Sut i Fewngofnodi Paramount Plus

Jesse Johnson 26-07-2023
Jesse Johnson

I fewngofnodi i Paramount Plus, ar gyfrifiadur neu ffôn, ewch i dudalen mewngofnodi Paramount Plus a chliciwch ar y botwm “Sign In With Paramount+”.

Yna, rhowch eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair cysylltiedig gyda'ch cyfrif Paramount Plus a chliciwch ar “Parhau.” Bydd hyn yn mynd â chi i sgrin gartref Paramount Plus lle gallwch gael mynediad at yr holl gynnwys sydd ar gael.

Ar gyfer defnyddwyr iPhone, iPad, Android, neu dabledi, lawrlwythwch a lansiwch yr ap Paramount Plus ar eich dyfais. Tapiwch “Mewngofnodi Gyda Chyfrif” a nodwch eich e-bost a'ch cyfrinair a ddefnyddiwyd i gofrestru ar gyfer Paramount Plus. Bydd hyn yn caniatáu i chi gael mynediad i'r holl gynnwys sydd ar gael ar eich dyfais.

Gweld hefyd: Taliadau Misol Amazon Ddim yn Dangos - Sefydlog

Os oes gennych deledu fel Apple TV, Amazon Fire TV, neu Samsung TV, gosodwch a lansiwch sianel Paramount Plus ar eich teledu. Cliciwch ar “Mewngofnodi Gyda Chyfrif” a nodwch yr e-bost a'r cyfrinair a ddefnyddiwyd i gofrestru ar gyfer Paramount Plus.

Unwaith i chi glicio ar “Mewngofnodi”, byddwch yn gallu cyrchu'r holl gynnwys sydd ar gael ar eich teledu.

  Sut i Fewngofnodi Paramount Plus:

  Gallwch roi cynnig ar y camau canlynol isod:

  🔴 Ar Borwr:

  Cam 1: Ewch i dudalen mewngofnodi Paramount Plus.

  Cam 2: Cliciwch ar y botwm “Mewngofnodi Gyda Paramount+”.

  Cam 3: Rhowch y cyfeiriad e-bost sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif Paramount Plus.

  Cam 4: Rhowch y cyfrinair ar gyfer eich cyfrif.

  Cam 5: Cliciwch ar y botwm “Parhau”botwm.

  Cam 6: Ar ôl mewngofnodi, byddwch yn cael eich tywys i sgrin gartref Paramount Plus lle gallwch gael mynediad i'r holl gynnwys sydd ar gael.

  🔴 iPhone neu Android :

  Cam 1: Lawrlwythwch ap Paramount Plus o'r App Store neu Google Play Store.

  Cam 2: Lansio ap Paramount Plus .

  Cam 3: Tapiwch y botwm “Mewngofnodi Gyda Chyfrif”.

  Cam 4: Enter y cyfeiriad e-bost sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif Paramount Plus.

  Cam 5: Rhowch y cyfrinair ar gyfer eich cyfrif.

  Cam 6: Tapiwch ar y Botwm “Mewngofnodi”.

  Gweld hefyd: Gwiriwr Cyfrif Facebook ffug

  Cam 7: Ar ôl mewngofnodi, byddwch yn cael eich tywys i sgrin gartref Paramount Plus lle gallwch gael mynediad i'r holl gynnwys sydd ar gael.

  🔴 Apple TV/Android TV:

  Cam 1: Gosod a lansio sianel Paramount Plus ar eich teledu.

  Cam 2: Cliciwch ar y botwm “Mewngofnodi Gyda Chyfrif”.

  Cam 3: Rhowch y cyfeiriad e-bost sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif Paramount Plus.

  >Cam 4: Rhowch y cyfrinair ar gyfer eich cyfrif.

  Cam 5: Dewiswch y botwm “Mewngofnodi”.

  Cam 6: Ar ôl mewngofnodi, byddwch yn gallu cyrchu'r holl gynnwys sydd ar gael ar Paramount Plus drwy eich teledu.

  🔴 Roku:

  Cam 1: Gosod a lansio y sianel Paramount Plus ar eich dyfais Roku.

  Cam 2: Dewiswch y botwm “Mewngofnodi Gyda Chyfrif”.

  Cam 3: Rhowch y cyfeiriad e-bost sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif Paramount Plus.

  Cam 4: Rhowch y cyfrinair ar gyfer eich cyfrif.

  Cam 5: Dewiswch y botwm “Mewngofnodi”.

  Cam 6: Ar ôl mewngofnodi, byddwch yn gallu cyrchu'r holl gynnwys sydd ar gael ar Paramount Plus trwy eich dyfais Roku.

  4> Paramount Plus Mewngofnodi Ddim yn Gweithio – Pam a Thrwsio:

  Dyma'r rhesymau a ganlyn ac mae'r atgyweiriad yn cael eu hesbonio:

  1. Gwiriwch Cysylltiad Rhyngrwyd ac Ailgychwyn Modem

  Cam 1: Sicrhewch fod gan eich dyfais gysylltiad rhyngrwyd gweithredol a sefydlog i gael mynediad i dudalen mewngofnodi Paramount Plus.

  Cam 2: Ailgychwyn eich modem a dyfais i sicrhau bod unrhyw faterion yn ymwneud â rhwydwaith yn cael eu datrys.

  2. Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio'r E-bost cywir & cyfrinair

  Cam 1: Gwiriwch eich bod yn defnyddio'r manylion mewngofnodi cywir sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif Paramount Plus.

  Cam 2: Os ydych Wedi anghofio eich manylion mewngofnodi, gallwch ddefnyddio'r opsiwn "Forgot Password" i ailosod eich cyfrinair.

  3. Porwr a gefnogir

  Cam 1: Mae Paramount Plus yn cefnogi ar hyn o bryd Chrome, Safari, a Firefox.

  Cam 2: Os ydych yn defnyddio porwr nad yw'n cael ei gynnal, newidiwch i un o'r porwyr a gefnogir.

  4. Defnyddiwch Modd Anhysbys

  Cam 1: Os ydych yn defnyddio Google Chrome, ceisiwch fewngofnodi i Paramount Plus gan ddefnyddio Modd Anhysbys.

  Cam 2: Bydd hyn yn analluogi unrhyw estyniadau neu gwcis a allai fod yn achosi problemau mewngofnodi.

  5. Diweddarwch ap Paramount Plus

  Cam 1: Sicrhewch eich bod yn defnyddio'r fersiwn diweddaraf o'r ap Paramount Plus os ydych yn defnyddio fersiwn hŷn.

  Cam 2: Gall diweddaru'r ap ddatrys unrhyw broblemau sy'n ymwneud â chydnawsedd neu fewngofnodi.

  6. Clirio celc eich porwr

  Cam 1: Gall clirio storfa eich porwr a data ddileu unrhyw gwcis sydd wedi'u storio neu wybodaeth mewngofnodi a allai fod yn achosi problemau mewngofnodi.

  Cam 2: Ar ôl clirio'r storfa a'r data, ceisiwch fewngofnodi i Paramount Plus eto.

  7. Dileu ac Ailosod yr ap Paramount Plus

  Os nad yw unrhyw un o'r camau uchod yn gweithio, ystyriwch ddileu ac ailosod yr ap Paramount Plus i gael gwared ar unrhyw ddata sydd wedi'i lygru neu ei ddifrodi a allai fod yn achosi'r broblem.

  Cwestiynau Cyffredin:

  1. Sut ydw i'n mewngofnodi i'm cyfrif Paramount Plus?

  I fewngofnodi i'ch cyfrif Paramount Plus, ewch i dudalen mewngofnodi Paramount Plus, rhowch eich e-bost a'ch cyfrinair, a chliciwch ar “Parhau.” Os ydych yn defnyddio dyfais symudol, lawrlwythwch a lansiwch yr ap Paramount Plus a mewngofnodwch gan ddefnyddio manylion eich cyfrif.

  2. Sut mae mewngofnodi i Paramount Plus ar fy nheledu?

  I fewngofnodi i Paramount Plus ar eich teledu, gosodwch a lansiwch sianel Paramount Plus ar eich teledu, cliciwch ar y botwm “Mewngofnodi Gyda Chyfrif”, arhowch eich e-bost a'ch cyfrinair sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif Paramount Plus. Os ydych yn defnyddio dyfais ffrydio fel Roku neu Amazon Fire TV, lawrlwythwch yr ap Paramount Plus a mewngofnodwch gan ddefnyddio manylion eich cyfrif.

  3. Pam na allaf fewngofnodi i Paramount Plus?

  Os ydych chi'n cael trafferth mewngofnodi i Paramount Plus, gallai fod sawl rheswm, megis manylion mewngofnodi anghywir, porwr heb ei gefnogi, cysylltedd Rhyngrwyd gwael, neu broblemau gweinydd. Ceisiwch ddatrys problemau drwy wirio eich manylion mewngofnodi, newid i borwr a gefnogir, gwirio eich cysylltiad rhyngrwyd, neu gysylltu â chymorth Paramount Plus.

  4. Sut mae cael Paramount Plus ar-lein?

  I gael Paramount Plus ar-lein, ewch i wefan Paramount Plus a chofrestrwch ar gyfer cynllun tanysgrifio. Gallwch hefyd lawrlwytho ap Paramount Plus ar eich dyfais symudol neu deledu clyfar a chofrestru drwy'r ap.

  5. Alla i fewngofnodi i Paramount Plus gydag Amazon Prime?

  Na, ni allwch fewngofnodi i Paramount Plus gydag Amazon Prime. Fodd bynnag, gallwch danysgrifio i Paramount Plus fel ychwanegiad trwy Amazon Prime Channels.

  6. Pam mae Paramount Plus yn dweud nad yw ar gael y tu allan i'ch gwlad?

  Mae gan Paramount Plus gyfyngiadau daearyddol sy'n cyfyngu mynediad i gynnwys yn seiliedig ar leoliad y defnyddiwr. Os ydych chi'n ceisio cyrchu Paramount Plus o'r tu allan i'r wlad lle mae'r gwasanaeth ar gael, efallai y byddwch chi'n dod ar draws hynneges.

  7. Ydy Paramount Plus yn rhad ac am ddim gydag Amazon Prime?

  Na, nid yw Paramount Plus yn rhad ac am ddim gydag Amazon Prime. Fodd bynnag, gallwch danysgrifio i Paramount Plus fel ychwanegiad trwy Amazon Prime Channels.

   Jesse Johnson

   Mae Jesse Johnson yn arbenigwr technoleg o fri gyda diddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Gyda mwy na degawd o brofiad yn y maes, mae wedi hogi ei sgiliau wrth ddadansoddi ac ymchwilio i'r tueddiadau a'r bygythiadau diweddaraf i ddiogelwch ar-lein. Jesse yw'r meistrolaeth y tu ôl i'r blog poblogaidd, Trace, Location Tracking & Lookup Guides, lle mae'n rhannu ei fewnwelediadau ar amrywiol bynciau diogelwch ar-lein, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at gyhoeddiadau technoleg, ac mae ei waith wedi cael sylw ar rai o’r llwyfannau ar-lein amlycaf. Mae Jesse yn adnabyddus am ei sylw manwl i fanylion a’i allu i egluro cysyniadau cymhleth mewn termau syml. Mae'n siaradwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi rhoi sgyrsiau mewn cynadleddau technoleg amrywiol ledled y byd. Mae Jesse yn angerddol am addysgu pobl ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein ac mae wedi ymrwymo i rymuso unigolion i gymryd rheolaeth o’u bywydau digidol.