helpu i fonitro ac olrhain yr holl weithgareddau Snapchat y targed ynghyd â manylion eraill megis tracker GPS, ffeiliau Cyfryngau, ac ati Mae ganddo hefyd broses gosod cyflym i arbed amser gwerthfawr i chi .

  ⭐️ Nodweddion:

  Mae ganddo ystod eang o nodweddion gwasanaeth a all ddarparu gwasanaethau trawiadol. Rhestrir y nodweddion isod:

  ◘ Mae mynediad i Snapchat ar ddyfeisiau targed yn ffordd haws gyda'r app hwn.

  ◘ Gallwch weld ac olrhain cipluniau a anfonwyd ac a dderbyniwyd ar Snapchat.

  ◘ Mae'n eich galluogi i dynnu sgrinluniau pan fyddwch yn yr ap Snapchat, nad yw'n cael ei gynnig yn uniongyrchol gan Snapchat.

  ◘ Mae ganddo ryngwyneb hawdd ei ddefnyddio i wneud y cyfan yn haws i'r defnyddwyr .

  ◘ Gallwch olrhain bron pob ap negeseuon eraill ynghyd â Snapchat.

  ◘ Gall olrhain GPS y ddyfais darged i'w darparumanylion lleoliad.

  ◘ Mae gan yr ap gefnogaeth aml-iaith 24*7 & mae'n cefnogi logio bysellau hefyd.

  2. iKeyMonitor

  iKeyMonitor yw un o'r apiau olrhain Snapchat dibynadwy sydd wedi'u dylunio a'u rhyddhau gan Awosoft Technology Company. Mae'r app hwn yn helpu defnyddwyr i olrhain lleoliadau Snapchat yn ogystal â gweithgareddau Snapchat ar ddyfais y targed.

  Mae'n gweithio mewn ffordd lle mae'r panel cwmwl yn derbyn yr holl ddata a gasglwyd sy'n cael ei drosglwyddo o ddyfais y targed, sy'n helpu i olrhain gwahanol weithgareddau fel GPS, hanes chwilio porwr, ac ati. Mae ganddo ryngwyneb hawdd ei ddefnyddio sy'n yn ei gwneud yn haws olrhain lleoliad dyfais y targed.

  Mae'r rhaglen wedi'i dylunio gyda set eang o nodweddion defnyddiol a restrir isod:

  ◘ Mae'n galluogi defnyddwyr i gael a modd treial.

  ◘ Mae'n cefnogi'r nodwedd logio bysellau yn esmwyth.

  ◘ Mae ei nodwedd log sgwrsio yn hynod ddefnyddiol wrth olrhain negeseuon hefyd.

  ◘ Mae modd demo'r app hwn yn helpu y defnyddiwr i ddod i wybod am ei nodweddion.

  ◘ Mae ganddo banel rheoli sy'n olrhain & yn monitro gweithgareddau Snapchat ac apiau cyfryngau cymdeithasol eraill.

  3. FoneMonitor

  Mae FoneMonitor yn gymhwysiad defnyddiol arall pan ddaw i olrhain lleoliad defnyddwyr Snapchat. Mae'n rhaglen sydd wedi'i chynllunio i olrhain a monitro'r gweithgareddau ar ffôn y targed. Mae hyn yn cynnwys olrhain gweithgareddau ar Snapchat, lleoliadolmanylion, neges a logiau galwadau, ac ati Gall hyd yn oed fonitro gweithredoedd rhyngrwyd y targed hefyd.

  Mae'n rhaglen gydnaws iawn y gellir ei gefnogi ar iOS ac Android. Mae gan y cymhwysiad ryngwyneb syml a hawdd ei ddefnyddio i wneud olrhain a monitro'r gweithgareddau ar ddyfais y targed yn llawer haws. Mae'n darparu hygyrchedd i bron bob cymhwysiad negeseuon a chyfryngau cymdeithasol ar ddyfeisiau'r targed.

  Mae'r rhaglen wedi'i hadeiladu gyda gwahanol nodweddion uwch a restrir isod:

  ◘ Gellir cefnogi'r ap ar ddyfeisiau heb wreiddiau gan nad oes angen gwreiddio.

  ◘ Mae ganddo dechnoleg arbed pŵer nad yw'n gadael i fatri eich dyfais ddraenio mor hawdd.

  ◘ Mae'r data'n cael ei drosglwyddo'n eithaf cyflym ac yn effeithlon.

  ◘ Gall olrhain GPS a manylion lleoliadol eraill y defnyddiwr.

  ◘ Mae'n gweithio i fonitro pob galwad ffôn, sgwrs a hanes porwr hefyd.

  ◘ Gall hyd yn oed fonitro gweithgareddau a hysbysiadau apps cudd a rhwystredig ar ddyfais y targed.

  4. Flexispy

  FlexiSpy yn app monitro sy'n eich galluogi i olrhain lleoliad byw defnyddwyr Snapchat. Mae angen i chi osod yr app FlexiSpy ar ddyfais y targed ac yna olrhain y lleoliad o'ch cyfrif FlexiSpy. Mae'n hynod fforddiadwy ac yn eich cadw'n ddienw.

  ⭐️ Nodweddion:

  ◘ Gallwch fonitro lleoliad defnyddiwr Snapchat o Windows, MacBook, ac ati

  ◘Mae'n gadael i chi ddod o hyd i leoliad presennol y defnyddiwr targed.

  ◘ Gallwch weld y lleoliadau blaenorol yn ôl dyddiau a dyddiadau.

  ◘ Gellir gosod yr ap hwn ar iOS ac Android.

  ◘ Gall adael i chi weld sgyrsiau'r targed a chyfryngau Snapchat.

  ◘ Gallwch chi ddod o hyd i'r un a welwyd ddiwethaf o'r defnyddiwr hefyd.

  🔗 Dolen: //www.flexispy.com/

  🔴 Camau i'w Defnyddio:

  0> Cam 1:Agorwch yr offeryn FlexiSpy.

  Cam 2: Yna mae angen i chi glicio ar Prynu Nawr.

  Cam 3: Nesaf, mae angen i chi ddewis y ddyfais rydych chi am ei monitro.

  Cam 4: Cliciwch ar PRYNU NAWR ar ôl dewis cynllun.

  Cam 5: Yna mae angen i chi roi eich cyfeiriad e-bost a thalu.

  Cam 6: Gosod FlexiSpy ar ddyfais y targed.

  Cam 7: Yna gosodwch ef.

  Cam 8: Mewngofnodi i'r cyfrif FlexiSpy.

  Cam 9: Cliciwch ar Snapchat ac yna gwiriwch leoliad y defnyddiwr.

  Gweld hefyd: Darganfyddwr Cyfrif Ffug Instagram - Pwy Sydd Y Tu ôl i Gyfrif Ffug

  5. Spyzie

  Mae Spyzie yn arf olrhain lleoliad poblogaidd iawn sy'n eich rhybuddio am leoliad newidiol defnyddiwr Snapchat ac yn dangos y lleoliad byw ar fap GPS. Mae'n cynnig tri math o gynlluniau pris sy'n gyfeillgar i'r gyllideb. Mae'r offeryn yn gydnaws â dyfeisiau iOS ac Android.

  ⭐️ Nodweddion:

  ◘ Gallwch wirio lleoliad byw y defnyddiwr targed.

  ◘ Mae'n gadael i chi weld sgyrsiau'r defnyddiwr.

  ◘ Chiyn gallu gweld sesiynau ar-lein y defnyddiwr.

  ◘ Nid oes angen i chi wreiddio dyfais y targed.

  ◘ Mae'n gadael ichi ddod o hyd i hanes galwadau Snapchat y defnyddiwr.

  🔗 Dolen: //spyzie.io/

  🔴 Camau i'w Defnyddio:

  Cam 1: Agorwch yr offeryn Spyzie o'r ddolen.

  Cam 2: Yna mae angen i chi glicio ar y botwm Cofrestrwch am ddim o y gornel dde uchaf.

  Gweld hefyd: Arbedwr Sgrin Snapchat Gorau

  Cam 3: Nesaf, mae angen i chi roi eich ID e-bost a'ch cyfrinair.

  Cam 4: Yna cliciwch ar Sign Up i greu eich cyfrif Spyzie.

  Cam 5: Nesaf, mae angen i chi ddewis cynllun a'i brynu.

  Cam 6: Gosodwch y Spyzie ar ddyfais y targed a'i osod i fyny.

  Cam 7: Mewngofnodi i'ch cyfrif Spyzie.

  Cam 8: Yna mae angen i chi glicio ar Apiau Cymdeithasol.

  Cam 9: Cliciwch ar Snapchat .

  Bydd yn dangos lleoliad byw y defnyddiwr ar fap GPS.

  6. TheTruthSpy

  Gallwch hefyd ystyried defnyddio'r TheTruthSpy app ar gyfer monitro lleoliad unrhyw ddefnyddiwr Snapchat. Mae'n offeryn cywir iawn a all ddangos i chi leoliad newidiol y defnyddiwr yn ogystal â rhoi gwybod i chi am hyd y sesiynau ar-lein. Gellir ei ddefnyddio ar iPhones a dyfeisiau Android.

  ⭐️ Nodweddion:

  ◘ Mae'n dangos lleoliad byw dyfais y targed.

  ◘ Gallwch weld hanes lleoliad blaenorol y defnyddiwr.

  ◘ Gallwch wiriorhestr ffrindiau Snapchat y defnyddiwr.

  ◘ Mae'n eich rhybuddio am straeon newydd ar Snapchat gan y defnyddiwr.

  ◘ Mae’n gadael i chi ddarganfod hyd y sesiwn a welwyd ddiwethaf ac ar-lein y defnyddiwr.

  🔗 Dolen: //my.thetruthspy.com/Account/Action?returnUrl=%2F

  🔴 Camau i'w Defnyddio :

  Cam 1: Mae angen i chi osod y app TheTruthSpy yn gyntaf ar ddyfais y targed o'r ddolen.

  Cam 2: Nesaf, mae angen i chi ei agor.

  Cam 3: Yna galluogwch yr holl osodiadau drwy droi'r switshis i'r dde.

  Cam 4: Creu cyfrif ar y TheTruthSpy ap drwy nodi eich e-bost a chyfrinair ac yna clicio ar CREU CYFRIF.

  Cam 5: Clirio hanes pori ar ôl i chi orffen creu cyfrif i dynnu tystiolaeth o ddyfais y targed.

  Cam 6: O wefan TheTruthSpy, mae angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif TheTruthSpy, ac yna byddwch yn gallu gweld y lleoliad byw.

  Apiau Traciwr Lleoliad Snapchat:

  Gallwch roi cynnig ar yr offer canlynol:

  1. FamiSafe – Traciwr Lleoliad

  FamiSafe- Mae Tracker Lleoliad yn rheolydd rhieni app sy'n eich galluogi i olrhain a sbïo ar leoliad defnyddiwr Snapchat arall o bell. Dylech wybod bod angen i chi osod y FamiSafe - Tracker Lleoliad ar ddyfais y targed yn gorfforol i sbïo ar leoliad y defnyddiwr. Nid yw'n offeryn rhad ac am ddim ond mae'n eithaffforddiadwy.

  ⭐️ Nodweddion:

  ◘ Mae'n gydnaws â dyfeisiau Android ac iOS.

  ◘ Gallwch olrhain lleoliad byw y defnyddiwr.

  ◘ Mae'n eich hysbysu pan fydd y defnyddiwr yn mewngofnodi i'w broffil Snapchat.

  ◘ Mae'n gadael i chi wirio'r lleoliad blaenorol ynghyd â'r dyddiad a'r amser.

  ◘ Gallwch wirio hyd ar-lein y defnyddiwr.

  🔗 Dolen: //famisafe.wondershare.com/

  🔴 Camau i'w Defnyddio:

  Cam 1: Agorwch yr offeryn FamiSafe – Location Tracker o'r ddolen.

  Cam 2: Yna mae angen i chi glicio ar Rhowch gynnig arni am ddim.

  Cam 3: Cliciwch ar Sign Up ac yna rhowch eich e-bost, creu cyfrinair, a'i gadarnhau.

  <0 Cam 4:Cliciwch ar LLOFNODI.

  Cam 5: Nesaf, prynwch gynllun ac actifadwch eich cyfrif.

  Cam 6: Gosodwch y FamiSafe - Tracker Lleoliad ar ddyfais y targed yn gorfforol a'i gysylltu â'ch cyfrif FamiSafe.

  Cam 7: Gosodwch yr ap FamiSafe ar eich dyfais a mewngofnodwch i'ch cyfrif.

  Cam 8: Cliciwch ar Snapchat ar y dangosfwrdd.

  Cam 9: Nesaf, byddwch yn gallu olrhain lleoliad y defnyddiwr.

  2. Celltracker.io

  Gallwch ddefnyddio'r traciwr gwasanaeth lleoliad o'r enw'r Celltracker i olrhain lleoliad Snapchat unrhyw ddefnyddiwr Snapchat. Offeryn gwe rhad ac am ddim yw hwn sy'n eich galluogi i greu cyfrif am ddim ac olrhain y bywlleoliad y defnyddiwr. Mae'n gydnaws â dyfeisiau iOS ac Android.

  ⭐️ Nodweddion:

  ◘ Gallwch ei ddefnyddio ar gyfer lleoliad olrhain byw unrhyw ddefnyddiwr Snapchat hyd yn oed os yw'r proffil yn y modd Ghost.

  ◘ Mae'n gadael i chi wirio statws all-lein ac ar-lein y defnyddiwr.

  ◘ Gallwch ddod i adnabod hyd ar-lein y sesiynau Snapchat.

  ◘ Gallwch weld cyfryngau ac atgofion Snapchat y defnyddiwr.

  ◘ Mae'n mynd yn anweledig ar ddyfais y targed.

  🔗 Dolen: //celltracker.io/

  🔴 Camau i'w Defnyddio:

  Cam 1: Agorwch yr offeryn o'r ddolen.

  Cam 2: Yna mae angen i chi glicio ar CREU CYFRIF AM DDIM.

  Cam 3: Nesaf, rhowch eich e-bost a'ch cyfrinair i greu cyfrif.

  Cam 4: Cliciwch ar CREU CYFRIF.

  Cam 5: Yna gosodwch yr app Celltracker ar ddyfais y targed. Agorwch y app ar ddyfais y targed a rhowch y caniatâd gofynnol i'r app.

  Cam 6: Nesaf, mae angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif Celltracker o wefan Celltracker.

  Cam 7: Yna byddwch yn gallu gweld lleoliad byw y defnyddiwr.

  Sut i Olrhain Lleoliad Snapchat Rhywun:

  Arall yn ddefnyddiol ffyrdd eraill o olrhain lleoliadau defnyddwyr Snapchat yw:

  1. Olrhain yr IP

  Gall olrhain cyfeiriad IP y defnyddiwr eich helpu i wybod am ei leoliad. Mae angen i chi ddefnyddio'r

  Jesse Johnson

  Mae Jesse Johnson yn arbenigwr technoleg o fri gyda diddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Gyda mwy na degawd o brofiad yn y maes, mae wedi hogi ei sgiliau wrth ddadansoddi ac ymchwilio i'r tueddiadau a'r bygythiadau diweddaraf i ddiogelwch ar-lein. Jesse yw'r meistrolaeth y tu ôl i'r blog poblogaidd, Trace, Location Tracking &amp; Lookup Guides, lle mae'n rhannu ei fewnwelediadau ar amrywiol bynciau diogelwch ar-lein, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at gyhoeddiadau technoleg, ac mae ei waith wedi cael sylw ar rai o’r llwyfannau ar-lein amlycaf. Mae Jesse yn adnabyddus am ei sylw manwl i fanylion a’i allu i egluro cysyniadau cymhleth mewn termau syml. Mae'n siaradwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi rhoi sgyrsiau mewn cynadleddau technoleg amrywiol ledled y byd. Mae Jesse yn angerddol am addysgu pobl ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein ac mae wedi ymrwymo i rymuso unigolion i gymryd rheolaeth o’u bywydau digidol.