Sut i ddod o hyd i rif ffôn o enw defnyddiwr Telegram

Jesse Johnson 02-08-2023
Jesse Johnson

Tabl cynnwys

Eich Ateb Cyflym:

I ddod o hyd i rif ffôn gan Telegram, gallwch chwilio am ei enw ym mlwch chwilio Telegram, ac os yw ei broffil yn ymddangos, dechreuwch sgwrsio â'r person a gofynnwch am y rhif hwn.

Gallwch hefyd chwilio ei enw ar Google i ddod o hyd iddo a gwirio a oes unrhyw gyfrif cyfryngau cymdeithasol arall yn gysylltiedig â'r enw defnyddiwr hwnnw.

Gallwch ddefnyddio offer/estyniadau ar-lein fel Swordfish AI ac Aeroleads i gael eich canlyniad.

Gan ddefnyddio'r teclyn BeenVerified, gallwch gael manylion cyswllt y person a dargedwyd gan ddefnyddio ei enw defnyddiwr.

Gallwch chwilio am unrhyw berson ym mlwch chwilio Telegram a chael manylion cyswllt o sgyrsiau grŵp Telegram.

Gweld hefyd: Sut i Ddadflocio Eich Hun O Rywun Ar Instagram

  Sut i ddod o hyd i rif ffôn o Telegram Enw defnyddiwr:

  Ceisiwch y dulliau canlynol isod:

  1. Chwilio am y Person & Dod o hyd i Broffil

  I ddod o hyd i rif ffôn gan ddefnyddio enw defnyddiwr, yn gyntaf, mae'n rhaid i chi ddod o hyd i'w broffil ar Telegram. Ar gyfer hynny, agorwch yr app telegram a mewngofnodwch i'ch cyfrif; nesaf, ar y sgrin sgwrsio, cliciwch ar y blwch chwilio o'r brig a chwilio am broffil y person.

  Bydd yn ymddangos yn y canlyniadau chwilio os oes unrhyw un gyda'r enw defnyddiwr hwnnw yn bodoli. Agorwch ei broffil a dechrau sgwrs ag ef.

  2. Anfon Neges a Gofyn i'r Person

  I ddod o hyd i rif ffôn o enw defnyddiwr ar Telegram, gallwch ofyn yn uniongyrchol i'r person amdano. Os nad oes gan y person a dargedwyd unrhyw gyfryngau cymdeithasol eraillcyfrifon i gysylltu â nhw, yna, yn yr achos hwnnw, dim ond un peth y gallwch chi ei wneud, sef gofyn yn uniongyrchol i'r defnyddiwr am ei rif cyswllt.

  Felly, agorwch sgyrsiau Telegram a dechrau siarad ag ef. Ond cyn gofyn i'r person, gwnewch yn siŵr bod gennych chi reswm dilys dros ofyn am ei rif ffôn. Fel arall, mae llai o siawns y byddwch chi'n cael y rhif ffôn. Os ydych chi eisiau siarad am rywbeth proffesiynol, gallwch chi fynd amdani a gofyn am ei rif yn uniongyrchol.

  Yn lle gofyn am ei rif ffôn, gallwch ofyn am ei ID Gmail i anfon e-bost atynt, ac ar ôl cael sgwrs dda, gallwch ofyn am ei rif ffôn.

  3. Gwiriwch y Proffil a'r Wefan Cysylltiedig & Dod o hyd i wybodaeth Whois

  I gael rhif ffôn y person o'i enw defnyddiwr Telegram, gallwch wirio ei fanylion i wirio a oes unrhyw gyfrif cysylltiedig. Os oes ganddo broffil cyfryngau cymdeithasol cysylltiedig, yna ewch i'r ddolen a gwiriwch ei fanylion.

  Os yw'r cyfrif cysylltiedig yn gyfrif Facebook, yna gwiriwch yr adran About; ar gyfer Instagram, gwiriwch yr adran Bio, ac o LinkedIn hefyd, gallwch dynnu ei gyfeiriad e-bost a'i gyfrinair.

  Gallwch hefyd chwilio am lwyfannau eraill gyda'r un enw defnyddiwr i gael canlyniadau. Gwiriwch a ydych yn cael unrhyw ddolen gwefan y person hwnnw ai peidio, ac os yw yno, yna darganfyddwch fanylion pwy yw'r wefan i gael y rhif.

  4. Ceisiwch Chwiliad Google gyda'r Enw Defnyddiwr <9

  Gallwchchwiliwch am rif ffôn rhywun gan ddefnyddio ei enw defnyddiwr ar Telegram ar Google Chrome. Mae algorithmau Google wedi'u gosod i'r lefel nesaf fel y gall pobl gael unrhyw wybodaeth gan Google yn gyflym.

  Mae Google yn mynegeio ac yn storio dolenni proffil mewn canlyniadau chwilio; Dyma sut mae Google Algo yn gweithio. Felly, pan fyddwch chi'n chwilio am enw defnyddiwr y person a dargedwyd ar Google, bydd yn rhoi'r holl fanylion i chi, fel y rhif ffôn sy'n gysylltiedig â'r enw defnyddiwr sydd ar gael ar eu cronfa ddata.

  Darganfyddwr Rhif Telegram:

  Rhowch gynnig ar yr offer canlynol:

  1. Pysgodyn Cledd AI

  ⭐️ Nodweddion AI Pysgodyn Cledd:

  ◘ Gall ddod o hyd i unrhyw un sy'n defnyddio unrhyw fewnbwn, fel mewnbynnu enw, cyfeiriad e-bost, enw defnyddiwr, ac ati.

  ◘ Mae'n hawdd ei ddefnyddio ac yn rhatach nag offer canfod cyswllt eraill.

  ◘ Mae'n gysylltiedig â 200+ o bartneriaid rhwydwaith data i ddod â gwybodaeth gywir a manylion cyswllt.

  🔗 Dolen: //swordfish.ai/

  🔴 Camau i’w Dilyn:

  Cam 1: Ar eich porwr Chrome, ewch i wefan Swordfish AI ac, cofrestrwch ar gyfer cyfrif, prynwch eu tanysgrifiad.

  Cam 2: Ychwanegwch estyniad chrome Swordfish AI ar eich porwr ac agor Telegram.

  Cam 3: Chwilio am enw defnyddiwr y person, cliciwch ar yr eicon naidlen Swordfish AI a gallwch weld manylion y person a'i drefnu ar y platfform.

  2. AeroLeads

  ⭐️ Nodweddion Aeroleads:

  ◘ Mae'nmeddalwedd cynhyrchu plwm seiliedig ar gyd-destun sydd ar gael ar y we a gall roi'r canlyniad i chi mewn ychydig eiliadau.

  ◘ Gallwch addasu'r teclyn cyflymaf hwn gan ddefnyddio'r nodwedd mewnforio ac allforio data.

  ◘ Gallwch gael adroddiadau chwilio amser real a dod o hyd i rif ffôn a manylion eraill gan ddefnyddio eu henwau defnyddiwr.

  🔗 Dolen: //aeroleads.com/phone-search

  🔴 Camau i’w Dilyn:

  Cam 1: Agorwch eich porwr Chrome a chwiliwch am Aeroleads yno neu defnyddiwch y ddolen hon //aeroleads.com/phone-search i fynd i'r dudalen honno'n uniongyrchol.

  Cam 2: Ymunwch â chyfrif yno, ac ar ôl hynny, rhaid gosod yr estyniad crôm Aeroleads.

  Gweld hefyd: Sut i drwsio arhoswch ychydig funudau ar wall Instagram

  Cam 3: Nawr agorwch Telegram, chwiliwch am yr enw defnyddiwr, ac yna cliciwch ar yr eicon Aeroleads o gornel dde uchaf eich bar cyfeiriad Chrome.

  Cam 4: Gallwch echdynnu cyfeiriadau e-bost, rhifau ffôn, a manylion eraill a mewnforio'r data fel ffeil .csv neu .xl.

  Am-edrych Rhif Ffôn - Pwy Sydd y Tu ôl i Telegram:

  I gael manylion cyswllt rhywun sy'n defnyddio ei enw defnyddiwr, gallwch ddefnyddio'r teclyn BeenVerified oherwydd bod ganddo gywirdeb data uchel a bydd yn rhoi manylion cyswllt manwl i chi adroddiad defnyddiwr. I ddefnyddio'r teclyn hwn:

  🔴 Camau i'w Dilyn:

  Cam 1: Ar eich porwr Chrome, chwiliwch am yr offeryn BeenVerified neu defnyddiwch hwn dolen //www.beenverified.com/ i fynd i dudalen swyddogol BeenVerified ac ynaagorwch yr adran Pobl.

  Cam 2: Rhowch yr enwau cyntaf ac olaf, h.y., enw defnyddiwr Telegram y person, a chliciwch ar y botwm CHWILIO.

  Cam 3: Bydd yn dechrau nôl eich data, a phan fydd wedi'i wneud, bydd yn gofyn am eich manylion sylfaenol ac yn eu cyflwyno.

  Cam 4: Prynwch nawr eich cynllun tanysgrifio addas i gael manylion y person.

  Cwestiynau Cyffredin:

  1. Sut alla i ddod o hyd i bobl anhysbys ar Telegram?

  Agorwch eich app Telegram, mewngofnodwch i'ch cyfrif, a chliciwch ar y blwch sgwrsio o'r brig yn yr adran Telegram Chat. Chwiliwch am enw defnyddiwr y bobl anhysbys yn y blwch chwilio, a byddwch yn cael canlyniadau os oes unrhyw berson yn bodoli gyda'r enw defnyddiwr hwn.

  2. Sut i gael rhif ffôn gan y grŵp Telegram?

  Agorwch y sgyrsiau grŵp; gallwch chi dagio'n uniongyrchol a gofyn am rif ffôn rhywun yn y sgwrs grŵp neu glicio enw'r grŵp ac, oddi yno, cychwyn sgwrs gyda'r person. Gofynnwch am ei rif cyswllt a manylion eraill.

  Jesse Johnson

  Mae Jesse Johnson yn arbenigwr technoleg o fri gyda diddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Gyda mwy na degawd o brofiad yn y maes, mae wedi hogi ei sgiliau wrth ddadansoddi ac ymchwilio i'r tueddiadau a'r bygythiadau diweddaraf i ddiogelwch ar-lein. Jesse yw'r meistrolaeth y tu ôl i'r blog poblogaidd, Trace, Location Tracking &amp; Lookup Guides, lle mae'n rhannu ei fewnwelediadau ar amrywiol bynciau diogelwch ar-lein, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at gyhoeddiadau technoleg, ac mae ei waith wedi cael sylw ar rai o’r llwyfannau ar-lein amlycaf. Mae Jesse yn adnabyddus am ei sylw manwl i fanylion a’i allu i egluro cysyniadau cymhleth mewn termau syml. Mae'n siaradwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi rhoi sgyrsiau mewn cynadleddau technoleg amrywiol ledled y byd. Mae Jesse yn angerddol am addysgu pobl ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein ac mae wedi ymrwymo i rymuso unigolion i gymryd rheolaeth o’u bywydau digidol.