Traciwr IP Yn ôl Rhif Ffôn - Dewch o hyd i IP Rhywun Dros y Ffôn

Jesse Johnson 20-08-2023
Jesse Johnson

Tabl cynnwys

Eich Ateb Cyflym:

I ddod o hyd i gyfeiriad IP y defnyddiwr, gallwch chwilio ar derm Google ‘My IP Address’ o’r ffôn i weld y cyfeiriad IP. Gellir defnyddio dolenni olrhain yr offeryn Grabify hefyd i olrhain cyfeiriadau IP defnyddwyr.

Gallwch anfon dolenni byrrach o Grabify drwy SMS, neu WhatsApp, a chyn gynted ag y bydd y defnyddiwr yn clicio arno bydd Grabify yn cofnodi IP y ddyfais.

Yna gallwch ddilyn ychydig o gamau er mwyn olrhain rhywun sydd â dolen yn unig.

  Traciwr IP Erbyn Rhif Ffôn:

  Trac IP Aros, mae'n gwirio…

  🔴 Sut i Ddefnyddio:

  Cam 1: Agor Offeryn Traciwr IP Wrth Rif Ffôn ar eich porwr.

  Cam 2: Rhowch y rhif ffôn, gallwch deipio neu gludo'r rhif ffôn rydych am ei olrhain.

  Cam 3: Ar ôl nodi'r rhif ffôn, darganfyddwch y ' Trac IP ' a chliciwch ar y botwm hwn i gychwyn y broses olrhain IP.

  Cam 4: Unwaith y bydd y broses olrhain wedi'i chwblhau, bydd yr offeryn yn dangos y cyfeiriad IP sy'n gysylltiedig â'r rhif ffôn a gofnodwyd.

  Sut i ddod o hyd i IP rhywun Drwy Rif Ffôn:

  Gallwch ddod o hyd i gyfeiriad IP rhywun gan ddefnyddio dwy dechneg:

  1. O Rwydweithiau Symudol

  Y cyfeiriad IP Gellir canfod dyfais trwy wybod o ble y defnyddir y rhyngrwyd. Felly, mae angen i chi wybod y rhwydwaith symudol y mae'r defnyddiwr yn ei ddefnyddio i olrhain ei IP.

  Drwy adnabod rhwydwaith symudol unrhyw ddefnyddiwr,byddwch yn gallu chwilio a darganfod yr ardal lle defnyddir y rhyngrwyd. Mae cyfeiriadau IP yn amrywio o ddyfais i ddyfais. Mae'n dibynnu ar rwydweithiau symudol hefyd. Mae gan rwydwaith symudol penodol gyfeiriad IP unigryw y gallwch ei wybod ar ôl darganfod enw'r rhwydwaith y mae'r defnyddiwr yn ei ddefnyddio.

  Er y gall cyfeiriad IP ymddangos yn llinyn o ychydig o rifau wedi'u gwahanu gan ddotiau neu cyfnodau, gall cyfeiriad IP ddatgelu cod zip eich dinas, cod yr ardal yr ydych yn gysylltiedig â hi, a'r darparwr rhyngrwyd neu rwydwaith y mae'r defnyddiwr yn ei ddefnyddio.

  Felly, cyn i chi rannu eich cyfeiriad IP neu manylion rhwydwaith eraill gyda defnyddwyr anhysbys eraill, dylech fod yn ymwybodol mai dim ond trwy wybod eich rhwydwaith symudol a'r ardal lle mae'r rhwydwaith yn cael ei ddefnyddio, gall stelciwr neu haciwr ganfod eich cyfeiriad IP.

  2. O WiFi <11

  Gallwch wybod cyfeiriad IP defnyddiwr o'r rhwydwaith WiFi y mae ef neu hi yn ei ddefnyddio. Bydd angen i chi ddod o hyd i ddarparwr gwasanaeth y rhwydwaith WiFi i ddarganfod yr ardal lle mae'r rhyngrwyd yn cael ei ddefnyddio.

  Pan fyddwch yn cysylltu â'ch ISP byddwch yn cael cyfeiriad IP unigryw. Unwaith y bydd unrhyw ddefnyddiwr yn dod i wybod am yr ISP rydych chi'n ei ddefnyddio a'r ardal lle mae'n cael ei ddefnyddio, gellir olrhain y cyfeiriad IP yn hawdd.

  Felly, pan fydd ychydig o ddyfeisiau wedi'u cysylltu â chysylltiad rhwydwaith WiFi penodol, byddai'r dyfeisiau'n â'r un cyfeiriad IP â'r ISP yn ei ddarparu.

  Gallwch weld cyfeiriad IP y WiFi hwnnwrydych chi'n gysylltiedig â. Byddwch chi'n gallu dod o hyd iddo trwy fynd i'r adran WiFi a dewis y rhwydwaith rydych chi'n gysylltiedig ag ef. Bydd yn dangos cyfeiriad IP y WiFi.

  Mae pob cyfeiriad IP yn unigryw ond gall stelcwyr ddod o hyd iddo gan ddefnyddio triciau gwahanol fel adnabod darparwr gwasanaeth y WiFi.

  Sut i Ddod o Hyd i Gyfeiriad IP Rhywun Trwy Rif Ffôn:

  Mae yna ychydig o ddulliau y gallwch chi roi cynnig arnyn nhw er mwyn dod o hyd i'r cyfeiriad IP o'r rhif ffôn symudol.

  Dewch i ni edrych ar y dulliau gorau isod:

  1. Gwiriwch O'i Ffôn

  Gallwch chi gael ffôn unrhyw ddefnyddiwr yr ydych am ei olrhain ac yna gweld y cyfeiriad IP oddi yno.

  Os ydych chi eisiau gwybod IP rhywun cyfeiriad y gallwch ei wybod trwy fenthyg eu dyfais. Mae'n label rhifiadol syml sy'n anhysbys ac yn unigryw i bob dyfais. Mae'r cyfeiriad IP hwn yn eich helpu i wybod lleoliad rhwydwaith.

  Er bod tunnell o apiau a ffyrdd o ddod o hyd i IP, y ffordd fwyaf effeithiol o wybod cyfeiriad IP rhywun yw trwy gymryd eu ffôn a chwilio IP ar Google.

  Mae angen i chi chwilio ar Google Bydd fy nghyfeiriad IP a Google yn dangos cyfeiriad IP llawn y ddyfais ar unwaith.

  Felly, mae angen i chi ofyn yn gwrtais i'r person yr ydych yn fodlon cymryd ei rif ffôn, ac yna gwiriwch y cyfeiriad IP oddi yno.

  Gan fod cyfeiriad IP pob dyfais yn wahanol, mae hyn yn gweithio'n effeithiol i ddangos yr IPcyfeiriad y ddyfais.

  2. Cysylltwch â'r Un WiFi

  Gallwch hefyd ddod i wybod am gyfeiriad IP rhywun drwy gysylltu â'r un WiFi y mae'r defnyddiwr arno. Gan fod cyfeiriad IP dyfais yn dibynnu ar ei rwydwaith WiFi, bydd yn rhaid i chi ddod o hyd i'r rhwydwaith WiFi y mae ffôn y person wedi'i gysylltu ag ef. Felly, ar ôl i chi gysylltu eich dyfais â'r un rhwydwaith WiFi, byddai IP eich dyfais yn dangos yr un peth ag ar y person hwnnw.

  Gan eich bod chi a'r defnyddiwr arall wedi'ch cysylltu â'r un WiFi, bydd gan y ddau ohonoch yr un cyfeiriad IP. Felly, gallwch wirio hynny ar eich ffôn i ddarganfod yr IP oddi yno yn cysylltu â'r un WiFi.

  Fodd bynnag, mae'r dechneg hon ond yn berthnasol pan fo'r person y mae ei gyfeiriad IP yr ydych yn fodlon ei wybod yn gerllaw neu rydych chi'n defnyddio'r un WiFi. I ddefnyddio'r un rhwydwaith WiFi, mae angen i'r ddau ohonoch fod yn bresennol yn agos at eich gilydd yn ogystal â'r llwybrydd WiFi.

  Mae angen i chi hefyd wybod cyfrinair y rhwydwaith WiFi y mae'r defnyddiwr arall yn ei ddefnyddio i gysylltu ag ef. Oni bai ei fod yn rhwydwaith rhad ac am ddim, neu fod gennych y cyfrinair, ni allwch gysylltu â'r un WiFi.

  Offer Traciwr IP Rhif Ffôn Gorau:

  Rhowch gynnig ar yr offer canlynol:

  1. Traciwr Symudol gan IPLogger

  Mae'n hawdd dod o hyd i gyfeiriad IP unrhyw ddyfais pan fyddwch chi'n defnyddio'r teclyn canfod IP cywir. Un o'r offer gorau y gallwch ei ddefnyddio yw'r teclyn Traciwr Symudol gan ILogger dynaar gael ar-lein.

  ⭐️ Nodweddion:

  ◘ Mae'r teclyn yn eich helpu i ddod o hyd i wlad a rhanbarth y defnyddiwr.

  ◘ Gallwch chi ddarganfod y dyddiad ac amser lleol gwlad y defnyddiwr.

  ◘ Mae'n eich helpu i ddod o hyd i faint y sgrin a'r GPU hefyd.

  ◘ Gallwch ddod i adnabod y system weithredu a'r porwr mae'r defnyddiwr yn ei ddefnyddio hefyd.

  ◘ Mae'n eich helpu i gael manylion yr asiant defnyddiwr a'r ISP.

  ◘ Nid oes angen i chi gofrestru. Gellir ei lawrlwytho o'r Google Play Store hefyd.

  🔴 Camau i'w Dilyn:

  Cam 1: Agorwch yr offeryn drwy glicio ar y dolen: //iplogger.org/sms-logger/.

  Cam 2: Nesaf, mae angen i chi nodi rhif ffôn y defnyddiwr yr ydych yn ceisio ei IP trac.

  Gweld hefyd: Darganfyddwr Rhif Ffôn TikTok: Dewch o hyd i Rif Symudol Defnyddiwr

  Cam 3: Cliciwch ar y botwm GET Geolocation. Anfonwch y neges trwy glicio ar Ymlaen.

  Cam 4: Yna bydd yr offeryn yn anfon dolen at y defnyddiwr trwy neges. Mae angen i chi ofyn i'r defnyddiwr glicio ar y ddolen.

  Cam 5: Yna mae angen iddo glicio ar y botwm Caniatáu i rannu'r lleoliad.

  Cam 6: Byddwch yn gallu lleoli lleoliad y defnyddiwr yn y map geo a chael cyfeiriad IP y defnyddiwr yn y canlyniadau.

  2. Opentracker

  Gallwch hefyd ddefnyddio'r offeryn Opentracker i olrhain y cyfeiriad IP ac yna lleoliad unrhyw ddefnyddiwr am ddim. Mae'r teclyn Opentracker ar gael ar-lein ac nid oes angen unrhyw fath o greu cyfrif na chofrestru iddodefnyddio.

  ⭐️ Nodweddion:

  ◘ Gall yr offeryn eich helpu i ddod o hyd i'r cyfeiriadau yn ogystal â lleoliadau ar yr un pryd.

  ◘ Gallwch darganfyddwch hefyd enw'r rhanbarth, y wlad, a'r gylchfa amser.

  ◘ Mae'n rhoi manylion am godau gwlad, hydred, a lledred hefyd.

  ◘ Mae'n eich helpu i ddarganfod arian cyfred y gwlad y defnyddiwr hefyd. Mae'n dangos y lleoliad byw ar fap geoleoliad.

  🔴 Camau i'w Dilyn:

  Cam 1: Mae angen i chi osod y IP Grabber yn gyntaf app ar ffôn y defnyddiwr yn gorfforol. Yna agorwch yr ap.

  Cam 2: Fe welwch gyfeiriad IP y defnyddiwr.

  Cam 3: Nesaf, mae angen i chi agor yr offeryn Opentracker o'r ddolen: //www.opentracker.net/feature/ip-tracker/

  Cam 4: Nesaf rhowch gyfeiriad IP y defnyddiwr yn y blwch . Yna byddwch yn gallu gweld lleoliad y defnyddiwr yn y canlyniadau.

  Traciwr IP Gwrthdroi Rhif Ffôn:

  Rhowch gynnig ar yr offer canlynol isod:

  1. Intelius

  Gallwch hefyd ddod o hyd i IP gan ddefnyddio rhif ffôn y defnyddiwr. I wneud hynny, mae angen i chi ddefnyddio'r offer olrhain IP gwrthdroi rhif ffôn. Un o'r offer gorau y gallwch ei ddefnyddio yw Intelius.

  ⭐️ Nodweddion:

  ◘ Gellir defnyddio'r teclyn i ddod o hyd i gamerâu IP.

  ◘ Gallwch chi ddod o hyd i wlad y defnyddiwr, ei ddinas, ei dalaith, ac ati.

  ◘ Gall eich helpu i wybod manylion personol y defnyddiwr fel ei gofnodion cyhoeddus, statws priodasol, ac ati. bydd yn galludefnyddiwch ef i ddod o hyd i gyfeiriad ac e-bost unrhyw ddefnyddiwr hefyd.

  Mae'n helpu pobl i ailgysylltu â'u hen ffrindiau neu ffrindiau coll.

  ◘ Byddwch yn gallu gwirio cefndir unrhyw ddefnyddiwr.

  🔴 Camau i'w Dilyn:

  Cam 1: Mae angen i chi agor teclyn Intelius.

  Cam 2: Nesaf, mae angen i chi glicio ar y tag Ffôn.

  Cam 3: Yna, mae angen i chi nodi rhif ffôn y defnyddiwr.

  Cam 4: Cliciwch ar y botwm gwyrdd Chwilio.

  Cam 5: Nawr fe welwch gyfeiriad IP y defnyddiwr.

  2. BeenVerified

  Adnodd ar-lein arall y gallwch ei ddefnyddio yw BeenVerified. Gan mai traciwr IP gwrthdro rhif ffôn rhad ac am ddim yw hwn, nid oes angen i chi dalu i olrhain IP unrhyw ddefnyddiwr

  ⭐️ Nodweddion

  ◘ Gellir ei ddefnyddio ar gyfer e-bost chwilio, chwilio am gyfeiriadau, rhif ffôn yn ogystal â chwilio am gerbyd.

  ◘ Mae'n darparu gwybodaeth gywir wedi'i diweddaru

  ◘ Gallwch gael manylion am gyfeiriad IP a lleoliad y defnyddiwr.

  >◘ Gall hefyd eich helpu i wybod am gofnodion cyhoeddus a statws y defnyddiwr. Mae gan yr offeryn gronfa ddata eang.

  🔴 Camau i'w Dilyn:

  Cam 1: Agorwch yr offeryn BeenVerified. Cliciwch ar Ffôn.

  Cam 2: Yna, rhowch rif ffôn y defnyddiwr.

  Cam 3: Nesaf, cliciwch ar y botwm gwyrdd CHWILIO.

  Cam 4: Nawr fe gewch y canlyniadau lle byddwch yn dod o hyd i'r cyfeiriad IP a lleoliad ydefnyddiwr.

  Sut i ddod o hyd i gyfeiriad IP yn ôl Rhif Ffôn – Olrhain Ar-lein:

  Gallwch roi cynnig ar ddefnyddio'r offer:

  1. Defnyddio Offeryn Grabify

  Gallwch ddefnyddio dolenni tracio i olrhain cyfeiriad IP defnyddwyr eraill. Y wefan a argymhellir orau i'w defnyddio yw'r Grabify IP Logger. Gallwch anfon dolenni byrrach i ffôn symudol y defnyddiwr, ac mae Grabify yn cofnodi cyfeiriad IP unrhyw un sy'n clicio ar y dolenni.

  Mae'n declyn byrhau cyswllt rhad ac am ddim y gallwch ei ddefnyddio i olrhain y cyfeiriad IP drwy anfon y ddolen trwy WhatsApp, neu SMS.

  Dyma'r camau i'w dilyn:

  Cam 1: Chwiliwch am erthygl neu fideo a chopïwch ei ddolen sy'n ddigon bachog i'ch diddori unrhyw ddefnyddiwr i'w agor.

  Cam 2: Agorwch wefan Grabify IP Logger.

  Cam 3: Bydd angen i chi gludo'r dolen wedi'i chopïo ar y blwch mewnbwn gwyn sy'n dweud Rhowch URL Dilys neu God Tracio.

  Cam 4: Nesaf, bydd angen i chi glicio ar Creu URL a bwrw ymlaen.

  Cam 5: Byddwch yn cael eich tywys i'r dudalen nesaf lle byddwch yn gallu dod o hyd i'r dolen fyrrach fel URL Newydd . Copïwch y ddolen honno.

  Cam 6: Byddwch hefyd yn gweld y cod olrhain y mae angen i chi ei gofio fel y gallwch ei ddefnyddio yn nes ymlaen.

  Cam 7: Bydd yn rhaid i chi anfon y ddolen wedi'i chopïo trwy SMS at y person yr ydych am olrhain ei IP.

  Cam 8: Arhoswch i'r defnyddiwr glicio i agor y ddolen a chyn gynted ag y bydd y defnyddiwr yn agor y ddolen,Mae Grabify yn cofnodi ei gyfeiriad IP ac yn cyfeirio yn ôl at destun gwreiddiol y ddolen.

  Cam 9: Nesaf, ewch i hafan Grabify, rhowch y cod olrhain yn y blwch mewnbwn gwyn, a cliciwch ar Cod Tracio.

  > Sgroliwch i lawr i'r dudalen nesaf i weld y Canlyniad . Bydd yn dangos i chi nifer y defnyddwyr sydd wedi clicio ar y ddolen yn ogystal â'u manylion eraill fel cyfeiriad IP, dyddiad ac amser, gwlad, asiant defnyddiwr, ac ati.

  The Bottom Lines :

  Gellir dod o hyd i gyfeiriad IP dyfais o'r cysylltiad rhyngrwyd symudol neu'r rhwydwaith WiFi y mae'r defnyddiwr wedi'i gysylltu ag ef. Gallwch hefyd ddefnyddio dolenni olrhain y cofnodwr IP Grabify i olrhain cyfeiriad IP defnyddwyr gan ddefnyddio eu rhifau ffôn.

  Cwestiynau Cyffredin:

  1. Alla i olrhain IP rhywun os yw'n defnyddio Data symudol?

  Gellir olrhain neu ddod o hyd i gyfeiriad IP unigolyn o'r rhwydwaith y mae ar ei ddata symudol neu WiFi.

  Yn achos data symudol, bydd yn rhaid i chi wybod enw y rhwydwaith symudol y mae'r defnyddiwr yn ei ddefnyddio a'r ardal lle mae'n cael ei ddefnyddio.

  2. A allaf olrhain IP rhywun pan fydd ar WiFi?

  Ar gyfer y defnyddwyr sy'n defnyddio rhwydwaith WiFi, bydd angen i chi wybod darparwr gwasanaeth y WiFi i ddod o hyd i'r ardal lle caiff ei ddefnyddio a'i adnabod.

  Gweld hefyd: Sut i gael gwared ar yr holl ddilynwyr ar TikTok - Ar Unwaith

  Jesse Johnson

  Mae Jesse Johnson yn arbenigwr technoleg o fri gyda diddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Gyda mwy na degawd o brofiad yn y maes, mae wedi hogi ei sgiliau wrth ddadansoddi ac ymchwilio i'r tueddiadau a'r bygythiadau diweddaraf i ddiogelwch ar-lein. Jesse yw'r meistrolaeth y tu ôl i'r blog poblogaidd, Trace, Location Tracking &amp; Lookup Guides, lle mae'n rhannu ei fewnwelediadau ar amrywiol bynciau diogelwch ar-lein, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at gyhoeddiadau technoleg, ac mae ei waith wedi cael sylw ar rai o’r llwyfannau ar-lein amlycaf. Mae Jesse yn adnabyddus am ei sylw manwl i fanylion a’i allu i egluro cysyniadau cymhleth mewn termau syml. Mae'n siaradwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi rhoi sgyrsiau mewn cynadleddau technoleg amrywiol ledled y byd. Mae Jesse yn angerddol am addysgu pobl ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein ac mae wedi ymrwymo i rymuso unigolion i gymryd rheolaeth o’u bywydau digidol.